คำอธิบายของสภาพแวดที่ Microsoft Office Isolated แปลงล้อมปรับปรุงสำหรับชุดความเข้ากันได้สำหรับ Word, Excel และรูป แบบแฟ้ม 2007 ของ PowerPoint

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 935865 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

มีใช้คุณลักษณะของ Microsoft Office Isolated แปลงสภาพแวดล้อม (MOICE) ที่ถูกเพิ่มเข้าไป Microsoft Office คความสำหรับ Word, Excel และรูป แบบแฟ้ม PowerPoint ที่ 2007 ยิ่งเปิดแฟ้มรูปแบบไบนารี Word, Excel และ PowerPoint

ข้อมูลเพิ่มเติม

เพื่อช่วยปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณจากความเสี่ยง โดยทั่วไปจะไม่เปิดแฟ้มที่คุณได้รับเป็นสิ่งที่แนบกับข้อความอีเมถ้าข้อความมีเข้ามาโดยไม่คาดคิด ขึ้น ยัง ไม่เปิดแฟ้มที่คุณได้รับเป็นสิ่งที่แนบหากแฟ้มต่าง ๆ ที่มาจากบุคคลที่คุณไม่ทราบ

ถ้าคุณต้องเปิดสิ่งที่แนบ ใช้ MOICE เพื่อช่วยลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย MOICE สามารถช่วยลดผลของการโจมตีที่มาถึงแฟ้มของรูปแบบไบนารีของ Word, Excel หรือ PowerPoint ใช้ MOICE เมื่อคุณสงสัยว่า คุณอยู่ภายใต้การโจมตีโดยตรง และคุณไม่ได้รับการปรับปรุงซอฟต์แวร์ที่สามารถใช้เพื่อแก้ไขช่องโหว่ที่

MOICE converters ระบบของ Microsoft Office 2007 ใช้การแปลงแฟ้มของรูปแบบไบนารี Office ลงในรูปแบบ Office Open XML กระบวนการนี้ช่วยเอาคามที่อาจเกิดขึ้นที่อาจมีอยู่ถ้ามีเปิดเอกสารในรูปแบบไบนารี นอกจากนี้ MOICE แปลงแฟ้มที่เข้ามาในสภาพแวดล้อม isolated ซึ่งช่วยป้องกันคอมพิวเตอร์จากคามที่อาจเกิดขึ้น

หมายเหตุ:MOICE ได้รับการสนับสนุนเมื่อถูกใช้ร่วม กับ Microsoft Office 2003 หรือพร้อม กับชุดโปรแกรม Office 2007 เท่านั้น MOICE ไม่ได้รับการสนับสนุนสำหรับรุ่นใดก็ตามอื่น ๆ ของ Microsoft Office

MOICE สนับสนุนรูปแบบเอกสารต่อไปนี้ในขณะนี้:
 • .doc
 • .ppt
 • .pot
 • .pps
 • .xls
 • .xlt
 • .xla

การติดตั้ง MOICE

ข้อกำหนดเบื้องต้น

การติดตั้ง MOICE:
 • คุณต้องมี Office 2003 หรือชุดโปรแกรม Office 2007 ติดตั้ง
 • คุณต้องมีคความเข้ากันได้สำหรับ Word, Excel และรูป แบบแฟ้ม 2007 ของ PowerPoint

  แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft::

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ดาวน์โหลด
  ดาวน์โหลดแพคเกจ FileFormatConverters.exe
 • คุณต้องมีการปรับปรุงทั้งหมดที่แนะนำสำหรับโปรแกรม Office ทั้งหมด แวะไปที่ Microsoft Update เพื่อติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงที่แนะนำทั้งหมด:
  http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/default.aspx

การติดตั้ง MOICE

เมื่อต้องการติดตั้ง MOICE แวะไปที่ Microsoft Update แล้ว ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงที่แนะนำทั้งหมด:
http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/default.aspx?ln=en-us
ติดนอกจากนี้ ตั้งการปรับปรุงที่อธิบายไว้ในบทความต่อไปนี้ของ Knowledge Base:

