การแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาด Stop ที่อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณพยายามติดตั้ง Windows Vista

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 935806 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้

การสนับสนุนสำหรับ Windows Vista โดยไม่มีการติดตั้ง service pack จะสิ้นสุดภายใน 13 เมษายน 2010 เมื่อต้องการดำเนินการได้รับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Windows ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณกำลังเรียกใช้ Windows Vista มี Service Pack 2 (SP2) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่หน้าเว็บของ Microsoft ต่อไปนี้::การสนับสนุนกำลังจะสิ้นสุดลงสำหรับ Windows บางรุ่น

สิ่งสำคัญบทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลที่แสดงวิธีการที่ช่วยให้การตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยที่ต่ำหรือวิธีการปิดคุณลักษณะการรักษาความปลอดภัยบนเครื่องคอมพิวเตอร์ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเหล่านี้ เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะแต่ละอย่างได้ ก่อนที่คุณจะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเหล่านี้ เราขอแนะนำให้คุณประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิธีแก้ปัญหานี้ในสภาพแวดล้อมของคุณ หากคุณใช้วิธีแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้ขั้นตอนเพิ่มเติมที่เหมาะสมเพื่อช่วยปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณ
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

บทความนี้กล่าวถึงข้อผิดพลาด Stop ที่เกิดขึ้นเมื่อคุณพยายามติดตั้ง Windows Vista บทความนี้อธิบายถึงสาเหตุของแต่ละข้อความแสดงข้อผิดพลาด Stop และยังให้ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาสำหรับปัญหาแต่ละ

บทนำ

บทความนี้กล่าวถึงข้อผิดพลาด Stop ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการติดตั้ง Windows Vista นอกจากนี้ยังอธิบายถึงสาเหตุของข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ทำให้หยุดชะงักและขั้นตอนการแก้ปัญหา

ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ทำให้หยุดชะงักเมื่อคุณพยายามติดตั้ง Windows Vista สิ่งสำคัญคือ การรวบรวม และใช้ข้อมูลมากที่สุดเกี่ยวกับข้อผิดพลาดของเอกสาร รหัสข้อผิดพลาดเฉพาะและข้อมูลพารามิเตอร์สามารถช่วยระบุขั้นตอนการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณอาจได้รับการข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ทำให้หยุดชะงักต่อไปนี้เมื่อคุณติดตั้ง Windows Vista

หมายเหตุ:ถ้าไม่มีอยู่ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ทำให้หยุดชะงัก และคุณสามารถเริ่มคอมพิวเตอร์ ทำงาน Microsoft ระบบการวินิจฉัย Tool (MSDT) การรวบรวมข้อมูลข้อความแสดงข้อผิดพลาด Stop

หยุด: 0x0000007B

A "หยุด: 0x0000007B " บ่งชี้ข้อความแสดงข้อผิดพลาดไม่ให้ Windows Vista หรือติดตั้ง Windows Vista สามารถเข้าถึงฮาร์ดดิสก์ที่ประกอบด้วยแฟ้มเริ่มต้นระบบ Windows Vista โดยทั่วไป ข้อผิดพลาด Stop นี้เกิดขึ้นเมื่อ Windows Vista ไม่สามารถค้นหาโปรแกรมควบคุมที่เข้ากันได้สำหรับอุปกรณ์ของตัวควบคุมดิสก์ ตัวอย่างเช่น ข้อผิดพลาด Stop นี้สามารถเกิดขึ้นหาก Windows Vista ไม่สามารถค้นหาโปรแกรมควบคุมที่เข้ากันได้สำหรับตัวควบคุม RAID

