คุณไม่ได้รับสิทธิ์ของผู้ใช้ยกระดับ ในเซิร์ฟเวอร์การจัดการ และตัวแทนในสภาพแวดล้อมระบบ 2007 ตัวจัดการการดำเนินงานศูนย์หรือ 2007 สิ่งจำเป็นสำหรับศูนย์ควบคุมระบบ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 938510 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

ในสภาพแวดล้อมของ Microsoft System Center ดำเนินการ Manager 2007 หรือ ในสภาพแวดล้อมของ Microsoft System Center สิ่งจำเป็นสำหรับ 2007 พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณกำลังเรียกใช้บทบาทเซิร์ฟเวอร์การจัดการและตัวแทนการคอมโพเนนต์บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista หรือ Windows Server 2008 ใช้
 • คุณเปิดใช้งานคุณลักษณะการควบคุมบัญชีผู้ใช้บนคอมพิวเตอร์เหล่านี้
ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณไม่สามารถรับผู้ใช้ยกระดับสิทธิ์สำหรับกระแสงานที่ต้องการสิทธิ์เหล่านี้ นอกจากนี้ เหตุการณ์ต่อไปนี้ถูกบันทึกลงในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของโปรแกรมจัดการการดำเนินงาน:
Source: OpsMgr SDK 
Service Event ID: 26319 
Description: 
An exception was thrown while processing Connect for session id uuid:a903cf20-d662-47b4-a640-6de1ecb6d432;id=280. 
Exception Message: The creator of this fault did not specify a Reason. 
Full Exception:System.ServiceModel.FaultException`1[Microsoft.EnterpriseManagement.Common.
UnauthorizedAccessMonitoringException]: The creator of this fault did not
specify a Reason. (Fault Detail is equal to
Microsoft.EnterpriseManagement.Common.UnauthorizedAccessMonitoringException: 
The user <domain\user> does not have sufficient permission to perform the operation.). 

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ให้ส่งการร้องขอไปที่ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นใดๆ

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

คำแนะนำในการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ต้องถูกติดตั้งบนคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องที่เป็นไปตามมีเงื่อนไขต่อไปนี้:
 • คอมพิวเตอร์จะเป็นผู้ทำหน้าที่ System Center ดำเนินการ Manager 2007
 • คอมพิวเตอร์ที่เป็นเซิร์ฟเวอร์การจัดการระบบ 2007 ตัวจัดการการดำเนินงานศูนย์
 • คอมพิวเตอร์คือ ระบบ 2007 ตัวจัดการการดำเนินงานศูนย์เกตเวย์เซิร์ฟเวอร์
 • คอมพิวเตอร์ที่เป็นเซิร์ฟเวอร์การจัดการ 2007 สิ่งจำเป็นสำหรับศูนย์ควบคุมระบบ
 • คอมพิวเตอร์จะเป็นผู้ทำหน้าที่ 2007 สิ่งจำเป็นสำหรับศูนย์ควบคุมระบบ
เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คัดลอกแฟ้ม SystemCenterOperationsManager2007-RTM-KB938510-X86-AMD64-ENU.MSI ไปยังโฟลเดอร์ภายในเครื่อง หรือ ไปยังโฟลเดอร์เครือข่ายที่ใช้ร่วมกันที่พร้อมใช้งาน
 2. เรียกใช้แฟ้มที่คุณคัดลอกในขั้นตอนที่ 1 ภายใน

  หมายเหตุ:: คุณสามารถเรียกใช้แฟ้มนี้ได้ จาก Windows Explorer อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือที่พร้อมท์คำสั่ง กระบวนการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนรีสตาร์ทบริการตัวจัดการการดำเนินงาน
คอมพิวเตอร์ของผู้ทำหน้าที่ถูกปรับปรุงโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม คุณต้องอนุมัติการปรับปรุงในโฟลเดอร์ "ค้างอยู่จัดการ" โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้บทบาทเซิร์ฟเวอร์การจัดการ คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมทั้งหมดชี้ไปที่ตัวจัดการการดำเนินงานศูนย์การระบบ 2007แล้ว คลิกคอนโซลการดำเนินงาน.
 2. เลือกการการจัดการดูข้อมูล ขยายการจัดการขยายการจัดการอุปกรณ์แล้ว คลิกการจัดการที่ค้างอยู่.
 3. เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ ตรวจทาน และอนุมัติคอมพิวเตอร์ผู้ทำหน้าที่ในโฟลเดอร์ "รอจัดการ" แล้ว
สำหรับคอมพิวเตอร์ตัวแทนที่มีการติดตั้งหลังจากที่มีใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนบนเซิร์ฟเวอร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณอนุมัติการติดตั้งในโฟลเดอร์ "รอจัดการ" โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณสมบัติของการติดตั้งด้วยตนเองถูกเปิดใช้งานในคอนโซลการดำเนินการ "รอจัดการ" โฟลเดอร์
 2. ในโฟลเดอร์ "คอมพิวเตอร์จัดการตัวแทน" คลิกขวาตัวแทน. เรียกใช้แล้ว การการตั้งค่าบริษัทตัวแทนการปรับปรุงงาน

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
ศูนย์กลางของระบบการดำเนินงาน Manager 2007, x รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
healthservice.dll6.0.5000.102,555,28015 2007 Jun17:50ไม่สามารถใช้งานได้
ศูนย์กลางของระบบการดำเนินงาน Manager 2007, x รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
healthservice.dll6.0.5000.101,262,48015 2007 Jun17:57ไม่สามารถใช้งานได้

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 938510 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft System Center Operations Manager 2007
 • Microsoft System Center Essentials 2007
Keywords: 
kbautohotfix kbexpertiseadvanced kbfix kbqfe kbHotfixServer kbmt KB938510 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:938510

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com