การตัดสินค้าจากคลัง Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 2: รันงานล้างข้อมูลในช่วงเวลาที่แตกต่างกันมากกว่าจุดมุ่งหมาย

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 933508 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

ถ้าคุณใช้รุ่นที่วางจำหน่ายเริ่มต้นของ Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 2 (SP2), SQL Server 2005 ที่มีอยู่ในแผนการบำรุงรักษา และแพคเกจการรวมบริการที่ประกอบด้วยการล้างข้อมูลงานรันงานเหล่านั้นในช่วงเวลาที่สั้นลง ปัญหาเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเงื่อนไขต่อไปนี้ทั้งหมดเป็นจริง:
 • ดาวน์โหลด SQL Server 2005 SP2 ก่อน 05 มีนาคม 2007 และติดตั้งแพคเกจที่ดาวน์โหลด
 • คุณใช้แผนการบำรุงรักษาของ SQL Server 2005 หรือแพคเกจของบริการการรวม
 • แผนหรือแพคเกจดังกล่าวรวมถึงงานล้างข้อมูลประวัติหรืองานล้างข้อมูลการบำรุงรักษา
วิธีแก้ไขสำหรับปัญหานี้ได้อธิบายไว้ในส่วน "การแก้ปัญหา"

ผู้ใช้ของแผนการบำรุงรักษาแบบดั้งเดิมของ SQL Server 2000 และผู้ใช้ดาวน์โหลด SP2 หลังจากที่ 05 มีนาคม 2007 จะไม่มีผลกระทบ ในวันนี้ SQL Server 2005 SP2 ถูกฟื้นฟูเพื่อรวมการปรับปรุงที่หลีกเลี่ยงปัญหานี้

หมายเหตุ ปัญหานี้ส่งผลเฉพาะกับ SQL Server 2005 SP2 แพ็คเกจหลัก แพคเกจเหล่านี้ใช้ข้อตกลงการตั้งชื่อต่อไปนี้:
SQLServer2005SP2-KB921896 -ProccessorType-ภาษา.exe
ปัญหานี้ส่งผลกระทบต่อแพคเกจ SQL Server 2005 Express Edition หรือ SQL Server 2005 คุณลักษณะ Pack

ตารางต่อไปนี้แสดงแฟ้มรุ่นของรุ่นได้รับผลกระทบของแพคเกจ SQL Server 2005 SP2 ร่วมกับแพคเกจนี้รุ่นฟื้นฟู
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชนิดของแพคเกจรุ่นของแฟ้ม
แฟ้มที่ปฏิบัติการได้แบบขยายตัวเองที่ได้รับผลกระทบ9.0.3042.0
แฟ้มที่ปฏิบัติการได้แบบขยายตัวเองฟื้นฟู9.0.3042.1
สิ่งสำคัญ การแก้ไขที่รวมอยู่ในแพคเกจ SQL Server 2005 SP2 รุ่นฟื้นฟู จะรวมอยู่ในแพ็คเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน SQL Server 2005 รุ่นที่ใหม่กว่าทั้งหมด

พื้นหลัง

เมื่อ SQL Server 2005 ถูกนำออกใช้ ช่วงเวลาการล้างข้อมูลบนถูกวัด ในหน่วยจำนวนวัน สัปดาห์ เดือน หรือ ในปี เพื่อตอบสนองต่อคำติชมของลูกค้า SQL Server 2005 SP2 ประกอบด้วยการปรับปรุงที่สำคัญกับแผนการบำรุงรักษา เหล่านี้รวมถึงการปรับปรุงที่ช่วยให้ผู้ใช้ที่ระบุช่วงเวลาการล้างข้อมูลในหน่วยชั่วโมง

การเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาที่เกิดจากรุ่นที่วางจำหน่ายเริ่มต้นของ SQL Server 2005 SP2 สามารถแปลช่วงงานการล้างข้อมูลแตกต่างไปจากการตั้งค่าเดิม ลักษณะการทำงานนี้อาจทำให้งานการล้างข้อมูลการลบข้อมูลรุ่นก่อนหน้านี้กว่าจุดมุ่งหมาย

การเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาที่เกิดจากดัดของช่วงงานการล้างข้อมูลที่แตกต่างกันถ้าคุณผสมรุ่น ของเครื่องมือ และเซิร์ฟเวอร์ ถึงแม้ว่ารุ่นที่วางจำหน่ายต้นฉบับของ SQL Server 2005 (รุ่น RTM), SQL Server 2005 Service Pack 1 (SP1), และฟื้นฟูการแสดงผลของ SQL Server 2005 SP2 สามารถเข้ากันได้ ผสมรุ่นเหล่านี้ ด้วยรุ่นที่วางจำหน่ายเริ่มต้นของ SQL Server 2005 SP2 อาจทำให้ช่วงเวลาของงานที่ถูกแปลไม่ถูกต้องในงานใหม่ และปรับเปลี่ยน:
 • ถ้าคุณสร้าง หรือปรับเปลี่ยนแผนหรือหีบห่อ โดยใช้รุ่นที่วางจำหน่ายต้นฉบับของ SQL Server 2005, SQL Server 2005 SP1 หรือเครื่องมือ SQL Server 2005 SP2 ฟื้นฟู และจากนั้น คุณเรียกใช้เหล่านั้นบน SQL Server 2005 SP2 รุ่นวางจำหน่ายเริ่มต้น ช่วงงานการล้างข้อมูลบนส่วนใหญ่มี สั้นกว่านี้ จำนวนที่ระบุ ลักษณะการทำงานนี้ไม่สามารถลบข้อมูลรุ่นก่อนหน้านี้กว่าจุดมุ่งหมาย
 • ถ้าคุณสร้าง หรือปรับเปลี่ยนแผนหรือหีบห่อ โดยใช้เครื่องมือของ SQL Server 2005 SP2 รุ่นวางจำหน่ายเริ่มต้น และจากนั้น เรียกใช้บน SQL Server 2005, SQL Server 2005 SP1 หรือฟื้นฟูการแสดงผลของ SQL Server 2005 SP2 รุ่นแรกที่วางจำหน่าย มีช่วงงานการล้างข้อมูลบน ความยาว จำนวนที่ระบุ ลักษณะการทำงานนี้ไม่สามารถรักษาข้อมูลที่มีความยาวมากกว่าจุดมุ่งหมาย
 • ถ้าคุณสร้าง หรือปรับเปลี่ยนแผนหรือหีบห่อ โดยใช้เครื่องมือของ SQL Server 2005 SP2 รุ่นวางจำหน่ายเริ่มต้น เลือกช่วงเวลาของปี และจากนั้น เปิดงาน ในรุ่นที่วางจำหน่ายต้นฉบับของ SQL Server 2005 หรือ ใน SQL Server 2005 SP1 ข้อผิดพลาดต่อไปนี้อาจเกิดขึ้น:
  InvalidArgument =ค่าของ '4' ใช้งานไม่ถูกต้องสำหรับ 'SelectedIndex'
  ชื่อพารามิเตอร์: SelectedIndex (System.Windows.Forms)
  ถ้าคุณละเว้นข้อความ และบันทึกแพ็คเกจ SQL Server 2005 และ SQL Server 2005 SP1 รุ่นแรกที่วางจำหน่าย misinterpret ช่วงการล้างข้อมูลที่เป็นจำนวนวัน และมีลบข้อมูลรุ่นก่อนหน้านี้กว่าจุดมุ่งหมาย

การแก้ไข

นอกจากนี้คุณไม่ได้ติดตั้ง SQL Server 2005 SP2

ไม่มีรุ่นที่วางจำหน่ายต้นฉบับของ SQL Server 2005 และ SQL Server 2005 SP1 ปัญหานี้ และมีการปรับปรุงการดาวน์โหลดปัจจุบันของ SQL Server 2005 SP2 เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ถ้าคุณไม่ได้ติดตั้ง SP2 รุ่นวางจำหน่ายเริ่มต้น คุณสามารถดาวน์โหลดรุ่นปัจจุบัน และติดตั้ง

หมายเหตุ ถ้าคุณพยายามที่จะนำไปใช้การฟื้นฟูการแสดงผลของการติดตั้ง SP2 ผ่านการติดตั้ง SP2 ไม่พบแฟ้มจะถูกปรับปรุง แทน ที่ใช้ update release (GDR) แจกจ่ายทั่วไปด้านล่างนี้

