הדרכה לגבי איתור ופריסה של עדכון האבטחה מיום 8 במאי 2007

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 936981 - View products that this article applies to.
מאמר זה נמצא בארכיון. המאמר מוצע כמו שהוא, ולא יעודכן עוד.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

הדרכה זו מתייחסת לכל העדכונים שפורסמו במהלך מחזור הפצה אחד של Microsoft Security Response Center ?(MSRC) והיא ניתנת כחלק ממחויבותה התמידית של Microsoft לספק כלי איתור והמלצות פריסה לעדכוני האבטחה. הנחיות אלה כוללות המלצות המבוססות על סוגי התרחישים העשויים להתקיים בסביבות עבודה שונות של מערכות ההפעלה של Microsoft. ההדרכה כוללת שימוש בכלים כגון Windows Update,? Office Update,? Microsoft Baseline Security Analyzer? ?(MBSA)??, ?Office Detection Tool,? Microsoft Systems Management Server? (SMS),? Extended Security Update Inventory Tool ?(ESUIT) וכן Enterprise Scan Tool ?(EST).

מבוא

מאמר זה מציג הנחיות לגבי איתור ופריסה של עדכון האבטחה מיום 8 במאי 2007.

מידע נוסף

איתור ופריסה

סביבות המבצעות איתור ופריסה של עדכוני אבטחה באמצעות Windows Update,? Microsoft Update ו-Office Update

עדכוני האבטחה שפורסמו ביום 8 במאי 2007 זמינים דרך האתרים שלהלן. היוצאים מן הכלל מופיעים ברשימה שלהלן. המוצרים הנתמכים על-ידי כל אחד מאתרי האינטרנט מוצגים גם הם.
 • Microsoft Windows Update
  http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/default.aspx?ln=he-il
  • Windows 2000?, Windows XP?, Windows Server 2003
 • Microsoft Update
  http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/muoptdefault.aspx?returnurl=http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate&ln=he-il
  • Windows 2000,? Windows XP וכן Windows Server 2003
  • Microsoft Office XP ו-Office 2003
  • Microsoft Exchange 2000 ו-Exchange 2003
  • Internet Security ו-Acceleration Server 2004
  • Microsoft SQL Server 2005
   • עדכון אבטחה 934233 (עלון אבטחה MS07-023)
    Microsoft Update אינו תומך בחלק המתייחס ל-Excel 2000 בעדכון אבטחה זה.
   • עדכון אבטחה 934232 (עלון אבטחה MS07-024)
    Microsoft Update אינו תומך בחלק המתייחס ל-Word 2000 בעדכון אבטחה זה.
   • עדכון אבטחה 934873 (עלון אבטחה MS07-025)
    Microsoft Update אינו תומך בחלק של Office 2000 הכלול בעדכון אבטחה זה.
 • Office Update
  http://office.microsoft.com/he-il/default.aspx
  • Office 2000,? Office XP וכן Office 2003
 • Mactopia
  http://www.microsoft.com/mac
  • Office 2001 עבור Mac
  • Office X עבור Mac
  • Office 2004 עבור Mac
שים לב לא כל עדכון זמין בכל אתר אינטרנט שנכלל ברשימה.

סביבות המאתרות עדכוני אבטחה באמצעות MBSA גירסה 1.2.1, MBSA גירסה 2.0 או MBSA גירסה 2.0.1

Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA)? גירסה 1.2.1 מכיל גירסה משולבת של Office Detection Tool? (ODT). אם אתה משתמש ב-MBSA גירסה 1.2.1 או ב-MBSA גירסה 2.0.1 לשם זיהוי עדכוני אבטחה, באפשרותך לזהות את כל עדכוני האבטחה אשר פורסמו ביום 8 במאי 2007. כל היוצאים מן הכלל מופיעים ברשימה שלהלן.

שים לב הכלי ODT המשולב ב-MBSA 1.2.1 מוגבל לסריקות מקומיות בלבד.

שים לבMBSA 1.2.1 אינו תומך ב-Windows Vista, באף גירסה מבוססת-x64 של Windows או באף גירסה מבוססת-Itanium של Windows.

