หมายเลขบทความ (Article ID): 936929 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ Windows XP Service Pack 3 (SP3)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ Windows XP SP3 โปรดไปยังเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
Service Pack Center

วิธีการขอรับ Windows XP SP3

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ Windows XP Service Pack 3 โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322389 วิธีการขอรับ Windows XP Service Pack รุ่นล่าสุด

ขั้นตอนก่อนที่คุณจะติดตั้ง Windows XP SP3

เมื่อต้องการดูขั้นตอนที่แนะนำบางประการที่ต้องดำเนินการก่อนที่คุณจะติดตั้ง Windows XP SP3 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
950717 ขั้นตอนที่ต้องดำเนินการก่อนที่คุณจะติดตั้ง Windows XP Service Pack 3

วิธีการแก้ไขปัญหาเมื่อคุณไม่สามารถติดตั้ง Windows XP SP3

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อคุณติดตั้ง Windows XP SP3 โปรดไปยังเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
949377เมื่อคุณพยายามติดตั้ง Windows XP Service Pack, คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ปฏิเสธการเข้าถึง" หรือ "การติดตั้ง Service Pack ไม่สมบูรณ์"

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้ขั้นสูง

เมื่อต้องการดูบันทึกย่อประจำรุ่นสำหรับ Windows XP SP3 ให้เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=116143
ซึ่งจะให้ข้อมูลต่อไปนี้
  • สิ่งที่ควรรู้ก่อนที่คุณจะดาวน์โหลด
  • ภาพรวมของ Windows XP SP3
  • การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใน Windows XP SP3

วิธีการขอรับเอกสารทางเทคนิคสำหรับ Windows XP SP3

เมื่อต้องการรับเอกสารทางเทคนิคที่อธิบายคุณลักษณะใหม่ๆ ใน Windows XP SP3 และที่กล่าวถึงวิธีการปรับใช้ Service Pack ของลูกค้า โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=10767

ปัญหาที่ได้รับการแก้ไขใน Windows XP SP3

เมื่อต้องการดูรายการปัญหาที่ได้รับการแก้ไขใน Windows XP SP3 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft:
946480 รายการการแก้ไขที่รวมอยู่ใน Windows XP Service Pack 3

ความต้องการของฮาร์ดดิสก์เมื่อคุณจะติดตั้ง Windows XP SP3

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ที่ต้องมีเมื่อคุณจะติดตั้ง Windows XP SP3 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
947311 ความต้องการเนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์สำหรับ Windows XP Service Pack 3

ความเข้ากันได้ของโปรแกรมประยุกต์ใน Windows XP SP3

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความเข้ากันได้ของโปรแกรมประยุกต์ใน Windows XP SP3 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
947309 โปรแกรมบางโปรแกรมของบริษัทอื่นอาจมีการเปลี่ยนแปลงฟังก์ชันการทำงาน หลังจากที่คุณได้ติดตั้ง Windows XP Service Pack 3
หมายเหตุ นี่คือบทความ "FAST PUBLISH" (เผยแพร่ด่วน) ที่สร้างขึ้น โดยตรงจากหน่วยงานสนับสนุนภายในองค์กรของ Microsoft ข้อมูลที่มีอยู่ในที่นี้ได้รับการจัดทำขึ้นตามสภาพที่เป็นโดยตอบสนองต่อประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องด้วยความรวดเร็วในการจัดทำเอกสารนี้ให้พร้อมใช้งาน เนื้อหาสาระในเอกสารดังกล่าวจึงอาจจะมีส่วนที่พิมพ์ผิดพลาดและอาจจะได้รับการตรวจทานแก้ไขเมื่อใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ โปรดดู ข้อกำหนดการใช้งาน สำหรับประเด็นการพิจารณาอื่นๆ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 936929 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 มิถุนายน 2556 - Revision: 1.1
ใช้กับ
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
Keywords: 
kbexpertisebeginner kbexpertiseadvanced kbinfo kbcip KB936929

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com