PC Talk – ไม่สามารถเปิดไฟล์ของ Office 2007 ในโปรแกรม Office เวอร์ชั่นก่อนหน้านี้ได้

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 936011 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
บทสนทนานี้อธิบายวิธีการเปิดไฟล์ของ Excel 2007 โดยโปรแกรม Excel 2003 การแก้ปัญหานี้ ให้ติดตั้งโปรแกรมแพคความเข้ากันได้ (Compatibility pack) เพิ่มเติม หรือใช้วิธีการบันทึกเป็นรูปแบบเอกสาร “สมุดงาน Excel 97-2003”
Question Image
เมื่อฉันทำการเปิดไฟล์ Excel หรือ Word บางครั้งฉันได้รับข้อความแจ้งเตือนว่า “แฟ้มนี้สร้างด้วย Microsoft Excel รุ่นที่ใหม่กว่า คุณต้องการดาวน์โหลดแพคความเข้ากันได้ เพื่อให้สามารถใช้แฟ้มนี้ได้หรือไม่” ฉันควรต้องทำอย่างไรบ้าง
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
00 01
 
 โอเค, นั่นแสดงว่าเธอกำลังพยายามที่จะเปิดไฟล์ Excel หรือ Word ที่สร้างด้วยเวอร์ชั่น 2007 โดยโปรแกรม Excel หรือ Word เวอร์ชั่น 2003

ไม่เป็นปัญหา เธอเพียงกด ใช่ ที่ข้อความนั้น เครื่องจะทำการติดตั้งโปรแกรมแพคความเข้ากันได้ จาก "Microsoft Office Compatibility Pack สำหรับรูปแบบแฟ้ม Word, Excel และ PowerPoint 2007” ซึ่งจะทำให้เธอสามารถเปิดไฟล์นั้นๆ ได้.
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
01 02


วิธีการติดตั้งแพคความเข้ากันได้ ทีละขั้นตอน
answer image
Question Image
แสดงว่า หากฉันต้องการเปิดไฟล์ของ Office 2007 โดยโปรแกรม Office 2003 ฉันจำเป็นต้องทำการติดตั้งแพคความเข้ากันได้ เพียงวิธีเดียวหรือ 
 ไม่จำเป็นเสมอไป ในโปรแกรม Office 2007 เมื่อเธอต้องการสร้างไฟล์ใหม่ เธออาจจะระบุเจาะจงให้โปรแกรมใช้รูปแบบของไฟล์ที่สามารถทำการเปิดได้โดยโปรแกรม Office เวอร์ชั่น 2003 หรือก่อนหน้านั้นก็ได้

ตัวอย่างเช่น เมื่อเธอต้องการที่จะเก็บบันทึกไฟล์ในเอกซ์เซล ให้เลือก “บันทึกเป็น” แล้วเลือกบันทึกสำเนาของเอกสารเป็น “สมุดงาน Excel 97-2003” ดังในภาพ.
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
02 01


เธอสามารถใช้วิธีการเดียวกันนี้ ในการเลือกรูปแบบไฟล์ของ Word และ PowerPoint ได้เช่นกัน

วิธีการบันทึกไฟล์ในรูปแบบโครงสร้างข้อมูลแบบ Office 2003 ในโปรแกรม Office 2007 ทีละขั้นตอน
answer image
Question Image
ตอนนี้ฉันเข้าใจในวิธีการเลือกรูปแบบโครงสร้างข้อมูลให้เหมาะสมผู้ที่ฉันจะส่งไฟล์ไปให้แล้ว 

คำอธิบายทีละขั้นตอน

วิธีการติดตั้ง compatibility pack
 1. เมื่อปรากฎข้อความดังนี้ ให้คลิก ใช่:
  แฟ้มนี้สร้างด้วย Microsoft Excel รุ่นที่ใหม่กว่า คุณต้องการดาวน์โหลดแพคความเข้ากันได้ เพื่อให้สามารถใช้แฟ้มนี้ได้หรือไม่
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  01 01

