การตัดสินค้าจากคลังที่จะแก้ไขใน Word 2003 โดย Office 2003 Service Pack 3

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 938799 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

Microsoft ได้นำออกใช้เซอร์วิสแพ็คสำหรับ Microsoft Office 2003 ที่ประกอบด้วยการแก้ปัญหาสำหรับ Microsoft Office Word 2003

บทนำ

Microsoft Office 2003 Service Pack 3 (SP3) ช่วยปรับปรุงล่าสุด Word 2003 office 2003 SP3 ประกอบด้วยการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย การปรับปรุงเสถียรภาพ และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน แก้ไขบางอย่างที่รวมอยู่ใน Office 2003 SP3 ได้ถูกนำออกใช้ก่อนหน้านี้ ใน Microsoft Office 2003 Service Pack 2 (SP2) หรือ เป็นการปรับปรุงที่แยกต่างหาก office 2003 SP3 รวมการแก้ไขการนำออกใช้ก่อนหน้านี้ลงในการปรับปรุงที่หนึ่งสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Office 2003 Service Pack 3 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
923618คำอธิบายของ Office 2003 Service Pack 3

ข้อมูลเพิ่มเติม

รายการที่สามารถดาวน์โหลดได้ของปัญหาที่แก้ไข service pack

สมุดงาน Microsoft Office Excel จะพร้อมใช้งานที่ประกอบด้วยรายการของการตัดสินค้าจากคลัง Office 2003 ที่มีแก้ไข โดย Office 2003 SP3

หมายเหตุ:สมุดงานเป็นภาษาอังกฤษ สมุดงานจะไม่สามารถแปลเป็นภาษาอื่น ๆ

แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft::
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ Office2003System_SP3Changes.exe

วันวางจำหน่าย: 18 กันยายน 2007

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดไฟล์การสนับสนุนของไมโครซอฟท์ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
119591วิธีรับแฟ้มการสนับสนุนของไมโครซอฟท์จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

แก้ไขใน service pack ที่ต้องการให้คุณกำหนดค่ารีจิสทรีคีย์

เมื่อมีความเหมาะสม Microsoft ให้แก้ไขที่ใช้รีจิสตรีคีย์ คุณสามารถใช้รีจิสทรีคีย์เหล่านี้ เพื่อเปิดใช้งาน การปิดใช้งาน หรือฟังก์ชันการทำงานของการแก้ไขการตั้งค่าคอนฟิก โดยค่าเริ่มต้น การแก้ไขบางอย่างอาจถูกปิดใช้งาน คุณอาจต้องการกำหนดค่ารีจิสทรีคีย์การเปิดใช้งานการแก้ไข

บทความต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขที่ต้องการให้คุณกำหนดค่ารีจิสทรีคีย์ที่ใช้:
898777คำอธิบายของชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Pack 2 post-Service Word 2003: 10 พฤศจิกายน 2005
919734คำอธิบายของชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Pack 2 post-Service Word 2003: 24 พฤษภาคม 2006
926041คำอธิบายของชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Pack 2 post-Service Word 2003: 2 ตุลาคม 2006

รายการของปัญหาที่แก้ไข service pack

ปัญหาที่ได้รับการบันทึกถูกก่อนหน้านี้ไว้ในฐานความรู้ของ Microsoft

office 2003 SP3 ให้แก้ไขปัญหาของ Word 2003 ที่อธิบายไว้ในบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
898777คำอธิบายของชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Pack 2 post-Service Word 2003: 10 พฤศจิกายน 2005
898778คำอธิบายของชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Pack 2 post-Service Microsoft Office 2003: 10 พฤศจิกายน 2005
905409คำอธิบายของ Office 2003 post-Service 2 ชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนแพ็คเกจ (Vbe6.dll): 12 เมษายน 2006
912201คำอธิบายของ Word 2003 post-Service 2 ชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนแพ็คเกจสำหรับ Word 2003 รุ่นรัสเซีย: 27 ธันวาคม 2005
913378คำอธิบายของชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Pack 2 post-Service Word 2003: 17 มกราคม 2006
915033คำอธิบายของชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Pack 2 post-Service Word 2003: 14 กุมภาพันธ์ 2006
917688คำอธิบายของชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Pack 2 post-Service Office 2003: 5 เมษายน 2006
919734คำอธิบายของชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Pack 2 post-Service Word 2003: 24 พฤษภาคม 2006
926041คำอธิบายของชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Pack 2 post-Service Word 2003: 2 ตุลาคม 2006
914140คำอธิบายของชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Pack 2 post-Service Word 2003: 7 กุมภาพันธ์ 2006

