Straipsnio ID: 934160 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Automatinis problemos aptikimas ir sprendimasPastaba Jei pageidaujate problem? spr?sti savaranki?kai, pereikite prie skyriaus ?Leiskite taisyti pa?iam?.
Ar ?i informacija buvo naudinga? Atsi?skite mums atsiliepim?

PO?YMIAI

Kompiuteryje su ?Windows Vista? bendrinamame aplanke sukuriate poaplank?. Bandant poaplank? pervardyti parodomas klaidos prane?imas, pana?us ? ??:
<Bendrinamo aplanko pavadinimas> aplanko n?ra. Failas gali b?ti perkeltas arba panaikintas.
Ar norite j? sukurti?
Be to, jei ? bendrinam? aplank? bandote ?ra?yti fail?, gali b?ti parodytas klaidos prane?imas, pana?us ? ??:
?vyko tinklo arba failo teisi? klaida. Gali nutr?kti tinklo ry?ys.


Pastaba Sistem? ?Windows Vista? kompiuteryje diegiate naudodami ?Microsoft System Management Server 2003? operacin?s sistemos visuotinio diegimo funkcij? paket?.

PRIE?ASTIS

?i problema kyla d?l to, kad visuotinai diegiant ?Windows Vista? buvo sugadinta kliento talpyklos duomen? baz?s autonomini? fail? funkcija. D?l to registre n?ra registro reik?m?s.

Leiskite taisyti pa?iam

Svarbu ?iame skyriuje, b?de ar u?duotyje pateikiami veiksmai, kuriais nurodoma, kaip keisti registro duomenis. Ta?iau jei pakeisite registro duomenis netinkamai, gali kilti rimt? problem?. Tod?l atlikite ?iuos veiksmus atid?iai. Kad b?t? saugiau, prie? keisdami registr? sukurkite atsargin? jo kopij?. Tuomet, jei kils problem?, gal?site atkurti registr?. Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr?, spustel?kite ?io straipsnio numer? ir perskaitykite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
322756 Kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr? sistemoje ?Windows?
Jei norite i?spr?sti ?i? problem?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  mygtukas Prad?ti
  , Vykdyti, ?veskite Regedit.exe, tada paspauskite Gerai.

  Pastaba Jei esate raginami ?vesti administratoriaus slapta?od? arba patvirtinim?, ?veskite slapta?od? arba spustel?kite T?sti.
 2. Raskite ir spustel?kite ?? dalin? registro rakt?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Csc\Parameters


  Pastaba Jei tokio n?ra, sukurkite dalin? registro rakt? Parameters. Jei norite tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Raskite ir spustel?kite ?? dalin? registro rakt?:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Csc
  2. Meniu Redagavimas nurodykite Nauja, tada spustel?kite DWORD reik?m?.
  3. ?veskite Parameters ir paspauskite ENTER.
 3. Meniu Redagavimas nurodykite Nauja, tada spustel?kite DWORD reik?m?.
 4. ?veskite FormatDatabase ir paspauskite ENTER.
 5. Meniu Redagavimas spustel?kite Modifikuoti.
 6. Lauke Reik?m?s duomenys ?veskite 1, tada spustel?kite Gerai.
 7. U?darykite registro rengykl? ir paleiskite kompiuter? i? naujo, kad b?t? pritaikyti pakeitimai.


Ar ?i informacija buvo naudinga? Atsi?skite mums atsiliepim?

Kaip MATS paketas i?sprend?ia ?i? problem?

Spustel?kite ?ia nor?dami su?inoti, kaip MATS paketas i?sprend?ia ?i? problem?

Kitos problemos, kurias i?sprend?ia MATS paketas

2394521 Sistemoje ?Windows XP? arba ?Windows Vista? ne?manoma i?tu?tinti ?iuk?lin?s
949109 Sistemoje ?Windows Vista? parodomas klaidos prane?imas ?Failo arba aplanko n?ra?
813711 Prarandami dyd?io, rodinio, piktogramos arba pad?ties pakeitimai
2394740 Atnaujinus versij? i? ?Windows XP? ? ?Windows Vista? negalima pasirinkti keli? element?
2396571 Sistemoje ?Windows? netinkamai pakei?iamos piktogramos

Savyb?s

Straipsnio ID: 934160 - Paskutin? per?i?ra: 2012 m. vasario 29 d. - Per?i?ra: 2.0
TAIKOMA:
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Starter
Rakta?od?iai: 
kbtshoot kbexpertiseinter kbprb kbsurveynew kbexpertisebeginner kbmatsfixme KB934160

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com