שים לבMBSA 2.0.1 אינו נתמך ב-Windows Vista. עם זאת, MBSA 2.0.1 תומך בסריקות מרוחקות של מחשבים שבהם פועלת מערכת Windows Vista. לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
931943 תמיכת Microsoft Baseline Security Analyzer ?(MBSA)?? ב-Windows Vista (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • עדכון אבטחה 934233 (עלון אבטחה MS07-023)
  הכלי MBSA 2.0.1 אינו תומך בחלק של Excel 2000 של עדכון אבטחה זה.
 • עדכון אבטחה 934232 (עלון אבטחה MS07-024)
  הכלי MBSA 2.0.1 אינו תומך בחלק של Word 2000 של עדכון אבטחה זה.
 • עדכון אבטחה 934873 (עלון אבטחה MS07-025)
  הכלי MBSA 2.0.1 אינו תומך בחלק של Office 2000 של עדכון אבטחה זה.
 • עדכון אבטחה 931832 (עלון אבטחה MS07-026)
  הכלי MBSA 1.2.1 אינו תומך בחלק של Exchange 2007 של עדכון אבטחה זה.
 • עדכון אבטחה 931906 (עלון אבטחה MS07-028)
  MBSA 1.2.1 אינו תומך באף חלק של עדכון אבטחה זה. הכלי Enterprise Scan Tool מ-8 במאי 2007 יאתר את הצורך בעדכון זה.
לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
894193 כיצד ניתן להשיג את כלי הסריקה הארגוני Enterprise Scan Tool? (EST) ולהשתמש בו

סביבות אשר מזהות ופורסות עדכוני אבטחה באמצעות Software Update Services או Windows Server Update Services ?(WSUS)

אם אתה משתמש ב-SUS?, WSUS 2.0 או WSUS 3.0 לאיתור ולפריסה של עדכוני אבטחה, באפשרותך לאתר את מרבית עדכוני האבטחה אשר פורסמו ביום 8 במאי 2007. כל היוצאים מן הכלל מופיעים ברשימה שלהלן.
שים לב SUS 1.0 SP1 אינו תומך ב-Windows Vista, באף גירסה מבוססת-x64 של Windows או באף גירסה מבוססת-Itanium של Windows.
 • עדכון אבטחה 934233 (עלון אבטחה MS07-023)
  השירות SUS אינו תומך באף חלק של עדכון אבטחה זה. השירות WSUS אינו תומך בחלק של Excel 2000 של עדכון אבטחה זה.
 • עדכון אבטחה 934232 (עלון אבטחה MS07-024)
  השירות SUS אינו תומך באף חלק של עדכון אבטחה זה. השירות WSUS אינו תומך בחלק של Word 2000 הכלול בעדכון אבטחה זה.
 • עדכון אבטחה 934873 (עלון אבטחה MS07-025)
  השירות SUS אינו תומך באף חלק של עדכון אבטחה זה. השירות WSUS אינו תומך בחלק של Office 2000 של עדכון אבטחה זה.
 • עדכון אבטחה 931906 (עלון אבטחה MS07-028)
  השירות SUS אינו תומך באף חלק של עדכון אבטחה זה.

סביבות המאתרות ופורסות עדכוני אבטחה באמצעות SMS 2.0 בשילוב עם Security Update Inventory Tool ?(SUIT)?, SMS 2003 בשילוב עם SUIT, או SMS 2003 בשילוב עם Inventory Tool for Microsoft Updates ?(ITMU)

אם אתה משתמש ב-SMS 2.0 בשילוב עם SUIT?, SMS 2003 בשילוב עם SUIT, או SMS 2003 בשילוב עם ITMU לאיתור ופריסה של עדכוני אבטחה, באפשרותך לאתר ולפרוס את מרבית עדכוני האבטחה שפורסמו ביום 8 במאי 2007. כל היוצאים מן הכלל מופיעים ברשימה שלהלן.
שים לבהשילוב בין SMS ל-SUIT אינו תומך ב-Windows Vista ולא באף מהדורת 64 סיביות של Windows או של מערכות Windows המבוססות על מעבדי Itanium.
 • עדכון אבטחה 934233 (עלון אבטחה MS07-023)
  SMS ITMU אינו תומך בחלק של Excel 2000 של עדכון אבטחה זה.
 • עדכון אבטחה 934232 (עלון אבטחה MS07-024)
  SMS ITMU אינו תומך בחלק של Word 2000 של עדכון אבטחה זה.
 • עדכון אבטחה 934873 (עלון אבטחה MS07-025)
  SMS ITMU אינו תומך בחלק של Office 2000 של עדכון אבטחה זה.
 • עדכון אבטחה 931832 (עלון אבטחה MS07-026)
  SMS SUIT אינו תומך בחלק של Exchange 2007 של עדכון אבטחה זה.
 • עדכון אבטחה 931906 (עלון אבטחה MS07-028)
  SMS SUIT תומך בעדכון זה כאשר אתה משתמש בכלי Extended Security Update Inventory Tool ?(ESUIT).

