วิธีการทดสอบการตั้งค่าการแจ้งเตือนหลังจากที่คุณได้กำหนดค่าอีเมล์แจ้งเตือน สำหรับผู้รับ หรือการสมัครใช้งานในการดำเนินงาน Manager 2007

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 934756 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้อธิบายวิธีการทดสอบการตั้งค่าการแจ้งเตือนหลังจากที่คุณได้กำหนดค่าการแจ้งเตือนของอีเมล์ใน Microsoft System Center ดำเนิน Manager 2007

ข้อมูลเพิ่มเติม

หลังจากที่คุณกำหนดค่าอีเมล์แจ้งเตือน สำหรับผู้รับ หรือการสมัครใช้งานในการดำเนินงาน Manager 2007 คุณอาจต้องทดสอบการตั้งค่าการแจ้งเตือนเพื่อตรวจสอบว่า จะมีการกำหนดค่าอย่างถูกต้อง โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

ขั้นตอนที่ 1: สร้างงานที่จะบันทึกเหตุการณ์ไว้ในล็อกเหตุการณ์

Microsoft แสดงตัวอย่างการเขียนโปรแกรมเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น และไม่มีการรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ทั้งนี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยในเรื่องการซื้อขายหรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ บทความนี้อนุมานว่าคุณมีความคุ้นเคยกับภาษาการเขียนโปรแกรมที่แสดงอยู่ รวมทั้งเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการสร้างและแก้จุดบกพร่องกระบวนการ วิศวกรฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft สามารถช่วยอธิบายเกี่ยวกับการทำงานของกระบวนการเฉพาะได้ อย่างไรก็ตาม จะไม่มีการปรับเปลี่ยนตัวอย่างเหล่านี้เพื่อให้มีฟังกชันการทำงานที่เพิ่มขึ้น หรือสร้างกระบวนการใดๆ เพื่อตอบสนองความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งของคุณโดยเฉพาะ
 1. เริ่มการดำเนินงาน System Center Manager 2007
 2. คลิกการเขียนแก้ขยายการจัดการชุดวัตถุแล้ว คลิกงาน.
 3. ในการการดำเนินการบานหน้าต่าง คลิกสร้างงานใหม่.
 4. ในการเลือกชนิดของงานที่สร้างแผนภูมิ ขยายงานของบริษัทตัวแทนแล้ว คลิกเรียกใช้สคริปต์.
 5. ในการเลือกชุดจัดการปลายทางรายการ คลิก service pack จัดการ หรือปล่อยให้ชุดการจัดการการเริ่มต้นตัวเลือกที่เลือก แล้วคลิกถัดไป.
 6. ในการชื่องานกล่อง ชนิดทดสอบงาน 1แล้ว คลิกเลือก.
 7. ในการค้นหากล่อง ชนิดคอมพิวเตอร์ที่ใช้ windowsคลิกคอมพิวเตอร์ของ windowsในการเป้าหมายรายการ และจากนั้น คลิกตกลง.
 8. คลิกถัดไปจากนั้น พิมพ์testevent.vbsในการชื่อ:กล่อง
 9. พิมพ์ หรือวางโค้ดต่อไปนี้ในการสคริปต์กล่อง
  Set objSh = CreateObject("WScript.Shell")
  'Write entry to the Application event log
  objSh.LogEvent 4, "Operations Manager 2007 test event log entry written successfully." & chr(13)
 10. คลิกสร้าง.
เมื่อรันงานนี้ เหตุการณ์ต่อไปนี้ถูกบันทึกไว้ในล็อกแอพลิเคชัน:

แหล่งที่มาของเหตุการณ์: WSH
ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
รหัสเหตุการณ์: 4
วันที่:วันที่
เวลา:เวลา
ชนิด: ข้อมูล
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์:Servername
คำอธิบาย: ตัวจัดการการดำเนินงาน 2007 ทดสอบแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของรายการเขียนเสร็จสมบูรณ์

ขั้นตอนที่ 2: สร้างกฎการแจ้งเตือนที่ทริกเกอร์ โดยรหัสเหตุการณ์จากงาน

สร้างกฎการแจ้งเตือนที่ทริกเกอร์เมื่องานเขียนเหตุการณ์ 4 รหัสลงในบันทึกของโปรแกรมประยุกต์ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. ใน System Center ดำเนิน Manager 2007 คลิกการเขียนแก้แล้ว คลิกกฎ.
 2. ในการการดำเนินการบานหน้าต่าง คลิกสร้างกฎ.
 3. ขยายการสร้างกฎการแจ้งเตือนขยายเหตุการณ์ที่ใช้แล้ว คลิกแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของ NT (การแจ้งเตือน).
 4. ในการเลือกชุดจัดการปลายทางรายการ คลิก service pack จัดการ หรือปล่อยให้ชุดการจัดการการเริ่มต้นตัวเลือกที่เลือก แล้วคลิกถัดไป.
 5. ในการชื่อกฎกล่อง ชนิดกฎการทดสอบ 1แล้ว คลิกเลือก.
 6. ในการค้นหากล่อง ชนิดคอมพิวเตอร์ที่ใช้ windowsคลิกคอมพิวเตอร์ของ windowsในการเป้าหมายรายการ และจากนั้น คลิกตกลง.
 7. คลิกถัดไปการออกจากการเริ่มต้นโปรแกรมประยุกต์รายการในการLog Name:กล่อง แล้วคลิกถัดไป.
 8. ในการค่าคอลัมน์ที่สอดคล้องกับรหัสเหตุการณ์:ประเภท:4.
 9. ในการค่าคอลัมน์ที่สอดคล้องกับแหล่งที่มาของเหตุการณ์:ประเภท:wsh.
 10. คลิกถัดไปแล้ว คลิกสร้าง.
 11. ในการกฎบานหน้าต่าง คลิกกฎการทดสอบ 1แล้ว คลิกปิดใช้งาน.

