Kai kompiuteryje, kuriame ?diegta ?Windows Vista? operacin? sistema, bandote naujinti ?Windows Defender? pasirodo klaidos prane?imas: ?Aptikta klaida: kodas 0x80240029?.

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 934562 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

PO?YMIAI

Bandant naujinti ?Microsoft Windows Defender? ?Windows Vista? sistemos kompiuteryje, gaunamas pana?us ? ?? klaidos prane?imas:
?Aptikta klaida: kodas 0x80240029?.

PRIE?ASTIS

?i triktis atsiranda tada, jei yra sugadintas ?SoftwareDistribution? aplankas.

SPRENDIMAS

Nor?dami pa?alinti ?i? trikt? prisijunkite prie savo vartotojo s?skaitos naudodami admnistratoriaus teises ir i?bandykite vien? i? toliau pateikt? sprendimo b?d?:

1 b?das
 1. U?darykite visas atidarytas programas. Jei norite tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Spustel?kite Prad?ti, ?ra?ykite Vykdyti langelyje Prad?ti paie?k?, tada paspauskite klavi?? ENTER.
  2. ?ra?ykite msconfig ir spustel?kite Gerai.

   Parodoma sistemos konfig?ravimo paslaug? programa.
  3. Spustel?kite skirtuk? Paleidimas, tada spustel?dami pa?ym?kite ?ym?s langel? Saugusis paleidimas, spustel?dami pa?ym?kite ?ym?s langel? Ma?iausias, tada spustel?kite Gerai.
  4. Kai b?site paraginti, i? naujo paleiskite kompiuter?.

   Pastaba Atlik? antr?j? veiksm?, dar kart? paleiskite sistemos konfig?ravimo priemon? (System Configuration Utility). Skirtuke Paleidimas spustel?dami i?valykite ?ym?s langel? Saugusis paleidimas, tada spustel?kite Gerai, kad i? naujo paleistum?te kompiuter?.
 2. Pervardinkite aplank? ?SoftwareDistribution?. Jei norite tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Spustel?kite Prad?ti, ?ra?ykite %windir% langelyje Prad?ti paie?k?, tada paspauskite klavi?? ENTER.

   Pastaba Atliekant ?? veiksm?, %windir% rei?kia keli? ?Windows? sisteminiame aplanke. Paprastai ?Windows? ?diegties sisteminis aplankas yra toks: C:\Windows.
  2. Raskite ir de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite SoftwareDistribution fail?, tada spustel?kite Pervardinti.
  3. ?ra?ykite SoftwareDistribution.old ir paspauskite ENTER.
  4. I? naujo paleiskite kompiuter?.
2 b?das
 1. U?darykite visas atidarytas programas. Jei norite tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Spustel?kite Prad?ti
   Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
   the Start button
   , paspauskite Ie?koti ir ?ra?ykite Tarnybos.
  2. Du kartus spustel?kite Tarnybos.
  3. Tarnyb? s?ra?e raskite ?Windows? valdymo instrumentus, tada spustel?dami de?in?j? pel?s mygtuk? pasirinkite Sustabdyti.

   Pastaba Neu?darykite ?Tarnyb?? lango.
  4. Paleiskite ?Windows Explorer?.
  5. Raskite ir panaikinkite aplank? Repository, esant? C:\%windir%\System32\wbem.
  6. Gr??kite ? tarnyb? lang?, raskite ?Windows? valdymo instrumentus, tada spustel?dami de?in?j? pel?s mygtuk? pasirinkite Paleisti i? naujo.
  7. U?darykite visas programas.
  8. I? naujo paleiskite kompiuter?.

Savyb?s

Straipsnio ID: 934562 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. rugs?jo 25 d. - Per?i?ra: 6.0
TAIKOMA:
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
Rakta?od?iai: 
kbexpertisebeginner kbtshoot KB934562

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com