มีลดฟังก์ชันการทำงานของการ add-in ตัวควบคุม ActiveX หรือเป็น COM เพิ่มไว้ หรือฟังก์ชันที่ถูกบล็อกหลังจากที่คุณติดตั้ง Office 2003 Service Pack 3

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 938814 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สิ่งสำคัญบทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลที่แสดงวิธีการที่ช่วยให้การตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยที่ต่ำหรือวิธีการปิดคุณลักษณะการรักษาความปลอดภัยบนเครื่องคอมพิวเตอร์ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเหล่านี้ เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะแต่ละอย่างได้ ก่อนที่คุณจะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเหล่านี้ เราขอแนะนำให้คุณประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิธีแก้ปัญหานี้ในสภาพแวดล้อมของคุณ หากคุณใช้วิธีแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้ขั้นตอนเพิ่มเติมที่เหมาะสมเพื่อช่วยปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณ

ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

คุณติดตั้ง Microsoft Office 2003 Service Pack 3 (SP3) เมื่อคุณเริ่มโปรแกรม Office 2003 เป็นลดฟังก์ชันการทำงานของการ add-in ตัวควบคุม ActiveX หรือเป็น COM เพิ่มไว้ หรือ ฟังก์ชันการทำงานที่ถูกบล็อคในบางสถานการณ์

สาเหตุ

ลักษณะการทำงานของ อินเพิ่ม ตัวควบคุม activex และ COM ที่เพิ่ม-คงคลังถูกเปลี่ยนแปลงในบางสถานการณ์ใน SP3 2003 Office เพื่อปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยของแฟ้ม Office 2003

office 2003 SP3 ทำการทดสอบสำหรับคอมโพเนนต์ COM เขียนไม่ดีที่ใช้ในQueryInterface()เมธอดเมื่อเริ่มโปรแกรม Office 2003 คอมโพเนนต์ COM ส่วนใหญ่จะผ่านการทดสอบเสร็จสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม ถ้าการทดสอบที่ล้มเหลวของคอมโพเนนต์ของ COM ฟังก์ชันการทำงานของบางคง คลังที่เพิ่ม ตัวควบคุม activex หรือโปรแกรม COM เพิ่มเติมอาจถูกลด หรือ ฟังก์ชันการทำงานที่อาจจะถูกบล็อก คอมโพเนนต์ของ COM อาจล้มเหลวทดสอบในสถานการณ์ที่คอมโพเนนต์แสดงการตอบสนองที่ไม่ถูกต้องไปยังQueryInterface()วิธีการ

เมื่อต้องการกำหนดลักษณะการทำงานที่คุณพบว่าเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนี้ใน Office 2003 SP3 ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เริ่ม Event Viewer เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:eventvwr.exeในการOPENกล่อง แล้วคลิกตกลง.
 2. คลิกโปรแกรมประยุกต์.
 3. คลิกการเหตุการณ์ส่วนหัวของคอลัมน์เพื่อเรียงลำดับตามหมายเลข ID เหตุการณ์
 4. ตรวจสอบว่า ID เหตุการณ์ 21296 เกิดขึ้น หากคุณค้นหา ID เหตุการณ์ 21296 คลิกขวาที่เหตุการณ์ และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ.
 5. ดูข้อมูลเกี่ยวกับคอมโพเนนต์ COM offending นั้นหากมี:
  • รหัสระดับชั้น (CLSID)
  • ชื่อโมดูล
  • รุ่นของโมดูล

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ใน Office 2003 SP3 ผู้ติดต่อจากผู้ให้บริการที่ add-in ตัวควบคุม activex หรือ COM เพิ่มไว้ ปรับตัวให้บริการคอมโพเนนต์ควรปรุงคอมโพเนนต์ดังกล่าว implementations ของQueryInterface()วิธีการส่งคืนเฉพาะอินเตอร์เฟซชี้สำหรับอินเทอร์เฟซที่ใช้งาน โดยคอมโพเนนต์

การหลีกเลี่ยงปัญหา

คำเตือนวิธีแก้ปัญหานี้อาจทำให้คอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายเสี่ยงการโจมตี โดยผู้ใช้ที่ประสงค์ร้าย หรือซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายเช่นไวรัส เราไม่แนะนำให้คุณใช้วิธีนี้ เพียงแต่เสนอข้อมูลนี้เพื่อให้คุณสามารถใช้วิธีการนี้ตามดุลยพินิจของคุณเอง คุณต้องยอมรับความเสี่ยงในการใช้วิธีการนี้ด้วยตนเอง

