คำอธิบายของนิพจน์ Web Service Pack 1

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 937163 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

Microsoft ได้นำออกใช้เซอร์วิสแพ็คสำหรับเว็บนิพจน์ของ Microsoft บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูล เกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack และ เกี่ยวกับวิธีการขอรับรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่มี service pack นอกจากนี้ บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูล เกี่ยวกับปัญหาที่คุณอาจพบเมื่อคุณติดตั้ง service pack และ เกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบว่า มีการติดตั้ง service pack

คำแนะนำ

Microsoft นิพจน์ Web Service Pack 1 (SP1) ประกอบด้วยการปรับปรุงความปลอดภัย ความเสถียร และประสิทธิภาพการทำงานสำคัญ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปัญหาที่แก้ไข service pack

สมุดงาน Microsoft Excel จะพร้อมใช้งานที่ประกอบด้วยรายการของการตัดสินค้าจากคลังเว็บนิพจน์ที่มี SP1 เว็บนิพจน์

หมายเหตุ สมุดงานจะเป็นภาษาอังกฤษ สมุดงานจะไม่สามารถแปลเป็นภาษาอื่น ๆ

แฟ้มต่อไปนี้จะสามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์:

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ Changes_all.xls 1 Pack การบริการ 2007 ทันที

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อป้องกันไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณวันที่แฟ้มถูกโพสต์ แฟ้มถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตไปยังแฟ้ม

โปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับ service pack นี้

 • 936960 คำอธิบายของการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับระบบ Microsoft Office 2007:14 สิงหาคม 2007
 • 936514 คำอธิบายของการปรับปรุงความปลอดภัย สำหรับระบบ Office 2007 และ สำหรับการแพ คความเข้ากันได้สำหรับระบบ Office 2007:10 กรกฎาคม 2007
 • 934062 คำอธิบายของการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับระบบ Office 2007:8 พฤษภาคม 2007

ก่อนหน้านี้นำออกใช้ปรุงที่มี service pack นี้

 • 934391 คำอธิบายของการปรับปรุงสำหรับโปรแกรม Office 2007:18 พฤษภาคม 2007
 • 934393 คำอธิบายของการปรับปรุงสำหรับระบบ Office 2007:8 พฤษภาคม 2007
 • 932080 คำอธิบายของการปรับปรุงสำหรับโปรแกรม Office 2007:9 เมษายน 2007

ปัญหาที่ทราบ

 • 942101 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะนำมาใช้ของ 2007 Office Service Pack 1 แพ็คเกจบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows XP Service Pack 2
 • 942995 คุณได้รับพร้อมท์โดยไม่คาดคิดให้รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณติดตั้ง 2007 Office service pack หรือการปรับปรุงของ 2007 Office

รายละเอียดการติดตั้ง

วิธีการขอรับ และติดตั้ง SP1 เว็บนิพจน์

นิพจน์ SP1 การเว็บจะพร้อมใช้งานในศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์ พร้อม กับคำแนะนำในการติดตั้ง และกลยุทธ์การปรับใช้ เมื่อต้องดาวน์โหลดเซอร์วิสแพ็คนี้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=4C840D64-C95A-4328-9D80-47DC681741AD

ข้อมูลการลบ

คุณไม่สามารถใช้ได้ เพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออก สินค้าใน'แผงควบคุม'เพื่อเอา service pack นี้ เมื่อต้องการเอาออก SP1 เว็บนิพจน์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณต้องเอาเว็บนิพจน์ แล้ว ติดตั้งเว็บนิพจน์จากซีดีรอมต้นฉบับของเว็บนิพจน์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
873125 คุณไม่สามารถลบเซอร์วิสแพ็คสำหรับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft Office

วิธีการตรวจสอบว่า มีการติดตั้ง service pack

จัดการ service pack ประกอบด้วยแฟ้ม Microsoft Windows Installer เต็มแฟ้ม (แฟ้ม.msp) ที่เป็นแพคเกจในแฟ้มปฏิบัติการได้แบบขยายตัวเอง แฟ้ม.msp จัดในตารางต่อไปนี้ได้รับการกระจายในเซอร์วิสแพ็คนี้
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
แฟ้ม.msp
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
Clientsharedmuisp1.msp
Expressionwebmuisp1.msp
Expressionwebwwsp1.msp

