วิธีการแก้ไขปัญหารหัสข้อผิดพลาดการเปิดใช้งานแบบหลายเครื่องใน Windows 7 ใน Windows Server 2008 และใน Windows Vista

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 938450 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

บทนำ

เมื่อคุณพยายามใช้รหัสเปิดใช้งานการติดตั้งจำนวนมาก (MAK) หรือบริการการจัดการคีย์ (KMS) เพื่อเปิดใช้งานแบบหลายเครื่องในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 7, Windows Server 2008 หรือ Windows Vista หนึ่งเครื่องขึ้นไป คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่มีรหัสข้อผิดพลาด บทความนี้จะอธิบายวิธีการแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดเหล่านี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
รหัสข้อผิดพลาดข้อความแสดงข้อผิดพลาดประเภทการเปิดใช้งานสาเหตุที่เป็นไปได้ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา
0xC004C001
เซิร์ฟเวอร์การเปิดใช้งานได้ระบุว่าหมายเลขผลิตภัณฑ์ที่ระบุนั้นไม่ถูกต้อง MAK MAK ที่ป้อนไม่ถูกต้อง ตรวจสอบว่ารหัสเป็น MAK ที่ Microsoft ให้ไว้ ติดต่อศูนย์บริการเปิดใช้งาน Microsoft เพื่อตรวจสอบว่า MAK นั้นถูกต้อง
0xC004C003
เซิร์ฟเวอร์การเปิดใช้งานได้ระบุว่าหมายเลขผลิตภัณฑ์ที่ระบุนั้นถูกบล็อก MAK MAK ถูกบล็อกบนเซิร์ฟเวอร์การเปิดใช้งาน ติดต่อศูนย์บริการเปิดใช้งาน Microsoft เพื่อขอรับ MAK ใหม่และติดตั้ง/เปิดใช้งานระบบ
0xC004C008
เซิร์ฟเวอร์การเปิดใช้งานได้ระบุว่าหมายเลขผลิตภัณฑ์ที่ระบุไม่สามารถใช้งานได้ KMS คีย์ KMS เกินขีดจำกัดการเปิดใช้งาน คีย์โฮสต์ KMS จะเปิดใช้งานได้สูงสุด 10 ครั้งในคอมพิวเตอร์หกเครื่อง หากมีความจำเป็นต้องเปิดใช้งานมากกว่านั้น ให้ติดต่อศูนย์บริการเปิดใช้งาน Microsoft
0xC004B100
เซิร์ฟเวอร์การเปิดใช้งานได้ระบุว่าไม่สามารถเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ MAK ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นถ้า MAK ไม่ได้รับการสนับสนุน เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ตรวจสอบว่า MAK ที่ใช้เป็น MAK ที่ Microsoft ให้ไว้ เมื่อต้องการตรวจสอบว่า MAK นั้นถูกต้อง ให้ติดต่อศูนย์การเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์
0xC004C020
เซิร์ฟเวอร์การเปิดใช้งานได้รายงานว่ารหัสเปิดใช้งานการติดตั้งจำนวนมากได้เกินขีดจำกัดจำนวนครั้งสูงสุดในการเปิดใช้งานแล้ว MAK MAK เกินขีดจำกัดการเปิดใช้งานแล้ว ตามการออกแบบแล้ว MAK สามารถเปิดใช้งานได้ในจำนวนที่จำกัด ติดต่อศูนย์การเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ Microsoft
0xC004C021
เซิร์ฟเวอร์การเปิดใช้งานได้รายงานว่าเกินขีดจำกัดเพิ่มเติมของรหัสเปิดใช้งานการติดตั้งจำนวนมากแล้ว MAK MAK เกินขีดจำกัดการเปิดใช้งานแล้ว ตามการออกแบบแล้ว MAK สามารถเปิดใช้งานได้ในจำนวนที่จำกัด ติดต่อศูนย์การเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ Microsoft