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows


เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ใน Office 2003 SP3 เมื่อมีใช้นโยบาย ผู้ดูแลระบบสามารถปิดใช้งานลักษณะการทำงานเสร็จสมบูรณ์ หรือ ผู้ดูแลระบบสามารถปิดการใช้คุณลักษณะสำหรับ CLSID ที่ระบุ

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ในรีจิสทรี ใช้วิธีการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง

หมายเหตุ:ค่าที่กำหนดในวิธีการต่อไปนี้อาจมีผลต่อรุ่นอื่น ๆ ของ Microsoft Office ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์

วิธีที่ 1: ปิดลักษณะการทำงานนี้เสร็จสมบูรณ์

 1. ออกจากโปรแกรม Office 2003 ทั้งหมด
 2. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditในการOPENกล่อง แล้วคลิกตกลง.
 3. ค้นหาแล้วคลิกคีย์ย่อยของรีจิสทรีอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้::
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Security
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Security
  หมายเหตุ:ถ้ามีค่าของนโยบาย ค่าในการ
  \Software\Policies\Microsoft\Security
  มีใช้คีย์ย่อย ถ้าค่าของนโยบายไม่มีอยู่ในรีจิสทรี ค่าในการ
  \Software\Microsoft\Security
  มีเลือกคีย์ย่อย นอกจากนี้ ค่าถูกใช้ถ้ามีอยู่
 4. หลังจากที่คุณคลิกคีย์ย่อยที่ระบุไว้ในขั้นตอนที่ 3 ชี้ไปที่ใหม่ในการแก้ไขเมนู แล้วคลิกค่า DWORD.
 5. ประเภท:CLSIDInterfaceTestแล้ว กด ENTER
 6. คลิกขวาCLSIDInterfaceTestแล้ว คลิกปรับเปลี่ยน.
 7. ในการข้อมูลค่า:กล่อง ชนิด1แล้ว คลิกตกลง.
 8. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกexitเมื่อต้องการออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี

วิธีที่ 2: ปิดใช้งานลักษณะการทำงานนี้สำหรับ CLSID ที่ระบุ

 1. ออกจากโปรแกรม Office 2003 ทั้งหมด
 2. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditในการOPENกล่อง แล้วคลิกตกลง.
 3. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้::
  HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\ { <com coclass="" guid="">} </com>
 4. หลังจากที่คุณคลิกคีย์ย่อยที่ระบุไว้ในขั้นตอนที่ 3 ชี้ไปที่ใหม่ในการแก้ไขเมนู แล้วคลิกค่า DWORD.
 5. ประเภท:InsecureQIแล้ว กด ENTER
 6. คลิกขวาInsecureQIแล้ว คลิกปรับเปลี่ยน.
 7. ในการข้อมูลค่า:กล่อง พิมพ์ค่าต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง และจากนั้น คลิกตกลง:
  • 0: นี้เป็นค่าเริ่มต้น ค่านี้ทำการทดสอบบน CLSID และจากนั้น ออกอินเทอร์เฟซที่ไม่มีอยู่สุ่มเมื่อการทดสอบเสร็จสมบูรณ์แล้ว
  • 1: ค่านี้จะไม่ทำการทดสอบบน CLSID
  • 2: ค่านี้จะไม่ทำการทดสอบบน CLSID
  • 3: ค่านี้จะไม่ทำการทดสอบบน CLSID นอกจากนี้ ค่านี้ไม่ปล่อยอินเทอร์เฟซที่ไม่มีอยู่แบบสุ่ม โปรแกรม office อาจดำเนินการว่าต้องการทดสอบบน CLSID ล้มเหลวโดยไม่ต้องทำการทดสอบจริง
 8. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกexitเมื่อต้องการออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CLSID แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms691424.aspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ Office 2003 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
870924วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Office 2003

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 938814 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 กันยายน 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office 2003 Service Pack 3
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Office OneNote 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Project Professional 2003
 • Microsoft Office Project Standard 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office Visio Professional 2003
Keywords: 
kbtshoot kbcominterop kbaddin kbupdateissue kbpubtypekc kbexpertisebeginner kbprb kbmt KB938814 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:938814

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com