ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะพิมพ์หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงความปลอดภัย GDI 925902: "Stop 0x0000007F"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 935843 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

Microsoft ตระหนักถึงปัญหาที่มีผลต่อโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์จำนวนจำกัดอยู่ เมื่อคุณพยายามที่จะพิมพ์ โดยใช้โปรแกรมควบคุมเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งหลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัย 925902 คุณอาจพบอาการต่อไปนี้
 • คอมพิวเตอร์รีสตาร์ทโดยอัตโนมัติ
 • หลังจากที่คุณเข้าสู่ระบบ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  Microsoft Windows
  ระบบถูกกู้คืนจากข้อผิดพลาดร้ายแรงแล้ว
  ล็อกของข้อผิดพลาดนี้ได้ถูกสร้างขึ้น
  โปรดบอก Microsoft เกี่ยวกับปัญหานี้
  เราได้สร้างรายงานข้อผิดพลาดซึ่งคุณสามารถส่งเพื่อช่วยเราในการปรับปรุง Microsoft Windows เราจะเก็บรายงานนี้เป็นความลับ และไม่ระบุชื่อ
  เมื่อต้องดูข้อมูลใดบ้างที่ประกอบด้วยการรายงานข้อผิดพลาดนี้ คลิกที่นี่
  หมายเหตุ หากยังปรากฏข้อความข้อผิดพลาด และคุณต้องการดูข้อมูลที่ประกอบด้วยการรายงานข้อผิดพลาด ให้คลิกการเชื่อมโยงคลิกที่นี่ที่ด้านล่างของกล่องข้อความ คุณเห็นข้อมูลลายเซ็นข้อผิดพลาดที่อาจคล้ายกับต่อไปนี้:
  BCCode : 0x0000007f (0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000)
  
   OSVer : 5_1_2600 SP : 0_0 Product : 256_1
 • คุณได้รับข้อความข้อผิดพลาด Stop ต่อไปนี้:
  มีการตรวจพบปัญหา และ Windows ถูกปิดเพื่อป้องกันความเสียหายกับคอมพิวเตอร์ของคุณ...
  ข้อมูลทางเทคนิค:

  *** หยุด 0x0000007f (0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000)
  UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP
 • เมื่อคุณดูบันทึกของระบบใน Event Viewer คุณสังเกตเห็นรายการ Event ID 1003 ที่ประกอบด้วยข้อมูลที่คล้ายกับต่อไปนี้:
  วันที่: วัน
  แหล่งที่มา: ระบบ
  ErrorTime: เวลา
  ประเภท: (102)
  ชนิด: ข้อผิดพลาด
  รหัสเหตุการณ์: 1003
  ผู้ใช้: n/a
  คอมพิวเตอร์: ชื่อคอมพิวเตอร์
  คำอธิบาย: ข้อผิดพลาดรหัส 0x0000007f (0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000)สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ Help and Support Center athttp://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.Data:0000: 53 79 73 74 65 6 d 20 45 ระบบ E0008: 72 72 6f 72 72 45 20 ของ 20 ผิดพลาด Er0010: 72 6f 72 20 63 6f 64 65 ror code0018: 20 30 30 30 30 30 30 35 00000MN0020: 30 20 20 50 61 72 61 6 d 0 Param0028: 65 74 65 72 73 20 66 66 eters ff0030: 66 66 66 66 64 31 2c

หมายเหตุ

 • อาการของความผิดพลาด Stop แตกต่างกันไปตามตัวเลือกความล้มเหลวของระบบของคอมพิวเตอร์

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  307973 วิธีการกำหนดค่าตัวเลือกความล้มเหลวและการกู้คืนระบบใน Windows
 • พารามิเตอร์ทั้งสี่ที่รวมอยู่ในข้อมูลลายเซ็นข้อผิดพลาด (BCP x) และในวงเล็บของข้อมูลทางเทคนิคสำหรับการหยุด ข้อผิดพลาดอาจแตกต่างกันตามการกำหนดค่าของคอมพิวเตอร์
 • ข้อผิดพลาด Stop 0x0000007f ไม่ทั้งหมดมีสาเหตุจากปัญหาซึ่งอธิบายไว้ในบทความนี้

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อผิดพลาด 0x0000007F หยุด ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  137539 สาเหตุทั่วไปของข้อผิดพลาด "Stop 0x0000007F"

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ทำให้การเรียกที่มีพารามิเตอร์ที่ไม่ถูกต้องไปยังคอมโพเนนต์ Win32K.sys ปัญหานี้มีผลต่อโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ที่ต่อไปนี้:
 • ไดรเวอร์ LAN โทรสาร Ricoh
 • Gestetner P7026n PCL
 • AP2600N เลเซอร์ Ricoh PCL
 • HP LaserJet 9050
 • HP LaserJet 4200
 • HP 4050 PCL6
 • HP LaserJet 4345 ที่ PCL 6
 • ของ canon Pixma MP170
ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากคุณพิมพ์จากบริการรายงานของ SQL ไปยังเครื่องพิมพ์การพิมพ์คำสั่งภาษา (PCL)

