โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันที่ถูกแคโดยไม่คาดคิดไปยังแฟ้มโฟลเดอร์แบบออฟไลน์ใน Outlook 2007

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 936247 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สิ่งสำคัญ บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณสำรองรีจิสทรีก่อนที่คุณปรับเปลี่ยน ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทราบวิธีการคืนค่ารีจิสทรีหากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูล เรียกคืน และการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรองข้อมูล และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows XP และ Windows Vista
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

ใน Microsoft Office Outlook 2007 โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันจะถูกแคชไว้กับแฟ้มโฟลเดอร์ออฟไลน์ (.ost) โดยไม่คาดคิด ลักษณะการทำงานนี้อาจเกิดขึ้นถ้าคุณไม่ได้เปิดโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันในอดีต

สาเหตุ

ใน Office Outlook 2007 ที่ใช้ร่วมกันโฟลเดอร์ (ปฏิทิน ผู้ติดต่อ งาน) ที่ผู้ใช้เข้าในกล่องจดหมายอื่นกำลังดาวน์โหลด และถูกเก็บไว้ในแฟ้ม.ost ภายในเครื่องของผู้ใช้เมื่อมีการเปิดใช้งานโหมด Cached Exchange

หมายเหตุ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณใช้ร่วมกับโฟลเดอร์'ปฏิทิน'ร่วมกับผู้ใช้อื่น และที่ผู้ใช้เปิด Office Outlook 2007 เริ่มการแคโฟลเดอร์ปฏิทินภายในไคลเอนต์ Outlook ของผู้ใช้อื่น ผู้ใช้มีการเข้าถึงแบบออฟไลน์ไปยังโฟลเดอร์ และจะไม่ถูกกระทบจากปัญหาเครือข่ายใด ๆ อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณใช้ร่วมกันโฟลเดอร์จดหมาย เช่นโฟลเดอร์กล่องขาเข้า ร่วมกับผู้ใช้อื่น Office Outlook 2007 ไม่ต้องแคโฟลเดอร์กล่องขาเข้าบนไคลเอนต์ Outlook ของผู้ใช้อื่นภายในเครื่อง ดังนั้น ผู้ใช้ที่ต้องการเข้าถึงโฟลเดอร์กล่องขาเข้าอาจประสบปัญหาความล่าช้าในการเข้าถึงโฟลเดอร์นี้ได้เนื่องจากปัญหาเครือข่าย

โดยทั่วไปมีเพิ่มโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันไปที่ไคลเอนต์ Outlook ของผู้ใช้อื่นในสองวิธี:
 • ผู้ใช้เปิดโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน โดยไม่มีการเข้าถึงโดยตรงไปยังกล่องจดหมายที่ประกอบด้วยโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน ผู้ใช้สามารถทำได้ โดยใช้เมนูแฟ้ม(บนเมนูแฟ้มชี้ไปที่เปิดและเลือกโฟลเดอร์ของผู้ใช้อื่นแล้ว), ผ่านข้อความใช้ร่วมกัน หรือการเชื่อมโยงเปิดปฏิทินที่ใช้ร่วมกันในบานหน้าต่างนำทางได้
 • เปิดโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันอยู่เนื่องจากการเพิ่มกล่องจดหมายของผู้ใช้รายอื่นของส่วนกำหนดค่าผู้ใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มโพรไฟล์ Outlook กล่องจดหมายเพิ่มเติม โปรดดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้
291626 วิธีการจัดการกล่องจดหมาย Exchange หลายบัญชีใน Outlook

โดยไม่คำนึงถึงวิธีจะเพิ่มโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน ลักษณะเริ่มต้นของ Outlook คือการ แคข้อมูลในแฟ้ม.ost ภายในโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้:

วิธีที่ 1

ปิดใช้งานการแคของโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันใน Outlook 2007 โดยใช้ข้อมูลพื้นฐานของผู้ใช้แต่ละตัว ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. ใน Outlook 2007 คลิกการตั้งค่าบัญชีบนเมนูเครื่องมือ
 2. บนแท็บอีเมลคลิกเลือกบัญชี theExchange และจากนั้น คลิกเปลี่ยนแปลง
 3. คลิกการตั้งค่าเพิ่มเติม'
 4. บนแท็บขั้นสูงคลิกเพื่อยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายดาวน์โหลด Shared Folders (ไม่รวมโฟลเดอร์จดหมาย) andthen ให้คลิกตกลง

วิธีที่ 2

คำเตือน ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้องโดยใช้ Registry Editor หรือโดยใช้วิธีอื่น อาจต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ Microsoft ไม่สามารถรับประกันได้ว่าปัญหาเหล่านี้จะสามารถแก้ไขได้ ปรับเปลี่ยนรีจิสทรีควาด้วยมเสี่ยงของคุณเอง