0xC004F009
บริการการป้องกันซอฟต์แวร์รายงานว่าช่วงเวลาผ่อนผันหมดอายุแล้ว MAK ช่วงเวลาผ่อนผันหมดอายุก่อนระบบถูกเปิดใช้งาน ขณะนี้ ระบบอยู่ในสถานะการแจ้งให้ทราบ โปรดดูส่วน "ประสบการณ์ของผู้ใช้"
0xC004F00F
เซิร์ฟเวอร์การอนุญาตให้ใช้สิทธิซอฟต์แวร์ได้รายงานการผูกหมายเลขฮาร์ดแวร์อยู่ในระดับเกินกว่าที่จะรับได้ MAK/ไคลเอ็นต์ KMS/โฮสต์ KMS มีการเปลี่ยนแปลงฮาร์ดแวร์หรือโปรแกรมควบคุมถูกปรับปรุงบนระบบ MAK: เปิดการใช้งานระบบใหม่ในระหว่างช่วงเวลาผ่อนผัน OOT โดยใช้การเปิดใช้งานทางออนไลน์หรือทางโทรศัพท์ KMS: เริ่มการทำงาน หรือเรียกใช้ slmgr.vbs /ato
0xC004F014
บริการการป้องกันซอฟต์แวร์รายงานว่าไม่มีหมายเลขผลิตภัณฑ์ MAK/ไคลเอ็นต์ KMS ไม่มีการติดตั้งหมายเลขผลิตภัณฑ์บนระบบ ติดตั้งหมายเลขผลิตภัณฑ์ MAK หรือติดตั้งคีย์การติดตั้ง KMS ที่พบใน \sources\pid.txt บนสื่อการติดตั้ง
0xC004F02C
บริการการป้องกันซอฟต์แวร์รายงานว่ารูปแบบสำหรับข้อมูลการเปิดใช้งานแบบออฟไลน์ไม่ถูกต้อง MAK/ไคลเอ็นต์ KMS ระบบตรวจพบว่าข้อมูลที่ป้อนในระหว่างการเปิดใช้งานทางโทรศัพท์ไม่ถูกต้อง ตรวจสอบว่าได้ป้อน CID อย่างถูกต้อง
0xC004F035
รหัสข้อผิดพลาดระบุว่า "บริการการป้องกันซอฟต์แวร์ได้รายงานว่าไม่สามารถเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์ด้วยหมายเลขผลิตภัณฑ์การอนุญาตให้ใช้สิทธิเป็นจำนวนมากได้..." ข้อความข้อผิดพลาดถูกต้อง แต่ไม่ชัดเจน ข้อผิดพลาดนี้บ่งชี้ว่าคอมพิวเตอร์ไม่มีเครื่องหมาย Windows ใน BIOS ที่ให้ไว้บนระบบ OEM เพื่อบ่งบอกว่าคอมพิวเตอร์ที่จัดส่งเป็น Windows รุ่นที่ผ่านการตรวจคุณสมบัติซึ่งเป็นข้อกำหนดสำหรับการเปิดใช้งานไคลเอ็นต์ KMS ข้อผิดพลาด: Volume License Key ไม่ถูกต้อง ในการเปิดใช้งาน คุณต้องเปลี่ยนหมายเลขผลิตภัณฑ์ของคุณให้เป็นรหัสเปิดใช้งานการติดตั้งจำนวนมาก (MAK) หรือรหัสผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายปลีกที่ถูกต้อง คุณต้องมีสิทธิ์การใช้งานระบบปฏิบัติการที่ผ่านการตรวจคุณสมบัติ และการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการปรับรุ่นของ Volume license Windows 7 หรือใบอนุญาตให้ใช้งานเต็มรูปแบบสำหรับ Windows 7 จากแหล่งจำหน่ายปลีก การติดตั้งนอกเหนือจากนี้ของซอฟต์แวร์นี้เป็นการฝ่าฝืนข้อตกลงของคุณและกฎหมายลิขสิทธิ์ที่มีผลบังคับใช้ ไคลเอ็นต์ KMS/โฮสต์ KMS Windows 7 รุ่นการใช้งานจำนวนมากจะได้รับการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการปรับรุ่นเท่านั้น ระบบไม่สนับสนุนการติดตั้งระบบปฏิบัติการที่ใช้งานแบบหลายเครื่องในคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้ติดตั้งระบบปฏิบัติการที่ผ่านการตรวจคุณสมบัติ ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Microsoft รุ่นที่ผ่านการตรวจคุณสมบัติ จากนั้นเปิดใช้งานโดยใช้ MAK
