เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณติดตั้ง Professional บัญชีหรือบัญชี Express: "Microsoft Office Small Business Setup Wizard ล้มเหลวในการติดตั้ง SQL Server 2005"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 933041 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณติดตั้ง Microsoft Office บัญชี Professional หรือ Microsoft Office บัญชี Express คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
Microsoft Office Small Business Setup Wizard ล้มเหลวในการติดตั้ง SQL Server 2005
นอกจากนี้ แฟ้มบันทึกข้อผิดพลาดในการติดตั้งอาจประกอบด้วยข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ข้อความข้อผิดพลาดของ windows: การติดตั้งอื่นอยู่ในระหว่างดำเนินการ ทำการติดตั้งนั้นก่อนดำเนินการติดตั้งนี้ แหล่งชื่อแฟ้ม: sqlncli.msi

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากโปรแกรมอื่นกำลังใช้โปรแกรมติดตั้ง และกระบวนการติดตั้งนั้นต้องสามารถให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนที่คุณสามารถติดตั้ง Professional บัญชีหรือบัญชี Express

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดว่า กำลังติดตั้งโปรแกรมอื่นอยู่

 1. คลิกที่ปุ่มแถบงาน
 2. ถ้าโปรแกรมอื่นกำลังติดตั้งอยู่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้ว แล้ว ติดตั้ง Professional บัญชีหรือบัญชี Express
 3. หากไม่มีโปรแกรมกำลังติดตั้งอยู่ ไป "ขั้นตอนที่ 2: จบกระบวนการ MSI.exe " ส่วน

ขั้นตอนที่ 2: จบกระบวนการ MSI.exe

 1. คลิกขวาที่แถบงาน และจากนั้น คลิกตัวจัดการงาน.
 2. ใน Windows Task Manager คลิกการกระบวนการแท็บ
 3. ในรายการโปรแกรม ค้นหาสำหรับกระบวนการ MSI.exe
 4. จบกระบวนการ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้:
  • คลิกขวาที่กระบวนการ MSI.exe คลิกกระบวนการสิ้นสุดแล้ว คลิกใช่.
  • คลิกกระบวนการ MSI.exe คลิกกระบวนการสิ้นสุดแล้ว คลิกใช่.
 5. ปิดตัวจัดการงานของ Windows
 6. ติดตั้ง Professional บัญชีหรือบัญชี Express

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 933041 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 กันยายน 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Accounting Professional 2008
 • Microsoft Office Accounting Professional 2007
 • Microsoft Office Accounting Express 2008
 • Microsoft Office Accounting Express 2007
Keywords: 
kbtshoot kberrmsg kbmbsmigrate kbprb kbmt KB933041 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:933041

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com