คำอธิบายของเครื่องมือการเตรียมไดรฟ์ด้วย BitLocker

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 933246 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้

สิ้นสุด การสนับสนุนสำหรับ Windows Vista โดยไม่ต้องการเซอร์วิสแพ็คมีการติดตั้งลงบน 13 เมษายน 2010 เมื่อต้องการดำเนินการได้รับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Windows ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณกำลังเรียกใช้ Windows Vista มี Service Pack 2 (SP2) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเว็บเพจนี้ Microsoft: มีการสิ้นสุดการสนับสนุนสำหรับ Windows บางรุ่น

ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

เครื่องใน BitLocker ไดรฟ์มือการเตรียมจะพร้อมใช้งาน คุณสามารถใช้เครื่องมือนี้เพื่อจัดเตรียมคอมพิวเตอร์สำหรับไดรฟ์ด้วย BitLocker ได้เข้ารหัสลับ

บทความนี้อธิบายวิธีการขอรับเครื่องมือนี้ บทความนี้ยังแสดงภาพรวมทำงานของเครื่องมือ ภาพรวมนี้รวมถึงข้อกำหนดของระบบและพารามิเตอร์บรรทัดคำสั่ง และสุดท้าย บทความนี้อธิบายปัญหาทั่วไปมากที่สุดที่คุณอาจพบเมื่อคุณใช้เครื่องมือ

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการขอรับเครื่อง BitLocker ไดรฟ์มือการเตรียม

Ultimate windows Vista และ Windows Vista Ultimate Service Pack 1

ถ้าคุณกำลังใช้ Windows Vista Ultimate ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อขอรับเครื่องมือ:
 1. คลิกเริ่มการทำงาน
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  เริ่มการทำงานของปุ่ม
  ชนิดwindows Updateในแบบเริ่มการค้นหากล่อง แล้วกด ENTER
 2. คลิกตรวจหาการปรับปรุง
 3. คลิกมุมมอง Extras ที่พร้อมใช้งาน
 4. คลิกเพื่อเลือกแบบการปรับปรุงด้วย bitlocker และ EFSกล่องกาเครื่องหมาย แล้วคลิกติดตั้ง

windows Vista องค์กรและ Windows Server 2008 สำหรับ x Systems(KB933246) ที่ใช้ x86

หากคุณใช้ Windows Vista องค์กรหรือ Windows Server 2008 สำหรับ x ระบบที่ใช้ x86 เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft เพื่อขอรับไปยังเครื่องมือ:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=b9b5378e-0851-44e3-ba33-a7df1c75c2f3

windows Vista องค์กรและ Windows Server 2008 สำหรับ x ระบบที่ใช้ x64 (KB933246)

ถ้าคุณกำลังใช้ Windows Vistaไซต์องค์กร หรือ Windows Server 2008 สำหรับ x เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft เพื่อขอรับไปยังเครื่องมือที่ใช้ x64 ระบบ เยี่ยมชม:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=876543bf-2336-4324-9f67-3f351b136ded
เมื่อคุณติดตั้งเครื่องมือนี้ เครื่องมือเพิ่มรายการลงในเมนู'เริ่ม' เมื่อต้องการเริ่มเครื่อง BitLocker ไดรฟ์มือการเตรียมใช้งาน ใช้หนึ่งในวิธีการต่อไปนี้:
 • คลิกเริ่มการทำงาน ชี้ไปที่โปรแกรมทั้งหมด คลิกเสริม คลิกระบบเครื่องมือ คลิกด้วย bitlocker แล้ว คลิกสองครั้งเครื่องมือการเตรียมไดรฟ์ด้วย bitlocker
 • คลิกเริ่มการทำงาน ชนิดด้วย bitlockerในแบบเริ่มการค้นหากล่องข้อความ แล้วคลิกเครื่องมือการเตรียมไดรฟ์ด้วย bitlockerในแบบโปรแกรมรายการ
หลังจากเครื่องมือการเตรียมไดรฟ์เสร็จสมบูรณ์ คุณต้องเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ แล้ว คุณสามารถใช้รายการการรักษาความปลอดภัยใน'แผงควบคุม'เพื่อเปิดใช้งาน BitLocker ได้

