ข้อความแสดงข้อผิดพลาดการแก้ไข: เมื่อคุณเชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ของ SQL Server 2008 Analysis Services โดยการใช้ไลบรารี AMO ที่มาพร้อมกับ SQL Server 2005 Service Pack 2 Analysis Services: "เชื่อมต่อไม่สามารถเข้ากับรุ่นของ Analysis Services '10.0.1600.22' "

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 936081 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
จุดบกพร่อง: 50001164 # (โปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL)
Microsoft กระจายแก้ไข Microsoft SQL Server 2005 เป็นแฟ้มเดียวที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขสะสม แต่ละรุ่นที่ใหม่ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับ SQL Server 2005 ก่อนหน้าออก
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้: คุณใช้ไลบรารีวัตถุจัดการการวิเคราะห์ (AMO) ที่มีอยู่ในบริการวิเคราะห์ SQL Server 2005 Service Pack 2 (SP2) ในโปรแกรมประยุกต์ เมื่อคุณใช้ AMO เชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ของ SQL Server 2008 Analysis Services คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:
ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ Analysis Services เวอร์ชัน '10.0.1600.22'
หมายเหตุ:หมายเลขเวอร์ชันอาจเป็นรุ่นที่ใหม่กว่ารุ่นหมาย ขึ้นอยู่กับการปรับปรุงสะสมที่มีการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้บริการวิเคราะห์ SQL Server 2008

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากไลบรารี AMO ใน SQL Server 2005 SP2 Analysis Services ทำการตรวจสอบรุ่นบนอินสแตนซ์ของบริการการวิเคราะห์ที่คุณกำลังเชื่อมต่อ หากอินสแตนซ์ของบริการการวิเคราะห์จะไม่มีอินสแตนซ์ของ SQL Server 2005 Analysis Services การเชื่อมต่อล้มเหลว

การแก้ไข

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

สิ่งสำคัญถ้าคุณไม่สามารถติดตั้งแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม คุณสามารถติดตั้งแพคเกจ XMO 2005 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL ในการแก้ไขปัญหานี้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจไม่สามารถติดตั้งแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมเมื่อมีการติดตั้งการวิเคราะห์การจัดการวัตถุ (AMO) เป็นไลบรารีแบบสแตนด์อโลน

This package is an update of the February 2007 Feature Pack for Microsoft SQL Server 2005. For more information about the February 2007 Feature Pack for SQL Server 2005, visit the following Microsoft Web site:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=50b97994-8453-4998-8226-fa42ec403d17
The hotfix for this issue is also included in Cumulative Update 3.For more information about how to obtain this cumulative update package for SQL Server 2005 Service Pack 2, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
939537แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 3 สำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 2
หมายเหตุ:Because the builds are cumulative, each new fix release contains all the hotfixes and all the security fixes that were included with the previous SQL Server 2005 fix release. Microsoft recommends that you consider applying the most recent fix release that contains this hotfix.สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
937137สร้าง SQL Server 2005 ที่หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2005 Service Pack 2
Microsoft SQL Server 2005 hotfixes are created for specific SQL Server service packs. You must apply a SQL Server 2005 Service Pack 2 hotfix to an installation of SQL Server 2005 Service Pack 2. By default, any hotfix that is provided in a SQL Server service pack is included in the next SQL Server service pack.

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

For more information about what files are changed, and for information about any prerequisites to apply the cumulative update package that contains the hotfix that is described in this Microsoft Knowledge Base article, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
939537แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 3 สำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 2

ข้อมูลอ้างอิง

For more information about the list of builds that are available after SQL Server Service Pack 2, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
937137สร้าง SQL Server 2005 ที่หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2005 Service Pack 2
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นให้บริการแบบเพิ่มหน่วยสำหรับ SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935897มีแบบจำลองให้บริการแบบเพิ่มหน่วยจะพร้อมใช้งานจากทีม SQL Server จะจัดส่งโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับการรายงานปัญหา
For more information about how to obtain SQL Server 2005 Service Pack 2, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
913089วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2005
For more information about the new features and the improvements in SQL Server 2005 Service Pack 2, visit the following Microsoft Web site:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=71711
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเค้าร่างตั้งชื่อสำหรับการปรับปรุงใน SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
822499แบบแผนการตั้งชื่อใหม่สำหรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft SQL Server
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 936081 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
Keywords: 
kbautohotfix kbsql2005as kbfix kbPubTypeKC kbqfe kbexpertiseadvanced kbHotfixServer kbmt KB936081 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:936081

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com