ตั้งค่าคีย์รีจิสทรีเพื่อปิดใช้งานการแคโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันสำหรับโพรไฟล์ Outlook ใด ๆ ใหม่ที่สร้างขึ้น ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้พิมพ์regeditนั้นแล้ว คลิกตกลง
 2. ค้นหา และจากนั้น คลิกขวาที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook
 3. สร้างPointto และคลิกที่คีย์
 4. ชนิด โหมดแคชและ pressENTER แล้ว
 5. คลิกขวาที่โหมด Cachedชี้ไปที่สร้างและจากนั้น คลิกDWORD Value
 6. ชนิด DownloadSharedFoldersและ thenpress ENTER
 7. คลิกขวาDownloadSharedFolders, andthen คลิกปรับเปลี่ยน
 8. ในกล่องValue dataพิมพ์0แล้ว คลิกตกลง
เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับโพรไฟล์ที่มีอยู่ของคุณ ใช้ขั้นตอนที่กล่าวถึงไว้ในวิธีที่ 1

สถานะ

ลักษณะการทำงานนี้เกิดจากการออก

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสามารถกำหนดค่าการตั้งค่าของโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันที่แคชไว้ได้ โดยใช้เครื่องมือกำหนดเอง Office (OCT) เมื่อคุณทำการกำหนดเองปรับใช้โหมด Cached Exchange ของคุณได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการปิดใช้งานการตั้งค่าถ้าเปิดผู้ใช้ในองค์กรของคุณมากที่ใช้ร่วมกันปฏิทินและถ้าผู้ใช้สามารถทำงานร่วมกันบนเครือข่ายที่ใช้เชื่อมโยงความน่าเชื่อถือการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ Exchange ได้

เมื่อคุณเปิดปฏิทินที่ใช้ร่วมกันเป็นครั้งแรก โฟลเดอร์ปฏิทินที่ใช้ร่วมกันถูกเพิ่มไปยังรายการของโฟลเดอร์ที่จะทำข้อมูลให้ตรงกับแฟ้ม.ost ถ้าคุณเป็นผู้รับมอบสิทธิ์ และคุณยอมรับการร้องขอการประชุมเป็นครั้งแรกเป็นผู้จัดการ โฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยปฏิทินสำหรับการร้องขอการประชุมจะถูกเพิ่มลงในรายการ ถ้าคุณจองการประชุมในปฏิทินของผู้ใช้อื่นโดยตรง โฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยปฏิทินสำหรับการประชุมที่มีการจองจะถูกเพิ่มลงในรายการ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถทริกเกอร์กระบวนการที่เพิ่มโฟลเดอร์ลงในรายการโดยไม่คาดคิด

เมื่อต้องการเอาโฟลเดอร์ออกจากรายการของโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน คุณต้องด้วยตนเองคลิกเพื่อล้างกล่องกาเครื่องหมายดาวน์โหลด (ไม่รวมโฟลเดอร์จดหมาย) ที่ใช้ร่วมกันโฟลเดอร์เมื่อคุณเปลี่ยนการตั้งค่าบัญชีสำหรับบัญชีผู้ใช้ Exchange

โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันจะคำนวณอายุไม่อยู่ในรายการโดยอัตโนมัติเมื่อโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันไม่ได้ซิงโครไนส์บางเวลา ตัวอย่างเช่น ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ถ้าคุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึงโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันสามารถแยกยังอายุไม่อยู่ในรายการเมื่อคุณไม่ต้องค้นหา หรือดูโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันบางครั้ง ตัวอย่างเช่น คุณตั้งค่าของรายการรีจิสทรีSharedFolderAgeOutDaysเป็น 45 เมื่อผู้ใช้เปิดปฏิทินของผู้ใช้ B ใน Outlook แล้ว ไม่ดูอีก 45 วัน ซึ่งจุด Outlook หยุดการซิงโครไนซ์ข้อมูลกับอัตราแลกเปลี่ยน และไม่มีการปรับปรุงปฏิทิน ถ้าหลังจากนี้ ผู้ใช้กเปิดปฏิทินของผู้ใช้ B มีการซิงโครไนส์ และอายุงานตัวจับเวลาเริ่มต้นถูกรีเซ็ตเป็น 0 วัน

เมื่อคุณได้ตั้งค่าของรายการรีจิสทรีต่อไปนี้ คุณอาจพบสถานการณ์ที่กล่าวถึงในส่วนอาการ
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คีย์ย่อยของรีจิสทรี ชื่อของค่า ชนิดของค่า ข้อมูลค่า
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Cached Mode
DownloadSharedFoldersDWORD1 (ค่าเริ่มต้น)
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คีย์ย่อยของรีจิสทรี ชื่อของค่า ชนิดของค่า ข้อมูลค่า
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Cached Mode
SharedFolderAgeOutDaysDWORD45 (ค่าเริ่มต้น)
หมายเหตุ ค่าของรายการรีจิสทรีSharedFolderAgeOutDaysต่ำสุดคือ 0

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 936247 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 19 กันยายน 2556 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Outlook 2007
Keywords: 
kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb kbmt KB936247 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:936247

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com