คุณอาจได้รับข้อความนี้ข้อผิดพลาดถ้าหนึ่ง หรือมากกว่ามีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
 • ฮาร์ดดิสก์มีข้อผิดพลาด
 • คัปฮาร์ดดิสก์มีข้อผิดพลาด หรือฮาร์ดดิสก์สายไม่ได้เชื่อมต่ออย่างถูกต้อง
 • คอมพิวเตอร์ที่ติดไวรัสเซกเตอร์สำหรับเริ่มระบบ
 • BIOS ของคอมพิวเตอร์หรือเฟิร์มแวร์คอนโทรลเลอร์ดิสก์จะไม่สามารถใช้ได้กับ Windows Vista
 • โปรแกรมอื่นกำลังใช้มาสเตอร์บูตเรกคอร์ด
ถ้าคุณได้รับ ข้อความข้อผิดพลาดนี้ทำให้หยุดชะงักระหว่างแบบใหม่ทั้งหมดที่ติดตั้งของ Windows Vista หมายโดยปกติความ ว่า Windows Vista ไม่ได้รวมโปรแกรมควบคุมที่เข้ากันได้สำหรับอุปกรณ์ของตัวควบคุมดิสก์ เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คุณต้องมีโปรแกรมควบคุมที่เข้ากันได้ระหว่างการติดตั้ง Windows Vista โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น หรือ ในการกำหนดค่าเริ่มต้นระบบจากสองระบบ ดาวน์โหลดโปรแกรมควบคุมที่เข้ากันได้สำหรับอุปกรณ์ของตัวควบคุมดิสก์
 2. บันทึกโปรแกรมควบคุมที่คุณดาวน์โหลดบน optical หรือ ไปยังไดรฟ์ USB แบบถอดได้

  หมายเหตุ:ถ้าคุณกำลังเรียกใช้การกำหนดค่าเริ่มต้นระบบจากสอง คุณสามารถบันทึกโปรแกรมควบคุมไปยังฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง
 3. เริ่มการติดตั้ง Windows Vista จาก Windows Vista DVD
 4. เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ให้เลือกดิสก์ที่จะติดตั้ง Window Vista เลือกนั้นโปรแกรมควบคุมที่โหลดตัวเลือก
 5. ทำตามพร้อมท์บนหน้าจอเพื่อทำการติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์
ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด Stop นี้เมื่อคุณพยายามปรับรุ่นเป็น Windows Vista หมายโดยทั่วไปยังความ ว่า Windows Vista ไม่ได้รวมโปรแกรมควบคุมที่เข้ากันได้สำหรับอุปกรณ์ของตัวควบคุมดิสก์ อย่างไรก็ตาม นั่นหมายด้วยความ ว่า โปรแกรมควบคุมที่ถูกใช้ในระบบปฏิบัติการก่อนหน้าไม่เข้ากันกับ Windows Vista ดังนั้น ไดรเวอร์ไม่สามารถถูก reassembled และย้ายสำหรับใช้ใน Windows Vista

ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด Stop นี้เมื่อ Windows Vista พยายามเริ่มระบบใหม่ในระหว่างการติดตั้ง Windows Vista ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่
 2. ย้อนกลับการติดตั้งระบบปฏิบัติการก่อนหน้านี้
 3. ตรวจสอบกับผู้ผลิตคอนโทรลเลอร์ดิสก์สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา ถ้าไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมจะพร้อมใช้งาน ดาวน์โหลด และติดตั้งโปรแกรมควบคุมล่าสุดที่พร้อมใช้งาน
 4. มีความพยายามปรับรุ่นเป็น Windows Vista อีกครั้ง

  หมายเหตุ:ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ ติดตั้ง Windows Vista ใหม่ทั้งหมด และใช้การโปรแกรมควบคุมที่โหลดตัวเลือกที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ในส่วนนี้

หยุด: 0x000000A5

A "หยุด: 0x000000A5 " ข้อความแสดงข้อผิดพลาดโดยทั่วไปแล้วแสดงว่า BIOS ของคอมพิวเตอร์เข้ากับอินเทอร์เฟซที่ใช้พลังงาน (ACPI) และการกำหนดค่าขั้นสูงมาตรฐานที่ได้รับการสนับสนุนใน Windows Vista อย่างไรก็ตาม ข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดขึ้นนอกจากนี้ได้เนื่องจากฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงยัง หรือโปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์เหล่านั้นจะไม่สามารถใช้ได้กับ Windows Vista

ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้เมื่อคุณติดตั้ง Windows Vista ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่
 2. Roll back the installation to the previous operating system.
 3. Contact the computer manufacturer for information about how to obtain and to install a BIOS update.
 4. Disconnect any external hardware devices that are connected to the computer. Additionally, remove or disconnect any hardware that the computer manufacturer does not support.
 5. Try to upgrade to Windows Vista again. If you receive a "Stop: 0x0000007B" error message during the upgrade process, contact the computer manufacturer. If you can upgrade to Windows Vista, the problem was likely related to hardware or to software that was installed in the previous operating system.