  หมายเหตุ: หากข้อความดังกล่าวไม่ปรากฎ ให้ไปที่ศูนย์ดาวน์โหลด เพื่อทำการดาวน์โหลดและติดตั้ง แพคความเข้ากันได้ (compatibility pack) โดยตรง โดยสามารถไปที่ "Microsoft Office Compatibility Pack สำหรับรูปแบบแฟ้ม Word, Excel และ PowerPoint 2007"
 2. ในหน้าเวป “Microsoft Office Compatibility Pack สำหรับรูปแบบแฟ้ม Word, Excel และ PowerPoint 2007” เลือก ดาวน์โหลด
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  01 02
 3. เมื่อปรากฎข้อความดังนี้ให้กด เรียกใช้คุณต้องการเรียกใช้หรือบันทึกแฟ้มนี้
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  01 03
 4. เมื่อปรากฎข้อความดังนี้ ให้กด ดำเนินการต่อถ้าคุณเริ่มโปรแกรมนี้ ให้ดำเนินการต่อ
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  01 04
 5. หน้าจอจะปรากฏข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ของ Microsoft ให้ท่านทำการทบทวนเนื้อหาและเลือกคลิกที่นี่เพื่อยอมรับข้อกำหนดสิทธิ์การใช้ซอฟต์แวร์ Microsoft และคลิก ทำต่อไป
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  01 05
 6. เมื่อปรากฎข้อความดังนี้ให้กด ตกลง การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  01 06
กลับสู่การสนทนา

วิธีการบันทึกไฟล์ในรูปแบบ Office เวอร์ชั่น 2003 ในโปรแกรม Office 2007
 1. กด ปุ่มออฟฟิศ เลือก “บันทึกเป็น” แล้วเลือกบันทึกสำเนาของเอกสารเป็น “สมุดงาน Excel 97-2003” (ถ้าคุณกำลังใช้ Excel)
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  02 01
 2. ใส่ชื่อไฟล์ แล้วกดปุ่ม “บันทึก”.
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  02 02
กลับสู่การสนทนา
การปฏิเสธความรับผิดเนื้อหาแนวทางแก้ปัญหาจากประชาคม

MICROSOFT CORPORATION และ/หรือ ซัพพลายเออร์ของบริษัท ไม่ได้เป็นตัวแทนรับรองถึงความเหมาะสม ความเชื่อถือได้ หรือความเที่ยงตรงของข้อมูลและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่ในที่นี้ ข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้อง ได้รับการนำเสนอ “ตามที่เป็น” โดยไม่มีการให้การรับประกันใดๆ MICROSOFT และซัพพลายเออร์ของบริษัท ขอปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดในที่นี้ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและภาพกราฟิคนี้ รวมถึงการรับประกันและเงื่อนไขโดยนัยทั้งหมดของความสามารถในการจัดจำหน่าย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ การทำงานที่คล้ายคลึงกับผลงานบุคคล กรรมสิทธิ์ และการไม่ล่วงละเมิด คุณตกลงเป็นการเฉพาะด้วยว่า ไม่ว่าในกรณีใด MICROSOFT และ/หรือ ซัพพลายเออร์ของบริษัท ไม่รับผิดชอบภาระใดๆ เกี่ยวกับความเสียหายทั้งทางตรง ทางอ้อม จากการใช้งานอย่างหนัก อุบัติเหตุ ความเสียหายเฉพาะกรณี หรือที่เกิดขึ้นตามมา ไม่ว่าแบบใด รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความเสียหายจากการสูญเสียการใช้ การสูญหายของข้อมูลหรือกำไร ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการไม่สามารถใช้ข้อมูลและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในที่นี้ ไม่ว่าจะมีพื้นฐานจากการติดต่อ การล่วงละเมิด ความประมาท ภาระหนี้สิน หรือในทางอื่นใด แม้ว่า MICROSOFT หรือซัพพลายเออร์รายใดของบริษัท จะได้รับการแจ้งถึงความเสียดายที่อาจเป็นไปได้นั้นแล้วก็ตาม

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 936011 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 29 ตุลาคม 2557 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com