ถ้าคุณดาวน์โหลด SQL Server 2005 SP2 ก่อน 05 มีนาคม 2007

ถ้าคุณดาวน์โหลด SQL Server 2005 SP2 ก่อน 05 มีนาคม 2007 ใช้การปรับปรุงการนำออกใช้ (GDR) แจกจ่ายทั่วไปสำหรับการติดตั้ง SQL Server 2005 SP2 เหล่านั้น การปรับปรุง GDR จะพร้อมใช้งานในศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์:ยังมีการปรับปรุง GDR นี้ผ่านทาง Microsoft Update มีใช้โปรแกรมปรับปรุง GDR นี้โดยอัตโนมัติถ้าคุณกำลังใช้การปรับปรุงอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณกำลังใช้การเข้าแทนที่ clustering คุณต้องดาวน์โหลดการปรับปรุง GDR และด้วยตนเองใช้การปรับปรุง GDR ปรับปรุงของ Microsoft ไม่ใช้การปรับปรุง GDR กับโหนดคลัสเตอร์ล้มเหลว

หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมปรับปรุง GDR นี้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

การปรับปรุง GDR แก้ไขสิ่งพ่วงท้ายที่งานล้างข้อมูลที่สร้างขึ้น โดยใช้รุ่นที่วางจำหน่ายต้นฉบับของ SQL Server 2005 และ โดยใช้ SQL Server 2005 SP1 ถ้าคุณสร้าง หรือแก้ไขแผนการบำรุงรักษาหรือแพคเกจของบริการการรวม โดยใช้รุ่นที่วางจำหน่ายเริ่มต้นของ SQL Server 2005 SP2 คุณต้องตรวจสอบ และปรับปรุงช่วงงานการล้างข้อมูลหลังจากที่คุณใช้การปรับปรุง GDR ถ้าคุณไม่ทำเช่นนี้ งานล้างข้อมูลจะเก็บข้อมูลที่มีความยาวมากกว่าจุดมุ่งหมาย

เมื่อต้องการตรวจสอบ และปรับปรุงช่วงงานการล้างข้อมูลบน ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เปิดแผนการบำรุงรักษาหรือแพคเกจของบริการการรวม
 2. เปิดงานการล้างข้อมูลบนแต่ละงาน
 3. ปรับช่วงการล้างข้อมูลเป็นค่าที่ถูกต้อง
 4. บันทึกแผนหรือแพคเกจ
เมื่อคุณระบุเซิร์ฟเวอร์ ที่ SQL Server 2005 SP2 บำรุงรักษาแผน Utility สามารถระบุแผนการบำรุงรักษาที่ถูกแก้ไข โดยใช้ SQL Server 2005 SP2 รุ่นวางจำหน่ายต้นฉบับ คุณสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อจำกัดจำนวนของแผนการที่ต้องตรวจสอบ เมื่อต้องการขอรับโปรแกรมอรรถประโยชน์นี้ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=864ee539-85ce-429c-a166-4c84cdb24b54&displaylang=en

แฟ้มที่จะถูกปรับปรุง โดยการปรับปรุง GDR และ โดยการฟื้นฟูการแสดงผลของการติดตั้ง SP2

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
แฟ้มที่มีการปรับปรุงรุ่นวางจำหน่ายของ SP2 Startรุ่นฟื้นฟู SP2รุ่นของโปรแกรมปรับปรุง GDR ตัวของการลงรายการบัญชีตำแหน่งที่ตั้ง
Microsoft.SqlServer.MaintenancePlanTasks.dll9.00.3042.00 9.00.3043.009.00.3050.00%ProgramFiles%\Microsoft SQL Server\90\DTS\Tasks และการแคชของแอสเซมบลีส่วนกลาง (GAC)
Microsoft.SqlServer.MaintenancePlanTasksUI.dll9.00.3042.00 9.00.3043.009.00.3050.00GAC
ทดสอบเพื่อตรวจสอบรุ่นของ SQL Server 2005 SP2 ที่มีการติดตั้งควรตรวจสอบแฟ้มใน %ProgramFiles%\Microsoft Server\90\DTS\Tasks ของ SQL ถ้ารุ่นของแฟ้มติดตั้ง SP2 มีค่ามากกว่า หรือเท่ากับ 9.00.3017.00 และ 9.00.3042.00 น้อยกว่า SP2 รุ่นพรีรีลี และคุณควรที่ทำการติดตั้ง SP2 ฟื้นฟู ถ้ารุ่นของแฟ้มเท่ากับ 9.00.3042.00 รุ่นเป็นรุ่น SP2 Start และคุณควรใช้การปรับปรุง GDR

