Article ID: 936330 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

לפני התקנת Windows Vista SP1 עליך לדעת זאת:
  • ההתקנה עשויה לארוך שעה או יותר. לכן, אם אתה מתקין את Windows Vista SP1 במחשב נייד, הקפד לחבר את כבל החשמל.
  • במהלך ההתקנה, המחשב שלך יתחיל מחדש מספר פעמים. לכן, שמור את העבודה שלך וסגור את כל התוכניות הפועלות לפני שתתחיל.
  • לאחר ההתקנה, מדי פעם התקן קול או התקן חומרה אחר יפסיק לפעול. אם הדבר קורה, התקן מנהל התקן עדכני עבור ההתקן. כדי לעשות זאת עבור התקן קול, בצע את הצעדים מאמר מאגר המידע מספר 948481. מומלץ להוסיף קישור למאמר זה בתיקיות הסימניות או המועדפים שלך כדי שיהיה לך הקישור למקרה שתזדקק לו לאחר השלמת ההתקנה.
כדי ללמוד מה כלול בחבילות Service Pack של Windows Vista וכיצד להתקין אותן, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
Windows Service Pack Center
Windows Service Pack Center כולל מידע על חבילות Service Pack לכל הגירסאות האחרונות של Windows.

אם נתקלת בבעיות בהתקנת Windows Vista SP1, בקר במרכז הפתרונות של Windows Vista :
http://support.microsoft.com/ph/11732/he

לקבלת פרטים נוספים על אופן השגת Windows Vista SP1, בקר באתרי האינטרנט הבאים של Microsoft.
עבור משתמשים מתחילים ובינוניים
http://wwwl.microsoft.com/windows/windows-vista/quick-start/sp1.aspx
עבור מקצועני IT
http://technet.microsoft.com/he-il/windows/bb738089.aspx

מאפיינים

Article ID: 936330 - Last Review: יום שישי 19 אוקטובר 2012 - Revision: 15.0
המידע במאמר זה חל על:
  • Windows Vista Service Pack 1
מילות מפתח 
kbinfo kbexpertisebeginner kbwinvistapostrtmfix KB936330

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com