Service pack ประกอบด้วยแฟ้มที่มีรุ่นที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้
ExpressionWebWWsp1.msp
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้ม
Acecore.dll12.0.6211.1000
Acedao.dll12.0.6211.1000
Aceerr.dll12.0.6211.1000
Acees.dll12.0.6211.1000
Aceexch.dll12.0.6211.1000
Aceexcl.dll12.0.6211.1000
Acelts.dll12.0.6211.1000
Aceodbc.dll12.0.6211.1000
Aceoddbs.dll12.0.6211.1000
Aceodexl.dll12.0.6211.1000
Aceodpdx.dll12.0.6211.1000
Aceodtxt.dll12.0.6211.1000
Aceoledb.dll12.0.6211.1000
Acepde.dll12.0.6211.1000
Acer2x.dll12.0.6211.1000
Acer3x.dll12.0.6211.1000
Acerclr.dll12.0.6211.1000
Acerep.dll12.0.6211.1000
Acetxt.dll12.0.6211.1000
Acexbe.dll12.0.6211.1000
Apex.eftxไม่เกี่ยวข้อง
Apex.thmxไม่เกี่ยวข้อง
Atl80.dll8.0.50727.762
Binder.dll12.0.6211.1000
Cdlmso.dll12.0.6211.1000
Clview.exe12.0.6211.1000
Colorscheme_apex.xmlไม่เกี่ยวข้อง
Colorscheme_concourse.xmlไม่เกี่ยวข้อง
Concourse.eftxไม่เกี่ยวข้อง
Concourse.thmxไม่เกี่ยวข้อง
Dw20.exe12.0.6211.1000
Dwdcw20.dll12.0.6211.1000
Dwtrig20.exe12.0.6211.1000
Esetup.dll12.0.6212.1000
Exprwd.exe12.0.6211.1000
Fm20.dll12.0.6211.1000
Fontscheme_apex.xmlไม่เกี่ยวข้อง
Fontscheme_concourse.xmlไม่เกี่ยวข้อง
Form.dll12.0.6211.1000
Fpcutl.dll12.0.6211.1000
Fpeditax.dll12.0.6211.1000
Fpnse.dll12.0.6211.1000
Fpsrvutl.dll12.0.6211.1000
Fpwec.dll12.0.6211.1000
Fpwel.dll12.0.6211.1000
Htmlchkr.dll12.0.6211.1000
Ieawsdc.dll12.0.6028.0
Lfcmp13u.dll13.0.0.87
Mdigraph.dll0.3.6211.1000
Mdiink.dll12.0.6211.1000
Medcat.dll12.0.6211.1000
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80chs.dll8.0.50727.762
Mfc80cht.dll8.0.50727.762
Mfc80deu.dll8.0.50727.762
Mfc80enu.dll8.0.50727.762
Mfc80esp.dll8.0.50727.762
Mfc80fra.dll8.0.50727.762
Mfc80ita.dll8.0.50727.762
Mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Mfc80kor.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Msconv97.dll2006.1200.6211.1000
Mso.dll12.0.6213.1000
Msocf.dll12.0.6211.1000
Msocfu.dll12.0.6211.1000
Msodcw.dll12.0.6212.1000
Msoeuro.dll12.0.6211.1000
Msores.dll12.0.6211.1000
Msorun.dll12.0.6211.1000
Msoshext.dll.x8612.0.6212.1000
Mspcore.dll12.0.6211.1000
Mspfilt.dll12.0.6211.1000
Msptls.dll12.0.6211.1000
Mssoap30.dll12.0.6211.1000
Mstordb.exe12.0.6211.1000
Mstores.dll12.0.6211.1000
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Msxml5.dll5.20.1081.0
Name.dll12.0.6211.1000
Nosxs_atl80.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80chs.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80cht.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80deu.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80enu.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80esp.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80fra.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80ita.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80kor.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80u.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfcm80.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfcm80u.dll8.0.50727.762
Nosxs_msvcm80.dll8.0.50727.762
Nosxs_msvcp80.dll8.0.50727.762
Nosxs_msvcr80.dll8.0.50727.762
Oart.dll12.0.6214.1000
Oartconv.dll12.0.6214.1000
Odeploy.exe12.0.6212.1000
Odserv.exe12.0.6211.1000
Offdiag.exe12.0.6211.1000
Office.odf12.0.6211.1000
Offlb.exe_000112.0.6212.1000
Offowc.dll12.0.6211.1000
Ogl.dll12.0.6211.1000
Ois.exe12.0.6211.1000
Oisapp.dll12.0.6211.1000
Oisgraph.dll12.0.6211.1000
Outlfltr.dll12.0.5324.0
Owsclt.dll12.0.6211.1000
Owssupp.dll12.0.6211.1000
Portconn.dll12.0.6212.1000
Psom.dll12.0.6211.1000
Refedit.dll12.0.6211.1000
Reverse.dll12.0.6211.1000
Riched20.dll12.0.6211.1000
Selfcert.exe12.0.6212.1000
Setup.exe12.0.6212.1000
Stslist.dll12.0.6211.1000
Thocr.psp12.0.6211.1000
Thocrapi.dll12.0.6211.1000
Twcutchr.dll12.0.6211.1000
Twcutlin.dll12.0.6211.1000
Twlay32.dll12.0.6211.1000
Tworient.dll12.0.6211.1000
Twrecc.dll12.0.6211.1000
Twrece.dll12.0.6211.1000
Twrecs.dll12.0.6211.1000
Twstruct.dll12.0.6211.1000
Ul_atl80.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80chs.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80cht.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80deu.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80enu.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80esp.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80fra.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80ita.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80kor.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80u.dll8.0.50727.762
