การแก้ไข: มีหน่วยความจำรั่วเกิดเมื่อคุณใช้กระบวนการ sp_OAMethod ที่เก็บไว้หรือกระบวนการ sp_OAGetProperty ที่เก็บไว้ในการเรียกวิธีของวัตถุ COM ใน SQL Server 2005

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 937277 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
Microsoft กระจายแก้ไข Microsoft SQL Server 2005 เป็นแฟ้มเดียวที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขสะสม แต่ละรุ่นที่ใหม่ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับ SQL Server 2005 ก่อนหน้าออก
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทความนี้อธิบายต่อไปนี้เกี่ยวกับรุ่นของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้:
 • ปัญหาที่แก้ไขตามที่แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน
 • ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน
 • คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนหรือไม่
 • แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนถูกแทนที่ด้วยแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนตัวอื่นหรือไม่
 • คุณต้องทำการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรีใดๆ หรือไม่
 • แฟ้มที่มีอยู่ในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน

อาการ

ใน Microsoft SQL Server 2005 เมื่อคุณเรียกใช้วิธีการของวัตถุรูปแบบ (COM) ของวัตถุในคอมโพเนนต์ โดยใช้การsp_OAMethodขั้นตอนการจัดเก็บไว้ หรือยังsp_OAGetPropertyกระบวนงานที่เก็บไว้ หน่วยความจำรั่วเกิดขึ้น สำหรับการsp_OAMethodกระบวนงานที่เก็บไว้ ปัญหานี้เกิดขึ้นถ้าวิธีการส่งกลับค่าผลลัพธ์ในนั้นเอาพุตพารามิเตอร์ของวิธีการ สำหรับการsp_OAGetPropertyกระบวนงานที่เก็บไว้ ปัญหานี้เกิดขึ้นถ้ากระบวนงานที่เก็บไว้ส่งกลับค่าของคุณสมบัติในนั้นเอาพุตพารามิเตอร์

นอกจากนี้ ถ้าหน่วยความจำ leaks พื้นที่หน่วยความจำพู exhausts ไม่บัฟเฟอร์ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ถูกบันทึกลงในแฟ้มบันทึกข้อผิดพลาด SQL Server:
2008-05-01 08:35:07.80 spid535 Downgrading ล็อกข้อมูลสำรองบัฟเฟอร์จาก 1024K ถึง 64 กิโล
2008-05-06 09:35:22.55 spid77 ล้มเหลวเสมือนการปันส่วนไบต์: FAIL_VIRTUAL_RESERVE 1048576
ข้อผิดพลาดการ spid593 10:48:04.85 2008-05-06: ความรุนแรง 701 : สถานะ 17 : 123
2008-05-06 spid593 10:48:04.85 ไม่มีหน่วยความจำระบบไม่เพียงพอที่จะเรียกใช้แบบสอบถามนี้

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก SQL Server 2005 ไม่ปล่อยหน่วยความจำที่มีการปันส่วนให้กับตัวแปรที่มีค่าพารามิเตอร์ขาออก

การแก้ไข

ข้อมูลการปรับปรุงที่สะสม

โปรแกรมแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกนำออกใช้เป็นอันดับแรกในการปรับปรุงที่สะสม 2 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับนี้แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
936305แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 2 สำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 2
หมายเหตุ:เนื่องจาก builds สะสม แต่ละรุ่นใหม่ของโปรแกรมแก้ไขด่วนประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับ SQL Server 2005 ก่อนหน้าออก Microsoft แนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
937137สร้าง SQL Server 2005 ที่หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2005 Service Pack 2
โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Microsoft SQL Server 2005 ถูกสร้างสำหรับการระบุของ sql server เซอร์วิสแพ็ค คุณต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server 2005 Service Pack 2 ให้การติดตั้ง SQL Server 2005 Service Pack 2 โดยค่าเริ่มต้น hotfix ที่ให้ไว้ใน service pack ของ SQL Server จะรวมอยู่ใน service pack ถัดไปของ SQL Server