Stop: 0x0000000A or Stop: 0x000000D1

When you try to install Windows Vista, you may receive one of the following Stop error messages:
STOP 0x0000000A IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
STOP 0x000000D1 DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
คำเตือนวิธีแก้ปัญหานี้อาจทำให้คอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายเสี่ยงการโจมตี โดยผู้ใช้ที่ประสงค์ร้าย หรือซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายเช่นไวรัส เราไม่แนะนำให้คุณใช้วิธีนี้ เพียงแต่เสนอข้อมูลนี้เพื่อให้คุณสามารถใช้วิธีการนี้ตามดุลยพินิจของคุณเอง คุณต้องยอมรับความเสี่ยงในการใช้วิธีการนี้ด้วยตนเอง

If you receive a "Stop: 0x0000000A" error message or a "Stop: 0x000000D1" error message when you try to upgrade to Windows Vista, follow these steps:
 1. เริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่
 2. Roll back the installation to the previous operating system.
 3. Use the Windows Vista Upgrade Advisor to check for known issues.
 4. Disconnect any external hardware devices that are connected to the computer. Additionally, remove or disconnect any hardware that the computer manufacturer does not support. Also, remove any hardware that you recently installed.
 5. If you receive either of these error messages during the first phase of the upgrade installation, follow these additional steps:
  1. In the previous operating system, update any installed antivirus and antispyware programs, and then scan the computer for problems.

   หมายเหตุ:If you find any problems, we recommend that you perform a clean installation of Windows Vista.
  2. After you scan the computer for viruses and for spyware in the previous operating system, uninstall any antivirus and antispyware software.
  3. Contact the computer manufacturer for information about any known Windows Vista compatibility issues and about how to obtain and to install a BIOS update.
 6. Try to upgrade to Windows Vista again.
If you receive either of these error messages during Windows Vista Setup, after the computer has restarted, drivers in the previous operating system that were migrated to Windows Vista may be causing the problem. To troubleshoot this issue, use one of the following methods, as appropriate for your situation.
Method 1: Upgrading from Microsoft Windows XP to Windows Vista
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cmdแล้ว คลิกตกลง.
 2. ที่พรอมต์คำสั่ง ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER::
  cd \windows\inf
 3. ที่พรอมต์คำสั่ง ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER::
  Ren oem*.inf oem*.old
 4. ที่พรอมต์คำสั่ง ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER::
  exit
 5. Disconnect any external hardware devices that are connected to the computer. Additionally, remove or disconnect any hardware that the computer manufacturer does not support. Also, remove any hardware that you recently installed.
 6. Try to upgrade to Windows Vista again.
Method 2: Upgrading to a different version of Windows Vista
 1. Right-click the taskbar, and then clickตัวจัดการงาน.
 2. คลิกแฟ้ม:คลิกNew Task (Run)ประเภท:Msinfo32แล้ว คลิกตกลง.
 3. คลิกสองครั้งสภาพแวดล้อมซอฟต์แวร์แล้ว คลิกสองครั้งโปรแกรมควบคุมที่มีลายเซ็น.
 4. คลิกชื่อของ INF.
 5. หมายเหตุแต่ละอุปกรณ์ที่มีการชื่อของ INFที่ขึ้นต้น ด้วย "oem" อุปกรณ์เหล่านี้ใช้โปรแกรมควบคุมที่ไม่ได้อยู่ใน Windows Vista
 6. คลิกขวาที่แถบงาน และจากนั้น คลิกตัวจัดการงาน.
 7. คลิกแฟ้ม:คลิกสร้างงาน (เรียกใช้)ประเภท:devmgmt.mscแล้ว คลิกตกลง.

