Datoteke sa kamere Canon EOD 1D ili 1DS mogu biti o?te?ene nakon kori??enja programa Windows foto-galerija, Windows Live foto-galerija ili Windows Explorer za ure?ivanje metapodataka datoteke u operativnim sistemima Windows Vista ili Windows XP SP2

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 932988 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

SIMPTOMI

Kada koristite programe Windows foto-galerija, Windows Live foto-galerija ili Windows Explorer u operativnom sistemu Windows Vista ili u operativnom sistemu Windows XP servisni paket 2 (SP2) da biste uredili metapodatke za datoteku slike koja koristi RAW format slike, datoteka mo?e biti o?te?ena. Do problema dolazi samo ako datoteka slike koristi TIFF standard slike i kopirana je na ra?unar sa nekog od slede?ih modela digitalnih SLR kamera:
 • Canon EOS 1D
 • Canon EOS 1DS
Na primer, do ovog problema mo?e do?i u slede?em slu?aju:
 • U programima Windows foto-galerija, Windows Live foto-galerija ili Windows Explorer, kliknuli ste desnim tasterom mi?a na datoteku slike, a zatim ste izabrali stavku Svojstva.
 • Izabrali ste karticu Detalji, a zatim ste promenili informacije u bilo kojem od navedenih polja.
U ovom slu?aju, datoteka se skra?uje i ne mo?e se vratiti u prethodno stanje. Datoteka slike vi?e ne mo?e da se prika?e.

Napomena Metapodaci datoteke slike uklju?uju slede?e stavke:
 • naslov
 • tema
 • autor
 • detalji o datumu

RE?ENJE

Da biste re?ili ovaj problem, preuzmite hitnu ispravku koja je opisana u slede?em ?lanku Microsoft baze znanja:
938979 Dostupna je ispravka koja pobolj?ava performanse i pouzdanost operativnog sistema Windows Vista (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

STATUS

Microsoft je potvrdio da je ovo problem kod Microsoft proizvoda navedenih u odeljku ?Odnosi se na?.

DODATNE INFORMACIJE

Za vi?e informacija o imenovanju paketa softverskih ispravki kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
816915 Nova ?ema imenovanja datoteka za pakete ispravki za Microsoft Windows softver (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Za vi?e informacija kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
824684 Opis standardne terminologije koja se koristi za opisivanje Microsoft softverskih ispravki

Proizvode nezavisnih proizvo?a?a o kojima se govori u ovom ?lanku proizvela su preduze?a koja su nezavisna od korporacije Microsoft. Microsoft ne daje garanciju, podrazumevanu ili neku drugu, u pogledu performansi ili pouzdanosti ovih proizvoda.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 932988 - Poslednji pregled: 29. decembar 2007. - Revizija: 4.3
ODNOSI SE NA
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Ultimate 64-bit Edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit Edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit Edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2)
 • Windows Live Photo Gallery
Klju?ne re?i: 
kbvistasp1fix kbwinliveportal kbfix kbbug kbhotfixserver kbqfe kbexpertisebeginner KB932988

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com