วิธีการจัดเตรียมบนฮาร์ดดิสก์สำหรับการเข้ารหัสลับไดรฟ์ด้วย BitLocker

เข้ารหัสลับไดรฟ์ และตรวจสอบความถูกต้องสำหรับการเริ่มระบบ BitLocker จำเป็นต้องใช้พาร์ติชันอย่างน้อยสอง สร้างพาร์ติชันเหล่านี้สองแบบการโหลดแยกตั้งค่าคอนฟิก การกำหนดค่าการแบ่งโหลดพาร์ติชันระบบปฏิบัติการหลักที่แยกจากพาร์ติชันระบบที่ใช้งานอยู่ที่เริ่มต้นคอมพิวเตอร์

เครื่องใน BitLocker ไดรฟ์มือการเตรียม automates กระบวนการต่อไปนี้เพื่อทำให้คอมพิวเตอร์พร้อมสำหรับ BitLocker:
 • สร้างไดรฟ์ข้อมูลที่สองที่จำเป็นต้องใช้ BitLocker
 • กำลังโยกย้ายแฟ้มการบูตไดรฟ์ข้อมูลใหม่
 • ไดรฟ์ข้อมูลที่ทำให้ไดรฟ์ข้อมูลที่ใช้งานอยู่
เมื่อเสร็จสิ้นการใช้เครื่องมือ คุณต้องเริ่มต้นคอมพิวเตอร์เมื่อต้องการเปลี่ยนระดับเสียงของระบบการไดรฟ์ข้อมูลที่สร้างขึ้นใหม่ หลังจากคุณรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ ไดรฟ์จะถูกกำหนดค่าอย่างถูกต้องสำหรับ BitLocker นอกจากนี้คุณอาจมีการเตรียมใช้งานแบบ Trusted Platform Module (TPM) ก่อนที่คุณเปิด BitLocker ได้

ข้อกำหนดของระบบ

เพื่อสร้างพาร์ติชันใหม่ หรือผสานการจัดสรร มีพาร์ติชันที่มีอยู่ ระบบเป้าหมายต้องเป็นไปตามข้อกำหนดต่อไปนี้:
 • ต้องถูกติดตั้ง Windows Vista Ultimate, Windows Vista องค์กร Windows Vista Ultimate Service Pack 1, Windows Vista องค์กร Service Pack 1 หรือ Windows Server 2008 รุ่นผลิตภัณฑ์ของแท้
 • พาร์ติชันที่ใช้งานอยู่ต้องประกอบด้วยข้อมูลการกำหนดค่าเริ่มต้นระบบ แล้วเริ่มระบบแฟ้ม
 • พาร์ติชันของปลายทางต้องเป็นไปตามข้อกำหนดต่อไปนี้:
  • ต้องมีพาร์ติชันบนดิสก์พื้นฐานที่ถูกเตรียมใช้งานสำหรับการเก็บข้อมูลแบบพื้นฐาน
  • พาร์ติชันต้องมีพาร์ติชันหลัก ไม่สนับสนุนการขยายไดรฟ์และไดรฟ์แบบลอจิคัล
  • พาร์ติชันต้องจัดรูปแบบ โดยใช้ระบบไฟล์ NTFS แฟ้มระบบ
  • พาร์ติชันไม่ต้องถูกบีบอัด
  • ขนาดคลัสเตอร์ของพาร์ติชันต้องน้อยกว่า 4 กิโลไบต์ หรือเท่ากับ 4 กิโลไบต์
  • พาร์ติชันไม่ได้ใช้ซอฟต์แวร์ spanning ซอฟต์แวร์ที่มิเรอร์ หรือซอฟต์แวร์ RAID สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
   314343การเก็บข้อมูลแบบพื้นฐานและการเก็บข้อมูลแบบไดนามิกใน Windows XP
   หมายเหตุการทำงานเครื่องมือนี้ได้อย่างถูกต้องในฮาร์ดแวร์ RAID โครงแบบ
  • สำหรับการดำเนินงานแยก อย่างน้อย 10 เปอร์เซ็นต์ของพาร์ติชันที่ใช้งานอยู่ต้องยังคงว่างหลังจากที่มีลดขนาดพาร์ติชัน โดย 1.5 กิกะไบต์ (GB) ขึ้น
  • สำหรับการดำเนินการผสาน ของพาร์ติชันรวมกำลังการผลิตต้องมีอย่างน้อย 1.5 กิกะไบต์ นอกจากนี้ พาร์ติชันต้องมีอย่างน้อย 800 เมกะไบต์เนื้อที่ดิสก์ที่ว่าง
 • ติด ก่อนที่คุณเรียกใช้เครื่องหมายด้วย BitLocker ไดรฟ์มือการเตรียมบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 คุณต้องตั้งก่อนคอมโพเนนต์ไม่จำเป็นในการเข้ารหัสลับไดรฟ์ด้วย BitLocker เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. คลิกเริ่มการทำงาน คลิกควบคุมแผง แล้ว คลิกสองครั้งโปรแกรมและคุณลักษณะ
  2. ในโปรแกรมและคุณลักษณะ ภายใต้งาน คลิกคุณลักษณะของ Windows ที่เปิด หรือปิด ถ้าการการควบคุมบัญชีผู้ใช้กล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น คลิกดำเนินต่อ หรือใส่ข้อมูลประจำตัวของผู้ดูแลระบบ
  3. ในแบบลักษณะการทำสรุปฟิลด์ คลิกAddFeatures แล้ว เลือกไดรฟ์ด้วย BitLocker เข้ารหัสลับ
  4. คลิกถัดไป คลิกติดตั้ง คลิกปิด แล้ว คลิกใช่รีสตาร์ตเครื่องคอมพิวเตอร์
แผนภูมิต่อไปนี้แสดงเป้าหมายระบบความต้องการ
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ข้อกำหนดของระบบเป้าหมาย

