การแก้ไข: งานตรวจสอบความถูกต้องของฐานข้อมูลและงานดำเนินการคำสั่ง T SQL server ในแผนการบำรุงรักษาอาจสูญเสียบริบทของฐานข้อมูลในบางสถานการณ์ใน SQL Server 2005 builds ที่ 3042 ผ่าน 3053

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 934458 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
จุดบกพร่อง#: 50001012 (โปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL)
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

ใน Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 2 (SP2), ภารกิจต่อไปนี้ในแผนการบำรุงรักษาอาจสูญเสียบริบทของฐานข้อมูลในบางสถานการณ์:
 • ตรวจสอบความถูกต้องของฐานข้อมูล
 • ดำเนินการคำสั่ง T-SQL
ตัวอย่างเช่น ถ้างานการตรวจสอบความถูกต้องของฐานข้อมูลมีการกำหนดค่าการตรวจสอบความถูกต้องบนฐานข้อมูลหลายฐาน งานซ้ำ ๆ เช็คฐานข้อมูลเริ่มต้น

สำหรับภารกิจดำเนินการคำสั่ง T SQL server ปัญหานี้เกิดขึ้นหากมีเงื่อนไขต่อไปนี้:
 • งานดำเนินการคำสั่ง T SQL server ประกอบด้วยหลายชุด
 • ชุดงานจะถูกคั่น ด้วยคำสั่งไป
 • ไม่มีชุดงานใช้คำสั่งที่ใช้เพื่อระบุฐานข้อมูล
 • ใบแจ้งยอดในแต่ละชุดไม่ประกอบด้วยชื่อฐานข้อมูล
ในสถานการณ์นี้ จะมีดำเนินคำสั่งเหล่านั้น ในชุดที่สอง และ ในวันทั่วไปชุดงานกับฐานข้อมูลเริ่มต้น

หมายเหตุ คุณสามารถยืนยันได้ว่า ปัญหานี้เกิดขึ้น โดยการใช้ของผู้สร้างโปรไฟล์ของเซิร์ฟเวอร์ SQL เมื่อคุณสืบค้นกลับการดำเนินการแผนการบำรุงรักษา ดูคอลัมน์ของฐานข้อมูลในเว็บไซต์ของผู้สร้างโปรไฟล์ของเซิร์ฟเวอร์ SQL

การแก้ไข

ปัญหานี้เกิดขึ้นใน SQL Server 2005 builds 3042 ผ่าน 3053 และใน SQL Server 2005 สร้าง 3150 ผ่าน 3158 ถ้าคุณกำลังทำงานอยู่กับรุ่นของ SQL Server 2005 SP2 ระหว่าง 3042 3053 ดาวน์โหลด และติดตั้งการปรับปรุงที่สำคัญต่อไปนี้จากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์
แฟ้มต่อไปนี้จะสามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์:

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ SQL2005-KB934458-เทันที

หลังจากที่คุณติดตั้ง critical update นี้ เป็นรุ่นของ SQL Server 2005 คือ 3054

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อป้องกันไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณวันที่แฟ้มถูกลงรายการบัญชีมี แฟ้มถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตไปยังแฟ้มโปรแกรม

แฟ้มข้อมูล

Critical update นี้รุ่นภาษาอังกฤษมีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลา (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา ในการ วันและเวลา สินค้าใน'แผงควบคุม'

SQL Server 2005 เวอร์ชั่น 32 บิต

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.3054.0296,30423 2007 มีนาคม21:13x 86
Sqlaccess.dll2005.90.3054.0350,57623 2007 มีนาคม21:13x 86
Sqlservr.exe2005.90.3054.029,181,80823 2007 มีนาคม21:13x 86

SQL Server 2005, x รุ่นที่ใช้ x64

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.3054.0296,30423 2007 มีนาคม21:13x 86
Sqlaccess.dll2005.90.3054.0357,74424 2007 มีนาคม02:40x 86
Sqlservr.exe2005.90.3054.038,516,08024 2007 มีนาคม02:40x 64

SQL Server 2005 รุ่นที่ใช้ Itanium

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.3054.0296,30423 2007 มีนาคม21:13x 86
Sqlaccess.dll2005.90.3054.0352,11224 2007 มีนาคม03:59x 86
Sqlservr.exe2005.90.3054.072,583,02424 2007 มีนาคม03:59ia64
ถ้าคุณกำลังเรียกใช้การสร้างใด ๆ ของ SQL Server 2005 SP2 ระหว่าง 3150 3158 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
934459 การแก้ไข: งานตรวจสอบความถูกต้องของฐานข้อมูลและงานดำเนินการคำสั่ง T SQL server ในแผนการบำรุงรักษาอาจสูญเสียบริบทของฐานข้อมูลในบางสถานการณ์ใน SQL Server 2005 builds ที่ 3150 ผ่าน 3158
เพื่อขอรับโปรแกรมปรับปรุงที่สำคัญนี้ในวิธีการอัตโนมัติ แวะไปที่ Microsoft ในการปรับปรุงเว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://update.microsoft.com
หลังจากที่คุณติดตั้ง critical update นี้ เป็นรุ่นของ SQL Server 2005 คือ 3161

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบรุ่นของเซิร์ฟเวอร์ SQL และรุ่น คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
321185วิธีการระบุรุ่นของเซิร์ฟเวอร์ SQL และรุ่นของคุณ

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า นี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

ในรุ่นที่วางจำหน่ายต้นฉบับของ SQL Server 2005 SP2 และรุ่นก่อนหน้านี้ คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับงานแผนการบำรุงรักษาจะรวบรวมไว้ และดำเนินการแล้ว ในเวลาเดียวกัน เมื่อมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น จะไม่มีดำเนินงาน และจะไม่มีทำงานการบำรุงรักษาที่เหลือ ใน SQL Server 2005 SP2 แต่ละชุดจะส่งได้ครั้งละหนึ่ง ในรุ่นวางจำหน่ายต้นฉบับของ SQL Server 2005 SP2 การเชื่อมต่อฐานข้อมูลถูกตั้งค่าใหม่ระหว่างชุดงาน ชุดงานในภายหลังสถานการณ์สมมติในบริบทของฐานข้อมูลเริ่มต้นแทนในบริบทที่มีอยู่ก่อนดำเนินการคำสั่ง GO งานที่ได้รับผลกระทบ depended ในบริบทที่มีอยู่ก่อนดำเนินการคำสั่ง GO งานตรวจสอบความถูกต้องของฐานข้อมูลโดยเฉพาะ และงานดำเนินการคำสั่ง T SQL server

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 934458 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 2 ตุลาคม 2555 - Revision: 6.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium Based Systems
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition
Keywords: 
atdownload kbsql2005ssis kbsample kbinfo kbfile kbqfe kbmt KB934458 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:934458

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com