934391คำอธิบายของการปรับปรุงสำหรับโปรแกรม Office 2007: 18 พฤษภาคม 2007 (934391)
934390คำอธิบายของการปรับปรุงสำหรับโปรแกรม Office 2007: 18 พฤษภาคม 2007 (934390)
934395คำอธิบายของการปรับปรุงสำหรับโปรแกรม Office 2007: 18 พฤษภาคม 2007 (934395)

ปัญหาที่พบ ด้วย MOICE


 • หลังจากคุณซ่อมแซม Office 2003 หรือติดตั้งการปรับปรุง Office 2003 ความสัมพันธ์ของชนิดแฟ้มกับ MOICE อาจถูกเอาออก และต้องถูกสร้างขึ้นใหม่ กระบวนการเปิดการใช้งาน MOICEแก้ไขโซลูชันสร้างด้านล่างจะใหม่ความสัมพันธ์ของแฟ้มที่คุณ

เปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน MOICE

MOICE ต้องเป็นตัวจัดการการลงทะเบียนไว้สำหรับแต่ละรูปแบบของเอกสารที่ได้รับการสนับสนุน

เมื่อต้องการให้เราในการเปิดใช้งาน หรือการปิดใช้งาน MOICE สำหรับรูปแบบของเอกสารที่ได้รับการสนับสนุนทั้งหมดคุณ ไป "แก้ไขปัญหาให้กับฉัน"ส่วน เมื่อต้องการเปิด หรือปิดใช้งาน MOICE แต่ละรายการสำหรับแต่ละรูปแบบเอกสารที่ได้รับการสนับสนุน คุณต้องเรียกใช้คำสั่งที่เหมาะสมที่แสดงไว้ใน "ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง"ส่วน


แก้ไขปัญหาให้กับฉัน

เมื่อต้องการเปิด หรือปิดใช้งาน MOICE สำหรับรูปแบบของเอกสารที่ได้รับการสนับสนุนทั้งหมดโดยอัตโนมัติ คลิกเหมาะสมแก้ไขได้ปุ่มหรือการเชื่อมโยงด้านล่าง คลิกเรียกใช้ในการดาวน์โหลดแฟ้มกล่องโต้ตอบกล่อง และทำ ตามขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว wizard
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
เปิดการใช้งาน MOICEปิดการใช้งาน MOICE
แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 50261
แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 50263


หมายเหตุ:ตัวช่วยสร้างการทำงานเหล่านี้อาจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติทั้งสองทำงานสำหรับ Windows รุ่นภาษาอื่น ๆ

หมายเหตุ:ถ้าคุณไม่ได้อยู่บนคอมพิวเตอร์ ที่มีปัญหา คุณสามารถบันทึกการแก้ปัญหาเหล่านี้โดยอัตโนมัติ สำหรับแฟลชไดรฟ์ หรือซีดี และจากนั้น คุณสามารถเรียกใช้ได้บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

ขั้นตอนถัดไป ไป "สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่"ส่วน

ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

คุณสามารถใช้หนึ่งในวิธีการต่อไปนี้เพื่อเรียกใช้คำสั่งเพื่อเปิด หรือปิดการใช้งาน MOICE สำหรับรูปแบบของเอกสารที่ได้รับการสนับสนุนทั้งหมด:
 • คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้พิมพ์คำสั่ง และคลิกตกลง.
 • พิมพ์คำสั่งที่พร้อมท์รับคำสั่ง
 • ดำเนินการคำสั่งในแฟ้มแบตช์
 • ดันคำสั่ง โดยใช้'นโยบายกลุ่ม'

