เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณใช้ตัวควบคุมโดเมนที่ใช้ Windows Server 2003 เพื่อเข้าร่วมกับคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ที่ใช้ Windows XP ในโดเมน: "จัดเก็บไม่เพียงพอจะพร้อมใช้งานการดำเนินการนี้"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 935744 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณใช้ตัวควบคุมโดเมนที่ใช้ Microsoft Windows Server 2003 ร่วมกับคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ที่ใช้ Microsoft Windows XP ในโดเมน คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้บนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์:
เกิดข้อผิดพลาดต่อไปนี้ขึ้นขณะพยายามเข้าร่วมโดเมน"domain_name.com": จัดเก็บไม่เพียงพอจะพร้อมใช้งานการดำเนินการนี้
นอกจากนี้ อาจบันทึกข้อความคำเตือนดังต่อไปนี้ใน System log ในคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์:

ชนิดเหตุการณ์: คำเตือน
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: Kerberos
ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
รหัสเหตุการณ์: 6
วันที่:วันที่
เวลา:เวลา
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์:Computer_Name
คำอธิบาย::
แพคเกจ SSPI kerberos สร้างโทเค็นการแสดงผลของไบต์ 36E7 ขนาด ซึ่งมีขนาดใหญ่เกินกว่าที่พอดีใน D ที่ 36 บัฟเฟอร์ 3 ที่มาจากหมายเลขกระบวนการ 0 ถ้าเงื่อนไขยังคงมีอยู่ กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีโทเค็น Kerberos ที่สร้างขึ้นในระหว่างการรับรองความถูกต้องมากกว่าขนาดสูงสุดถาวร ในต้นฉบับออกวางจำหน่ายรุ่นของ Microsoft Windows 2000 ค่าเริ่มต้นของรายการรีจิสทรี MaxTokenSize ถูก 8,000 ไบต์ ใน Windows 2000 ที่มี Service Pack 2 (SP2) และ ใน Windows รุ่นที่ใหม่กว่า ค่าเริ่มต้นของรายการรีจิสทรี MaxTokenSize เป็นไบต์ 12,000

ตัวอย่างเช่น ถ้าผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกของกลุ่มอย่างใดอย่างหนึ่งโดยตรง หรือ โดยการเป็นสมาชิกในกลุ่มอื่น ความปลอดภัยรหัส (SID) สำหรับกลุ่มนั้นถูกเพิ่มเข้าไปโทเค็นของผู้ใช้ สำหรับ SID ที่ถูกเพิ่มเข้าในโทเค็นของผู้ใช้ ต้องมีข้อมูล SID ที่ติดต่อ โดยใช้โทเค็นของ Kerberos ถ้าข้อมูล SID ที่ต้องเกินขนาดของโทเค็นการ การรับรองความถูกต้องไม่สำเร็จ

การแก้ไข

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows


เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เพิ่มขนาดโทเค็นของ Kerberos การทำเช่นนี้ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้บนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ที่บันทึกเหตุการณ์ Kerberos
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditแล้ว คลิกตกลง.
 2. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้::
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\Kerberos\Parameters
  หมายเหตุ:ถ้าการพารามิเตอร์ไม่มีคีย์ สร้างคีย์ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้::
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\Kerberos
  2. ในการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกคีย์:.
  3. ประเภท:พารามิเตอร์แล้ว กด ENTER
 3. ในการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกค่า DWORD.
 4. ประเภท:MaxTokenSizeแล้ว กด ENTER
 5. ในการแก้ไขเมนู คลิกปรับเปลี่ยน.
 6. ในการฐาน:พื้นที่ คลิกฐานสิบประเภท:65535ในการข้อมูลค่า:กล่อง แล้วคลิกตกลง.

  หมายเหตุ:ค่าเริ่มต้นสำหรับรายการรีจิสทรี MaxTokenSize เป็นค่าทศนิยมของ 12,000 เราขอแนะนำว่า คุณได้กำหนดค่าของรายการรีจิสทรีนี้ค่าเป็นทศนิยม 65,535 ถ้าไม่ถูกต้องคุณกำหนดค่าของรายการรีจิสทรีนี้เป็นค่าเลขฐานสิบหก 65,535 การดำเนินการรับรองความถูกต้อง Kerberos อาจล้มเหลว นอกจากนี้ โปรแกรมที่อาจส่งคืนข้อผิดพลาดสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  297869ปัญหาเกี่ยวกับการดูแล sms หลังจากที่คุณปรับเปลี่ยนค่ารีจิสทรี MaxTokenSize Kerberos
 7. ออกจาก "ตัวแก้ไขรีจิสทรี"
 8. เริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องมือ Tokensz คำนวณขนาดสูงสุดที่โทเค็น แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=4A303FA5-CF20-43FB-9483-0F0B0DAE265C&displaylang=en
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากข้อจำกัดการโทเค็นการเข้าถึง แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=22dd9251-0781-42e6-9346-89d577a3e74a&DisplayLang=en
หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
327825ความละเอียดใหม่สำหรับปัญหาเกี่ยวกับการรับรองความถูกต้อง Kerberos เมื่อผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกของกลุ่มจำนวน
263693อาจไม่มีการนำไปใช้กับผู้ใช้ที่เป็นของกลุ่มจำนวนนโยบายกลุ่ม

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 935744 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbexpertiseadvanced kbtshoot kbmt KB935744 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:935744

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com