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมี Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 1 (SP1) ติดตั้งให้ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ SQL Server 2005 Service Pack 1 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
913089วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2005

ข้อมูลการเริ่มต้นระบบใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลรีจิสทรี

คุณไม่มีการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรี

ข้อมูลไฟล์ Hotfix

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยเฉพาะแฟ้มที่จำเป็นต้องแก้ไขปัญหาที่แสดงรายการของบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจไม่มีแฟ้มทั้งหมดที่คุณต้องมีเพื่อที่จะปรับปรุงผลิตภัณฑ์เป็นรุ่นล่าสุดอย่างสมบูรณ์โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
sql Server 2005 32 บิตรุ่น
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Bcp.exe2005.90.2232.069,488พฤษภาคม-09-200719:36x86
Databasemailengine.dll9.0.2232.075,120พฤษภาคม-09-200719:36x86
Logread.exe2005.90.2232.0400,752พฤษภาคม-09-200719:37x86
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll9.0.2232.0546,160พฤษภาคม-09-200719:37x86
Microsoft.analysisservices.deploymentengine.dll9.0.2232.0140,656พฤษภาคม-09-200719:37x86
Microsoft.analysisservices.dll9.0.2232.01,217,904พฤษภาคม-09-200719:37x86
Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.dll2005.90.2232.078,192พฤษภาคม-09-200719:37x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.2232.0910,704พฤษภาคม-09-200719:37x86
Msasxpress.dll9.0.2232.024,944พฤษภาคม-09-200719:37x86
Msgprox.dll2005.90.2232.0200,560พฤษภาคม-09-200719:37x86
Msmdlocal.dll9.0.2232.015,646,064พฤษภาคม-09-200719:37x86
Msmdredir.dll9.0.2232.03,993,968พฤษภาคม-09-200719:37x86
Odsole70.dll2005.90.2232.059,760พฤษภาคม-09-200719:37x86
Qrdrsvc.exe2005.90.2232.0369,520พฤษภาคม-09-200719:37x86
Rdistcom.dll2005.90.2232.0643,440พฤษภาคม-09-200719:37x86
Repldp.dll2005.90.2232.0187,248พฤษภาคม-09-200719:37x86
Replmerg.exe2005.90.2232.0320,880พฤษภาคม-09-200719:37x86
Replprov.dll2005.90.2232.0550,256พฤษภาคม-09-200719:37x86
Replrec.dll2005.90.2232.0784,752พฤษภาคม-09-200719:37x86
Replsub.dll2005.90.2232.0407,408พฤษภาคม-09-200719:37x86
Spresolv.dll2005.90.2232.0177,008พฤษภาคม-09-200719:37x86
Sqlaccess.dll2005.90.2232.0350,576พฤษภาคม-09-200719:37x86
Sqlagent90.exe2005.90.2232.0321,392พฤษภาคม-09-200719:37x86
Sqlservr.exe2005.90.2232.028,979,112พฤษภาคม-09-200719:37x86
