ความแตกต่างของเวลาใน Office เสมือน Groove 3.x และเครื่องมือ Groove 2007 ที่มีสาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาการปรับเวลาตามฤดูกาล

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 932607 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการแก้ไขความแตกต่างของเวลาใน Microsoft Office Groove เครื่องมือที่มีสาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) ปัญหานี้มีผลอย่างมากที่สุดกับรุ่นของเครื่องมือปฏิทินและเครื่องมือการประชุมที่นำออกใช้ ด้วย Groove เสมือน Office 3x และ กับ Microsoft Office Groove 2007 ปัญหานี้ยังมีผลใด ๆ Groove มือรุ่นที่โดยอัตโนมัติสร้าง และแสดงบันทึกเวลาสำหรับรายการใหม่ หรือแก้ไขรายการ รายการเหล่านี้รวมถึงข้อความโต้ตอบแบบทันที รายการการสนทนา เครื่องมือการอภิปราย หรือระเบียนเครื่องมือฟอร์ม

เครื่องมือเหล่านี้อาจอยู่ใน SharePoint 2010 พื้นที่ทำงานหนึ่ง หรือมากกว่ามีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
 • คุณสามารถสร้างพื้นที่ทำงานของ Groove เวอร์ชัน 2007 ใน 2010 พื้นที่ทำงานของ SharePoint
 • คุณปรับรุ่นจาก Office Groove 2007 และพื้นที่ทำงาน จากรุ่นนั้น หรือ จากรุ่นก่อนหน้า
 • คุณได้รับการยอมรับคำเชิญที่ถูกส่งจาก Groove 2007

หมายเหตุ ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นใน 2010 Groove พื้นที่ทำงานใน 2010 พื้นที่ทำงานของ SharePoint พื้นที่ทำงานของ groove 2010 รวมเอาการสนับสนุนโซนเวลาแบบไดนามิก

คำแนะนำ

ในบางครั้ง ประเทศหรือภูมิภาคเปลี่ยนวิธีพิจารณาถึงเวลาตามฤดูกาล ตัวอย่างเช่น ในปี 2550 ประเทศสหรัฐอเมริกาเริ่มสลับเป็นการปรับเวลาตามฤดูกาลสามสัปดาห์ก่อนหน้านี้ และกลับไปยังเวลามาตรฐานหนึ่งสัปดาห์ในภายหลัง เครื่องมือใน Groove 2007 และรุ่นก่อนหน้าของ Groove คาดว่ากฎการเลื่อนเวลาตามฤดูกาลที่ถูกใช้เมื่อสิ้นสุดปี 2006 สำหรับ Groove ผู้สื่อสารข้ามโซนเวลาที่แตกต่างกัน การเปลี่ยนแปลงกฎเหล่านี้อาจสร้างความแตกต่างของเวลาในเครื่องมือใด ๆ พื้นที่ทำงานที่มีรายการของข้อมูลที่แสดงเวลา

เงื่อนไขนี้นำไปใช้กับรายการที่มีวัน และเวลาที่มีป้อน โดยผู้ใช้ เช่นปฏิทินเหตุการณ์หรือการประชุมในเครื่องมือการประชุม เงื่อนไขนี้ยังนำไปใช้กับรายการที่บันทึกเวลา เช่นข้อความโต้ตอบแบบทันทีหรือรายการการสนทนาที่สร้างโดยอัตโนมัติ

ยกเว้นสำหรับ 3.1 การบริการการสำรองข้อมูลขององค์กร Groove และรุ่นก่อนหน้าของบริการการสำรองข้อมูลองค์กร Groove ผลิตภัณฑ์ประเภทเซิร์ฟเวอร์ Groove ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการปรับเวลาตามฤดูกาล ปัญหาเฉพาะในองค์กร Groove สำรอง 3.1 การบริการเป็นที่จัดตารางเวลาการสำรองข้อมูลตามกฎการเลื่อนเวลาตามฤดูกาลที่มีการใช้ในปี 2549 ที่เกิดขึ้น

