คุณลักษณะการบันทึกอย่างรวดเร็วใน Word 2003 ไม่ทำหลังจากที่คุณติดตั้ง Office 2003 Service Pack 3

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 938808 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

คุณติดตั้ง Microsoft Office 2003 Service Pack 3 (SP3) เมื่อคุณทำงานกับเอกสารใน Microsoft Office Word 2003 ที่เร็วบันทึกคุณลักษณะไม่ฟังก์ชัน

สาเหตุ

ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นเนื่องจากฟังก์ชันการทำงานของคุณลักษณะการบันทึกอย่างรวดเร็วถูกปิดใช้งานเมื่อคุณติดตั้ง Office 2003 SP3

กระบวนการอนุญาตให้บันทึกอย่างรวดเร็วกล่องกาเครื่องหมายยังคงอยู่ในนั้นตัวเลือกบันทึกใน Word 2003 อย่างไรก็ตาม ฟังก์ชันการทำงานของตัวถูกปิดใช้งาน

เมื่อต้องการดูตัวเลือกบันทึกคลิกตัวเลือกในการเครื่องมือเมนู แล้วคลิกการบันทึกแท็บ

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณลักษณะการบันทึกอย่างรวดเร็วความเร็วขึ้นบันทึกเอกสาร โดยการบันทึกเฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่ทำกับเอกสาร นอกจากนี้ เอกสารที่บันทึกไว้เมื่อมีการใช้คุณลักษณะอย่างรวดเร็วบันทึก อาจประกอบด้วยเนื้อหาที่คุณอาจไม่ต้องการใช้งานร่วมกับบุคคลอื่น ๆ เมื่อคุณเผยแพร่เอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลนี้ถูกเรียกว่าเมต้าดาต้า มีใช้ข้อมูลเมตาสำหรับต่าง ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงการแก้ไข การดูการ การยื่น และเรียกของแฟ้ม Office

เนื่องจากการออกแบบของคุณลักษณะการบันทึกอย่างรวดเร็ว ข้อความหรือข้อคิดเห็นที่คุณลบออกจากเอกสารอาจอยู่ในเอกสารแม้หลังจากที่คุณบันทึกเอกสาร ดังนั้น Microsoft ได้ยกเลิกการทำงานของคุณลักษณะการบันทึกอย่างรวดเร็วใน SP3 2003 Office เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับเอกสาร Word 2003

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับข้อมูลเมตา และ เกี่ยวกับวิธีการที่คุณสามารถลดข้อมูลเมตาในเอกสาร Word ของคุณ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
825576วิธีการลดข้อมูลเมตาใน Word 2003
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ Office 2003 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
870924วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Office 2003

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 938808 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
  • Microsoft Office 2003 Service Pack 3
Keywords: 
kbupdateissue kbsavefile kbtshoot kbpubtypekc kbexpertisebeginner kbprb kbmt KB938808 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:938808

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com