เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามคืนค่าฐานข้อมูล โดยใช้ Studio จัดการเซิร์ฟเวอร์ SQL ใน SQL Server 2005 หลังจากที่คุณใช้เครื่องมือการสำรองข้อมูล: "การคืนค่าสำหรับเซิร์ฟเวอร์ล้มเหลว ' <servername> ' (Microsoft.SqlServer.Smo) " </servername>

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 937683 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้: บริการตัวเขียน SQL กำลังทำงานบนคอมพิวเตอร์ที่มี Microsoft SQL Server 2005 ติดตั้ง คุณสามารถใช้ Studio จัดการเซิร์ฟเวอร์ SQL การสำรองข้อมูลฐานข้อมูล นอกจากนี้ คุณใช้เครื่องมือการสำรองข้อมูล (NTBackup.exe) เพื่อสำรองแฟ้มฐานข้อมูล จากนั้น คุณพยายามคืนค่าฐานข้อมูลจากการสำรองข้อมูลที่กำหนด โดยใช้ Studio จัดการเซิร์ฟเวอร์ SQL ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:
คืนค่าสำหรับเซิร์ฟเวอร์ล้มเหลว '<servername></servername>'. (Microsoft.SqlServer.Smo)
Additional information::
System.Data.SqlClient.SqlError: ไม่สามารถเปิดอุปกรณ์สำรองข้อมูล '<guid of="" the="" device=""></guid>'. ข้อผิดระบบปฏิบัติการพลาด 2 (ระบบจะไม่พบแฟ้มที่ระบุไว้) (Microsoft.SqlServer.Smo)
ถ้าคุณตรวจสอบวันเริ่มต้นและวันเสร็จสิ้นของชุดการสำรองข้อมูล คุณพบว่า วันที่ถูกปรับปรุงวันที่ที่คุณใช้เครื่องมือการสำรองข้อมูล

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากเครื่องมือการสำรองข้อมูลการบริการตัวเขียน SQL ใช้การสำรองข้อมูลฐานข้อมูล SQL Server 2005 เครื่องมือการสำรองข้อมูลทริกเกอร์การบริการตัวเขียน SQL เพื่อสร้าง snapshot หลังจากที่การบริการตัวเขียน SQL สร้างสำเนาชั่วคราว เครื่องมือการสำรองข้อมูลกำหนดว่า แฟ้มฐานข้อมูลอยู่ในรายการสำหรับแยก แฟ้มฐานข้อมูลรวมถึงแฟ้มการเป็น.mdf และแฟ้ม.ldf ถ้าแฟ้มฐานข้อมูลบนรายการสำหรับแยก เครื่องมือการสำรองข้อมูลลบแฟ้มฐานข้อมูลจากสำเนาชั่วคราว อย่างไรก็ตาม เครื่องมือการสำรองข้อมูลเพิ่มรายการในการbackupsetตารางในนั้นmsdbdatabase.

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ หยุดบริการตัวเขียน SQL เมื่อคุณใช้เครื่องมือการสำรองข้อมูลนี้ถ้าคุณใช้เครื่องมือการสำรองข้อมูลและฟังก์ชันการสำรองข้อมูล SQL Server 2005 ในคอมพิวเตอร์ อย่าใช้เครื่องมือการสำรองข้อมูลเพื่อสำรองแฟ้มฐานข้อมูล แทน ใช้ฟังก์ชันการทำงานที่มีอยู่แล้วใน SQL Server 2005 เพื่อสำรองฐานข้อมูล

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

If you examine the SQL Server error log file, you find messages that resemble the following message for the user databases and for the system databases:
วันที่เวลาSPIDI/O is frozen on database model. No user action is required. However, if I/O is not resumed promptly, you could cancel the backup.

วันที่เวลาSPIDI/O was resumed on database model. No user action is required.

วันที่เวลาSPIDBackup Database backed up. Database: master, creation date(time):วันที่(เวลา), pages dumped: 1, first LSN: 300:248:52, last LSN: 301:120:1, number of dump devices: 1, device information: (FILE=1, TYPE=VIRTUAL_DEVICE: {'<guid of="" the="" device=""></guid>'}). This is an informational message only. No user action is required.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 937683 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
  • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition for Itanium Based Systems
  • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium Based Systems
  • Microsoft SQL 2005 Server Workgroup
Keywords: 
kbtshoot kbsql2005engine kbexpertiseadvanced kbprb kbmt KB937683 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:937683

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com