กล่องโต้ตอบ "แฟ้มดาวน์โหลด–เตือนความปลอดภัย" เปิดขึ้นเมื่อคุณพยายามเปิด Internet Explorer 7

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 937409 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สิ่งสำคัญ บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลที่แสดงวิธีการตั้งค่าความปลอดภัยต่ำกว่าหรือวิธีการปิดคุณลักษณะการรักษาความปลอดภัยบนคอมพิวเตอร์ คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ในการหลีกเลี่ยงปัญหาที่เฉพาะเจาะจง ก่อนที่จะทำการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ เราขอแนะนำให้ คุณประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามวิธีการแก้ไขปัญหานี้ในสภาพแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจงของคุณ หากคุณใช้วิธีแก้ปัญหานี้ ดำเนินการขั้นตอนเพิ่มเติมใด ๆ ที่เหมาะสมเพื่อช่วยปกป้องคอมพิวเตอร์
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

คุณติดตั้ง 2007 พฤษภาคมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Internet Explorer (MS07-027), และจากนั้น คุณพยายามเปิด Windows Internet Explorer 7 หลังจากที่คุณทำเช่นนี้ แฟ้มที่ดาวน์โหลด – คำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัย อาจเปิดกล่องโต้ตอบ และคุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความต่อไปนี้:
คุณต้องการบันทึกแฟ้มนี้หรือไม่
ที่ แฟ้มที่ดาวน์โหลด – คำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัย นอกจากนี้กล่องโต้ตอบการอ้างอิงให้กับชื่อแฟ้ม "navcancl" หลังจากที่คุณปิดกล่องโต้ตอบนี้ คุณไม่สามารถเริ่มโปรแกรม Internet Explorer 7

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista หากมีเงื่อนไขต่อไปนี้:
 • ในโฟลเดอร์ "แฟ้มอินเทอร์เน็ตชั่วคราว" ถูกย้ายไปยังตำแหน่งภายนอกดับชั้นโฟลเดอร์ผู้ใช้ ตัวอย่างเช่น โฟลเดอร์ "แฟ้มอินเทอร์เน็ตชั่วคราว" จะถูกย้ายไปที่ไดรฟ์ข้อมูลอื่น
 • เปิดใช้งานตัวกรองฟิชชิ่ง
 • โหมดป้องกันถูกเปิดใช้งาน
ในกรณีนี้ โฟลเดอร์ "แฟ้มอินเทอร์เน็ตชั่วคราว" มีสิทธิ์ไม่เพียงพอในตำแหน่งที่ตั้งใหม่ ดังนั้น จึง ไม่สามารถเริ่มตัวกรองฟิชชิ่ง เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น Internet Explorer 7 ไม่สามารถเริ่มต้น และ แฟ้มที่ดาวน์โหลด – คำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัย กล่องโต้ตอบเปิดขึ้น

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นในการ Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) -ใช้คอมพิวเตอร์หรือ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows Server 2003 หากมีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
 • มีการลบโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยในโฟลเดอร์ "แฟ้มอินเทอร์เน็ตชั่วคราว"
 • มีการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์สำหรับโฟลเดอร์ "แฟ้มอินเทอร์เน็ตชั่วคราว"
ในกรณีนี้ คุณไม่สามารถเขียนไปยังโฟลเดอร์

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งในวิธีต่อไปนี้

วิธีที่ 1: ย้ายโฟลเดอร์ "แฟ้มอินเทอร์เน็ตชั่วคราว" กลับไปยังตำแหน่งเดิม

เมื่อต้องการให้เสร็จสมบูรณ์วิธีที่ 1 บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก เริ่ม
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ปุ่ม'เริ่ม'
  ชนิด Internet Options ในการ เริ่มต้นค้นหา กล่อง และคลิก Internet Options ในการ โปรแกรม รายการ
 2. ในการ ทั่วไป แท็บ คลิก การตั้งค่า ในการ ประวัติการเรียกดู พื้นที่
 3. คลิก ย้ายโฟลเดอร์.
 4. ในการ กรุณาเลือกโฟลเดอร์ที่คุณสามารถเพิ่มรายการ บานหน้าต่างนำทาง ค้นหาโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
  C:\Users\User_Account_Name\AppData\Local\Microsoft\Windows
 5. คลิก ตกลง สองครั้ง
 6. เมื่อคุณได้รับข้อความต่อไปนี้ คลิก ใช่:
  Windows จะเดี๋ยวนี้คุณออกจากระบบเมื่อต้องการสิ้นสุดการย้ายแฟ้มอินเทอร์เน็ตชั่วคราว คุณต้องการดำเนินต่อหรือไม่
 7. ล็อกออนเข้าสู่ Windows Vista อีกครั้ง
เมื่อต้องการให้เสร็จสมบูรณ์ตามวิธีที่ 1 บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP หรื บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก เริ่มคลิก เรียกใช้ชนิด inetcpl.cplแล้ว คลิก ตกลง.
 2. ในการ ทั่วไป แท็บ คลิก การตั้งค่า ในการ ประวัติการเรียกดู พื้นที่
 3. คลิก ย้ายโฟลเดอร์.
 4. ในการ กรุณาเลือกโฟลเดอร์ที่คุณสามารถเพิ่มรายการ บานหน้าต่างนำทาง ค้นหาโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
  C:\Documents and Settings\username\Local การตั้งค่า
 5. คลิก ตกลงคลิก นำไปใช้แล้ว คลิก ตกลง.

