อุปกรณ์เคลื่อนไม่สามารถส่งอีเมล์ โดยใช้คุณลักษณะการ AirSync ในองค์กร Exchange Server 2007 ที่มีโดเมนที่ยอมรับได้มากกว่า 1000

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 933314 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

ถ้าองค์กรของ Microsoft Exchange Server 2007 ที่มีโดเมนที่ยอมรับได้มากกว่าหนึ่งพัน อุปกรณ์เคลื่อนไม่สามารถส่งอีเมล์ โดยใช้การ AirSync ลักษณะการทำงานการซิงโครไนส์กับกล่องจดหมาย Exchange 2007 ที่สอดคล้องกัน ที่ จดหมายยังคงอยู่ในโฟลเดอร์กล่องขาออก

เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น ต่อไปนี้ เหตุการณ์ถูกบันทึกลงบนเซิร์ฟเวอร์ Exchange ที่กำลังเรียกใช้เซิร์ฟเวอร์การเข้าถึงไคลเอ็นต์ บทบาท (CAS):

รหัสเหตุการณ์: 1008
รหัสเหตุการณ์ raw: 1008
Nr เรกคอร์ด   : 103021
ประเภท: คำร้องขอ
แหล่งที่มา: MSExchange ActiveSync
ชนิด: คำเตือน
ข้อความ: มี ข้อยกเว้นเกิดขึ้น และถูกจัดการ โดย Exchange ActiveSync ซึ่งอาจถูก สาเหตุที่ล้าสมัย หรือเสียหาย Exchange ActiveSync อุปกรณ์พาร์ตเนอร์ นี้สามารถเกิดขึ้นได้หากผู้ใช้พยายามที่ปรับเปลี่ยนสินค้าเดียวกันจากหลาย ๆ คอมพิวเตอร์ ถ้าเป็นกรณีนี้ Exchange ActiveSync จะสร้างขึ้นใหม่ ส่วนสัมพันธ์กับอุปกรณ์ สินค้าจะถูกปรับปรุงที่ถัดไป ทำข้อมูลให้ตรงกัน
URL = / Microsoft-เซิร์ฟเวอร์-ActiveSync หรือไม่ ผู้ใช้ = activesynctester & DeviceId = 6F24CAD599A5BF1A690246B8C68FAE8D & DeviceType = PocketPC & Cmd = SendMail & SaveInSent = T
---เริ่มต้นยกเว้น---
ชนิดข้อยกเว้น: Microsoft.Exchange.Data.Directory.ADSizelimitExceededException
ข้อยกเว้น ข้อความ: ค้นหาปัจจุบันข้อจำกัดในการทำให้วัตถุมากเกินไปจะส่งคืนจาก domain.com
ข้อยกเว้นระดับ: 0
สืบค้นกลับการกองซ้อนข้อยกเว้น: ที่ Microsoft.Exchange.Data.Directory.ADSession.AnalyzeDirectoryError (PooledLdapConnection เชื่อม คำขอ DirectoryRequest, DirectoryException de, Int32 & ลองใหม่ Int32 maxRetries)
ที่ Microsoft.Exchange.Data.Directory.ADSession.Find (ADObjectId rootId สาย optionalBaseDN, ADObjectId readId, QueryScope ขอบ ตัว กรอง QueryFilter SortBy sortBy, Int32 maxResults, IEnumerable'1 คุณสมบัติ CreateObjectDelegate objectCreator, CreateObjectsDelegate arrayCreator)
ใน Microsoft.Exchange.Data.Directory.ADSession.Find (ADObjectId rootId ขอบเขตของ QueryScope ตัวกรอง QueryFilter, SortBy sortBy, Int32 maxResults คุณสมบัติ IEnumerable'1, CreateObjectDelegate objectCtor CreateObjectsDelegate arrayCtor)
ที่ Microsoft.Exchange.Data.Directory.ADSession.Find[TResult](ADObjectId rootId, ขอบเขตของ QueryScope ตัวกรอง QueryFilter, SortBy sortBy, Int32 maxResults คุณสมบัติ IEnumerable'1)
ที่ Microsoft.Exchange.Data.Directory.SystemConfiguration.ADSystemConfigurationSession.Find[TResult] (ADObjectId rootId, QueryScope scope ตัวกรอง QueryFilter, SortBy sortBy, Int32 maxResults)
ที่ Microsoft.Exchange.Data.Directory.SystemConfiguration.ADSystemConfigurationSession.GetDefaultAcceptedDomain()
ที่ Microsoft.Exchange.AirSync.AirSyncUtility.get_DefaultAcceptedDomain()
ใน Microsoft.Exchange.AirSync.SendMailBase.ParseInputToMessage (MessageItem ข้อความ)
ใน Microsoft.Exchange.AirSync.SendMailCommand.Execute()
ใน Microsoft.Exchange.AirSync.Command.WorkerThread()
ข้อยกเว้นภายใน ต่อไปนี้...
ชนิดข้อยกเว้น: System.DirectoryServices.Protocols.DirectoryOperationException
ข้อยกเว้น ข้อความ: เกินกว่าขนาดจำกัดไว้
ข้อยกเว้นระดับ: 1
ข้อยกเว้น สืบค้นกลับการกองซ้อน: ที่ System.DirectoryServices.Protocols.LdapConnection.ConstructResponse (Int32 messageId การดำเนินงาน LdapOperation, resultType ResultAll ระยะเวลา requestTimeOut, exceptionOnTimeOut บูลีน)
ที่ System.DirectoryServices.Protocols.LdapConnection.SendRequest (DirectoryRequest ร้องขอ requestTimeout ระยะเวลา)
ที่ Microsoft.Exchange.Data.Directory.PooledLdapConnection.SendRequest (DirectoryRequest ร้องขอ LdapOperation ldapOperation)
ที่ Microsoft.Exchange.Data.Directory.ADSession.Find (ADObjectId rootId สาย optionalBaseDN, ADObjectId readId, QueryScope ขอบ ตัว กรอง QueryFilter SortBy sortBy, Int32 maxResults, IEnumerable'1 คุณสมบัติ CreateObjectDelegate objectCreator, CreateObjectsDelegate arrayCreator)
---ข้อยกเว้นสิ้น---