Sqsrvres.dll2005.90.2232.066,416พฤษภาคม-09-200719:37x86
Xmlsub.dll2005.90.2232.0195,440พฤษภาคม-09-200719:37x86
Xpstar90.dll2005.90.2232.0295,280พฤษภาคม-09-200719:37x86
Xpstar90.rll2005.90.2232.0155,504พฤษภาคม-09-200719:37x86
sql Server 2005 x 64 ตามรุ่น
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Bcp.exe2005.90.2232.088,944พฤษภาคม-09-200716:46x64
Databasemailengine.dll9.0.2232.075,120พฤษภาคม-09-200716:46x86
Logread.exe2005.90.2232.0525,168พฤษภาคม-09-200716:46x64
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll9.0.2232.0546,160พฤษภาคม-09-200716:46x86
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll9.0.2232.0546,160พฤษภาคม-09-200719:37x86
Microsoft.analysisservices.deploymentengine.dll9.0.2232.0140,656พฤษภาคม-09-200719:37x86
Microsoft.analysisservices.dll9.0.2232.01,217,904พฤษภาคม-09-200719:37x86
Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.dll2005.90.2232.094,064พฤษภาคม-09-200716:46x64
Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.dll2005.90.2232.078,192พฤษภาคม-09-200719:37x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.2232.0877,936พฤษภาคม-09-200716:46x86
Msasxpress.dll9.0.2232.030,064พฤษภาคม-09-200716:46x64
Msasxpress.dll9.0.2232.024,944พฤษภาคม-09-200719:37x86
Msgprox.dll2005.90.2232.0262,000พฤษภาคม-09-200716:46x64
Msmdlocal.dll9.0.2232.015,646,064พฤษภาคม-09-200719:37x86
Msmdredir.dll9.0.2232.03,993,968พฤษภาคม-09-200719:37x86
Odsole70.dll2005.90.2232.090,992พฤษภาคม-09-200716:46x64
Qrdrsvc.exe2005.90.2232.0434,032พฤษภาคม-09-200716:46x64
Rdistcom.dll2005.90.2232.0836,464พฤษภาคม-09-200716:46x64
Repldp.dll2005.90.2232.0237,936พฤษภาคม-09-200716:46x64
Repldp.dll2005.90.2232.0187,248พฤษภาคม-09-200719:37x86
Replmerg.exe2005.90.2232.0417,648พฤษภาคม-09-200716:46x64
Replprov.dll2005.90.2232.0747,888พฤษภาคม-09-200716:46x64
Replrec.dll2005.90.2232.01,010,544พฤษภาคม-09-200716:46x64
Replsub.dll2005.90.2232.0528,240พฤษภาคม-09-200716:46x64
Spresolv.dll2005.90.2232.0225,648พฤษภาคม-09-200716:46x64
Sqlaccess.dll2005.90.2232.0357,744พฤษภาคม-09-200716:46x86
Sqlagent90.exe2005.90.2232.0392,560พฤษภาคม-09-200716:46x64
Sqlservr.exe2005.90.2232.039,373,168พฤษภาคม-09-200716:46x64
Sqsrvres.dll2005.90.2232.078,192พฤษภาคม-09-200716:46x64
Xmlsub.dll2005.90.2232.0319,856พฤษภาคม-09-200716:46x64
Xpstar90.dll2005.90.2232.0543,600พฤษภาคม-09-200716:46x64
Xpstar90.rll2005.90.2232.0156,016พฤษภาคม-09-200716:46x64