ภาพรวมการทำงาน

ตั้งค่าคอนฟิกระบบเป้าหมาย

เครื่องใน BitLocker ไดรฟ์มือการเตรียมสนับสนุน Windows Vista Ultimate, Windows Vista องค์กร Windows Vista Ultimate Service Pack 1, Windows Vista องค์กร Service Pack 1 และ Windows Server 2008 เครื่องมือนี้สร้างการกำหนดค่าการแบ่งโหลดเสร็จสมบูรณ์เมื่อมีการกำหนดสถานะที่ใช้งานอยู่ สถานะของระบบ และสถานะการเริ่มระบบทั้งหมดให้กับเหมือนกันแบบธรรมดาไดรฟ์ข้อมูล

ขั้นตอนปฏิบัติการเริ่มต้น

เครื่องเมื่อใน BitLocker ไดรฟ์มือการเตรียมที่เริ่มทำงาน มันพยายามสร้างการกำหนดค่าการแบ่งโหลด โดยใช้วิธีต่อไปนี้ ในการกำหนดลักษณะ:
 • ผสานสรรที่มากที่สุดกับชนิด 0x7 กู้คืนของ Windows พาร์ติชัน (WinRE)
 • สร้างพาร์ติชันใหม่จากการจัดสรร
 • การแบ่งพาร์ติชันที่มีอยู่

  หมายเหตุเครื่องมือจะพยายามที่จะแบ่งพาร์ติชันที่ใช้งานอยู่ปัจจุบัน ถ้าการดำเนินการนี้ล้มเหลว เครื่องมือการแยกใหญ่ที่สุดพร้อมใช้งานพาร์ติชัน
 • ผสานการจัดสรร มีพาร์ติชันที่เหมาะสมเล็กสุด
ต้องการใบสั่งของการดำเนินงาน
แผนภูมิต่อไปนี้แสดงใบสั่งที่ต้องการของการดำเนินงาน follows เครื่องมือจัดเตรียมการไดรฟ์ด้วย BitLocker
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ต้องการใบสั่งของการดำเนินงาน

