Tam tikr? tre?iosios ?alies program? gali nepavykti paleisti, o paleidus kompiuter? bus rodomas klaidos prane?imas: ?Neleistinas sistemos DLL perk?limas?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 935448 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

PO?YMIAI

Paleidus kompiuter?, kuriame ?diegta operacin? sistema ?Microsoft Windows XP? su 2 pakeitim? paketu, kai kuri? tre?iosios ?alies program? gali nepavykti paleisti. Be to, gali b?ti rodomas ?is klaidos prane?imas:
programos_vykdomasis_pavadinimas ? Neleistinas sistemos DLL perk?limas

Atmintyje perkeltas sistemos DLL user32.dll. Programa veiks netinkamai. Perkelta, nes DLL C:\Windows\System32\Hhctrl.ocx u??m? adreso diapazon?, rezervuot? ?Windows? sistemos DLL. Norint gauti nauj? DLL, reikia susisiekti su DLL teik?ju.
?i problema kyla ?diegus ?ias tre?iosios ?alies programas:
 • ?Realtek HD Audio? valdymo skyd?
 • ?ElsterFormular? 2006/2007
 • ?TUGZip?
 • ?CD?Tag?
Jei naudodami kit? program? gaunate pana?? prane?im?, ?diekite naujinim?, pamin?t? ?iame ?ini? baz?s straipsnyje. Jei mes patvirtinsime, kad ?i problema turi ?takos kitoms programoms, atnaujinsime ?? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn? ir pateiksime jame daugiau informacijos.

PRIE?ASTIS

?i problema gali i?kilti ?diegus saugos naujinim? 925902 (MS07-017) ir 928843 (MS07-008). Tarp ? saugos naujinim? 928843 ?traukto failo Hhctrl.ocx ir ? saugos naujinim? 925902 ?traukto failo User32.dll bazini? adres? atsiranda neatitikim?. ?i problema kyla, jei programa ?kelia fail? Hhctrl.ocx prie? ?keldama fail? User32.dll.

SPRENDIMAS

?i? problem? i?spr?skite bet kuriuo i? ?i? b?d?.

PASTABA: nam? vartotojai pirmiausia tur?t? naudoti 1 b?d?. Ta?iau jei saugos naujinimas 935448 ne?diegtas kompiuteryje naudojant automatinius naujinimus arba ?Microsoft? naujinimus, nam? vartotojai tur?t? naudoti 2 b?d?.

1 b?das: ?diekite naujinim? 935448 naudodami automatinius naujinimus arba ?Microsoft? naujinimus


Nor?dami atidaryti ?Microsoft? naujinimus, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
http://update.microsoft.com/microsoftupdate

2 b?das: ?diekite naujinim? 935448 i? ?Microsoft? atsisiuntim? centro


?? fail? galite atsisi?sti i? ?Microsoft? atsisiuntimo centro:

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite 935448 paket? dabar.

I?leidimo data: 2007 m. baland?io 3 d.

Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip atsisi?sti ?Microsoft? palaikymo failus, spustel?kite toliau nurodyto straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
119591 Kaip gauti ?Microsoft? palaikymo failus naudojant tinklo paslaugas (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
?Microsoft? patikrino, ar ?iame faile n?ra virus?. ?Microsoft? naudojo naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?, kuri buvo prieinama failo pad?jimo dien?. Failas saugomas padidinto saugumo serveriuose. Tai padeda i?vengti bet koki? neleistin? failo pakeitim?.

3 b?das: ?diekite naujinim? 935448 ?mon?je naudodami ?Windows? serverio naujinimo tarnyb? (WSUS) arba ?Microsoft? sistemos valdymo server? (SMS)

IT specialistai gali naudoti WSUS arba SMS ir ?diegti ?? naujinim? ?mon?je. Nor?dami gauti informacijos apie WSUS arba SMS, apsilankykite ?iose ?Microsoft? svetain?se:
http://technet.microsoft.com/wsus/default.aspx
http://www.microsoft.com/smserver/default.mspx

B?SENA

?Microsoft? patvirtino, kad tai yra ?Microsoft? produkt?, i?vardyt? skyriuje ?Taikoma?, problema.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Jei norite gauti daugiau informacijos apie saugos naujinimus 925902 (MS07-017) ir 928843 (MS07-008), spustel?kite toliau esan?i? straipsni? numerius ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnius:
928843 MS07-008: HTML ?inyno ActiveX valdiklio pa?eid?iamumas gali sudaryti nuotolinio kodo vykdymo s?lygas (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
925902 MS07-017: GDI pa?eid?iamumas gali sudaryti nuotolinio kodo vykdymo s?lygas (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
Jei norite gauti daugiau informacijos apie ?Windows? programin?s ?rangos naujinimo paketams skirtus komand? eilut?s raktus, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
262841 Komand? eilut?s raktai, skirti ?Windows? programin?s ?rangos naujinimo paketams (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
Jei norite gauti daugiau informacijos apie terminus, naudojamus programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?je esant? straipsn?:
824684 ?prastos terminologijos, naudojamos ?Microsoft? programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti, apra?as
Tre?i?j? ?ali? produktus, apra?ytus ?iame straipsnyje, gamina bendrovei ?Microsoft? nepriklausan?ios ?mon?s. ?Microsoft? nesuteikia joki? numanom? ar kitoki? garantij? d?l ?i? produkt? veikimo ar patikimumo.

Savyb?s

Straipsnio ID: 935448 - Paskutin? per?i?ra: 2007 m. baland?io 15 d. - Per?i?ra: 4.1
TAIKOMA
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2, naudojant su:
  • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition
Rakta?od?iai: 
kbwinxpsp3fix kbfix kbbug kbqfe kbpubtypekc KB935448

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com