0xC004F038
บริการการป้องกันซอฟต์แวร์ได้รายงานว่าไม่สามารถเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ จำนวนครั้งที่รายงานโดย Key Management Service (KMS) ของคุณนั้นไม่เพียงพอ กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ ไคลเอ็นต์ KMS จำนวนครั้งบนโฮสต์ KMS ไม่มากพอ จำนวนครั้ง KMS ต้อง ?5 สำหรับ Windows Server หรือ ?25 สำหรับไคลเอ็นต์ของ Windows ต้องใช้คอมพิวเตอร์มากขึ้นในพูล KMS สำหรับการเปิดใช้งานไคลเอ็นต์ KMS เรียกใช้ Slmgr.vbs /dli เพื่อรับจำนวนที่นับได้ปัจจุบันบนโฮสต์ KMS
0xC004F039
บริการการป้องกันซอฟต์แวร์ได้รายงานว่าไม่สามารถเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ Key Management Service (KMS) ไม่ได้ถูกเปิดใช้งาน ไคลเอ็นต์ KMS ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเมื่อคำขอ KMS ไม่ได้รับการตอบกลับ แก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างโฮสต์ KMS และไคลเอ็นต์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพอร์ต TCP 1688 (ค่าเริ่มต้น) ไม่ถูกบล็อกโดยไฟร์วอลล์หรือถูกกรอง
0xC004F041
บริการการป้องกันซอฟต์แวร์ได้ระบุว่า Key Management Server (KMS) ไม่ได้ถูกเปิดใช้งาน KMS จำเป็นต้องถูกเปิดใช้งาน ไคลเอ็นต์ KMS โฮสต์ KMS ไม่ได้ถูกเปิดใช้งาน เปิดใช้งานโฮสต์ KMS ด้วยการเปิดใช้งานทางออนไลน์หรือทางโทรศัพท์
0xC004F042
บริการการป้องกันซอฟต์แวร์ได้ระบุว่า Key Management Service (KMS) ที่ระบุไม่สามารถใช้ได้ ไคลเอ็นต์ KMS ไคลเอ็นต์ KMS และโฮสต์ KMS ไม่ตรงกัน ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเมื่อไคลเอ็นต์ KMS ติดต่อกับโฮสต์ KMS ที่ไม่สามารถเปิดใช้งานซอฟต์แวร์ของไคลเอ็นต์ได้ ซึ่งสามารถพบได้บ่อยในสภาพแวดล้อมแบบผสมซึ่งประกอบด้วยโปรแกรมประยุกต์และโฮสต์ KMS เฉพาะระบบปฏิบัติการ เป็นต้น
0xC004F050
บริการการป้องกันซอฟต์แวร์ได้รายงานว่าหมายเลขผลิตภัณฑ์ไม่ถูกต้อง KMS, ไคลเอ็นต์ KMS, MAK ข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดขึ้นจากการสะกดผิดในคีย์ KMS หรือโดยการพิมพ์คีย์เบต้าบนระบบปฏิบัติการรุ่นที่เผยแพร่ ติดตั้งคีย์ KMS ที่ถูกต้องบน Windows รุ่นที่สอดคล้องกัน ตรวจสอบการสะกด ถ้าคุณคัดลอกและวางคีย์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้ใช้เส้นประยาว (—) แทนเส้นประสั้น (-) ในคีย์
0xC004F051
บริการการป้องกันซอฟต์แวร์ได้รายงานว่าหมายเลขผลิตภัณฑ์ถูกบล็อก MAK/KMS หมายเลขผลิตภัณฑ์บนเซิร์ฟเวอร์การเปิดใช้งานถูกบล็อกโดย Microsoft ขอรับคีย์ MAK/KMS ใหม่ ติดตั้งบนระบบ แล้วเปิดใช้งาน
0xC004F064
บริการการป้องกันซอฟต์แวร์ได้รายงานว่าช่วงเวลาผ่อนผันสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ของแท้หมดอายุแล้ว MAK เครื่องมือการเปิดใช้งาน Windows (WAT) ได้ระบุว่าระบบไม่ใช่ของแท้ ดูคู่มือการดำเนินการเปิดใช้งานแบบหลายเครื่อง