หมายเหตุ
 • ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดคล้ายกันเมื่อคุณใช้โปรแกรมควบคุมอื่น ติดตั้งการปรับปรุงที่กล่าวถึงในบทความนี้ ถ้าเรายืนยันว่า โปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์อื่นได้รับผลกระทบจากปัญหานี้ เราจะปรับปรุงบทความนี้
 • ตรวจสอบเว็บไซต์ของผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ที่หาโปรแกรมควบคุมที่ปรับปรุงแล้วซึ่งอาจแก้ไขปัญหานี้หรือไม่

การแก้ไข

ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมปรับปรุง

Microsoft Windows 2000

แฟ้มต่อไปนี้จะสามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์:

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ Windows2000-KB935843-x 86-ENU.EXE เดี๋ยวนี้

วันออกจำหน่าย: 18 เมษายน 2007

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณวันที่แฟ้มถูกโพสต์ แฟ้มถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตไปยังแฟ้ม
ข้อกำหนดเบื้องต้น
เมื่อต้องการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณต้องมี Windows 2000 Service Pack 4 (SP4) ติดตั้งไว้บนคอมพิวเตอร์
ข้อมูลการปรับใช้
เมื่อต้องการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้โดยที่ ไม่ต้องการการขัดจังหวะโดยผู้ใช้ใด ๆ และไม่ ต้องเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ ผู้ดูแลระบบสามารถใช้คำสั่งต่อไปนี้:
Windows2000-KB935843-x 86-ENU.EXE/เงียบ /norestart
หมายเหตุ เมื่อคุณใช้เมื่อคุณใช้สวิตช์/เงียบและสวิตช์/เริ่มใหม่คุณควรรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ และตรวจสอบว่า การติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณควรตรวจทานแฟ้ม Kb935843.log สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อผิดพลาดใด ๆ ที่เกิดขึ้นเมื่อคุณใช้สวิตช์/เงียบสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสวิตช์การติดตั้งที่ได้รับการสนับสนุน โดยโปรแกรมปรับปรุงนี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
262841 สวิตช์บรรทัดคำสั่งสำหรับแพคเกจการปรับปรุงซอฟต์แวร์ Windows
ข้อมูลการเริ่มระบบใหม่
คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้
แอตทริบิวต์ของแฟ้ม
เวอร์ชันภาษาอังกฤษของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้แท็บ โซนเวลา ในรายการ วันและเวลา ใน'แผงควบคุม
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์มสาขาเซอร์วิส
Win32k.sys5.0.2195.71351,641,96811 2007 เมษายน08:12x 86ไม่เกี่ยวข้อง
Win32k.sys5.0.2195.71351,641,96811 2007 เมษายน08:12x 86UNIPROC

Microsoft Windows XP

แฟ้มต่อไปนี้จะสามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์:

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ WindowsXP-KB935843-x 86-ENU.exe เดี๋ยวนี้

วันออกจำหน่าย: 18 เมษายน 2007

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณวันที่แฟ้มถูกโพสต์ แฟ้มถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตไปยังแฟ้ม
ข้อกำหนดเบื้องต้น
เมื่อต้องการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณต้องมี Windows XP Service Pack 2 (SP2) ติดตั้งไว้บนคอมพิวเตอร์
ข้อมูลการปรับใช้
เมื่อต้องการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้โดยที่ ไม่ต้องการการขัดจังหวะโดยผู้ใช้ใด ๆ และไม่ ต้องเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ ผู้ดูแลระบบสามารถใช้คำสั่งต่อไปนี้:
WindowsXP-KB935843-x 86-ENU.exe/เงียบ /norestart
หมายเหตุ เมื่อคุณใช้เมื่อคุณใช้สวิตช์/เงียบและสวิตช์/เริ่มใหม่คุณควรรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ และตรวจสอบว่า การติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณควรตรวจทานแฟ้ม Kb935843.log สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อผิดพลาดใด ๆ ที่เกิดขึ้นเมื่อคุณใช้สวิตช์/เงียบสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสวิตช์การติดตั้งที่ได้รับการสนับสนุน โดยโปรแกรมปรับปรุงนี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
262841 สวิตช์บรรทัดคำสั่งสำหรับแพคเกจการปรับปรุงซอฟต์แวร์ Windows
ข้อมูลการเริ่มระบบใหม่
คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้
แอตทริบิวต์ของแฟ้ม
เวอร์ชันภาษาอังกฤษของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้แท็บ โซนเวลา ในรายการ วันและเวลา ใน'แผงควบคุม
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์มความต้องการ SPสาขาเซอร์วิส
Win32k.sys5.1.2600.31151,843,58410 2007 เมษายน10:37x 86ติดตั้ง SP2SP2GDR
Win32k.sys5.1.2600.31151,843,96810 2007 เมษายน10:59x 86ติดตั้ง SP2SP2QFE


หมายเหตุ นอกจากนี้ DELL 1815dn ได้รับผลกระทบ โดยการปรับปรุงนี้

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย 925902 อัพเดต ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
925902 MS07-017: ช่องโหว่ใน GDI อาจทำให้โค้ดจากระยะไกล
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายชุดปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในบทความนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกันไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 935843 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 3 มีนาคม 2557 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
Keywords: 
atdownload kbexpertiseadvanced kberrmsg kbbluescreen kbwin2000presp5fix kbwinxppresp3fix kbbug kbqfe kbmt KB935843 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:935843

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com