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่เหมือนกันใน Microsoft SQL Server 2000 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
816937การแก้ไข: มีหน่วยความจำรั่วอาจเกิดขึ้นเมื่อคุณใช้ขั้นตอน sp_OAMethod ที่เก็บไว้ในการเรียกวิธีของวัตถุ COM
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเค้าร่างตั้งชื่อสำหรับการปรับปรุงใน SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
822499แบบแผนการตั้งชื่อใหม่สำหรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft SQL Server
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลเพิ่มเติม

ในสคริปต์ตัวอย่างต่อไปนี้ คุณใช้การsp_OAMethodขั้นตอนการจัดเก็บ และการsp_OAGetPropertyขั้นตอนเพื่อรับผลลัพธ์ โดยการใช้การจัดเก็บไว้เอาพุตพารามิเตอร์ หากคุณรันสคริปต์นี้ซ้ำ ๆ บนการเชื่อมต่อใหม่ไปยัง SQL Server 2005 หน่วยความจำรั่วเกิดขึ้นทุกครั้ง
DECLARE @object int;
DECLARE @hr int;
DECLARE @src varchar(255), @desc varchar(255);
EXEC @hr = sp_OACreate 'SQLDMO.SQLServer', @object OUT;
IF @hr <> 0 BEGIN
EXEC sp_OAGetErrorInfo @object, @src OUT, @desc OUT
RETURN 
END
EXEC @hr = sp_OASetProperty @object, 'LoginSecure', 'TRUE'
IF @hr <> 0 BEGIN
EXEC sp_OAGetErrorInfo @object
RETURN
END
EXEC @hr = sp_OAMethod @object, 'Connect', NULL, '<ComputerName>\<InstanceName>'
IF @hr <> 0 BEGIN
EXEC sp_OAGetErrorInfo @object
RETURN
END
DECLARE @property varchar(255)
EXEC @hr = sp_OAMethod @object, 'HostName', @property OUT
IF @hr <> 0 BEGIN
EXEC sp_OAGetErrorInfo @object
RETURN
END
PRINT @property
EXEC @hr = sp_OAGetProperty @object, 'HostName', @property OUT
IF @hr <> 0 BEGIN
EXEC sp_OAGetErrorInfo @object
RETURN
END
PRINT @property
EXEC @hr = sp_OADestroy @object
IF @hr <> 0 BEGIN
EXEC sp_OAGetErrorInfo @object
RETURN
END
นอกจากนี้ คุณอาจพบการละเมิดการเข้าถึงได้เนื่องจากเกิดปัญหาที่อธิบายไว้ในส่วน "อาการ" แฟ้มบันทึกข้อผิดพลาด SQL จะประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้:
2008-03-24 10:03:09.51 spid51   Using 'odsole70.dll' version '2005.90.1399' to execute extended stored procedure 'sp_OACreate'. This is an informational message only; no user action is required.
2008-03-24 10:03:13.43 spid51   Using 'dbghelp.dll' version '4.0.5'
2008-03-24 10:03:13.51 spid51   ***Stack Dump being sent to C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.2\MSSQL\LOG\SQLDump0001.txt
2008-03-24 10:03:13.53 spid51   SqlDumpExceptionHandler: Process 51 generated fatal exception c0000005 EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION. SQL Server is terminating this process.
2008-03-24 10:03:13.53 spid51   * *******************************************************************************
2008-03-24 10:03:13.53 spid51   *
2008-03-24 10:03:13.53 spid51   * BEGIN STACK DUMP:
2008-03-24 10:03:13.53 spid51   *  03/24/08 10:03:13 spid 51
2008-03-24 10:03:13.53 spid51   *
2008-03-24 10:03:13.54 spid51   *
2008-03-24 10:03:13.54 spid51   *  Exception Address = 0000000033387164 Module(odsole70+0000000000007164)
2008-03-24 10:03:13.54 spid51   *  Exception Code  = c0000005 EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION
2008-03-24 10:03:13.54 spid51   *  Access Violation occurred reading address 0000000006264FF8
การแก้ไขปัญหานี้อยู่ในแฟ้ม Odsole70.dll รุ่นถาวรแรกของไบนารีเป็น 2005.90.2232.0

Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 2 (SP2) ไม่รวมไบนารีถาวรนี้ หากคุณพบปัญหานี้ใน SQL Server 2005 SP2 คุณต้องติดตั้งการปรับปรุงสะสมในการแก้ไขปัญหานี้

ปรับปรุงสะสมแรกที่มีการแก้ไขนี้คือ แพ็คเกจการปรับปรุงที่สะสม 2 สำหรับ SQL Server 2005 SP2 โครงสร้างสำหรับการปรับปรุงนี้มี 09.00.3175 ดังนั้น คุณสามารถติดตั้งการล่าสุดสะสมเดสำหรับ SQL Server 2005 หรือการปรับปรุงสะสมที่นำออกใช้หลังจากเดือน 2007 มิถุนายนเพื่อแก้ไขปัญหานี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
937137สร้าง SQL Server 2005 ที่หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2005 Service Pack 2
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 937277 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Workgroup
 • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition
Keywords: 
kbautohotfix kbHotfixServer kbfix kbexpertiseadvanced kbqfe kbmt KB937277 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:937277

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com