การแก้ไข: งานการตรวจสอบความสมบูรณ์ของฐานข้อมูลและคำชี้แจง T-SQL เรียกใช้งานในแผนการบำรุงรักษาอาจสูญเสียบริบทของฐานข้อมูลในบางสถานการณ์ใน SQL Server 2005 builds 3150 ผ่าน 3158

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 934459 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

ใน Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 2 (SP2), งานต่อไปนี้ในแผนการบำรุงรักษาอาจสูญเสียบริบทของฐานข้อมูลในบางสถานการณ์:
 • ตรวจสอบความสมบูรณ์ของฐานข้อมูล
 • ดำเนินการคำชี้แจง T-SQL
ตัวอย่างเช่น ถ้างานการตรวจสอบความสมบูรณ์ของฐานข้อมูลได้มีการกำหนดค่าการตรวจสอบความถูกต้องบนฐานข้อมูลหลาย งานซ้ำ ๆ ตรวจฐานข้อมูลการเริ่มต้น

สำหรับงานการเรียกใช้คำชี้แจง T-SQL ปัญหานี้เกิดขึ้นหากเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
 • คำชี้แจง T-SQL เรียกใช้งานประกอบด้วยหลายชุด
 • ชุดงานได้มีคั่น ด้วยงบ GO
 • ไม่มีชุดงานใช้คำสั่ง USE เพื่อระบุฐานข้อมูล
 • คำสั่งในแต่ละชุดงานไม่ประกอบด้วยชื่อของฐานข้อมูล
ในสถานการณ์สมมตินี้ รายการเหล่านั้น ในชุดงานที่สอง และ succeeding ชุดงานจะสามารถดำเนินจากฐานข้อมูลการเริ่มต้น

หมายเหตุ:คุณสามารถยืนยันได้ว่า ปัญหานี้ได้เกิดขึ้น โดยใช้ SQL Server Profiler เมื่อคุณติดตามการดำเนินการแผนการบำรุงรักษา ดูdatabase.คอลัมน์ใน SQL Server Profiler

การแก้ไข

ปัญหานี้เกิดขึ้นใน SQL Server 2005 builds 3042 ผ่าน 3053 และใน SQL Server 2005 สร้าง 3150 ผ่าน 3158 ถ้าคุณกำลังเรียกใช้เป็นโครงสร้างของ SQL Server 2005 SP2 ระหว่าง 3150 3158 ดาวน์โหลด และติดตั้งแฟ้มต่อไปนี้จากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์
แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft::

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ SQL2005 KB934459 ENU

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดไฟล์การสนับสนุนของไมโครซอฟท์ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
119591วิธีรับแฟ้มการสนับสนุนของไมโครซอฟท์จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'

sql Server 2005 รุ่น 32 บิต

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.3159.0296,30424 2007 มีนาคม07:44x86
Msmdlocal.dll9.0.3159.015,930,22424 2007 มีนาคม07:44x86
Rdistcom.dll2005.90.3159.0644,46424 2007 มีนาคม07:44x86
Sqlaccess.dll2005.90.3159.0350,57624 2007 มีนาคม07:44x86
Sqlservr.exe2005.90.3159.029,192,04824 2007 มีนาคม07:44x86

sql Server 2005, x รุ่นที่ใช้ x64

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.3159.0296,30424 2007 มีนาคม07:44x86
Msmdlocal.dll9.0.3159.015,930,22424 2007 มีนาคม07:44x86
Rdistcom.dll2005.90.3159.0828,27224 2007 มีนาคม03:53x64
Sqlaccess.dll2005.90.3159.0357,74424 2007 มีนาคม03:53x86
Sqlservr.exe2005.90.3159.038,516,59224 2007 มีนาคม03:53x64

sql Server 2005 รุ่นที่ใช้ Itanium

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.3159.0296,30424 2007 มีนาคม07:44x86
Msmdlocal.dll9.0.3159.049,815,92024 2007 มีนาคม03:27ia64
Rdistcom.dll2005.90.3159.01,885,04024 2007 มีนาคม03:27ia64
Sqlaccess.dll2005.90.3159.0352,11224 2007 มีนาคม03:27x86
Sqlservr.exe2005.90.3159.072,542,57624 2007 มีนาคม03:27ia64
ถ้าคุณกำลังเรียกใช้การสร้างใด ๆ ของ SQL Server 2005 SP2 ระหว่าง 3042 3053 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
934458การแก้ไข: งานการตรวจสอบความสมบูรณ์ของฐานข้อมูลและคำชี้แจง T-SQL เรียกใช้งานในแผนการบำรุงรักษาอาจสูญเสียบริบทของฐานข้อมูลในบางสถานการณ์ใน SQL Server 2005 builds 3042 ผ่าน 3053
การขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ ด้วยวิธีการอัตโนมัติ แวะไป Microsoft Update เว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://update.microsoft.com
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบรุ่นของ SQL Server และรุ่น คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
321185วิธีการระบุรุ่นของ SQL Server และรุ่นของคุณ

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

ในรุ่นวางจำหน่ายต้นฉบับของ SQL Server 2005 SP2 และรุ่นก่อนหน้า คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับงานแผนการบำรุงรักษาสะสม และจากนั้น ดำเนินการในเวลาเดียวกัน เมื่อมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ไม่มีดำเนินงาน และจะไม่มีดำเนินการของงานบำรุงรักษาที่เหลือ ใน SQL Server 2005 SP2 แต่ละชุดจะส่งหนึ่งครั้ง ในการวางจำหน่ายฉบับของ SQL Server 2005 SP2 การเชื่อมต่อฐานข้อมูลถูกตั้งค่าใหม่ระหว่างชุดงาน ชุดงานในภายหลังถูกปล่อยในบริบทของฐานข้อมูลการเริ่มต้นแทนในบริบทที่มีอยู่ก่อนดำเนินการคำสั่ง GO งานที่ได้รับผลกระทบ depended ในบริบทที่มีอยู่ก่อนดำเนินการคำสั่ง GO โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานการตรวจสอบความสมบูรณ์ของฐานข้อมูล และคำชี้แจง T-SQL เรียกใช้งาน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ยังรวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม (สร้าง 3161) สำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 2สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
935356แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม (สร้าง 3161) สำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 2 จะพร้อมใช้งาน
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 934459 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 ตุลาคม 2553 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium-based Systems
Keywords: 
kbsql2005ssis kbexpertiseadvanced atdownload kbqfe kbmt KB934459 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:934459

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com