כדי להשיג את ESUIT, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=2C93DA1D-48A0-4E5C-991F-87E08954F61B&displaylang=en

סיכום הנחיות איתור ופריסה


הטבלה הבאה מסכמת את ההנחיות בנושא איתור ופריסה עבור כל אחד מעדכוני האבטחה החדשים.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
עדכון אבטחה עלון רכיב Office Update Windows Update Microsoft Update MBSA 1.2 ו-Office Detection Tool MBSA 2.0.1 SUS WSUS 2.0 ו-WSUS 3.0 Enterprise Scan Tool SMS Security Update Inventory Tool SMS Inventory Tool for Microsoft Updates
איתור ופריסה איתור ופריסה איתור ופריסה איתור בלבד איתור בלבד איתור ופריסה איתור ופריסה איתור בלבד איתור ופריסה איתור ופריסה
934233 MS07-023 Excel כן לא ישים חלקית, ראה סעיף MU כן חלקית, עיין בסעיף על MBSA לא ישים חלקית, עיין בסעיף על WSUS לא ישים כן חלקית, עיין בסעיף על SMS
934232 MS07-024 Word כן לא ישים חלקית, ראה סעיף MU כן חלקית, עיין בסעיף על MBSA לא ישים חלקית, עיין בסעיף על WSUS לא ישים כן חלקית, עיין בסעיף על SMS
934873 MS07-025 Office כן לא ישים חלקית, ראה סעיף MU כן חלקית, עיין בסעיף על MBSA לא ישים חלקית, עיין בסעיף על WSUS לא ישים כן חלקית, עיין בסעיף על SMS
931832 MS07-026 Exchange לא ישים לא ישים כן חלקית, עיין בסעיף על MBSA כן לא ישים כן לא ישים חלקית, עיין בסעיף על SMS כן
931768 MS07-027 Internet Explorer לא ישים כן כן כן כן כן כן לא ישים כן כן
931906 MS07-028 CAPICOM לא ישים לא ישים כן לא כן לא ישים כן כן כן, עם ESUIT כן
935966 MS07-029 DNS לא ישים כן כן כן כן כן כן לא ישים כן כן

עדכוני אבטחה שפורסמו מחדש

החודש אין עדכוני אבטחה שפורסמו מחדש.

שאלות נפוצות

ש1: מה עושה Microsoft כדי לספק הנחיות לגבי אופן הפריסה של עדכונים אלה?

ת1: Microsoft מעודדת מנהלי מערכת להצטרף לשידור אינטרנט חודשי בנושאים טכניים כדי ללמוד עוד בנושא עדכוני אבטחה. שידור האינטרנט שיעסוק בעדכון אבטחה זה יועבר בתאריך 9 במאי 2007 בשעה 11:00 לפנה"צ (שעון החוף המערבי). כדי להירשם, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://msevents.microsoft.com/CUI/WebCastEventDetails.aspx?EventID=1032327015
ש2: האם הכלי Enterprise Scan Tool ?(EST) מצטבר עבור SMS כמו ש-ESUIT מצטבר עבור SMS?

ת2:?לא, EST אינו פועל באופן מצטבר. אין גם תוכניות להפוך אותו לכלי מצטבר.

ש3: האם אוכל להשתמש ב-MBSA כדי לקבוע אם עדכונים אלה נדרשים?