  หมายเหตุ:วิธีการ'นโยบายกลุ่ม'ต้องให้สมบูรณ์ โดยผู้ดูแล
ตารางต่อไปนี้อธิบายคำสั่ง เพื่อเปิดใช้งาน หรือปิดการใช้งาน MOICE สำหรับรูปแบบของเอกสารที่ได้รับการสนับสนุน:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
นามสกุลแฟ้มของรูปแบบเอกสารที่ได้รับการสนับสนุนคำสั่งที่จะใช้ในการเปิดใช้งาน MOICE เป็น ตัวจัดการการลงทะเบียนคำสั่งที่ใช้ในการปิดการใช้งาน MOICE เป็นตัวจัดการการลงทะเบียน
.docASSOC doc=oice.word.documentASSOC doc=Word.Document.8
.xlsASSOC XLS=oice.excel.sheetASSOC xls=Excel.Sheet.8
.xltASSOC XLT=oice.excel.templateASSOC xlt=Excel.Template
.xlaASSOC XLA=oice.excel.addinASSOC xla=Excel.Addin
.pptASSOC PPT=oice.powerpoint.showASSOC ppt=PowerPoint.Show.8
.potASSOC POT=oice.powerpoint.templateASSOC pot=PowerPoint.Template.8
.ppsASSOC PPS=oice.powerpoint.slideshowASSOC pps=PowerPoint.SlideShow.8
หมายเหตุ:คุณอาจต้อง reassociate นามสกุลของแฟ้ม โดยใช้คำสั่งที่อธิบายไว้ในตารางนี้หากมีเงื่อนไขต่อไปนี้:
 • Microsoft Office 2003 จะมีการปรับรุ่นเป็นรุ่นที่ใหม่กว่าของ Office
 • โปรแกรมแก้ไขด่วนหรือการปรับปรุงสาธารณะสำหรับ Office 2003 ถูกติดตั้งไว้
 • การติดตั้ง Office 2003 จะซ่อมแซม
หลังจากที่เปิดใช้งานสำหรับชนิดแฟ้ม MOICE, MOICE จะพยายามตรวจสอบแฟ้มเมื่อเปิดแฟ้มเป็นครั้งแรก หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด

วิธีที่แนะนำการปรับใช้

นอกเหนือจากการใช้ MOICE เราขอแนะนำให้ คุณเปลี่ยนการตั้งค่ารีจิสทรีเพื่อป้องกันไม่ให้แฟ้มชนิดที่คุณต้องการส่งผ่าน MOICE จากการถูกเปิดสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรีเพื่อป้องกันไม่ให้แฟ้ม.ppt แฟ้ม.pox, .pps แฟ้มหรือจากการถูกเปิด คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
922847คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามเปิดหรือบันทึกชนิดแฟ้มที่ถูกบล็อกโดยการตั้งค่านโยบายรีจิสทรีของคุณใน PowerPoint 2007 หรือใน PowerPoint 2003
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรีเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเปิดแฟ้ม.doc คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
922849คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามเปิดหรือบันทึกชนิดแฟ้มที่ถูกบล็อกโดยการตั้งค่านโยบายรีจิสทรีของคุณใน Word 2007 หรือใน Word 2003
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรีเพื่อป้องกันไม่ให้แฟ้ม.xls แฟ้ม.xlt และ.xla แฟ้มจากการถูกเปิด คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
922848คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามเปิดหรือบันทึกชนิดแฟ้มที่ถูกบล็อกโดยการตั้งค่านโยบายรีจิสทรีของคุณใน Excel 2007 หรือใน Excel 2003

ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณใช้ MOICE

 • โดยค่าเริ่มต้น MOICE หยุดการพยายามแปลงไฟล์ถ้าขั้นตอนการแปลงใช้เวลาเกินกว่า 45 วินาที เมื่อต้องการกำหนดค่าการหมดเวลา ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

  สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditแล้ว คลิกตกลง.
  2. ขยายคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\OICE
  3. คลิกขวาoiceชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกค่า DWORD.
  4. ประเภท:MaxConvTimeแล้ว กด ENTER เพื่อตั้งชื่อค่าใหม่
  5. คลิกขวาMaxConvTimeแล้ว คลิกปรับเปลี่ยน.
  6. ในการข้อมูลค่า:กล่อง ชนิดค่าการหมดเวลาที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิกตกลง. (ค่าการหมดเวลาจะแสดงในมิลลิวินาที)
  7. ปิด Registry Editor
 • คุณไม่สามารถใช้ MOICE เปิดงานนำเสนอ PowerPoint ที่สร้างขึ้น โดยการใช้ Microsoft PowerPoint 97 หรือที่สร้างขึ้น โดยการใช้ PowerPoint รุ่นก่อนหน้านี้
 • หลังจากที่คุณใช้ MOICE การแปลงแฟ้ม บันทึกการตั้งค่าเริ่มต้นคือ โฟลเดอร์% temp %เมื่อคุณพยายามบันทึกแฟ้ม นอกจากนี้ โฟลเดอร์% temp %เป็นโฟลเดอร์เริ่มต้นเมื่อคุณพยายามเปิดแฟ้ม
 • ใครก็ตามที่มีการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ที่สามารถดูแฟ้มในโฟลเดอร์ temp %%
 • เมื่อคุณใช้ MOICE การแปลงแฟ้ม มีบันทึกแฟ้มที่แปลงแล้วในโฟลเดอร์ temp %% แฟ้มที่แปลงแล้วจะไม่ถูกลบจากโฟลเดอร์ temp %%เมื่อปิดแฟ้ม ถ้าแฟ้มที่เปิดหลายครั้ง แฟ้มจะถูกแปลงหลายครั้ง นอกจากนี้ มากกว่าหนึ่งสำเนาของไฟล์ถูกบันทึกไว้ในโฟลเดอร์% temp % ถ้าคุณได้ทำการเปลี่ยนแปลงสำเนาแรกของเอกสาร สำเนาตัวที่สองของเอกสารจะไม่ประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลง
 • โดยค่าเริ่มต้น โปรแกรมที่เกี่ยวข้องเปิดหลังจากที่ MOICE เสร็จสิ้นการแปลงแฟ้ม จากนั้น เปิดเอกสารที่แปลงแล้ว เมื่อต้องการป้องกันโปรแกรมที่เกี่ยวข้องให้เปิด ใช้–noappค่าสถานะเมื่อคุณป้อนคำสั่ง MOICE กระบวนการ–noappค่าสถานะเป็นประโยชน์เมื่อคุณต้องการแปลงชุดการทำให้เสร็จสมบูรณ์

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแปลงชุด แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://technet2.microsoft.com/Office/en-us/library/c6189fcd-3668-4cd7-8bac-5c37e338bde21033.mspx?mfr=true
 • สมาร์ทแท็กข้อมูลคือ stripped จากงานนำเสนอ PowerPoint เมื่อคุณใช้ MOICE แปลงงานนำเสนอที่ประกอบด้วยสมาร์ทแท็ก
 • แมโครคือ stripped จากแฟ้มเมื่อคุณใช้ MOICE ต้องแปลงแฟ้มที่ประกอบด้วยแมโคร
 • เมื่อคุณเปิดแฟ้ม โดยใช้การเชื่อมโยงภายในแฟ้มที่ได้ถูกแปลง โดย MOICE แฟ้มที่มีการเชื่อมโยงถูกแปลง โดย MOICE ไม่
 • ไม่สามารถแปลงเอกสารที่ฝังตัว
 • ไม่สามารถแปลงเอกสารที่ใช้การจัดการสิทธิ์
 • ไม่สามารถแปลงเอกสารที่ใช้รหัสผ่าน
 • คุณไม่สามารถใช้ได้แก้ไขเอกสารใน Microsoft OfficeProgram_Nameลักษณะการทำงานใน Microsoft SharePoint เมื่อคุณใช้ MOICE ต้องแปลงแฟ้ม Office
 • หากความเสียหายอยู่ ดังกล่าวจะถูกเอาออกจากเอกสาร Word 97-2003 ไบนารี (* .doc) แฟ้มในระหว่างการแปลง ดังนั้น เนื้อหาของแฟ้มอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่คาดคิดไว้

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแปลงแฟ้มอาจเอาความเสียหายจากเอกสาร คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  826864วิธีแก้ปัญหาเอกสาร Word ที่เสียหาย

สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่ ถ้าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ กับบทความนี้อีก หากปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข คุณสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุน.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 935865 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 กันยายน 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Professional Enterprise Edition 2003
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Small Business 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
Keywords: 
kbmsifixme kbfixme kbhowto kbinfo kbmt KB935865 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:935865

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com