0xC004F065
บริการการป้องกันซอฟต์แวร์ได้รายงานว่าโปรแกรมประยุกต์ถูกเรียกใช้ในช่วงเวลาผ่อนผันสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ของแท้ที่ถูกต้อง MAK/ไคลเอ็นต์ KMS เครื่องมือการเปิดใช้งาน Windows ได้ระบุว่าระบบไม่ใช่ของแท้ ระบบจะยังคงทำงานต่อไปในระหว่างช่วงเวลาผ่อนผันสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ของแท้ ขอรับและติดตั้งหมายเลขผลิตภัณฑ์ของแท้แล้วเปิดใช้งานระบบในระหว่างช่วงเวลาผ่อนผัน มิฉะนั้น ระบบจะเข้าสู่สถานะการแจ้งให้ทราบในตอนท้ายของช่วงเวลาผ่อนผัน
0xC004F06C
บริการการป้องกันซอฟต์แวร์ได้รายงานว่าไม่สามารถเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ Key Management Service (KMS) ระบุว่าการประทับเวลาที่ร้องขอไม่ถูกต้อง ไคลเอ็นต์ KMS เวลาของระบบบนคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์แตกต่างจากเวลาบนโฮสต์ KMS มากเกินไป การซิงค์เวลามีความสำคัญต่อความปลอดภัยของระบบและเครือข่ายด้วยเหตุผลหลายประการ แก้ไขปัญหานี้โดยเปลี่ยนแปลงเวลาของระบบบนไคลเอ็นต์ให้ตรงกันกับ KMS เราขอแนะนำให้คุณใช้แหล่งเวลาของ Network Time Protocol (NTP) หรือ Active Directory Domain Services เพื่อทำเวลาให้ตรงกัน ปัญหานี้ใช้เวลา UTP และไม่ขึ้นอยู่กับการเลือกโซนเวลา
0x80070005
การเข้าถึงถูกปฏิเสธ การดำเนินการที่ร้องขอต้องมีสิทธิ์ระดับที่สูงขึ้น ไคลเอ็นต์ KMS/MAK/โฮสต์ KMS การควบคุมบัญชีผู้ใช้ (UAC) ไม่อนุญาตให้กระบวนการเปิดใช้งานเรียกใช้ในพรอมท์คำสั่งที่ไม่มีสิทธิ์ผู้ดูแล เรียกใช้ slmgr.vbs จากพรอมท์คำสั่งด้วยสิทธิ์ผู้ดูแล คลิกขวาที่ cmd.exe จากนั้นคลิก เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบ
0x8007232A
เซิร์ฟเวอร์ DNS ล้มเหลว โฮสต์ KMS ระบบมีปัญหาเครือข่ายหรือ DNS แก้ไขปัญหาเครือข่ายและ DNS
0x8007232B
ไม่มีชื่อ DNS ไคลเอ็นต์ KMS ไคลเอ็นต์ KMS ไม่พบ KMS SRV RRs ใน DNS ถ้าโฮสต์ KMS ไม่มีอยู่บนเครือข่าย คุณควรติดตั้ง MAK ยืนยันว่าได้ติดตั้งโฮสต์ KMS และเปิดใช้งานการประกาศ DNS (เริ่มต้น) แล้ว ถ้า DNS ไม่พร้อมใช้งาน ให้ชี้ไคลเอ็นต์ KMS ไปยังโฮสต์ KMS โดยใช้ slmgr.vbs /skms <kms_host_name> หรือขอรับและติดตั้ง MAK จากนั้นเปิดใช้งานระบบ สุดท้าย แก้ไขปัญหา DNS
0x800706BA
เซิร์ฟเวอร์ RPC ไม่พร้อมใช้งาน ไคลเอ็นต์ KMS การตั้งค่าไฟร์วอลล์ไม่ได้ถูกกำหนดค่าบนโฮสต์ KMS หรือระเบียน DNS SRV เป็นระเบียนเก่า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อยกเว้นของไฟร์วอลล์บริการการจัดการคีย์เปิดใช้งานบนเครื่องโฮสต์ KMS ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระเบียน SRV ชี้ไปที่โฮสต์ KMS ที่ถูกต้อง แก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่าย
0x8007251D
ไม่พบระเบียนสำหรับการค้นหา DNS ไคลเอ็นต์ KMS ไคลเอ็นต์ KMS ไม่พบ KMS SRV RRs ใน DNS แก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่ายและ DNS