ת3: כן, באפשרותך להשתמש בגירסאות MBSA 1.2.1? ו-MBSA 2.0.1 כדי לאתר באופן מלא את הצורך בעדכוני האבטחה הבאים שהתפרסמו ביום 8 במאי 2007, למעט מקרים שבהם צוין אחרת.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
מס' מאמר Microsoft Knowledge Base קוד עלון אבטחה רכיב הערה לגבי איתור
934233 MS07-023 Excel עיין בסעיף על MBSA
934232 MS07-024 Word עיין בסעיף על MBSA
934873 MS07-025 Office עיין בסעיף על MBSA
931832 MS07-026 Exchange עיין בסעיף על MBSA
931906 MS07-028 CAPICOM עיין בסעיף על MBSA
לקבלת מידע נוסף אודות התוכניות ש-MBSA אינו מאתר נכון לעכשיו, לחץ על מספרי המאמרים הבאים כדי להציגם מתוך Microsoft Knowledge Base:
306460 הכלי Microsoft Baseline Security Analyzer ?(MBSA) מחזיר הודעות יידוע עבור חלק מהעדכונים
895660 הכלי Microsoft Baseline Security Analyzer ?(MBSA)? 2.0 זמין (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
ייתכן שהתקנת תוכנית מאלו המופיעות בסעיף 'תוכנות מושפעות' של אחד מעלוני האבטחה הנזכרים במאמר הקשור. במקרה כזה, ייתכן שתצטרך לברר ידנית אם עליך להתקין את עדכון האבטחה הנדרש. לקבלת מידע נוסף על ה-MBSA, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://www.microsoft.com/israel/technet/security/tools/mbsahome.mspx
ש4: אילו עדכוני אבטחה מחייבים שימוש ב-EST ביחד עם MBSA כדי לקבוע אילו מערכות ברשת שלי פגיעות?

ת4: עדכון האבטחה הבא מחייב שימוש ב-EST ביחד עם MBSA כדי לקבוע אילו מערכות ברשת פגיעות.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
מס' מאמר Microsoft Knowledge Baseקוד עלון אבטחהרכיב
931906MS07-028CAPICOM

ש5: האם אוכל להשתמש ב-SMS כדי לקבוע אם העדכונים נדרשים?

ת5:כן, שרת ה-SMS מסייע באיתור ובפריסה של עדכוני אבטחה אלה. SMS 2003 ו-SMS 2.0 ביחד עם הכלי SUIT עושים שימוש בטכנולוגיה של MBSA 1.2.1 למטרות איתור. משום כך, ל-SMS 2.0 ו-SMS 2003 עם SUIT יש מגבלות הדומות לאלו של MBSA 1.2.1. לקבלת פרטים נוספים על SMS, בקר באתר האינטרנט של Microsoft בכתובת:
http://go.Microsoft.com/fwlink/?LinkId=21158
כדי לאתר את כל עדכוני האבטחה הנדרשים ב-Microsoft Windows ובמוצרים מושפעים אחרים של Microsoft, עליך להשתמש ב-SUIT בשילוב עם ESUIT. לקבלת פרטים נוספים על המגבלות של הכלי SUIT, לחץ על מספרי המאמרים הבאים כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
306460 הכלי Microsoft Baseline Security Analyzer ?(MBSA) מחזיר הודעות יידוע עבור חלק מהעדכונים
SMS 2.0 ו-SMS 2003 בשילוב עם SUIT משתמשים גם בכלי Microsoft Office Inventory Tool כדי לאתר את עדכוני האבטחה הדרושים לתוכניות Microsoft Office, כגון Microsoft Word.

לחלופין, לקוחות SMS 2003 יכולים להשתמש ב-ITMU כדי לאתר ולפרוס עדכוני אבטחה. הכלי ITMU משתמש בטכנולוגיה של Microsoft Updates. לקבלת מידע נוסף, בקר באתר האינטרנט הבא:
http://technet.microsoft.com/en-us/sms/bb676783.aspx

מאפיינים

Article ID: 936981 - Last Review: יום שישי 16 ינואר 2015 - Revision: 4.5
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, הפועל עם:
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, הפועל עם:
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office Standard Edition 2003
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Office 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office 2004 for Mac Professional Edition
 • Microsoft Office 2004 for Mac Standard Edition
 • Microsoft Office 2004 for Mac Student and Teacher Edition
 • Microsoft Office X for Mac Standard Edition
מילות מפתח 
kbnosurvey kbarchive kbhowto kbinfo kbsecurity kbsecbulletin KB936981

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com