Aplikacije koje imaju logotip ?Certifikovano za operativni sistem Windows Vista? ili logotip ?Funkcioni?e sa operativnim sistemom Windows Vista?

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 933305 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

REZIME

Ovaj ?lanak sadr?i veze ka trenutnim listama aplikacija koje imaju logotip ?Certifikovano za operativni sistem Windows Vista? ili logotip ?Funkcioni?e sa operativnim sistemom Windows Vista?. Na?i partneri proizvo?a?i softvera (ISV) zvani?no podr?avaju ove aplikacije u operativnom sistemu Windows Vista. Postoje mnoge aplikacije koje su kompatibilne i dobro funkcioni?u sa operativnim sistemom Windows Vista, ali koje nisu navedene na listama. Te aplikacije nisu navedene na listi zato ?to jo? nisu pro?le kroz program ?Windows Vista logo? ili zato ?to jo? uvek prolaze kroz program. Nove aplikacije se neprestano dodaju programu.

UVOD

Odeljak ?Vi?e informacija? sadr?i veze ka listama proizvoda koji trenutno imaju logotip ?Certifikovano za operativni sistem Windows Vista? ili logotip ?Funkcioni?e sa operativnim sistemom Windows Vista?. Za najaktuelnije informacije o ovom programu logotipa pokrenite Microsoft Application Compatibility Toolkit 5.0 ili posetite Web lokaciju Windows Marketplace. Tako?e mo?ete preuzeti Windows Vista savetnik za nadogradnju da biste proverili pojedina?ne ra?unare.

Za vi?e informacija o preuzimanju i instaliranju aplikacije Microsoft Application Compatibility Toolkit 5.0 posetite slede?u Microsoft Web lokaciju:
http://technet.microsoft.com/en-us/windowsvista/aa905102.aspx
Za vi?e informacija o preuzimanju i instaliranju Windows Vista savetnika za nadogradnju posetite slede?u Microsoft Web lokaciju:
http://www.microsoft.com/scg/windows/products/windowsvista/buyorupgrade/upgradeadvisor.mspx
Logotip ?Certifikovano za operativni sistem Windows Vista? jeste oznaka kompatibilnosti za aplikacije i ure?aje koji su pro?li kroz strog program testiranja na ra?unarima sa operativnim sistemom Windows Vista. Tehni?ki zahtevi za ovu oznaku usmereni su ka ?etiri osnovne oblasti: pouzdanost, bezbednost, kompatibilnost sa operativnim sistemom Windows Vista i budu?im operativnim sistemima i instalacija i uklanjanje.

Logotip ?Funkcioni?e sa operativnim sistemom Windows Vista? jeste oznaka kompatibilnosti dizajnirana radi podr?ke za kompatibilnost sa operativnim sistemom Windows Vista za trenutnu generaciju aplikacija zasnovanih na operativnom sistemu Windows. Da bi dobila ovu oznaku, softverska preduze?a testiraju svoje aplikacije da bi se uverila da aplikacije zadovoljavaju uputstva programa.

ISV-ovi koji su zainteresovani da saznaju vi?e o ovim programima logotipa mogu da posete slede?u Microsoft Web lokaciju:
http://www.microsoft.com/whdc/winlogo/WLP30program.mspx

DODATNE INFORMACIJE

Aplikacije koje imaju logotip ?Certifikovano za operativni sistem Windows Vista?

Da biste prikazali listu aplikacija koje imaju logotip ?Certifikovano za operativni sistem Windows Vista?, posetite slede?u Microsoft Web lokaciju:
https://winqual.microsoft.com/member/softwarelogo/certifiedlist.aspx

Aplikacije koje imaju logotip ?Funkcioni?e sa operativnim sistemom Windows Vista?

Da biste prikazali listu aplikacija koje imaju logotip ?Funkcioni?e sa operativnim sistemom Windows Vista?, posetite slede?u Microsoft Web lokaciju:
https://winqual.microsoft.com/member/softwarelogo/workswithlist.aspx

Svojstva

Identifikator ?lanka: 933305 - Poslednji pregled: 28. novembar 2007. - Revizija: 7.2
ODNOSI SE NA:
 • Windows Vista Enterprise 64-bit Edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate 64-bit Edition
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business 64-bit Edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Home Premium 64-bit Edition
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic 64-bit Edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Starter
Klju?ne re?i: 
kbappcompatibility kb3rdpartysoftware kbtshoot kbinterop kbexpertisebeginner kbinfo KB933305

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com