ขั้นตอนที่ 3: สร้างการทดสอบการบอกรับสมาชิกให้ตรงกับข้อความแจ้งเตือน

ขั้นตอน a:สร้างผู้รับการแจ้งเตือนการทดสอบ

 1. ใน System Center ดำเนิน Manager 2007 คลิกการจัดการขยายการแจ้งเตือนแล้ว คลิกผู้รับ.
 2. ในการการดำเนินการบานหน้าต่าง คลิกผู้รับการแจ้งเตือนใหม่.
 3. ในการทั่วไปแท็บ พิมพ์ที่คุณต้องการส่งการแจ้งเตือนอีเมลของผู้ใช้ ตัวอย่างเช่น พิมพ์Example\Administrator.
 4. คลิกอุปกรณ์การแจ้งเตือนแท็บ แล้วคลิกadd.
 5. ในการช่องสัญญาณการแจ้งเตือนรายการ คลิกอีเมล.
 6. ในการที่อยู่จัดส่งสำหรับสถานีที่เลือกกล่อง พิมพ์อยู่อีเมลของผู้รับ และคลิกถัดไป.
 7. คลิกถัดไปประเภท:ทดสอบอุปกรณ์การแจ้งเตือนของอีเมลในการชื่ออุปกรณ์การแจ้งเตือนกล่อง แล้วคลิกเสร็จสิ้น.
 8. คลิกตกลง.

ขั้นตอน b:การแจ้งเตือนการสมัครสมาชิก

 1. ใน System Center ดำเนิน Manager 2007 คลิกการจัดการขยายการแจ้งเตือนแล้ว คลิกการบอกรับสมาชิก.
 2. ในการการดำเนินการบานหน้าต่าง คลิกการบอกรับสมาชิกการแจ้งเตือนใหม่.
 3. ในการชื่อการบอกรับเป็นสมาชิกกล่อง ชนิดทดสอบการสมัครใช้งาน 1แล้ว คลิกadd
 4. ในการชื่อการแจกจ่ายการแจ้งเตือนรายการ คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ของผู้รับการแจ้งเตือนการทดสอบที่คุณสร้าง แล้วคลิกตกลง.
 5. คลิกถัดไปครั้งที่สี่
 6. ในการเกณฑ์การแจ้งเตือนหน้า คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายทั้งหมดในข้อความแจ้งเตือนของใด ๆ ความรุนแรงที่เลือกกล่อง
 7. ในการand ประเภทที่เลือกกล่อง คลิกเพื่อยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายทั้งหมดยกเว้นการแจ้งเตือนกล่องกาเครื่องหมาย
 8. คลิกถัดไปสองครั้ง แล้วคลิกเสร็จสิ้น.

ขั้นตอนที่ 4: เปิดใช้งานกฎเหตุการณ์

กฎที่คุณสร้างขึ้นในการเปิดใช้งาน "ขั้นตอนที่ 2: สร้างกฎซึ่งทริกเกอร์ โดยรหัสเหตุการณ์จากงาน " ส่วน โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. ใน System Center ดำเนิน Manager 2007 คลิกการเขียนแก้แล้ว คลิกกฎ.
 2. ในการกฎบานหน้าต่าง คลิกกฎการทดสอบ 1.
 3. ในการการดำเนินการบานหน้าต่าง คลิกเปิดใช้งาน.

ขั้นตอนที่ 5: การเรียกใช้งานการสร้างเหตุการณ์

เรียกใช้งานที่คุณสร้างไว้ใน "ขั้นตอนที่ 1: สร้างงานที่จะบันทึกเหตุการณ์ไว้ในล็อกเหตุการณ์" ส่วน โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. ในคอนโซลการดำเนินงานศูนย์การระบบ คลิกตรวจสอบ.
 2. ขยายตรวจสอบแล้ว คลิกคอมพิวเตอร์.
 3. ในการคอมพิวเตอร์บานหน้าต่าง ชื่อคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องการเน้น
 4. ในการการดำเนินการบานหน้าต่าง คลิกทดสอบงาน 1ภายใต้งานของคอมพิวเตอร์ windows.
 5. ในการเรียกใช้งาน - ทดสอบงาน 1กล่องโต้ตอบ คลิกเรียกใช้.
 6. ตรวจสอบว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วปรากฏอยู่ถัดจากสถานะ:ในการงานออกกล่อง แล้วคลิกปิด.
 7. ตรวจสอบแฟ้มบันทึกของโปรแกรมประยุกต์เพื่อตรวจสอบเหตุการณ์ที่ 4 รหัสถูกเขียนไปยังล็อกแอพลิเคชัน
 8. ใน System Center ดำเนิน Manager 2007 คลิกการแจ้งเตือนที่ใช้งานอยู่ภายใต้ตรวจสอบ.
 9. ตรวจสอบว่า มีกฎการทดสอบ 1การแจ้งเตือนปรากฏขึ้นในการการแจ้งเตือนที่ใช้งานอยู่บานหน้าต่างงาน
ตรวจสอบว่า ผู้รับได้รับข้อความอีเมล์แจ้งเตือน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าคอนฟิกข้อความแจ้งเตือน การแจ้งเตือน และบอกรับเป็นสมาชิกในการดำเนินงาน Manager 2007 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd440890.aspx
http://technet.microsoft.com/en-us/opsmgr/bb498237.aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 934756 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 ตุลาคม 2553 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft System Center Operations Manager 2007
Keywords: 
kbinfo kbhowto kbmt KB934756 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:934756

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com