ข้อความแสดงข้อผิดพลาดการแก้ไข: เมื่อคุณรันการสอบถามเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกเชื่อมโยงใน SQL Server 2005: "ตัว unisys.dmsII.1 oledbprovider สำหรับ linkserver ' <servername> ' รายงานข้อผิดพลาดตัวให้บริการการทำงานที่รันในหน่วยความจำไม่เพียงพอ" </servername>

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 937033 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
bug #: 50001248 (โปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL)
Microsoft กระจายแก้ไข Microsoft SQL Server 2005 เป็นแฟ้มเดียวที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขสะสม แต่ละรุ่นที่ใหม่ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับ SQL Server 2005 ก่อนหน้าออก
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายต่อไปนี้เกี่ยวกับรุ่นของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้:
  • ปัญหาที่แก้ไขตามที่แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน
  • ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน
  • ข้อมูลเกี่ยวกับว่าคุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน
  • ข้อมูลเกี่ยวกับว่าแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนถูกแทนที่ด้วยชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนอื่นใด ๆ
  • แฟ้มที่มีอยู่ในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้: คุณสามารถสร้างเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกเชื่อมโยงใน Microsoft SQL Server 2005 แล้ว คุณใช้ผู้ Unisys OLE DB ข้อมูลให้สำหรับ MCP ClearPath เป็นการให้บริการดัชนีเพื่อเข้าถึงข้อมูลจากฐานข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลองค์กรของ Unisys (DMSII) คุณรันการสอบถามเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกเชื่อมโยงหลายเสร็จสมบูรณ์ ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อคุณรันการสอบถามเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกเชื่อมโยงกับผู้ให้บริการ:
unisys.dmsII.1 oledbprovider สำหรับ linkserver"<servername></servername>"รายงานข้อผิดพลาด ผู้ให้บริการที่รันในหน่วยความจำไม่เพียงพอ
นอกจากนี้ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่มีลักษณะต่อไปนี้ถูกบันทึกไว้ในแฟ้มบันทึกข้อผิดพลาด SQL Server 2005:
spid59 13:14:27.410 2007-04-05 ล้มเหลวเสมือนการปันส่วนไบต์: FAIL_VIRTUAL_RESERVE 589824
ข้อผิดพลาดการ spid59 13:14:27.440 2007-04-05: ความรุนแรง 701 : สถานะ 17 : 123
2007-04-05 spid59 13:14:27.440 ไม่มีหน่วยความจำระบบไม่เพียงพอที่จะเรียกใช้แบบสอบถามนี้
หมายเหตุ:ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อคุณใช้ตัวให้บริการอื่น ๆ ดัชนีเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่มีการเชื่อมโยงด้วย

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากหน่วยความจำรั่วเกิดขึ้นใน SQL Server 2005 หน่วยความจำรั่วเกิดขึ้นเนื่องจากหน่วยความจำที่มีการปันส่วนเมื่อเรียก SQL Server 2005IRowsetIndex::GetIndexInfoฟังก์ชันไม่ถูกลง

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมี Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 2 (SP2) ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์

ข้อมูลการเริ่มต้นระบบใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้ถูกแทนที่ โดยฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
sql Server 2005 86 บิตรุ่น
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.3169.029630411 2007 พฤษภาคม18:58x86
Msmdlocal.dll9.0.3169.01594353611 2007 พฤษภาคม18:58x86
Mssqlsystemresource.ldfไม่สามารถใช้งานได้52428811 2007 พฤษภาคม16:12ไม่สามารถใช้งานได้
Mssqlsystemresource.mdfไม่สามารถใช้งานได้4017356811 2007 พฤษภาคม16:12ไม่สามารถใช้งานได้
Rdistcom.dll2005.90.3169.064446411 2007 พฤษภาคม18:58x86
Sqlaccess.dll2005.90.3169.035057611 2007 พฤษภาคม18:58x86
Sqlservr.exe2005.90.3169.02918795211 2007 พฤษภาคม18:58x86
Sysdbupg.sqlไม่สามารถใช้งานได้51062210 2007 พฤษภาคม16:40ไม่สามารถใช้งานได้
รุ่นของ sql Server 2005 IA-64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.3169.029630411 2007 พฤษภาคม17:58x86
Msmdlocal.dll9.0.3169.04988708812 2007 พฤษภาคม03:06IA-64
Mssqlsystemresource.ldfไม่สามารถใช้งานได้52428811 2007 พฤษภาคม15:12ไม่สามารถใช้งานได้
Mssqlsystemresource.mdfไม่สามารถใช้งานได้4017356811 2007 พฤษภาคม15:12ไม่สามารถใช้งานได้
Rdistcom.dll2005.90.3169.0188504012 2007 พฤษภาคม03:06IA-64
Sqlaccess.dll2005.90.3169.035211212 2007 พฤษภาคม03:06x86
Sqlservr.exe2005.90.3169.07260964812 2007 พฤษภาคม03:07IA-64
Sysdbupg.sqlไม่สามารถใช้งานได้51062210 2007 พฤษภาคม15:40ไม่สามารถใช้งานได้

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเค้าร่างตั้งชื่อสำหรับการปรับปรุงใน SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
822499แบบแผนการตั้งชื่อใหม่สำหรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft SQL Server
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามที่กล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตขึ้นโดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกัน ทั้งโดยนัยหรืออย่างอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 937033 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
Keywords: 
kbautohotfix kbPubTypeKC kbbug kbhotfixserver kbqfe kbfix kbmt KB937033 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:937033

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com