ปัญหาที่ได้รับการบันทึกถูกไม่ก่อนหน้านี้ไว้ในฐานความรู้ของ Microsoft

office 2003 SP3 ยังแก้ปัญหาต่อไปนี้ Word 2003 ที่ได้รับการบันทึกถูกไม่ก่อนหน้านี้ไว้ในฐานความรู้ของ Microsoft

คุณไม่สามารถใช้รูปแบบตัวหนาการจัดรูปแบบ ตัวเอียงจัดรูปแบบ หรือขีดเส้นใต้ในการจัดรูปแบบข้อความของเนื้อความ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้: คุณทำใน Word 2003 บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP รุ่นสวีเดน ใน Word ด้วยเอกสาร คุณมีตารางที่ใช้ความกว้างคอลัมน์คงที่ในหัวข้อ เมื่อคุณพยายามที่จะใช้เป็นตัวหนาการจัดรูปแบบ ตัวเอียงรูปแบบ หรือขีดเส้นใต้ในการจัดรูปแบบข้อความในเนื้อหาของเอกสาร การจัดรูปแบบไม่ใช้งาน


เอกสารที่สร้างจากแม่แบบในตำแหน่งที่ตั้งของเว็บ โดยไม่คาดคิดแนบอยู่กับแม่แบบในโฟลเดอร์แฟ้มอินเทอร์เน็ตชั่วคราว

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้: คุณมีแม่แบบกำหนดเองที่อยู่ในตำแหน่งที่ตั้งของเว็บ คุณสร้างเอกสารที่เป็นไปตามแม่แบบ คุณบันทึกเอกสาร และจากนั้น ปิดเอกสาร When you open the document and then clickTemplates and Add-Insในการเครื่องมือmenu, the document template that is attached to the document is not the template in the Web location. Instead, the template that is attached to the document is located in the Temporary Internet Files folder on the computer. Additionally, customizations that are contained in the custom template in the Web location are not available in the document.


Some characters that have the Arial Narrow font applied to them are not displayed as expected

When you apply the Arial Narrow font to text, characters that use a comma under the baseline or the Romanian characters "Ss" and "Tt," are not displayed as expected. This problem is fixed in the following font files:
  • Arialn.ttf
  • Arialnb.ttf
  • Arialnbi.ttf
  • Arialni.ttf


East Asian text that has an East Asian font applied to it may be unreadable

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้: You open a document that contains full-width East Asian characters or half-width alphanumeric characters. When you try to read the document, some text may be unreadable. Additionally, some character spacing may be inconsistent. For example, there may be too much character spacing for half-width alphanumeric characters or not enough character spacing for full-width East Asian characters. This problem may occur when the text has any of the following East Asian fonts applied to it:
  • Microsoft Meiryo (Japanese)
  • Microsoft JhengHei (Traditional Chinese)
  • Microsoft YaHei (Simplified Chinese)
  • Microsoft Malgun Gothic (Korean)


You cannot copy and paste text from a Web page to Word

When you try to copy and paste text from a Web page, such as from an e-mail message in Windows Internet Explorer 7, to Word, Word stops responding. Or, Word closes unexpectedly. นอกจากนี้ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้::
Microsoft Office Word has encountered a problem and needs to close. We are sorry for the inconvenience. หากต้องการดูว่ารายงานข้อผิดพลาดนี้มีข้อมูลใด ให้ คลิกที่นี่
When you view the data in the error report, the report contains an error signature that resembles the following error signature.
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อโปรแกรมประยุกต์รุ่นของโปรแกรมประยุกต์ชื่อโมดูลรุ่นของโมดูลออฟเซต
WinWord.exe11.0.8106.0Mso.dll11.0.8107.0000322ad


คุณไม่สามารถค้นหาข้อความ โดยใช้การค้นหาเดสก์ท็อปของ Windows บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้: คุณสแกนเอกสาร Word ใน Microsoft Office เอกสารเกี่ยวกับรูป แล้ว คุณบันทึกแฟ้มเป็นแฟ้มรูปภาพเช่นแฟ้ม.tif เมื่อคุณพยายามที่จะค้นหาข้อความในแฟ้ม โดยใช้การค้นหาเดสก์ท็อปของ Windows บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista ข้อความที่ไม่พบ

