คำอธิบายการติดตั้งแบบสแตนด์อโลนของ Windows Update ใน Windows

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 934307 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

บทนำ

บทความนี้อธิบายเกี่ยวกับ Windows Update แบบสแตนด์อโลน Installer (Wusa.exe) ในระบบปฏิบัติการ Windows ต่อไปนี้:
 • Windows Vista
 • Windows Server 2008
 • Windows 7
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows 8
 • Windows Server 2012

แฟ้ม Wusa.exe อยู่ในโฟลเดอร์ %windir%\System32 Windows ปรับปรุงแบบสแตนด์อโลนโปรแกรมติดตั้งใช้ API บริษัทตัวแทนการปรับปรุง Windows จะติดตั้งแพคเกจโปรแกรมปรับปรุง แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงมีส่วนขยายชื่อแฟ้ม.msu ส่วนขยายชื่อแฟ้ม.msu ที่เชื่อมโยงกับแบบสแตนด์อโลนปรับปรุง Windows Installer อยู่

ข้อมูลเพิ่มเติม

แฟ้ม.msu ประกอบด้วยเนื้อหาต่อไปนี้

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
เนื้อหาคำอธิบาย
ข้อมูลเมตาของ Windows Updateอธิบายแต่ละแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่ประกอบด้วยแฟ้ม.msu

อย่าง น้อยหนึ่งแฟ้ม.cabแฟ้มแต่ละแฟ้ม.cab แสดงถึงการปรับปรุงหนึ่ง

แฟ้ม.xmlแฟ้ม.xml นี้อธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุง.msu Wusa.exe ใช้แฟ้ม.xml เมื่อคุณทำการติดตั้งการปรับปรุง โดยใช้เครื่องมือการจัดการ (Pkgmgr.exe)

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วน 934307 แฟ้ม Windows6.0-KB934307-x86.msu อยู่ในโฟลเดอร์ C:\934307 คุณสามารถพิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ที่พรอมต์คำสั่งเพื่อขยายแฟ้ม.msu ไปยังโฟลเดอร์ชั่วคราว:

ขยาย - f: * "C:\934307\Windows6.0-KB934307-x86.msu" % TEMP %

จากนั้น คุณพิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ที่พร้อมท์คำสั่ง:

pkgmgr.exe /n:%TEMP%\Windows6.0-KB934307-x86.xml

คุณสมบัติแฟ้มแฟ้มนี้ประกอบด้วยคุณสมบัติของสายอักขระที่ใช้ Wusa.exe ตัวอย่างเช่น แฟ้มนี้ประกอบด้วยชื่อเรื่องของบทความในฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้อง


เมื่อคุณใช้ Wusa.exe เพื่อติดตั้งแพ็คเกจการปรับปรุง Wusa.exe ขยายเนื้อหาของแฟ้ม.msu ไปยังโฟลเดอร์ชั่วคราว จากนั้น Wusa.exe ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. Wusa.exe ใช้ข้อมูลเมตา Windows Update ในแฟ้ม.msu เพื่อค้นหาโปรแกรมปรับปรุงที่เกี่ยวข้อง
 2. Wusa.exe คัดลอกเนื้อหาของการปรับปรุงเกี่ยวข้องกับแบบ sandbox Windows Update แบบ sandbox Windows Update เป็นโฟลเดอร์ได้รับการป้องกัน
 3. Wusa.exe เรียกฟังก์ชันที่เหมาะสมใน Windows Update API ตัวแทนตามวิธีการที่คุณเริ่มต้น Wusa.exe
 4. เมื่อตัวช่วยสร้างการปรับปรุง Windows เสร็จสิ้นการติดตั้ง บริษัทตัวแทนการปรับปรุง Windows API ส่งกลับค่าสถานะ แล้ว Wusa.exe ทำงานพร้อมกันกับบริษัทตัวแทนการปรับปรุง Windows API
หมายเหตุ แต่ละการปรับปรุงในแพคเกจโปรแกรมปรับปรุง.msu ถูกติดตั้งในเซสชันที่แยกต่างหาก เพียงอินสแตนซ์เดียว Wusa.exe ทำงานเมื่อคุณใช้ Wusa.exe Wusa.exe ไม่เปลี่ยนเนื้อหาของการปรับปรุงในแฟ้ม.msu โครงสร้างพื้นฐานของ Windows Update ทำการดำเนินการที่จำเป็นตามเนื้อหาของการปรับปรุง

เมื่อคุณเริ่ม Wusa.exe ในโหมดโต้ตอบ หน้าจอต้อนรับแสดงข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการปรับปรุง ถ้าคุณทำการติดตั้งการปรับปรุง Wusa.exe เรียกฟังก์ชันที่เหมาะสมใน Windows ปรับปรุงแทน API เพื่อเริ่มตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งาน Windows Update ตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งาน Windows Update แสดงเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ซอฟต์แวร์ของ Microsoft ที่เกี่ยวข้องกับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุง Wusa.exe เรียก api ของบริษัทตัวแทนการปรับปรุง Windows เพื่อทำการติดตั้ง จากนั้น Wusa.exe รอจนกว่าตัวช่วยสร้างการปรับปรุง Windows เสร็จสิ้นการติดตั้ง

เมื่อต้องการติดตั้งแพคเกจโปรแกรมปรับปรุง.msu รัน Wusa.exe พร้อม ด้วยเส้นทางแบบเต็มของแฟ้ม

