การติดตั้ง 2007 สิ่งจำเป็นสำหรับศูนย์กลางของระบบล้มเหลวในระหว่างการรายงานส่วนของการติดตั้ง และการเข้าสู่ระบบข้อมูลต่อไปนี้: "โดเมนที่ระบุไม่มีอยู่ หรือไม่สามารถติดต่อ"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 937831 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณพยายามติดตั้ง Microsoft System Center สิ่งจำเป็นสำหรับ 2007 (สิ่งจำเป็นสำหรับ 2007), กระบวนการติดตั้งล้มเหลวในระหว่างการรายงานส่วนของการติดตั้ง

เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น รายละเอียดต่อไปนี้ถูกบันทึกลงใน %TEMP%\SCEReportingnแฟ้ม.log

หมายเหตุ:ในชื่อแฟ้มนี้nแสดงหมายเลข
PROPERTY CHANGE: Adding 
UnableToGetUserNameFromManagementServerActionAccount property. Its value is 
'SetPropertiesToManagementServerActionAndSDKAccountCA error: 
Microsoft.EnterpriseManagement.Common.UnauthorizedAccessMonitoringException : 
The specified domain does not exist or cannot be contacted.'.

PROPERTY CHANGE: Adding 
UnableToGetUserNameFromManagementServerSDKAccount property. Its value is 
'SetPropertiesToManagementServerActionAndSDKAccountCA error: 
Microsoft.EnterpriseManagement.Common.UnauthorizedAccessMonitoringException : 
The specified domain does not exist or cannot be contacted.'.

SetPropertiesToManagementServerActionAndSDKAccountCA error: 
Microsoft.EnterpriseManagement.Common.UnauthorizedAccessMonitoringException : 
The specified domain does not exist or cannot be contacted.'.

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นหากหนึ่งหรือทั้งสองอย่างมีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
 • คอมพิวเตอร์ที่คุณพยายามติดตั้งสิ่งจำเป็นสำหรับ 2007 มีส่วนต่อท้ายโดเมนที่ไม่ตรงกับชื่อโดเมน(แบบเต็ม FQDN) ของโดเมน ตัวอย่างเช่น คอมพิวเตอร์มีส่วนต่อท้ายของโดเมนของ department.contoso.com อย่างไรก็ตาม โดเมนมีชื่อ contoso.com
 • คอมพิวเตอร์ที่คุณพยายามติดตั้งสิ่งจำเป็นสำหรับ 2007 มีชื่อโดเมน NetBIOS ที่ไม่ตรงกับส่วนแรกของ FQDN ของโดเมน ตัวอย่างเช่น ชื่อโดเมน NetBIOS ถูก XYZ CONTOSO อย่างไรก็ตาม โดเมนมีชื่อ contoso.com แทนการ contoso xyz.com

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ให้ส่งการร้องขอไปที่ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ข้อกำหนดเบื้องต้นไม่จำเป็นต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
สิ่งจำเป็นสำหรับ 2007, x รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
microsoft.enterprisemanagement.operationsmanager.dll6.0.5000.22,166,78421 2007 พฤษภาคม20:26ไม่สามารถใช้งานได้
microsoft.enterprisemanagement.operationsmanager.sdkbin.dll6.0.5000.22,166,78421 2007 พฤษภาคม20:27ไม่สามารถใช้งานได้
สิ่งจำเป็นสำหรับ 2007, x รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
microsoft.enterprisemanagement.operationsmanager.dll6.0.5000.22,166,78421 2007 พฤษภาคม20:19ไม่สามารถใช้งานได้
microsoft.enterprisemanagement.operationsmanager.sdkbin.dll6.0.5000.22,166,78421 2007 พฤษภาคม20:19ไม่สามารถใช้งานได้