รายละเอียดของลายเซ็นข้อผิดพลาด

เมื่อคุณใช้ Word 2003 คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
Microsoft Office Word พบปัญหา และจำเป็นต้องปิด We are sorry for the inconvenience. หากต้องการดูว่ารายงานข้อผิดพลาดนี้มีข้อมูลใด ให้ คลิกที่นี่
เมื่อคุณดูข้อมูลในรายงานข้อผิดพลาด รายงานประกอบด้วยลายเซ็นข้อผิดพลาดที่คล้ายกับลายเซ็นข้อผิดพลาดต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อโปรแกรมประยุกต์รุ่นของโปรแกรมประยุกต์ชื่อโมดูลรุ่นของโมดูลออฟเซต
WinWord.exe11.0.5207.4Hungapp0.0.0.00
WinWord.exe11.0.6568.0Intlname.dll11.0.6467.0000118ba
WinWord.exe11.0.6359.0Msgr2pb.dll7.0.11.14000fb7df
WinWord.exe11.0.6568.0Msgr2pb.dll7.0.11.15000f44b8
WinWord.exe11.0.6502.0Msgr2pb.dll7.0.11.14000fb7df
WinWord.exe11.0.6359.0Msgrnl32.dll7.0.0.102300000
WinWord.exe11.0.6568.0Msgrnl32.dll7.0.1.100001fe2
WinWord.exe11.0.6502.0Msgrnl32.dll7.0.0.102300000
WinWord.exe11.0.6359.0Msgrnl32.dll7.0.0.10000023ec
WinWord.exe11.0.5604.0Mso.dll11.0.5606.036021
WinWord.exe11.0.6359.0Mso.dll11.0.6360.000036bc6
WinWord.exe11.0.5604.0Mso.dll11.0.5606.000035ff7
WinWord.exe11.0.6568.0Mso.dll11.0.6568.00003446c
WinWord.exe11.0.6568.0Mso.dll11.0.6568.00003446c
WinWord.exe11.0.5604.0Mso.dll11.0.6568.00003446c
WinWord.exe11.0.6359.0Mso.dll11.0.6568.00003446c
WinWord.exe11.0.6502.0Mso.dll11.0.6568.00003446c
WinWord.exe11.0.8106.0Mso.dll11.0.6568.00003446c
WinWord.exe11.0.6568.0Mso.dll11.0.6568.0003c677a
WinWord.exe11.0.6359.0Mso.dll11.0.6360.0003b581f
WinWord.exe11.0.5604.0Mso.dll11.0.5606.0003ba9da
WinWord.exe11.0.6113.0Mso.dll11.0.5703.0003b965a
WinWord.exe11.0.5604.0Mso.dll11.0.5606.0002f325d
WinWord.exe11.0.6359.0Mso.dll11.0.6360.0002cde57
WinWord.exe11.0.6113.0Mso.dll11.0.5703.0002f2f10
WinWord.exe11.0.8106.0Mso.dll11.0.8107.0000322ad
WinWord.exe11.0.8125.0Mso.dll11.0.8122.0001c32ee
WinWord.exe11.0.6568.0Mssp3nl.dll3.0.7.60000121b
WinWord.exe11.0.6502.0Mssp3nl.dll3.0.7.60000121b
WinWord.exe11.0.6568.0Mssp3nl.dll3.0.7.69739
WinWord.exe11.0.6568.0Mssp3nl.dll3.0.7.60000972b
WinWord.exe11.0.6359.0Ntdll.dll5.1.2600.21800001103c
WinWord.exe11.0.8106.0Vbe6.dll6.4.99.72001c3fe5
WinWord.exe11.0.5604.0WinWord.exe11.0.5604.0009c4e50
WinWord.exe11.0.6359.0WinWord.exe11.0.6359.0009c71c1
WinWord.exe11.0.5604.0WinWord.exe11.0.5604.0001e7c9c
WinWord.exe11.0.6502.0WinWord.exe11.0.6502.0175195
WinWord.exe11.0.5604.0WinWord.exe11.0.5604.0001e7c9f
WinWord.exe11.0.5604.0WinWord.exe11.0.5604.00039c4bb
WinWord.exe11.0.6113.0WinWord.exe11.0.6113.0007a5afb
WinWord.exe11.0.5604.0WinWord.exe11.0.5604.0001422fb
WinWord.exe11.0.6568.0WinWord.exe11.0.6568.000234dfa
WinWord.exe11.0.6359.0WinWord.exe11.0.6359.0001403c6
WinWord.exe11.0.6502.0WinWord.exe11.0.6502.00014ca85
WinWord.exe11.0.6568.0WinWord.exe11.0.6568.06218
WinWord.exe11.0.6502.0WinWord.exe11.0.6502.06198
นอกจากนี้ อื่น ๆ รุ่นของโปรแกรม รุ่นของโมดูล และ offsets จะเป็นไป ปัญหาเหล่านี้ที่ทั้งหมดถูกแก้ไขใน Office 2003 Service Pack 3

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 938799 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft Office 2003 Service Pack 3
Keywords: 
kboffice2003sp3fix kbexpertisebeginner kbtshoot kbupdate kbfix kberrmsg kbmt KB938799 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:938799

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com