Article ID: 933168 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

מאמר זה מתאר כיצד לשחזר באופן ידני התקנת Windows קודמת שתחליף את התקנת Windows Vista הנוכחית.

לשם כך, עליך להשתמש בשורת הפקודה ועליך להקליד פקודות ספציפיות בשורת הפקודה כדי לשנות את שמן של תיקיות ולהעביר אותן בין גירסאות שונות של Windows.

מאמר זה נועד למשתמשי מחשב מתחילים עד בינוניים.

ייתכן כי יהיה לך קל יותר לבצע את השלבים, אם תדפיס תחילה מאמר זה.

שלבים לשחזור מחשב להתקנת Windows קודמת לאחר התקנת Windows Vista

שלב 1: בדוק אם קיימת תיקיה בשם Windows.OLD ואם יש די שטח פנוי בדיסק הקשיח של Windows

 1. לחץ על התחל
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  לחצן התחל
  ולאחר מכן על מחשב.
 2. בתפריט תצוגה, לחץ על פרטים.
 3. בעמודה שטח פנוי, שים לב כמה שטח זמין עבור דיסק מקומי (C:) תחת האזור כוננים קשיחים.
 4. באזור כונני דיסקים קשיחים, לחץ פעמיים על דיסק מקומי (C:) ולאחר מכן בדוק אם התיקייה Windows.OLD קיימת.

  חשוב אם התיקייה Windows.OLD לא קיימת, אין באפשרותך לבצע את הפעולות המתוארות במאמר זה לשחזור התקנת Windows הקודמת במחשב זה.
 5. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התיקייה Windows.OLD.
 6. אחרי מספר שניות, Windows Vista יבדוק את גודל התיקייה.
בדוק אם התיקייה Windows.OLD קטנה יותר מהשטח הפנוי הזמין עבור דיסק מקומי (C:) שבשלב 2. הערה

אם התיקייה Windows.OLD גדולה פי שניים מהשטח הפנוי הזמין עבור הערך דיסק מקומי (C:), ייתכן שלא יהיה באפשרותך לשחזר את התקנת Windows הקודמת. שלב 2: הפעל את סביבת השחזור של Windows
 1. הכנס את דיסק ההתקנה של Windows Vista לכונן ה-DVD ולאחר מכן הפעל מחדש את המחשב.
 2. הקש על מקש כלשהו כאשר תתבקש להפעיל מחדש מדיסק.
 3. בחלון Install Windows (התקן את Windows), בחר שפה, שעה, מטבע, שיטת הזנה באמצעות מקלדת או שיטת הזנה אחרת ולאחר מכן לחץ על Next (הבא).
 4. בחלון Install Windows (התקן את Windows), לחץ על Repair your computer (תקן את המחשב).
 5. בחלון System Recovery Options (אפשרויות שחזור מערכת), לחץ על גירסת מערכת ההפעלה Windows Vista שברצונך לתקן ולאחר מכן לחץ על Next (הבא).
 6. בחלון System Recovery Options (אפשרויות שחזור מערכת), לחץ על Command Prompt (שורת פקודה).
החלון 'שורת פקודה' ייפתח ויציג את שורת הפקודה. בשורת הפקודה תקליד את הפקודות המפורטות בשלבים הבאים.

צעד 3: שנה את שמן של תיקיות Windows Vista

הערה כאשר תקליד בשורת הפקודה פקודה אחת או יותר מהפקודות שבשלבים הבאים בסעיף זה ותקיש ENTER, עלולה להתקבל הודעת השגיאה הבאה:
למערכת אין אפשרות לאתר את הקובץ שצוין.
אם התקבלה הודעה זו, עבור לשלב הבא בסעיף זה והקלד את הפקודה המפורטת בשלב.

בשורת הפקודה, הקלד את הפקודות הבאות:
 1. הקלד את הפקודה הבאה ולאחר מכן הקש ENTER:
  c:
 2. הקלד את הפקודה הבאה ולאחר מכן הקש ENTER:
  ren Windows Windows.Vista
 3. הקלד את הפקודה הבאה ולאחר מכן הקש ENTER:
  ren "Program Files" "Program Files.Vista"
 4. הקלד את הפקודה הבאה ולאחר מכן הקש ENTER:
  ren "Users" "Users.Vista"
 5. הקלד את הפקודה הבאה ולאחר מכן הקש ENTER:
  ren "Documents and Settings" "Documents and Settings.Vista"
שלב 4: העתק את התוכן או הזז את התוכן של התיקייה Windows.OLDהקלד את הפקודות הבאות בשורת הפקודה:
 1. הקלד את הפקודה הבאה ולאחר מכן הקש ENTER:
  move /y c:\windows.old\windows c:\
 2. הקלד את הפקודה הבאה ולאחר מכן הקש ENTER:
  move /y "c:\windows.old\program files" c:\
הקלד אחת מהפקודות הבאות בשורת הפקודה, בהתאם לנסיבות.

אם התקנת Windows הקודמת הייתה Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP או Microsoft Windows 2000
 • הקלד את הפקודה הבאה ולאחר מכן הקש ENTER:
  move /y "c:\windows.old\documents and settings" c:\
אם התקנת Windows הקודמת הייתה גירסה אחרת של Windows Vista
 • הקלד את הפקודה הבאה ולאחר מכן הקש ENTER:
  move /y c:\windows.old\users c:\

שלב 5: שחזר את סקטור האתחול עבור התקנת Windows הקודמת

הקלד אחת מהפקודות הבאות בשורת הפקודה, בהתאם לנסיבות.

הערה בפקודות הבאות, D: מייצג את כונן ה-DVD. אם כונן ה-DVD במחשב מיוצג באמצעות אות אחרת, לדוגמה E:, השתמש באות זו בפקודה.
 • אם התקנת Windows הקודמת הייתה Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP או Microsoft Windows 2000

  הקלד את הפקודה הבאה ולאחר מכן הקש ENTER: D:\boot\bootsect /nt52 c:
 • אם התקנת Windows הקודמת הייתה גירסה אחרת של Windows Vista

  הקלד את הפקודה הבאה ולאחר מכן הקש ENTER: D:\boot\bootsect /nt60 c:

שלב 6: שחזר את קובץ Boot.ini בהתקנת Windows הקודמת של Windows XP או של Windows 2000

הערה בצע שלבים אלה אך ורק אם ההתקנה הקודמת של היא של Windows XP או של Windows 2000.

בשורת הפקודה, הקלד את הפקודות הבאות:
 1. הקלד את הפקודה הבאה ולאחר מכן הקש ENTER:
  c:
 2. הקלד את הפקודה הבאה ולאחר מכן הקש ENTER:
  attrib boot.ini.saved -s -h -r
 3. הקלד את הפקודה הבאה ולאחר מכן הקש ENTER:
  ren"boot.ini.saved""boot.ini"
 4. הקלד את הפקודה הבאה ולאחר מכן הקש ENTER:
  attrib boot.ini +s +h +r

שלב 7: סגור את חלון שורת הפקודה, ולחץ על 'הפעל מחדש'

 1. הקלד את הפקודה הבאה בשורת הפקודה, ולאחר מכן הקש ENTER:
  exit
 2. לחץ על הפעל מחדש.
התקנת Windows הקודמת תתחיל לפעול.

מאפיינים

Article ID: 933168 - Last Review: יום שלישי 27 ספטמבר 2011 - Revision: 2.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
מילות מפתח 
kbexpertiseinter kbceip kbhowto kbinfo KB933168

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com