ตัวอย่างเช่น ถ้าแฟ้ม Windows6.0-KB934307-x86.msu อยู่ในโฟลเดอร์ D:\934307 พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ที่พรอมต์คำสั่งเพื่อติดตั้งแพ็คเกจการปรับปรุง:
wusa.exe d:\934307\Windows6.0-KB934307-x86.msu
นอกจากนี้คุณยังสามารถคลิกสองครั้ง.msu แฟ้มการติดตั้งแพคเกจโปรแกรมปรับปรุง

คุณสามารถใช้ Wusa.exe เพื่อถอนการติดตั้งการปรับปรุงใน Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows 8 และ Windows Server 2012

หมายเหตุ คุณไม่สามารถใช้ Wusa.exe เพื่อถอนการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงใน Windows Vista หรือ Windows Server 2008 คุณสามารถใช้ Windows Defender Software Explorer ด้วยตนเองถอนการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Software Explorer ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
การใช้ Software Explorer ใน Windows Defender

คุณสามารถใช้สวิตช์ต่าง ๆ ต่อไปนี้ร่วมกับ Wusa.exe

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
สวิตช์คำอธิบาย
/?, /h, /helpดูวิธีใช้

/ เงียบเรียกใช้ Wusa.exe ในโหมดเงียบโดยไม่มีการโต้ตอบผู้ใช้ เมื่อเครื่องมือทำงานในโหมดเงียบ รัน โดยไม่มีการโต้ตอบผู้ใช้ คอมพิวเตอร์เริ่มระบบใหม่ถ้าจำเป็น

ตัวอย่างเช่น ถ้าแฟ้ม Windows6.0-KB934307-x86.msu อยู่ในโฟลเดอร์ D:\934307 พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ที่พรอมต์คำสั่งเพื่อติดตั้งแพ็คเกจการปรับปรุง โดยไม่มีการโต้ตอบผู้ใช้:

wusa.exe d:\934307\Windows6.0-KB934307-x86.msu /quiet

หมายเหตุ เมื่อคุณใช้สวิตช์นี้ เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ซอฟต์แวร์ของ Microsoft ไม่ปรากฏ

/norestartป้องกันการ Wusa.exe จากเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ สวิตช์/norestartจะถูกละเว้นถ้าไม่มีสวิตช์/เงียบ ถ้าคุณเรียกใช้ Wusa.exe ร่วมกับสวิตช์สองเหล่านี้ คุณต้องเริ่มระบบปฏิบัติการหลังจากการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ถ้าการติดตั้งจำเป็นต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์

ตัวอย่างเช่น ถ้าแฟ้ม Windows6.0-KB934307-x86.msu อยู่ในโฟลเดอร์ D:\934307 พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ที่พรอมต์คำสั่งเพื่อติดตั้งแพ็คเกจการปรับปรุง:

wusa.exe D:\934307\Windows6.0-KB934307-x86.msu/เงียบ /norestart
/ ถอนการติดตั้งถอนการติดตั้งแพคเกจที่ระบุหรือหมายเลข KB

/kbระบุแพคเกจเพื่อถอนการติดตั้ง โดยใช้หมายเลข KB ส่งผ่าน onlytogether กับสวิตช์/ ถอนการติดตั้ง

/extractWusa.exe แยกเนื้อหาของแพคเกจไปยังโฟลเดอร์ปลายทาง

/warnrestartเมื่อสวิตช์นี้จะ รวมอยู่กับสวิตช์/เงียบWusa.exe พร้อมต์คุณก่อนที่จะเริ่มต้นด้วยการเริ่มการทำงานสำหรับการติดตั้ง และถอนการติดตั้งการดำเนินการ

/forcerestartเมื่อสวิตช์นี้จะรวมกับ/เงียบสวิตช์ Wusa.exe บังคับให้ปิดโปรแกรมประยุกต์ และจากนั้น เริ่มต้นการเริ่มการทำงาน


หมายเหตุ สามารถติดตั้งแฟ้ม.msu ไปยังรูปภาพแบบออฟไลน์ โดยใช้ตัวเลือกDISM.exe /Add-Packageร่วมกับ Windows 7 หรือ Windows 8 OEM ติดตั้งพร้อมเครื่อง Kit (OPK) หรือ Windows แบบอัตโนมัติการติดตั้งชุดอุปกรณ์ (AIK) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft TechNet ดังต่อไปนี้:


เมื่อต้องการดูแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของโปรแกรมติดตั้งแบบสแตนด์อโลนปรับปรุงของ Windows ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก Start
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ปุ่ม'เริ่ม'
  ชนิด ตัวแสดงเหตุการณ์ ในการเริ่มการค้นหาในกล่อง และจากนั้น คลิกEvent Viewerในรายการโปรแกรม ใน Windows 8 และ Windows Server 2012 บนหน้าจอStartพิมพ์ตัวแสดงเหตุการณ์คลิกตั้งค่าและจากนั้น คลิกดูบันทึกเหตุการณ์ภายใต้การตั้งค่า

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  โล่ความปลอดภัย
  หากคุณได้รับพร้อมท์ สำหรับรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ หรือ เพื่อยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่าน หรือคลิกยกเลิก

 2. ใน Event Viewer ขยายแฟ้มบันทึกของ Windowsและจากนั้น คลิกตั้งค่า

  เหตุการณ์การตั้งค่าปรากฏในบานหน้าต่างตรงกลาง

 3. ในบานหน้าต่างการดำเนินการคลิกล็อกปัจจุบันของตัวกรอง

 4. ในรายการของแหล่งที่มาเหตุการณ์คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายWUSAและจากนั้น คลิกตกลง

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows Update Agent API ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 934307 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 3 มกราคม 2558 - Revision: 18.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Starter
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Standard
Keywords: 
kbinfo kbhowto kbexpertiseinter kbmt KB934307 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:934307

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com