  หมายเหตุ:
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  สิทธิ์ในการควบคุมการเข้าถึงของผู้ใช้
  ถ้าคุณได้รับการพร้อมท์ สำหรับรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ หรือ สำหรับการยืนยัน พิมพ์รหัสผ่าน หรือคลิกดำเนินการต่อ.
 8. คลิกมุมมองแล้ว คลิกแสดงอุปกรณ์ที่ซ่อนอยู่.
 9. คลิกขวาที่แต่ละอุปกรณ์ที่คุณบันทึกไว้ในขั้นตอนที่ 5 คลิกถอนการติดตั้งคลิกเพื่อเลือกนั้นลบซอฟต์แวร์โปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์นี้กล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกตกลง.

  หมายเหตุ:ไม่ปิดอุปกรณ์ เมื่อคุณปิดการใช้อุปกรณ์ มีโยกย้ายโปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์นั้นในระหว่างการติดตั้ง Windows Vista
 10. มีความพยายามปรับรุ่นเป็น Windows Vista อีกครั้ง

stop: 0x0000000A หรือทำให้หยุดชะงัก: 0x000000D1

ถ้าคุณได้รับการ "หยุด: 0x0000000A " ข้อความแสดงข้อผิดพลาด หรือคำ "หยุด: 0x000000D1 " ข้อความแสดงข้อผิดพลาดในระหว่างการติดตั้งใหม่ทั้งหมดของ Windows Vista ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ภายนอกใด ๆ ที่มีการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ เอาออก หรือตัดการเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์ที่ไม่สนับสนุนผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ เอาฮาร์ดแวร์ที่คุณเพิ่งติดตั้ง
 2. ติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์สำหรับข้อมูล เกี่ยวกับปัญหาความเข้ากันได้ Windows Vista ตรวจพบ และ เกี่ยวกับวิธี การขอรับ และติดตั้งการปรับปรุง BIOS
 3. ตรวจหาการตัดสินค้าจากคลังที่เกี่ยวข้องบนอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ ให้ตรวจสอบฐานความรู้ของ Microsoft
 4. รันการทดสอบการวินิจฉัยหน่วยความจำ

หยุด: 0x0000007E หรือทำให้หยุดชะงัก: 0x0000008E

เมื่อคุณพยายามติดตั้ง Windows Vista คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ทำให้หยุดชะงักต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
หยุดการ 0x0000007e system_thread_exception_not_handled
หยุดการ 0x0000008e kernel_mode_exception_not_handled
A "หยุด: 0x0000007E " ข้อความแสดงข้อผิดพลาด หรือคำ "หยุด: 0x0000008E " หมายข้อความแสดงข้อผิดพลาดโดยทั่วไปถึง ว่า ส่วนเคอร์เนลโหมดประกอบ เช่นไดรเวอร์ พบข้อผิดพลาดที่อาจไม่สามารถดำเนินการ โดยตัวจัดการข้อผิดพลาดของ Windows ที่มีอยู่แล้ว

คำเตือนวิธีแก้ปัญหานี้อาจทำให้คอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายเสี่ยงการโจมตี โดยผู้ใช้ที่ประสงค์ร้าย หรือซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายเช่นไวรัส เราไม่แนะนำให้คุณใช้วิธีนี้ เพียงแต่เสนอข้อมูลนี้เพื่อให้คุณสามารถใช้วิธีการนี้ตามดุลยพินิจของคุณเอง คุณต้องยอมรับความเสี่ยงในการใช้วิธีการนี้ด้วยตนเอง