พารามิเตอร์บรรทัดคำสั่ง

เครื่องใน BitLocker ไดรฟ์มือการเตรียมใช้พารามิเตอร์บรรทัดคำสั่งชุดอย่างง่าย พารามิเตอร์เหล่านี้ทำการรวมกับองค์กรเครื่องมือการปรับใช้ความยืดหยุ่นมากขึ้น เครื่องมือการปรับใช้ไซต์องค์กรรวมถึงเซิร์ฟเวอร์ในการจัดการระบบ Microsoft (SMS) และการปรับใช้เดสก์ท็อปที่ธุรกิจของ Microsoft (BDD) พารามิเตอร์ให้ตัวเลือกการปรับใช้กำหนดเอง ตารางต่อไปนี้แสดงพารามิเตอร์ พารามิเตอร์ไม่ case-sensitive
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
พารามิเตอร์คำอธิบายหมายเหตุ
[-] [/?]ช่วย - ให้คำอธิบายโดยย่อของวัตถุประสงค์และพารามิเตอร์ของเครื่องมือ
[-driveinfo] แสดงตัวอักษรของไดรฟ์ ขนาดโดยรวม เนื้อที่ว่างสูงสุด และลักษณะพาร์ติชันพาร์ติชันที่ถูกต้องเฉพาะ จะแสดงรายการ ลักษณะจะจดบันทึกไว้เฉพาะสำหรับ WinRE การดำเนินการ และระบบได้ถูกจัดสรรพาร์ติชัน
[-เป้าหมาย {ไม่ไดรฟ์?: {เวียน?ย่อขนาด} }] บ่งชี้ว่า การดำเนินงานที่ต้องการสำหรับพาร์ติชันของเป้าหมาย: สร้างพาร์ติชันใหม่จากเนื้อที่ดิสก์ที่ยังไม่จัดสรร แบ่งพาร์ติชันเป้าหมายการสร้างพาร์ติชันใหม่ หรือผสานการจัดสรร มีพาร์ติชันของเป้าหมายไม่สามารถผสานการ ได้ถูกจัดสรร spaced กับพาร์ติชันระบบปฏิบัติการได้ จัดสรรไม่มีอยู่ถ้าพาร์ติที่ 4 ในการหลัก หรือแบบขยายที่ชันมีอยู่
[-newdriveletter] ?อักษรชื่อไดรฟ์:] Indicates อักษรชื่อไดรฟ์สำหรับพาร์ติชันที่สร้างขึ้นใหม่ตัวอักษร A, B และ C จะถูกแยกออก ถ้าไม่มีตัวอักษรระบุ มีใช้อักษรไดรฟ์ที่พร้อมใช้งานตัวแรกย้อนหลังจาก S
[- ขนาด? SizeInMegabytes]Indicates ขนาดเป็นเมกะไบต์สำหรับพาร์ติชันใหม่ขนาด ต่ำสุดเป็นเมกะไบต์ 1500 อย่างน้อย 10 เปอร์เซ็นต์ของพาร์ติชันเป้าหมายต้องว่างหลังจากสร้างพาร์ติชันใหม่
[- เงียบ]ข้อความยืนยัน Suppresses เพื่อหลีกเลี่ยงการโต้ตอบผู้ใช้
[- รีสตาร์]รีสตาร์ทระบบทันทีหลังจากที่การดำเนินการทั้งหมดจะเสร็จสมบูรณ์เริ่มระบบใหม่ในทันที คำนึงถึงการเปิดแฟ้มหรืออื่น ๆ นิ้วผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบ

ตัวอย่างสถานการณ์ 1

ระบบ เป้าหมายมีพาร์ติชันเดียวกัน การเตรียมคอมพิวเตอร์สำหรับ BitLocker คุณต้องการแบ่งพาร์ติชันระบบปฏิบัติการ คุณต้องการให้มีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
 • ขนาดของพาร์ทิชันใหม่เป็นเมกะไบต์ 1500
 • พาร์ติชันใหม่ใช้ X สำหรับอักษรชื่อไดรฟ์
 • ในระหว่างการดำเนินงาน กล่องโต้ตอบการยืนยันไม่ปรากฏขึ้น
 • ระบบเริ่มระบบใหม่เมื่อการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
ใช้การตั้งค่าเหล่านี้ เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้ที่พร้อมท์คำสั่ง:
BdeHdCfg.exe - c:เป้าหมายย่อ - x: newdriveletter - รีสตาร์ท 1500 - quiet - ขนาด