การปรับปรุง GDR ตรวจพบรุ่นของแฟ้ม และแฟ้มตามความจำเป็นในการปรับปรุง อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณต้องการตรวจสอบรุ่นของแฟ้ม คุณสามารถใช้ Microsoft Windows Explorer หรือโปรแกรมอรรถประโยชน์บรรทัดคำสั่ง Filever:
 • เมื่อต้องการตรวจสอบรุ่นของแฟ้มบนคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง เปิด Windows Explorer คลิกขวาแฟ้ม เลือก คุณสมบัติแล้ว คลิก เวอร์ชั่น แท็บ
 • เพื่อช่วยในการตรวจสอบรุ่นของแฟ้มบนคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่อง โปรแกรมอรรถประโยชน์บรรทัดคำสั่ง Filever จะพร้อมใช้งาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมอรรถประโยชน์บรรทัดคำสั่ง Filever คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  913111วิธีการใช้เครื่องมือ Filever.exe เพื่อขอรับข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับแฟ้มใน Windows

แฟ้มที่จะถูกปรับปรุง โดยโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server 2005 และสาขาบริการทั้งหมดที่ อัพเดต

แฟ้มบางแฟ้มจะได้รับการปรับปรุง โดยโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server 2005 และการปรับปรุง GDR ทุกแม้ว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรหัสแหล่งมา ตัวอย่างเช่น ถ้ามีการปรับปรุง Sqlservr.exeเลือก @@versionแสดงเวอร์ชันมีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการแฟ้มที่จะถูกปรับปรุงโดยไม่คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงรหัส
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
แฟ้มที่มีการปรับปรุงรุ่นวางจำหน่ายของ SP2 Startรุ่นฟื้นฟู SP2รุ่นของโปรแกรมปรับปรุง GDR ตัวของการลงรายการบัญชี
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll9.00.3042.009.00.3042.009.00.3050.00
MsDtsSrvr.exe9.00.3042.009.00.3042.009.00.3050.00
Msmdsrv.exe9.00.3042.009.00.3042.009.00.3050.00
NSService.exe9.00.3042.009.00.3042.009.00.3050.00
ReportingServicesService.exe9.00.3042.009.00.3042.009.00.3050.00
SqlAccess.dll9.00.3042.009.00.3042.009.00.3050.00
Sqlservr.exe9.00.3042.009.00.3042.009.00.3050.00
SqlWb.exe9.00.3042.009.00.3042.009.00.3050.00

การหลีกเลี่ยงปัญหา

ถ้าคุณไม่ได้ใช้การปรับปรุง GDR คุณด้วยตนเองสามารถปรับปรุงช่วงงานการล้างข้อมูลของคุณได้ โดยการใช้เซิร์ฟเวอร์ที่ตรงกันและรุ่นของเครื่องมือ หากคุณรุ่นที่ใหม่กว่านี้หรือการปรับปรุงของ SQL Server 2005 ใด ๆ ในเวลาต่อมา คุณต้องตรวจสอบ และปรับปรุงช่วงงานการล้างข้อมูลบน ด้วยเหตุนี้ เราขอแนะนำให้ คุณใช้การปรับปรุง GDR

ฝ่ายสนับสนุนผลิตภัณฑ์

สำหรับรายการทั้งหมดของหมายเลขโทรศัพท์ของบริการการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft และข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ ในกรณีพิเศษ ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนอาจสามารถยกเลิกถ้า Professional สนับสนุน Microsoft กำหนดว่า การปรับปรุงเฉพาะจะแก้ปัญหาของคุณ จ่ายในการสนับสนุนปกติจะนำไปใช้กับคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่ได้รับการมีสิทธิได้รับสำหรับการปรับปรุงโดยเฉพาะในคำถาม

ข้อมูลเพิ่มเติม

นอกจากนี้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้จะรวมในแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม (สร้าง 3161) สำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 2 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935356แพ็คเกจการปรับปรุงที่สะสม (สร้าง 3161) สำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 2 จะพร้อมใช้งาน

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 933508 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 5 พฤศจิกายน 2555 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition for Itanium Based Systems
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium Based Systems
 • Microsoft SQL 2005 Server Workgroup
Keywords: 
kbsqlsetup atdownload kbexpertiseadvanced kbsql2005tool kbprb kbmt KB933508 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:933508

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com