การแก้ไขปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งข้อความแสดงข้อผิดพลาดเหล่านี้ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่
 2. ย้อนกลับการติดตั้งระบบปฏิบัติการก่อนหน้านี้
 3. ใช้โปรแกรมช่วยแนะนำการปรับรุ่น Windows Vista เพื่อตรวจสอบปัญหาที่ทราบ
 4. ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ภายนอกใด ๆ ที่มีการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ เอาออก หรือตัดการเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์ที่ไม่สนับสนุนผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ เอาฮาร์ดแวร์ที่คุณเพิ่งติดตั้ง
 5. ถ้าคุณได้รับอย่างใดอย่างหนึ่งเหล่านี้ข้อผิดพลาดระหว่างขั้นตอนแรกของการติดตั้งการปรับรุ่น ทำตามขั้นตอนเพิ่มเติม:
  1. ในระบบปฏิบัติการก่อนหน้า การปรับปรุงการป้องกันไวรัสที่มีการติดตั้งต่าง ๆ และโปรแกรมป้องกันสปายแวร์ และคอมพิวเตอร์สำหรับปัญหาที่สแกนแล้ว

   หมายเหตุ:ถ้าคุณพบปัญหา เราขอแนะนำให้ คุณทำการติดตั้ง Windows Vista ใหม่ทั้งหมด
  2. ถอนการติดหลังจากที่คุณสแกนคอมพิวเตอร์เพื่อหาไวรัสและสปายแวร์ในระบบปฏิบัติการก่อนหน้า ตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสและป้องกันสปายแวร์ใด ๆ
  3. ติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์สำหรับข้อมูล เกี่ยวกับปัญหาความเข้ากันได้ Windows Vista ตรวจพบ และ เกี่ยวกับวิธี การขอรับ และติดตั้งการปรับปรุง BIOS
 6. มีความพยายามปรับรุ่นเป็น Windows Vista อีกครั้ง
ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งในระหว่างการติดตั้ง Windows Vista หลังจากที่มีการเริ่มคอมพิวเตอร์ใหม่ โปรแกรมควบคุมในระบบปฏิบัติการก่อนหน้านี้ซึ่งได้ถูกย้ายไปยัง Windows Vista อาจเป็นสาเหตุของปัญหา เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้วิธีต่อไปนี้ อย่างใดอย่างหนึ่งตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณ
วิธีที่ 1: ปรับรุ่นจาก Windows XP เป็น Windows Vista
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cmdแล้ว คลิกตกลง.
 2. ที่พรอมต์คำสั่ง ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER::
  \windows\inf ซีดี
 3. ที่พรอมต์คำสั่ง ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER::
  Ren oem*.inf oem*.old
 4. ที่พรอมต์คำสั่ง ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER::
  exit
 5. ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ภายนอกใด ๆ ที่มีการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ เอาออก หรือตัดการเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์ที่ไม่สนับสนุนผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ เอาฮาร์ดแวร์ที่คุณเพิ่งติดตั้ง
 6. มีความพยายามปรับรุ่นเป็น Windows Vista อีกครั้ง
วิธีที่ 2: ปรับรุ่น Windows Vista รุ่นที่แตกต่างกัน
 1. คลิกขวาที่แถบงาน และจากนั้น คลิกตัวจัดการงาน.
 2. คลิกแฟ้ม:คลิกสร้างงาน (เรียกใช้)ประเภท:msinfo32แล้ว คลิกตกลง.
 3. คลิกสองครั้งสภาพแวดล้อมซอฟต์แวร์แล้ว คลิกสองครั้งโปรแกรมควบคุมที่มีลายเซ็น.
 4. คลิกชื่อของ INF.
 5. หมายเหตุแต่ละอุปกรณ์ที่มีการชื่อของ INFที่ขึ้นต้น ด้วย "oem" อุปกรณ์เหล่านี้ใช้โปรแกรมควบคุมที่ไม่ได้อยู่ใน Windows Vista
 6. คลิกขวาที่แถบงาน และจากนั้น คลิกตัวจัดการงาน.
 7. คลิกแฟ้ม:คลิกสร้างงาน (เรียกใช้)ประเภท:devmgmt.mscแล้ว คลิกตกลง.