สาเหตุ

เมื่อ AirSync เรียกวิธีADSystemConfigurationSession.GetDefaultAcceptedDomain , AirSync พยายามอ่านทุกโดเมนที่ยอมรับได้ จากนั้น AirSync ตัวกรองด้านไคลเอ็นต์สำหรับโดเมนเริ่มต้น ถ้าเซิร์ฟเวอร์ Exchange 2007 องค์กรที่มีวัตถุในโดเมนที่ยอมรับได้มากกว่าหนึ่งพัน บริการไดเรกทอรี Active Directory ส่งกลับข้อผิดพลาด ดังนั้น AirSync ไม่ตรงกัน เสร็จเรียบร้อยแล้ว

การแก้ไข

เมื่อต้องการ แก้ไขปัญหานี้ การติดตั้ง Update Rollup 4 สำหรับเซิร์ฟเวอร์ Exchange 2007 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
940006คำอธิบายของ Update Rollup 4 สำหรับ การแลกเปลี่ยน Server 2007

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า นี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ ในส่วน "ใช้กับ"

ข้อมูลเพิ่มเติม

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ประชุมสำหรับ
เยี่ยมชมของเรา การประชุมสำหรับ Windows Phone สำหรับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์มากขึ้นและความคิด

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 933314 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 31 ธันวาคม 2555 - Revision: 4.0
ใช้กับ
  • Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition
  • Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition
  • Microsoft ActiveSync 4.5
  • Windows Mobile 6.5 Standard
Keywords: 
kbprb kbexchmobility kbtshoot kbexpertiseinter kbwp7email kbwp7 kbmt KB933314 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:933314

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com