ข้อมูลการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน

เมื่อต้อง การใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ และทำการติดตั้ง 2007 สิ่งจำเป็นสำหรับการโต้ตอบ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คัดลอกแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน ไปยังโฟลเดอร์บนคอมพิวเตอร์เฉพาะที่ หรือไป ยังตำแหน่งที่ตั้งเครือข่ายที่ใช้ร่วมกัน
 2. บนคอมพิวเตอร์ที่คุณต้องการติดตั้งสิ่งจำเป็นสำหรับ 2007 เรียกใช้โปรแกรม SCE07-RTM-KB937831-X86-AMD64-ENU.msi คุณสามารถเรียกใช้โปรแกรมนี้ที่พร้อมท์คำสั่ง หรือคุณสามารถคลิกสองครั้งSCE07-RTM-KB937831-X86-AMD64-ENU.msiแฟ้มที่มีการเรียกใช้โปรแกรม

  ตัวติดตั้ง Windows คัดลอกแฟ้ม Setup.exe.config ไปยังโฟลเดอร์% TEMP % แล้ว การเซ็ตอัพโปรแกรมคัดลอกแฟ้มต่าง ๆ ต่อไปนี้ไปยังโฟลเดอร์ %TEMP%\TempQFE:
  • SystemCenterOpsMgr07-RTM-KB936481-X86-AMD64-ENU.MSI
  • Qfelist.xml
  • SCE 2007 โปรแกรมแก้ไขด่วนเสริม notice.rtf
  • QFEHandler.dll
 3. เริ่มโปรแกรม SetupSCE.exe 2007 สิ่งจำเป็นสำหรับการติดตั้ง 2007 สิ่งจำเป็นสำหรับคอมพิวเตอร์
เมื่อต้อง การใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ และทำการติดตั้งแบบ silent 2007 สิ่งจำเป็นสำหรับ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คัดลอกแฟ้มจากสื่อการติดตั้งสิ่งจำเป็นสำหรับ 2007 ในตำแหน่งที่เขียนได้ ตัวอย่างเช่น คัดลอกแฟ้มไปยังโฟลเดอร์บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่
 2. คัดลอกแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน ไปยังโฟลเดอร์บนคอมพิวเตอร์เฉพาะที่ หรือไป ยังตำแหน่งที่ตั้งเครือข่ายที่ใช้ร่วมกัน
 3. บนคอมพิวเตอร์ที่คุณต้องการติดตั้งสิ่งจำเป็นสำหรับ 2007 เรียกใช้โปรแกรม SCE07-RTM-KB937831-X86-AMD64-ENU.msi คุณสามารถเรียกใช้โปรแกรมนี้ที่พร้อมท์คำสั่ง หรือคุณสามารถคลิกสองครั้งSCE07-RTM-KB937831-X86-AMD64-ENU.msiแฟ้มที่มีการเรียกใช้โปรแกรม

  ตัวติดตั้ง Windows คัดลอกแฟ้ม Setup.exe.config ไปยังโฟลเดอร์% TEMP % แล้ว การเซ็ตอัพโปรแกรมคัดลอกแฟ้มต่าง ๆ ต่อไปนี้ไปยังโฟลเดอร์ %TEMP%\TempQFE:
  • SystemCenterOpsMgr07-RTM-KB936481-X86-AMD64-ENU.MSI
  • Qfelist.xml
  • SCE 2007 โปรแกรมแก้ไขด่วนเสริม notice.rtf
  • QFEHandler.dll
 4. ในโฟลเดอร์ %TEMP%\TempQFE คัดลอกแฟ้ม QFEHandler.dll จากนั้น ในตำแหน่งที่ตั้งที่คุณคัดลอกแฟ้มสื่อสิ่งจำเป็นสำหรับ 2007 ในขั้นตอนที่ 1 วางแฟ้มในโฟลเดอร์ต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
  • Setup\i386
  • Setup\AMD64
  หมายเหตุ:วางแฟ้ม QFEHandler.dll ในโฟลเดอร์ที่เหมาะสมกับรุ่น 2007 สิ่งจำเป็นสำหรับที่คุณต้องการติดตั้ง
 5. เริ่มการติดตั้งแบบ silent ของสิ่งจำเป็นสำหรับ 2007 โดยใช้โปรแกรมติดตั้งพร้อมกับตัวเลือกบรรทัดคำสั่งที่เหมาะสม

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ต่างๆ ที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 937831 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 ตุลาคม 2553 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft System Center Essentials 2007
Keywords: 
kbautohotfix kbbug kbfix kbHotfixServer kbqfe kbtshoot kbprb kbmt KB937831 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:937831

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com