คุณไม่สามารถเปิดแฟ้มสมุดงาน 5.0/95 ที่ Microsoft Excel ที่ประกอบด้วย Visual Basic สำหรับโปรแกรมประยุกต์การแมโครใน Excel 2003 หลังจากที่คุณติดตั้ง Office 2003 Service Pack 3

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 938806 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

หลังจากที่คุณติดตั้ง Microsoft Office 2003 Service Pack 3 (SP3), คุณไม่สามารถเปิดสมุดงาน Microsoft Excel 5.0/95แฟ้มที่ประกอบด้วย Microsoft Visual Basic สำหรับแมโครแอปพลิเคชัน (VBA) ใน Microsoft Office Excel 2003

ถ้ามีการตั้งค่าระดับความปลอดภัยของแมโครเพื่อความละเอียดสูงหรือไปสูงมากคุณอาจได้รับข้อความแจ้งความผิดพลาดต่อไปนี้::
ไม่สามารถเปิดสมุดงานนี้ภายใต้ระดับความปลอดภัยที่สูงเนื่องจากประกอบด้วยชนิดของแมโคร (แมโคร Microsoft Excel 4.0) ที่ไม่สามารถปิดใช้งาน หรือมีการเซ็นชื่อ
ถ้ามีการตั้งค่าระดับความปลอดภัยของแมโครเพื่อปานกลางคุณอาจโดยไม่คาดคิดได้รับพร้อมท์ เพื่อเปิดใช้งานแมโค หรือปิดการใช้งานแมโคได้

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

Microsoft ได้เพิ่มระดับความปลอดภัยสำหรับแมโคร VBA ในสมุดงาน Microsoft Excel 5.0/95แฟ้มใน Office 2003 SP3 การเปลี่ยนแปลงนี้ให้ตัวควบคุมเพิ่มเติมเพื่อให้คุณสามารถกำหนดว่าแมโครซึ่งจะทำงาน นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงนี้ช่วยป้องกันการโจมตีด้านความปลอดภัยในรูปแบบแฟ้มก่อนหน้านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 938806 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft Office 2003 Service Pack 3
Keywords: 
kbtshoot kberrmsg kbexpertisebeginner kbprb kbmt KB938806 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:938806

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com