ตัวอย่างสถานการณ์ 2

ระบบเป้าหมายได้มากกว่าหนึ่งพาร์ติชัน การเตรียมคอมพิวเตอร์สำหรับ BitLocker คุณต้องผสานการจัดสรร มีพาร์ติชันที่มีอยู่ คุณต้องการให้มีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
 • ในระหว่างการดำเนินงาน กล่องโต้ตอบการยืนยันไม่ปรากฏขึ้น
 • ระบบเริ่มระบบใหม่เมื่อการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
ใช้การตั้งค่าเหล่านี้ เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้ที่พร้อมท์คำสั่ง:
รีสตาร์ BdeHdCfg.exe -เป้าหมาย d:ผสาน - quiet-

ปัญหาที่พบโดยทั่วไป

คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อคุณใช้เครื่องหมายด้วย BitLocker ไดรฟ์มือการเตรียม:
[E_BDECFG_NO_CANDIDATES]
เครื่องมือจัดเตรียมการไดรฟ์ด้วย BitLocker ในไม่พบไดรฟ์ระบบเป้าหมาย คุณอาจต้องการด้วยตนเองจัดเตรียมของไดรฟ์สำหรับ BitLocker
ข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดขึ้นในหนึ่งของสถานการณ์สมมติต่อไปนี้

1 สถานการณ์สมมติ: คุณไม่มีพื้นที่ว่างดิสก์เพียงพอ

อย่างน้อย 10 เปอร์เซ็นต์ของพาร์ติชันที่ใช้งานอยู่ต้องยังคงว่างหลังจากที่มีลดขนาดพาร์ติชัน โดย 1.5 กิกะไบต์ (GB) เมื่อต้องการแก้ไขข้อผิดพลาดนี้ ย้ายแฟ้มไปยังพาร์ติชันอื่น หรือลบแฟ้ม

2 สถานการณ์สมมติ: พาร์ติชันประกอบด้วยแฟ้มที่ไม่สามารถย้าย

ปรับ เครื่องใน BitLocker ไดรฟ์มือการเตรียมอาจขนาดพาร์ติชันเพื่อเตรียมฮาร์ดดิสก์สำหรับ BitLocker ในบางครั้ง แฟ้มบางแฟ้ม unmovable อาจทำให้สามารถใช้เครื่องมือจากการจัดเรียงข้อมูล และการปรับขนาดพาร์ติชัน แฟ้มเหล่านี้อาจมีรายการต่อไปนี้:
 • แฟ้มเพจ
 • แฟ้มการไฮเบอร์เนต (Hiberfil.sys)
 • รีจิสทรี
 • แฟ้มข้อมูล metadata NTFS แฟ้มเหล่านี้รวมถึงแฟ้มต่าง ๆ ต่อไปนี้และอื่น ๆ:
  • $ mftmirr
  • $ ที่ปลอดภัย
  • ไดรฟ์ข้อมูล$
ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นแม้ว่ามีการติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ได้

เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดนี้ ใช้หนึ่งในวิธีการต่อไปนี้:
 • ตัวเลือก ไฮเบอร์ชั่วคราวปิดใช้งานเนตและเพจจิ้งของฮาร์ดดิสก์ จากนั้น ใช้สภาพแวดล้อม Preinstallation Windows เพื่อที่ลบแฟ้ม Hiberfil.sys และแฟ้ม Pagefile.sys รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ใน Windows Vista เรียกแล้ว ใช้ BitLocker ไดรฟ์จัดเตรียม Tool อีกครั้ง
 • การติดตั้ง Windows Vista

คุณได้รับข้อผิดพลาดเมื่อคุณเรียกใช้เครื่องมือการเตรียมการไดรฟ์ด้วย BitLocker บนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 อย่างใดอย่างหนึ่ง


