การร้องขอ ATA ผ่าน THRU ไม่สำเร็จบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP หรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 934205 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows XP หรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows Server 2003 คุณลักษณะแบบลอจิคัลบล็อกจัดการกับ (LBA) สนับสนุนการ ATA 48 บิตของฮาร์ดดิสก์ อย่างไรก็ตาม ถ้าฮาร์ดดิสก์มีขนาดเล็กกว่า 137 กิกะไบต์ (GB), Windows ไม่จัดการนั้นรหัสผ่าน ata thruการร้องขอที่ตั้งค่านี้ata_flags_48bit_commandค่าสถานะ ดังนั้น ในรหัสผ่าน ata thruการร้องขอไม่สำเร็จ

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นใดๆ

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
Windows XP:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
atapi.sys5.1.2600.311296,38403 2007 Apr10:39x86
windows Server 2003 ที่ติดตั้ง SP1 รุ่น 32 บิต
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
atapi.sys5.2.3790.290396,76821 2007 มีนาคม11:43x86
windows Server 2003 ที่ติดตั้ง SP2 รุ่น 32 บิต
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
atapi.sys5.2.3790.404496,76821 2007 มีนาคม12:35x86
windows Server 2003 ที่ติดตั้ง SP1 รุ่น 64 บิต
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
atapi.sys5.2.3790.2903150,01621 2007 มีนาคม07:31x64
windows Server 2003 ที่ติดตั้ง SP2 รุ่น 64 บิต
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
atapi.sys5.2.3790.4044150,01621 2007 มีนาคม15:30x64
windows Server 2003 ที่ติดตั้ง SP1 เวอร์ชันที่ใช้ Itanium
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
atapi.sys5.2.3790.2903311,29621 2007 มีนาคม07:31IA-64
windows Server 2003 ที่ติดตั้ง SP2 เวอร์ชันที่ใช้ Itanium
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
atapi.sys5.2.3790.4044311,29621 2007 มีนาคม15:30IA-64

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

ลักษณะการทำงานในการ ATA LBA 48 บิตแบบลอจิคัลบล็อกจัดการกับ () ต้องการเพื่อสนับสนุนขนาดของดิสก์ที่มีขนาดใหญ่กว่า 137 กิกะไบต์ อย่างไรก็ตาม ไม่มีความต้องการใน ATA ที่ระบุว่า ผู้จัดจำหน่ายที่มีการใช้คุณลักษณะการสนับสนุน LBA 48 บิตได้ถ้าขนาดของดิสก์มีขนาดเล็กกว่า 137 กิกะไบต์

บนแพลตฟอร์ม Windows ไม่ API การตั้งชื่อรหัสผ่าน ata thru. กระบวนการรหัสผ่าน ata thruAPI ที่สามารถใช้เพื่อส่งต่อคำสั่ง ATA จากโปรแกรมประยุกต์ Win32 ที่โหมดผู้ใช้โดยตรงกับตัวควบคุม ATA เพื่อที่จะใช้ในการลงทะเบียน ATA สำหรับโหมดการสนับสนุน LBA 48 บิตใน API นี้ โปรแกรมประยุกต์ที่มีการตั้งค่าเป็นata_flags_48bit_commandค่าสถานะ ขั้นตอนนี้ทำงานด้วยถ้าขนาดของฮาร์ดดิสก์ที่มีขนาดใหญ่กว่า 137 กิกะไบต์ อย่างไรก็ตาม ถ้าดิสก์มีขนาดเล็กกว่า 137 กิกะไบต์ แฟ้ม Atapi.sysไม่ถูกต้องconcludes ว่า เงื่อนไขต่อไปนี้เป็นจริง:
  • ฮาร์ดดิสก์ไม่ใช้งานลักษณะการทำงานในการสนับสนุน LBA ATA 48 บิต
  • กระบวนการata_flags_48bit_commandค่าสถานะไม่เหมาะสมสำหรับขนาดเล็กฮาร์ดดิสก์
โปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft นี้ relaxes ข้อจำกัดในไฟล์ Atapi.sys โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ยังช่วยให้โปรแกรมประยุกต์การสำรองข้อมูล ATA การลงทะเบียนสำหรับโหมดการสนับสนุน LBA 48 บิตในการเข้าถึงเฉพาะเมื่อฮาร์ดดิสก์สนับสนุนลักษณะการทำงานในการสนับสนุน LBA ATA 48 บิตสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 934205 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
Keywords: 
kbautohotfix kbwinxppresp3fix kbwinserv2003postsp2fix kbexpertiseinter kbHotfixServer kbqfe kbmt KB934205 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:934205

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com