Na ikoni za mapirani mre?ni disk u operativnom sistemu Windows Vista pojavljuje se crveni znak ?X?, ?ak i ako mo?ete uspe?no da pristupite disk jedinici

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 938062 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

SIMPTOMI

U operativnom sistemu Windows Vista pojavljuje se crveni znak ?X? u ikoni za mapirani mre?ni disk u oblasti ?Fascikle? programa Windows Explorer. Me?utim, u oknu sa detaljima, u ikoni za istu disk jedinicu pojavljuje se zelena uspravna crta. Po?to mo?ete da uspe?no pristupite mre?nom disku, o?ekivali biste da ikona bude prikazana kao zelena uspravna crta u obe oblasti.

Do ovog problema mo?e do?i ako su ispunjeni slede?i uslovi:
  • Mre?ni disk je mapiran pomo?u korisni?kih akreditiva koji su druga?iji od akreditiva koji su kori??eni za prijavljivanje u operativni sistem Windows Vista.
  • Niste izabrali opciju Zapamti moju lozinku kada ste mapirali mre?ni disk.
  • Odjavili ste se sa ra?unara. Kada ste se ponovo prijavili, kliknuli ste dvaput na mre?nu jedinicu, a zatim uneli akreditive za ponovno povezivanje sa disk jedinicom.
Kada ponovo pokrenete Windows Explorer, vi?e ne dolazi do ovog problema.

UZROK

Do ovog problema dolazi zbog gre?ke u datoteci Shell32.dll. Kada se mapirani mre?ni disk pove?e sa ra?unarom, datoteka Shell32.dll a?urira ikonu mre?nog diska samo u oknu sa detaljima programa Windows Explorer. Ne generi?e se doga?aj za promenu ikone u oblasti ?Fascikle?.

RE?ENJE

Informacije o servisnom paketu

Da biste re?ili ovaj problem, nabavite najnoviji servisni paket za operativni sistem Windows Vista. Za vi?e informacija kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
935791 Nabavljanje najnovijeg Windows Vista servisnog paketa

Informacije o vru?oj zakrpi

Podr?ana hitna ispravka je dostupna od korporacije Microsoft. Me?utim, ova hitna ispravka je namenjena isklju?ivo za re?avanje problema opisanog u ovom ?lanku. Primenite ovu hitnu ispravku samo na sisteme na kojima dolazi do ovog odre?enog problema. Ova hitna ispravka mo?da ?e se dodatno testirati. Zbog toga, ukoliko niste ozbiljno ugro?eni ovim problemom, preporu?ujemo da sa?ekate slede?u softversku ispravku koja sadr?i ovu hitnu ispravku.

Ako je hitna ispravka dostupna za preuzimanje, pri vrhu ovog ?lanka baze znanja postoji odeljak ?Dostupno je preuzimanje hitne ispravke?. Ako taj odeljak nije prikazan, obratite se Microsoft korisni?koj slu?bi i podr?ci da biste dobili hitnu ispravku.

Napomena Ako do?e do dodatnih problema ili bude potrebno re?avanje problema, mo?da ?ete morati da kreirate zaseban zahtev za uslugu. Uobi?ajeni tro?kovi podr?ke va?i?e za dodatna pitanja u vezi sa podr?kom i probleme koji nisu direktno povezani sa ovom odre?enom ispravkom. Da biste dobili ?itavu listu brojeva telefona Microsoft korisni?ke slu?be i podr?ke ili da biste kreirali zaseban zahtev za uslugu, posetite slede?u Microsoft Web lokaciju:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Napomena U obrascu ?Dostupno je preuzimanje hitne ispravke? prikazani su jezici na kojima je dostupna hitna ispravka. Ako ne vidite svoj jezik, to je zbog toga ?to hitna ispravka nije dostupna na tom jeziku.

Preduslovi

Nisu zahtevani nikakvi preduslovi.