  หมายเหตุ:
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  สิทธิ์ในการควบคุมการเข้าถึงของผู้ใช้
  ถ้าคุณได้รับการพร้อมท์ สำหรับรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ หรือ สำหรับการยืนยัน พิมพ์รหัสผ่าน หรือคลิกดำเนินการต่อ.
 8. คลิกมุมมองแล้ว คลิกแสดงอุปกรณ์ที่ซ่อนอยู่.
 9. คลิกขวาที่แต่ละอุปกรณ์ที่คุณบันทึกไว้ในขั้นตอนที่ 5 คลิกถอนการติดตั้งคลิกเพื่อเลือกนั้นลบซอฟต์แวร์โปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์นี้กล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกตกลง.

  หมายเหตุ:ไม่ปิดอุปกรณ์ เมื่อคุณปิดการใช้อุปกรณ์ มีโยกย้ายโปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์นั้นในระหว่างการติดตั้ง Windows Vista
 10. มีความพยายามปรับรุ่นเป็น Windows Vista อีกครั้ง

หยุด: 0x00000024

A "หยุด: 0x00000024 " ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเมื่อ Windows Vista พบข้อผิดพลาดที่ไม่สามารถกู้คืนเมื่อพยายามเข้าถึงพาร์ติชัน NTFS หรือไดรฟ์ข้อมูลบนฮาร์ดดิสก์ โดยทั่วไป รับของคุณเป็น "หยุด: 0x00000024 " ข้อความแสดงข้อผิดพลาดในระหว่างการติดตั้ง Windows Vista เมื่ออย่างน้อยหนึ่งเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
 • โครงแฟ้มระบบหรือพาร์ติชันสร้างเกิดความเสียหาย
 • เรื่องความเข้ากันได้ของโปรแกรมควบคุมมีอยู่ ตัวอย่างเช่น โปรแกรมควบคุมระบบแฟ้มที่ สำหรับโปรแกรมป้องกันไวรัส หรือโปรแกรมอรรถประโยชน์อื่น ๆ อาจทำให้เกิดปัญหานี้
To troubleshoot a "Stop: 0x00000024" error message when you try to upgrade to Windows Vista, use one or more of the following methods, as appropriate for your situation.

ข้อควรระวังWe recommend that you perform a full backup before you implement any of the following methods.
Method 1: Run the CHKDSK program
To run the CHKDSK (Chkdsk.exe) program, follow these steps:
 1. Use the Windows Vista DVD to start the computer in Windows Recovery (WinRE). For more information about how to start Windows Recovery, visit the following Microsoft Web site:
  http://windowshelp.microsoft.com/Windows/en-us/Help/f768809f-ed90-415f-a83f-89b42108b3551033.mspx
 2. In WinRE, open a command prompt. โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. ในการInstall Windowsscreen, select the appropriateLanguage to install,Time and currency formatและKeyboard or input methodoptions, and then clickถัดไป.
  2. คลิกRepair your computer.
  3. Click the Vista installation that you want to repair, and then clickถัดไป.

   หมายเหตุ:คลิกLoad Driversonly if you have to load a driver to access a hard disk.
  4. คลิกพร้อมรับคำสั่ง.
 3. ที่พรอมต์คำสั่ง ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER::
  Chkdsk:ไดรฟ์: /r
  หมายเหตุ:ในคำสั่งนี้ไดรฟ์is the hard disk where you want to install Windows Vista.
 4. If Chkdsk.exe does not find and does not repair any errors on the hard disk where you want to install Windows, run Chkdsk.exe on any other NTFS hard disks on the computer. To verify the partitions that are configured on the computer, follow these steps:
  1. ที่พรอมต์คำสั่ง ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER::
   Diskpart
  2. At the DISKPART prompt, type the following command, and then press ENTER:
   List vol
   หมายเหตุข้อมูลบนฮาร์ดดิสก์ที่มีการส่งคืน
  3. หน้าจอพร้อมรับ DISKPART พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และกด enter:
   exit
  4. ที่พรอมต์คำสั่ง ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER::
   exit
วิธีที่ 2: ตรวจสอบปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรมควบคุม
คำเตือนวิธีแก้ปัญหานี้อาจทำให้คอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายเสี่ยงการโจมตี โดยผู้ใช้ที่ประสงค์ร้าย หรือซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายเช่นไวรัส เราไม่แนะนำให้คุณใช้วิธีนี้ เพียงแต่เสนอข้อมูลนี้เพื่อให้คุณสามารถใช้วิธีการนี้ตามดุลยพินิจของคุณเอง คุณต้องยอมรับความเสี่ยงในการใช้วิธีการนี้ด้วยตนเอง