วิธีที่ 2: สิทธิ์ไปยังโฟลเดอร์ "แฟ้มอินเทอร์เน็ตชั่วคราว"

เมื่อต้องการให้เสร็จสมบูรณ์วิธีที่ 2 บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก เริ่ม
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ปุ่ม'เริ่ม'
  ชนิด Internet Options ในการ เริ่มต้นค้นหา กล่อง และคลิก Internet Options ในการ โปรแกรม รายการ
 2. ในการ ทั่วไป แท็บ คลิก การตั้งค่า ในการ ประวัติการเรียกดู พื้นที่
 3. คลิก ดูแฟ้ม. ในโฟลเดอร์ "แฟ้มอินเทอร์เน็ตชั่วคราว" เปิดขึ้น
 4. ในกล่อง address Windows Explorer ให้คลิกที่ชื่อของโฟลเดอร์ที่มาก่อน แฟ้มอินเทอร์เน็ตชั่วคราว.
 5. คลิก จัดระเบียบแล้ว คลิก คุณสมบัติ.
 6. ในการ รักษาความปลอดภัย แท็บ คลิก แก้ไข.
 7. ในการ ชื่อกลุ่มหรือผู้ใช้ กล่อง คลิกที่ชื่อของผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบ ถ้าไม่มีแสดงชื่อของผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. คลิก เพิ่ม.
  2. ในการ ใส่ชื่อวัตถุเพื่อเลือก กล่อง พิมพ์ชื่อของผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบ และจากนั้น คลิก ตกลง.
  3. ในการ ชื่อกลุ่มหรือผู้ใช้ กล่อง คลิกที่ชื่อของผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบ
 8. ในการ สิทธิ์สำหรับ User_Name กล่อง คลิกเพื่อเลือกนั้น ควบคุมทั้งหมด กล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ภายใต้การ อนุญาตให้ คอลัมน์
 9. คลิก นำไปใช้แล้ว คลิก ตกลง.
 10. ปิด Windows Explorer
 11. คลิก ตกลง สองครั้ง
 12. เริ่มโปรแกรม Internet Explorer 7
เมื่อต้องการให้เสร็จสมบูรณ์วิธีที่ 2 บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP หรือ บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก เริ่มคลิก เรียกใช้ชนิด inetcpl.cplแล้ว คลิก ตกลง.
 2. ในการ ทั่วไป แท็บ คลิก การตั้งค่า ในการ ประวัติการเรียกดู พื้นที่
 3. คลิก ดูแฟ้ม.
 4. ใน Windows Explorer ย้ายไปยังโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยโฟลเดอร์ "แฟ้มอินเทอร์เน็ตชั่วคราว"
 5. ในช่องด้านขวาด้าน คลิกขวาพื้นที่ว่าง และจากนั้น คลิก คุณสมบัติ.
 6. ในการ รักษาความปลอดภัย แท็บ คลิกที่ชื่อของผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบในการ ชื่อกลุ่มหรือผู้ใช้ กล่อง ถ้าไม่มีแสดงชื่อของผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. คลิก เพิ่ม.
  2. ในการ ใส่ชื่อวัตถุเพื่อเลือก กล่อง พิมพ์ชื่อของผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบ และจากนั้น คลิก ตกลง.
  3. ในการ ชื่อกลุ่มหรือผู้ใช้ กล่อง คลิกที่ชื่อของผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบ
 7. ในการ สิทธิ์สำหรับ User_Name กล่อง คลิกเพื่อเลือกนั้น ควบคุมทั้งหมด กล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ภายใต้การ อนุญาตให้ คอลัมน์
 8. คลิก นำไปใช้แล้ว คลิก ตกลง.
 9. ปิด Windows Explorer
 10. คลิก ตกลง สองครั้ง
 11. เริ่มโปรแกรม Internet Explorer 7

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

คำเตือน วิธีแก้ปัญหานี้อาจทำให้คอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายที่มีความเสี่ยงในการถูกโจมตีจากผู้ใช้ที่เป็นอันตราย หรือซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายเช่นไวรัส เราไม่แนะนำวิธีแก้ปัญหานี้เพียง แต่เสนอข้อมูลนี้เพื่อให้คุณสามารถใช้วิธีแก้ปัญหานี้ดุลยพินิจของคุณเอง ใช้วิธีแก้ปัญหานี้ความน่าเชื่อถือ

คุณสามารถยังหลีกเลี่ยงปัญหานี้ โดยการปิดตัวกรองฟิชชิ่ง หรือการปิดโหมดที่ได้รับการป้องกัน อย่างไรก็ตาม เราไม่แนะนำให้ คุณปิดการใช้งานมาตรการการรักษาความปลอดภัยเหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 937409 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 5 พฤศจิกายน 2555 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Windows Internet Explorer 7 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Business N 64-bit Edition
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows XP
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003
Keywords: 
kbmsnreachportal kbtshoot kbprb kbmt KB937409 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:937409

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com