Zahtev za ponovno pokretanje

Nakon ?to primenite ovu vru?u zakrpu, morate ponovo pokrenuti ra?unar.

Informacije o zameni vru?e zakrpe

Ova vru?a zakrpa ne zamenjuje nijednu drugu vru?u zakrpu.

Informacije o datoteci

Verzija ove vru?e zakrpe na engleskom jeziku ima atribute datoteke (ili novije atribute datoteke) koji se nalaze u slede?oj tabeli. Vremena i datumi ovih datoteka su prikazani u Koordiniranom univerzalnom vremenu (UTC). Kada pregledate informacije o datoteci, ono se pretvara u lokalno vreme. Da biste izra?unali razliku izme?u UTC i lokalnog vremena, koristite karticu Vremenska zona u okviru stavke Datum i vreme na kontrolnoj tabli.
Windows Vista, 32-bitne verzije
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Update.mumNot applicable1,99401-Jun-200711:46Not applicable
X86_5531a733130786984d609cfe13c29b88_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20610_none_0d98d3b7d2b3b161.manifestNot applicable69501-Jun-200711:46Not applicable
X86_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20610_none_6ac1b7312dfb1b62.manifestNot applicable975,77201-Jun-200711:49Not applicable
Shell32-ppdlic.xrm-msNot applicable3,15001-Jun-200702:23Not applicable
Shell32.dll6.0.6000.2061011,315,20001-Jun-200702:27x86
Windows Vista, 64-bitne verzije
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Amd64_250219dca5e4be895407566dad867550_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20610_none_275bc5cc6d04e2a8.manifestNot applicable69901-Jun-200711:46Not applicable
Amd64_faf524c008ac10a2194c12a9c16c86e4_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20610_none_c8625eed2960e60b.manifestNot applicable69901-Jun-200711:46Not applicable
Amd64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20610_none_c6e052b4e6588c98.manifestNot applicable977,91901-Jun-200711:53Not applicable
Package_1_for_kb938062~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot applicable1,78801-Jun-200711:46Not applicable
Package_2_for_kb938062~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot applicable2,00501-Jun-200711:46Not applicable
Update.mumNot applicable1,90901-Jun-200711:46Not applicable
Wow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20610_none_d134fd071ab94e93.manifestNot applicable968,81901-Jun-200711:53Not applicable
Shell32-ppdlic.xrm-msNot applicable3,15001-Jun-200703:28Not applicable
Shell32.dll6.0.6000.2061012,783,10401-Jun-200703:45x64
Shell32.dll6.0.6000.2061011,315,20001-Jun-200702:27x86
Ova hitna ispravka a?urira datoteku Shell32.dll tako da generi?e obave?tenje o promeni ikone. Kada primenite ovu hitnu ispravku, ikona glavne disk jedinice u oknu sa detaljima programa Windows Explorer se a?urira. Ikona u oknu ?Fascikle? programa Windows Explorer tako?e se ispravno a?urira.

ZAOBILA?ENJE

Da biste re?ili ovaj problem, ponovo pokrenite Windows Explorer.

STATUS

Microsoft potvr?uje da je to problem kod Microsoft proizvoda navedenih u odeljku ?Odnosi se na". Ovaj problem je prvi put ispravljen u Windows Vista servisnom paketu 1.

DODATNE INFORMACIJE

Za vi?e informacija o terminima koji su kori??eni za opisivanje softverskih ispravki kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
824684 Opis standardne terminologije koja se koristi za opisivanje Microsoft softverskih ispravki

Svojstva

Identifikator ?lanka: 938062 - Poslednji pregled: 25. novembar 2008. - Revizija: 3.1
ODNOSI SE NA:
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Ultimate 64-bit Edition
  • Windows Vista Business 64-bit Edition
  • Windows Vista Enterprise 64-bit Edition
Klju?ne re?i: 
kbautohotfix kbvistasp1fix kbwinvistapostrtmfix kbexpertiseinter kbhotfixserver kbqfe KB938062

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com