ถ้าคุณปรับรุ่นเป็น Windows Vista ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ไดรเวอร์คอนโทรลเลอร์ดิสก์การติดตั้งการปรับปรุง
 2. ถอนการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวใด ๆ ป้องกันสปายแวร์ใด ๆ หรือโปรแกรมสำรองข้อมูลใด ๆ ที่ตรวจสอบระบบแฟ้มสำหรับการเปลี่ยนแปลง
 3. มีความพยายามปรับรุ่นเป็น Windows Vista อีกครั้ง
วิธีที่ 3: ดำเนินการติดตั้ง Windows Vista ใหม่ทั้งหมด
ถ้าไม่คุณยังคงสามารถปรับรุ่นเป็น Windows Vista คุณอาจต้องติดตั้ง Windows Vista ใหม่ทั้งหมด เมื่อต้องการติดตั้ง Windows Vista ใหม่ทั้งหมด ใส่ดีวีดี Windows Vista ในไดรฟ์ดีวีดีแล้ว รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ เริ่มคอมพิวเตอร์ โดยใช้ดีวีดี Windows Vista

เมื่อคุณทำการติดตั้ง Windows Vista ใหม่ทั้งหมด คุณสามารถตัดสินใจว่า การติดตั้ง windows Vista ไปยังพาร์ติปัจจุบันใช้งาน Windows ชันเป็นการทดสอบ หากการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว โปรแกรมควบคุมที่ติดตั้งในการติดตั้งก่อนหน้านี้ที่น่าเกิดจากปัญหา ถ้าคุณตัดสินใจที่จะติดตั้ง Windows Vista ไปยังพาร์ติชันการปัจจุบัน Windows ใช้งานอยู่ คุณสามารถโยกย้ายแฟ้มจากโฟลเดอร์ Windows.old และใช้การติดตั้งที่มีอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม คุณจำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมต่าง ๆ ที่ได้รับการติดตั้งในการติดตั้ง Windows ก่อนหน้านี้

คุณสามารถเลือก เพื่อ repartition และฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์ แล้ว ติดตั้ง Windows Vista การ repartition แล้ว การฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

ข้อควรระวังเราขอแนะนำว่า คุณต้องทำการสำรองข้อมูลเต็มรูปแบบก่อนที่คุณเริ่มการทำงาน ขั้นตอนเหล่านี้จะเอาแฟ้มทั้งหมดจากพาร์ติชันทั้งหมด
 1. ถอดฮาร์ดดิสก์ภายนอกใด ๆ
 2. ใช้ดีวีดี Windows Vista เริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ในการกู้คืนของ Windows (WinRE) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเริ่มการทำงานการกู้คืนของ Windows แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://windowshelp.microsoft.com/Windows/en-us/Help/f768809f-ed90-415f-a83f-89b42108b3551033.mspx
 3. ใน WinRE เปิดพร้อมท์คำสั่ง โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. ในการติดตั้ง Windowsหน้าจอ เลือกเหมาะสมภาษาที่จะติดตั้ง,รูปแบบของเวลาและสกุลเงินและแป้นพิมพ์หรือวิธีการป้อนข้อมูลตัวเลือก แล้วคลิกถัดไป.
  2. คลิกการซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ของคุณ.
  3. คลิกการติดตั้ง Vista ที่คุณต้อง การซ่อมแซม แล้ว คลิกถัดไป.