0xC004F074
บริการการป้องกันซอฟต์แวร์ได้รายงานว่าไม่สามารถเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ ไม่สามารถติดต่อบริการการจัดการคีย์ (KMS) ได้ โปรดดูแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของโปรแกรมประยุกต์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไคลเอ็นต์ KMS ระบบโฮสต์ KMS ทั้งหมดส่งกลับข้อผิดพลาด แก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดจากแต่ละ ID เหตุการณ์ 12288 ที่เกี่ยวข้องกับความพยายามในการเปิดใช้งาน
0x8004FE21
คอมพิวเตอร์นี้ไม่ได้เรียกใช้ Windows ของแท้ MAK/ไคลเอ็นต์ KMS ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ สาเหตุส่วนใหญ่คือแพคภาษา (MUI) ถูกติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows รุ่นที่ไม่ได้รับการอนุญาตให้ใช้สิทธิแพคภาษาเพิ่มเติม (หมายเหตุ ปัญหานี้ไม่ได้บ่งชี้ถึงการแทรกแซงเสมอไป โปรแกรมประยุกต์บางโปรแกรมสามารถติดตั้งการสนับสนุนหลายภาษาได้แม้รุ่นของ Windows จะไม่ได้รับการอนุญาตให้ใช้สิทธิแพคภาษาเหล่านี้ก็ตาม) ปัญหานี้ยังสามารถเกิดขึ้นได้ถ้ามัลแวร์ได้ปรับเปลี่ยน Windows ให้อนุญาตการติดตั้งคุณสมบัติเพิ่มเติม ปัญหานี้ยังอาจเกิดขึ้นได้ถ้าแฟ้มระบบบางแฟ้มเสียหาย เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คุณต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่
0x80092328
0x80092328 ไม่มีชื่อ DNS ไคลเอ็นต์ KMS ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นถ้าไคลเอ็นต์ KMS ไม่พบระเบียนทรัพยากร KMS SRV ใน DNS เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนในบทความฐานความรู้ต่อไปนี้: 929826 ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามเปิดใช้งาน Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows 7 หรือ Windows Server 2008: "รหัส 0x8007232b"

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดใช้งานแบบหลายเครื่อง โปรดไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 938450 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 28 ธันวาคม 2555 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Windows 7 Service Pack 1
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise N
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Premium N
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Professional N
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Starter N
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Ultimate N
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
Keywords: 
kbvolumelicensing kbtshoot kbhowto kbcip KB938450

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com