เมื่อคุณใช้เครื่องมือการเตรียมการไดรฟ์ด้วย BitLocker บนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
ไม่สามารถใช้ เครื่องใน BitLocker ไดรฟ์มือการเตรียมใน Windows รุ่นนี้ ปรับรุ่น Windows

ข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นขณะกำลังเรียกใช้ไดรฟ์ด้วย BitLocker เครื่องมือการเตรียม คุณอาจต้องการด้วยตนเองจัดเตรียมของไดรฟ์สำหรับ BitLocker
หมายเหตุหากคุณติดตั้งเครื่อง BitLocker ไดรฟ์มือการเตรียมจาก MSU แพคเกจ คุณจะเห็นเฉพาะแรกข้อผิดพลาดความในหัวข้อนี้ อย่างไรก็ตาม มันเป็นไปได้ว่า คุณคัดลอกแฟ้มไบนารีจากเครื่อง BitLocker ไดรฟ์มือการเตรียมรุ่นก่อนหน้านี้ จากนั้น คุณจะเห็นสองข้อผิดพลาดข้อความ

เพื่อแก้ไขปัญหานี้ได้ ไดรฟ์ด้วย BitLocker การติดตั้งคอมโพเนนต์ที่เป็นตัวเลือกการเข้ารหัสลับ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ทำตามขั้นตอนที่กล่าวถึงในส่วน "ข้อกำหนดของระบบ"

คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามเปิดใช้งานการเข้ารหัสด้วย BitLocker ลับไดรฟ์บนคอมพิวเตอร์แบบพกพา IBM

เมื่อคุณพยายามเปิดใช้งานการเข้ารหัสด้วย BitLocker ลับไดรฟ์บน IBM เป็นคอมพิวเตอร์แบบพกพาที่ใช้ Windows Vista คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
พื้นที่ว่างดิสก์ไม่เพียงพอสำหรับไดรฟ์ด้วย BitLocker เข้ารหัสลับไดรฟ์ที่เข้ารหัสลับ ใช้เครื่องมือการบำรุงรักษาของดิสก์การซ่อมแซมดิสก์ แล้วลองอีกครั้ง
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
 1. คลิกเริ่มการทำงาน
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ปุ่ม'เริ่ม'
  ชนิดregeditในแบบเริ่มการค้นหากล่อง แล้วคลิกregeditในแบบโปรแกรมรายการ
 2. หา และคลิกคีย์ ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  การจัดการ Manager\Memory HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session
 3. ยืนยันชนิดข้อมูลของรายการรีจิสทรี PagingFiles ถ้าชนิดข้อมูลแบบ REG_SZ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. บันทึกข้อมูลค่าสำหรับการ PagingFiles รีจิสทรีรายการ
  2. สำรองคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
   การจัดการ Manager\Memory HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session
  3. คลิกขวาPagingFiles แล้ว คลิกลบ
  4. คลิกใช่เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์
  5. บนแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่ แล้ว คลิกค่า multi-String
  6. ชนิดPagingFiles แล้ว กด ENTER
  7. บนแก้ไขเมนู คลิกปรับเปลี่ยน
  8. ในแบบค่าข้อมูลกล่อง พิมพ์ข้อมูลของค่าที่คุณบันทึกไว้ในขั้นตอน 3a และคลิกตกลง
  9. ออกจาก Registry Editor
 4. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยสำหรับคอมพิวเตอร์แบบพกพาที่ใช้ Windows Vista ไปที่ Lenovo เว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?sitestyle=lenovo&lndocid=MIGR-67210
ผลิตภัณฑ์ บริษัทอื่นที่บทความนี้กล่าวถึงผลิตขึ้น โดยบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกัน ทั้งโดยนัย หรืออย่างอื่น ใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ Microsoft ให้ข้อมูลผู้ติดต่อของบริษัทอื่นเพื่อช่วยคุณค้นหาฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค ข้อมูลติดต่อนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อกับบริษัทอื่นๆ เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 933246 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 6 กันยายน 2553 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
Keywords: 
atdownload kbexpertisebeginner kbqfe kbhowto kbinfo kbmt KB933246 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:933246

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com