การแก้ไข: บล็อกและประสิทธิภาพการทำงานอาจเกิดปัญหาเมื่อคุณเปิดใช้การสืบค้นกลับค่าสถานะ 1118 มมใน SQL Server 2005 ถ้าปริมาณการสร้างตารางชั่วคราวเป็นสูง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 936185 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
จุดบกพร่อง: #50001020 (โปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL)
Microsoft กระจายการแก้ไขปัญหาของ Microsoft SQL Server 2005 เป็นแฟ้มหนึ่งแฟ้มที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขเป็นแบบสะสม แต่ละรุ่นใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมอยู่กับ SQL Server 2005 ก่อนหน้านี้แก้ไขปัญหาการนำออกใช้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

บทความนี้อธิบายต่อไปนี้เกี่ยวกับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ นำออกใช้:
 • ปัญหาที่แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้
 • ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน แพคเกจ
 • ไม่ว่าคุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้นั้น แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน
 • ไม่ว่าแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้จะถูกแทนที่ โดยโปรแกรมแก้ไขด่วนอื่น ๆ แพคเกจ
 • ไม่ว่าคุณต้องทำการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรีใด ๆ หลังจากที่คุณใช้นั้น แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน
 • แฟ้มที่มีอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วน แพคเกจ

อาการ

ใน Microsoft SQL Server 2005 คุณอาจสังเกตเห็นปัญหาการบล็อค และที่เกี่ยวข้อง กับประสิทธิภาพการทำงาน คุณพบปัญหานี้หากมีเงื่อนไขต่อไปนี้:
 • คุณเปิดใช้ค่าสถานะการสืบค้นกลับ 1118 มม
 • ปริมาณการสร้างตารางชั่วคราวจะสูง
 • แฟ้มข้อมูลหลายแฟ้มที่มีอยู่สำหรับฐานข้อมูล tempdb
ในตารางระบบ sysprocesses ค่าในคอลัมน์ waittype ของฐานข้อมูล tempdb ถูกตั้งค่าเป็น PAGELATCH

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อแฟ้มข้อมูลหลายแฟ้มที่มีอยู่ในฐานข้อมูล tempdb เมื่อข้อมูลเหล่านี้หลายแฟ้มที่มีอยู่ latch waits เกิดขึ้นในเพจที่ใช้ร่วมกันส่วนกลางปันส่วนแผนผัง (SGAM) ของฐานข้อมูล tempdb

การแก้ไข

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหานี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้นถ้าคุณได้รับผลกระทบไม่รุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์รุ่นถัดไปที่รวมโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไว้ด้วย

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด จะมีข้อความ "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมให้ดาวน์โหลด" อยู่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุนเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือต้องทำการแก้ไขปัญหาใด ๆ คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะคิดกับคำถามและปัญหาที่ขอสนับสนุนเพิ่มเติม และไม่ใช้สำหรับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้โดยเฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้บริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุน หรือ เพื่อสร้างการร้องขอการบริการแยกต่างหาก แวะไปเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาที่โปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เนื่องจากโปรแกรมแก้ไขด่วนไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมี Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 2 (SP2) ติดตั้งให้ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ SQL Server 2005 Service Pack 2 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
913089วิธีการขอรับเซอร์วิสแพคล่าสุดสำหรับ SQL Server 2005

ข้อมูลการเริ่มระบบใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลรีจิสทรี

คุณไม่มีการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรี

รายละเอียดแฟ้มโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยเฉพาะแฟ้มที่จำเป็นต้องแก้ไขปัญหาที่บทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจไม่ประกอบด้วยแฟ้มทั้งหมดที่คุณต้องมีการปรุงผลิตภัณฑ์อย่างสมบูรณ์ไปเป็นรุ่นล่าสุด

เวอร์ชันภาษาอังกฤษของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น การ โซนเวลา ในการ วันและเวลา สินค้าใน'แผงควบคุม'
SQL Server 2005 เวอร์ชั่น 32 บิต
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.3166.0296,30428 2007 เมษายน02:53x 86
Msmdlocal.dll9.0.3166.015,943,53628 2007 เมษายน02:53x 86
Mssqlsystemresource.ldfไม่เกี่ยวข้อง524,28827 2007 เมษายน19:05ไม่เกี่ยวข้อง
Mssqlsystemresource.mdfไม่เกี่ยวข้อง40,173,56827 2007 เมษายน19:05ไม่เกี่ยวข้อง
Rdistcom.dll2005.90.3166.0644,46428 2007 เมษายน02:53x 86
Sqlaccess.dll2005.90.3166.0350,57628 2007 เมษายน02:53x 86
Sqlservr.exe2005.90.3166.029,190,51228 2007 เมษายน02:53x 86
Sysdbupg.sqlไม่เกี่ยวข้อง510,62226 2007 เมษายน10:04ไม่เกี่ยวข้อง
SQL Server 2005 เวอร์ชั่น 64 บิต
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.3166.0296,30428 2007 เมษายน02:53x 86
Msmdlocal.dll9.0.3166.015,943,53628 2007 เมษายน02:53x 86
Mssqlsystemresource.ldfไม่เกี่ยวข้อง524,28827 2007 เมษายน19:05ไม่เกี่ยวข้อง
Mssqlsystemresource.mdfไม่เกี่ยวข้อง40,173,56827 2007 เมษายน19:05ไม่เกี่ยวข้อง
Rdistcom.dll2005.90.3166.0828,27228 2007 เมษายน16:12x 64
Sqlaccess.dll2005.90.3166.0357,74428 2007 เมษายน16:12x 86
Sqlservr.exe2005.90.3166.038,509,93628 2007 เมษายน16:12x 64
Sysdbupg.sqlไม่เกี่ยวข้อง510,62226 2007 เมษายน10:04ไม่เกี่ยวข้อง
SQL Server 2005 รุ่นสถาปัตยกรรม Itanium
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.3166.0296,30428 2007 เมษายน02:53x 86
Msmdlocal.dll9.0.3166.049,887,08828 2007 เมษายน10:09IA-64
Mssqlsystemresource.ldfไม่เกี่ยวข้อง524,28827 2007 เมษายน19:05ไม่เกี่ยวข้อง
Mssqlsystemresource.mdfไม่เกี่ยวข้อง40,173,56827 2007 เมษายน19:05ไม่เกี่ยวข้อง
Rdistcom.dll2005.90.3166.01,885,04028 2007 เมษายน10:09IA-64
Sqlaccess.dll2005.90.3166.0352,11228 2007 เมษายน10:09x 86
Sqlservr.exe2005.90.3166.072,626,03228 2007 เมษายน10:09IA-64
Sysdbupg.sqlไม่เกี่ยวข้อง510,62226 2007 เมษายน10:04ไม่เกี่ยวข้อง

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ปิดใช้งานการตั้งค่าสถานะการสืบค้นกลับ 1118 มม คุณสามารถปิดใช้สำหรับงานค่าสถานะการสืบค้นกลับ โดยใช้คำสั่ง DBCC TRACEOFF ดังต่อไปนี้:
DBCC TRACEOFF (1118, -1)
นอกจากนี้คุณยังสามารถระบุค่าสถานะการสืบค้นกลับเป็นพารามิเตอร์เริ่มต้นของบริการ SQL Server เมื่อคุณระบุค่าสถานะการสืบค้นกลับเป็นพารามิเตอร์เริ่มต้นระบบ ค่าสถานะการสืบค้นกลับจะได้โดยอัตโนมัติเมื่อเริ่มต้นบริการ SQL Server ถ้าคุณตั้งค่าสถานะการสืบค้นกลับเป็นพารามิเตอร์เริ่มต้น คุณยังคงสามารถใช้คำสั่ง DBCC TRACEOFF เพื่อปิดใช้งานการตั้งค่าสถานะการสืบค้นกลับสำหรับ

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในบทความนี้มีผลเฉพาะฐานข้อมูล tempdb โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ลดความต้องการบังคับให้เป็นรูปแบบการปันส่วน โดยใช้ค่าสถานะการสืบค้นกลับ 1118 มมอย่างมาก ถ้าคุณใช้การแก้ไข และยังจะพบกับข้อขัดแย้งใน TEMPDB พิจารณานอกจากนี้ การเปิดการตั้งค่าสถานะการสืบค้นกลับ 1118 มม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายชุดปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
328551การแก้ไข: การเพิ่มประสิทธิภาพการเกิดพร้อมกันสำหรับฐานข้อมูล tempdb
หมายเหตุ กฎทั่วไปถ้าหมายเลขของตัวประมวลผลแบบลอจิคัลคือน้อยกว่า หรือเท่ากับ 8 ใช้เป็นหมายเลขเดียวกันของแฟ้มข้อมูลที่เป็นตัวประมวลผลแบบลอจิคัล ถ้าหมายเลขของตัวประมวลผลแบบลอจิคัลที่มากกว่าแฟ้มข้อมูล 8 ใช้ 8 แล้ว ถ้าข้อขัดแย้งขึ้น เพิ่มจำนวนแฟ้มข้อมูล โดยการคูณ 4 (มีหมายเลขของตัวประมวลผลแบบลอจิคัล) จนกว่าจะมี ข้อขัดแย้งที่จะลดลงเป็นระดับที่ยอมรับ หรือทำการเปลี่ยนแปลงปริมาณงาน/รหัส


คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 936185 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 มกราคม 2556 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium Based Systems
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition
Keywords: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbmt KB936185 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:936185

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com