Kaip konfig?ruoti ?Microsoft? DNS ir WINS norint rezervuoti WPAD registracij?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 934864 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

?VADAS

Kliento programin? ?ranga, sukonfig?ruota naudoti automatin? ?iniatinklio proxy aptikim? (WPAD ? Web Proxy Automatic Discovery), turi gal?ti prisijungti prie pagrindinio kompiuterio, kuris pateikia proxy automatinio konfig?ravimo fail? (Wpad.dat). WPAD sukonfig?ruotas klientas gali naudoti kelis b?dus pagrindiniam kompiuteriui, kuriame yra Wpad.dat failas, aptikti. Norint naudoti du i? ?i? b?d?, reikia u?registruoti WPAD ?ra?? domen? pavadinim? sistemoje (DNS ? Domain Name System) arba ?Windows? interneto pavadinim? tarnyboje (WINS ? Windows Internet Naming Service). U?registravus WPAD ?ra?? DNS arba WINS, klientai gali nustatyti pagrindini? kompiuteri?, kuriuose yra proxy automatinio konfig?ravimo failai, pavadinimus.

Jei subjektas gali slap?ia u?registruoti WPAD ?ra?? DNS arba WINS, o ?is ?ra?as nustato pagrindin? kompiuter?, kuriame yra kenk?ji?kas Wpad.dat failas, WPAD klientai gali sugeb?ti nukreipti interneto sraut? per kenk?ji?k? proxy server?.

Tinklo administratoriai, dar neu?registrav? teis?t? WPAD ?ra?? DNS arba WINS, ir tinklo administratoriai, tinkamai ne?dieg? WPAD per DHCP ir 252 parinkt?, turi rezervuoti statinius WPAD DNS pagrindinio kompiuterio pavadinimus ir WPAD WINS pavadinim? ?ra?us. Taip tinklo administratoriai padeda u?drausti potencialias kenk?ji?kas registracijas.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Nor?dami rezervuoti statinius DNS pagrindinio kompiuterio pavadinimus, WINS pavadinim? ?ra?us, skirtus WPAD, ir kitus pavadinimus, kuriuos galite nor?ti blokuoti, atlikite ?iuos veiksmus.

DNS

Nor?dami DNS registruoti u?rezervuoto pavadinimo pagrindinio kompiuterio ?ra??, turite registruoti pagrindinio kompiuterio pavadinim? neregistruodami IP adreso. Atsi?velgdami ? savo atvej?, naudokite bet kur? i? ?i? b?d?.

1 b?das: naudokite DNS valdymo konsol?

 1. Atidarykite DNS valdymo konsol?.
 2. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite srit?, kuri atitinka tinkam? ie?kos domen?, tada spustel?kite Kiti nauji ?ra?ai.
 3. S?ra?e Pasirinkite i?tekliaus ?ra?o tip? pasirinkite Tekstas (TXT).
 4. Spustel?kite Kurti ?ra??.
 5. Dalies Naujas i?tekliaus ?ra?as lauke ?ra?o pavadinimas ?ra?ykite u?rezervuot? pavadinim?.

  Pavyzd?iui, jei norite rezervuoti pavadinim? WPAD, ?veskite WPAD ? lauk? ?ra?o pavadinimas.
 6. Spustel?kite Gerai, kad ?trauktum?te nauj? ?ra?? ? srit?.
 7. Pakartokite 5 ir 6 veiksmus, kad blokuotum?te visus kitus norimus rezervuotus pavadinimus.
 8. Su kiekvienu ie?kos domenu atlikite 1?7 veiksmus.

2 metodas: naudokite komandas komand? eilut?je

 1. Atidarykite komand? eilut?s lang?.
 2. Komand? eilut?je ?veskite ?i? komand? ir paspauskite ENTER:
  dnscmd ServerName /RecordAdd ZoneName <rezervuotas pavadinimas> TXT ""
  Pavyzd?iui, jei norite rezervuoti pavadinim? WPAD, ?veskite ?i? komand?:
  dnscmd ServerName /RecordAdd ZoneName WPAD TXT ""
  PASTABOS:
  • galite ?vesti ?iek tiek informacinio teksto kaip TXT ?ra?o duomen?, pvz., KB934864.
  • Jei ServerName nenurodytas, bus naudojamas vietinis kompiuteris.
 3. Pakartokite 2 veiksm?, kad blokuotum?te visus kitus norimus rezervuotus pavadinimus.
 4. Su kiekvienu ie?kos domenu atlikite 1?3 veiksmus.

WINS

Nor?dami WINS registruoti u?rezervuoto pavadinimo ?ra??, turite u?registruoti ir pavadinim?, ir apibr??t? pavadinim? (apibr??tas pavadinimas yra toks, po kurio dedamas ta?kas (.)). Pavyzd?iui, nor?dami WINS registruoti u?rezervuoto pavadinimo WPAD ?ra??, turite u?registruoti abu ?iuos pavadinimus:
 • WPAD
 • WPAD.
Kai u?registruojate ir pavadinim?, ir apibr??t? pavadinim?, ?ios s?lygos yra teisingos:
 • Blokuojamos visos rezervuot? pavadinim? registracijos.
 • WINS u?draud?iama atsakyti WINS klientams, kurie pra?o nustatyti rezervuoto pavadinimo ?ra??.

WPAD pavyzdys

Naudokite ?i? WPAD rezervuoto pavadinimo proced?r? kaip model? ir atlikite ?i? element? veiksmus:
 • Kiekvienas WINS serveris
 • Kiekvienas u?rezervuotas pavadinimas, pvz., WPAD u?rezervuotas pavadinimas
 • Visi kiti pavadinimai, kuriuos norite blokuoti
 1. Atidarykite WINS tvarkytuv?.
 2. Sukurkite stati?kai priskirt? interneto grup?, pavadint? WPAD ir turin?i? vien? IP adres? 0.0.0.0.
 3. Spustel?kite Taikyti.
 4. Pa?alinkite adres? ir spustel?kite Taikyti. Dabar WINS, kurioje n?ra ?ra??, yra keli? ?ra?? ?vedimo ?ra?as.
 5. Sukurkite stati?kai priskirt? interneto grup?, pavadint? WPAD. ir turin?i? vien? IP adres? 0.0.0.0.
 6. Spustel?kite Taikyti.
 7. Pa?alinkite adres? ir spustel?kite Taikyti. Dabar WINS, kurioje n?ra ?ra??, yra keli? ?ra?? ?vedimo ?ra?as.
PASTABA: ?ie keitimai nekartojami. Tod?l turite pakartoti 1?7 veiksmus su kiekvienu j?s? organizacijoje esan?iu WINS serveriu.

Savyb?s

Straipsnio ID: 934864 - Paskutin? per?i?ra: 2007 m. gruod?io 3 d. - Per?i?ra: 3.5
TAIKOMA:
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, naudojant su:
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server SP4, naudojant su:
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server (serveris)
  • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional SP4, naudojant su:
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition
Rakta?od?iai: 
kbsecurity kbexpertiseinter kbhowto KB934864

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com