   หมายเหตุ:คลิกโปรแกรมควบคุมที่โหลดถ้าคุณต้องโหลดโปรแกรมควบคุมการเข้าถึงฮาร์ดดิสก์
  4. คลิกพร้อมรับคำสั่ง.
 4. ที่พรอมต์คำสั่ง ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER::
  diskpart
 5. หน้าจอพร้อมรับ DISKPART พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้,, และกด enter:
  รายการดิสก์
  หมายเหตุแต่ละฮาร์ดดิสก์ในรายการ
 6. หน้าจอพร้อมรับ DISKPART พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้เพื่อเลือกฮาร์ดดิสก์ตัวแรก และกด enter:
  ดิสก์ sel 0
 7. หน้าจอพร้อมรับ DISKPART พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้เพื่อดูรายละเอียดของแต่ละดิสก์ และกด enter:
  ดิสก์ det
  หมายเหตุวอลุ่มในแต่ละดิสก์
 8. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 6 และ 7 สำหรับแต่ละดิสก์ในรายการที่ถูกส่งคืนในขั้นตอนที่ 5
 9. หน้าจอพร้อมรับ DISKPART พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และกด enter:
  exit
 10. ใช้แบบdirคำสั่งเพื่อตรวจสอบว่า ไดรฟ์ข้อมูลที่ประกอบด้วยการติดตั้ง Windows ที่มีอยู่ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้สำหรับแต่ละไดรฟ์ข้อมูลในรายการที่ถูกส่งคืนในขั้นตอนที่ 5 ถึง 8:
  1. ที่พรอมต์คำสั่ง ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER::
   ไดรฟ์
   หมายเหตุ:ในคำสั่งนี้ไดรฟ์ไดรฟ์ข้อมูลที่คุณต้องการตรวจสอบได้ ตัวอย่างเช่น พิมพ์c:
  2. ที่พรอมต์คำสั่ง ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER::
   dir
 11. ที่พรอมต์คำสั่ง ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER::
  diskpart
 12. หน้าจอพร้อมรับ DISKPART พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และกด enter:
  ดิสก์ selตัวเลข
  หมายเหตุ:ในคำสั่งนี้ตัวเลขมีหมายเลขของไดรฟ์ข้อมูลที่คุณต้องการ repartition
 13. หน้าจอพร้อมรับ DISKPART พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และกด enter:
  ทำความสะอาด
 14. หน้าจอพร้อมรับ DISKPART พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และกด enter:
  สร้างพาร์ติชันหลัก
 15. หน้าจอพร้อมรับ DISKPART พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และกด enter:
  ที่ใช้งานอยู่
 16. หน้าจอพร้อมรับ DISKPART พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และกด enter:
  รูปแบบ:
 17. หน้าจอพร้อมรับ DISKPART พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และกด enter:
  exit

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องสนับสนุนการวินิจฉัยมือของ Microsoft คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
926079Frequently asked questions about the Microsoft Support Diagnostic Tool (MSDT)
For more information about how to troubleshoot "Stop 0x0000007B" errors in Windows XP, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
324103How to troubleshoot "Stop 0x0000007B" errors in Windows XP
For more information about how to troubleshoot "Stop 0x000000A5" errors when you are installing Windows XP, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
314830"Stop 0x000000A5" error when you are installing Windows XP
For more information about Stop 0x0000000A errors that occur when you try to install Windows Vista on a computer that uses more than 3 gigabytes of RAM, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
929777เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามติดตั้ง Windows Vista บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ RAM มากกว่า 3 GB: "STOP 0x0000000A"
For more information about "Stop 0x50" error messages that can occur when you install Windows, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
171003"Stop 0x50" error message while installing Windows
For more information about the "The system has recovered from a serious problem" error message, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
316424Error message: The system has recovered from a serious problem
For more information about Stop 0x0000007F errors, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
137539General causes of "STOP 0x0000007F" errors
For more information about issues that can occur after you install or update a device driver in Windows Vista, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
927525After you install a device or update a driver for a device, Windows Vista may not start
For more information about issues that can occur when you try to start Windows Vista, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
925810เกิดข้อผิดพลาดในการทำให้หยุดชะงัก หรือคอมพิวเตอร์หยุดการตอบสนองเมื่อคุณพยายามเริ่มการทำงานของ Windows Vista

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 935806 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 26 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
Keywords: 
kbexpertiseadvanced kbprb kbtshoot kbinfo kbmt KB935806 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:935806

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com