Ul_mfcm80.dll8.0.50727.762
Ul_mfcm80u.dll8.0.50727.762
Ul_msvcm80.dll8.0.50727.762
Ul_msvcp80.dll8.0.50727.762
Ul_msvcr80.dll8.0.50727.762
Vbe6.dll6.5.10.24
Vbe6ext.olb6.5.10.24
Wrd12cnv.dll12.0.6212.1000
Wrd12exe12.0.6211.1000
Xfile.psp12.0.6211.1000
Ximage3b.dll12.0.6211.1000
Xocr3.psp12.0.6211.1000
Xpage3c.dll12.0.6211.1000
Xscan32.psp12.0.6211.1000
ClientSharedMUIsp1 สั้น us.msp
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้ม
Aceintl.dll12.0.6211.1000
Acewstr.dll12.0.6211.1000
Cgmimp32.flt2006.1200.6211.1000
Epsimp32.flt2006.1200.6211.1000
Msdaipp.dll12.0.6211.1000
Msointl.dll12.0.6211.1000
Msonsext.dll12.0.6211.1000
Pictim32.flt2006.1200.6211.1000
Portcnrc.dll12.0.6211.1000
Recovr32.cnv2006.1200.6211.1000
Wpft532.cnv2006.1200.6211.1000
Wpft632.cnv2006.1200.6211.1000
Xlsrvintl.dll12.0.6211.1000
ExpressionwebMUIsp1 สั้น us.msp
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้ม
Atl80.dll8.0.50727.762
Esetup.dll12.0.6212.1000
Html32.cnv2006.1200.6211.1000
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80chs.dll8.0.50727.762
Mfc80cht.dll8.0.50727.762
Mfc80deu.dll8.0.50727.762
Mfc80enu.dll8.0.50727.762
Mfc80esp.dll8.0.50727.762
Mfc80fra.dll8.0.50727.762
Mfc80ita.dll8.0.50727.762
Mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Mfc80kor.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Nosxs_atl80.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80chs.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80cht.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80deu.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80enu.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80esp.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80fra.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80ita.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80kor.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80u.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfcm80.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfcm80u.dll8.0.50727.762
Nosxs_msvcm80.dll8.0.50727.762
Nosxs_msvcp80.dll8.0.50727.762
Nosxs_msvcr80.dll8.0.50727.762
Odeploy.exe12.0.6212.1000
Setup.exe12.0.6212.1000
Ul_atl80.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80chs.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80cht.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80deu.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80enu.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80esp.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80fra.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80ita.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80kor.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80u.dll8.0.50727.762
Ul_mfcm80.dll8.0.50727.762
Ul_mfcm80u.dll8.0.50727.762
Ul_msvcm80.dll8.0.50727.762
Ul_msvcp80.dll8.0.50727.762
Ul_msvcr80.dll8.0.50727.762
คุณไม่จำเป็นต้องติดตั้ง service pack นี้ถ้าคุณมีรุ่นที่ใหม่กว่าของแฟ้มที่ระบุไว้ในตารางของแฟ้ม เมื่อต้องการตรวจสอบว่า มีการติดตั้งแฟ้มที่ระบุไว้ในตารางของแฟ้ม ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เริ่มตัวช่วยค้นหา เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิก เริ่มแล้ว คลิก ค้นหา.

  หมายเหตุ ถ้ามีการเริ่มต้น Windows Desktop Search คลิก คลิกที่นี่เพื่อใช้ตัวช่วยค้นหา.
 2. ในบานหน้าต่างผลลัพธ์การค้นหา คลิก แฟ้มและโฟลเดอร์ทั้งหมด ในการ ตัวช่วยค้นหา บานหน้าต่างงาน
 3. ในการ ทั้งหมดหรือบางส่วนของชื่อแฟ้ม กล่อง พิมพ์ชื่อของไฟล์ และจากนั้น คลิก ค้นหา.
 4. ในรายการของแฟ้ม คลิกขวาแฟ้ม และจากนั้น คลิก คุณสมบัติ.
 5. ในการ ทั่วไป และ เวอร์ชั่น แท็บ ตรวจสอบคุณสมบัติของแฟ้มของแฟ้มที่มีการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 937163 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 30 ตุลาคม 2555 - Revision: 6.0
ใช้กับ
 • Microsoft Expression Web Service Pack 1
Keywords: 
kbgetsp kbtshoot atdownload kbdownload kbupdate kbfix kbqfe kbmt KB937163 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:937163

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com