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการปรับเวลาตามฤดูกาลของ 2007 ดูส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการประหยัดตามฤดูกาล"

เงื่อนไขที่คุณสามารถละเว้นปัญหานี้

คุณสามารถละเว้นปัญหานี้สำหรับในพื้นที่ทำงานต่าง ๆ ต่อไปนี้:
 • พื้นที่ทำงานที่ประกอบด้วยสมาชิกที่เดียวเท่านั้น
 • พื้นที่ทำงานที่ไม่ประกอบด้วยเครื่องมือปฏิทิน เครื่องมือการประชุม เครื่องมือการสนทนา หรือเครื่องมือฟอร์ม และที่คุณลักษณะการสนทนาไม่ได้ใช้
 • พื้นที่ทำงานที่สมาชิกทั้งหมดอยู่ในเขตเวลาเดียวกัน
 • สมาชิกทั้งหมดอยู่ในโซนเวลาของสหรัฐอเมริกาที่เปลี่ยนแปลงในลักษณะเดียวกันกับพื้นที่ทำงาน
 • พื้นที่ทำงานที่สมาชิกทั้งหมดอยู่ในโซนเวลาที่ไม่เปลี่ยนแปลง
 • พื้นที่ทำงานที่ใช้แม่แบบพื้นที่ทำงานของ Groove 2010

เงื่อนไขซึ่งปัญหานี้อาจมีผลต่อคุณ

ปัญหานี้อาจมีผลต่อประสบการณ์ของคุณเมื่อคุณใช้ Groove หากมีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
 • คุณกำลังใช้พื้นที่ทำงานที่ประกอบด้วยเครื่องมือปฏิทินหรือเครื่องมือการประชุม
 • เครื่องมือเหล่านี้ประกอบด้วยรายการที่เกิดขึ้นระหว่างฤดูรอบระยะเวลาที่ไม่มีรอบระยะเวลาการประหยัดตามฤดูกาลในปี 2549
 • คอมพิวเตอร์ของสมาชิกอย่างน้อยหนึ่งที่อยู่ในโซนเวลามีการเปลี่ยนแปลง และคอมพิวเตอร์ของสมาชิกอื่นที่อยู่ในโซนเวลาไม่เปลี่ยนแปลง หรือการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างออกไป มีผลตัวอย่างเช่น จากการเปลี่ยนแปลง 2007 ปัญหานี้กับพื้นที่ทำงานที่ประกอบด้วยสมาชิกใน เวลากลางของสหรัฐอเมริกา และสมาชิกอื่นใน เวลายุโรปตะวันตก (ตัวอย่างเช่น สมาชิกอัมสเตอร์ดัม)
เมื่อเงื่อนไขทั้งหมดเหล่านี้เป็นจริง จะมีความแตกต่างในเวลาที่สมาชิกในโซนเวลาที่แตกต่างกันดูแสดง สำหรับเหตุการณ์ หรือการประชุม

นอกจากนี้ ปัญหานี้อาจมีผลต่อประสบการณ์ของคุณเมื่อคุณใช้ Groove หากมีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
 • คุณสร้างรายการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งในระหว่างรอบระยะเวลาการปรับเวลาตามฤดูกาลใหม่:
  • การอภิปราย
  • แบบฟอร์มเครื่องมือระเบียนที่มีการบันทึกเวลา
  • รายการการสนทนา
  • ข้อความโต้ตอบแบบทันที
 • คอมพิวเตอร์ของสมาชิกอย่างน้อยหนึ่งที่อยู่ในโซนเวลามีการเปลี่ยนแปลง และคอมพิวเตอร์ของสมาชิกอื่นที่อยู่ในโซนเวลาไม่เปลี่ยนแปลง หรือการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างออกไป
เมื่อเงื่อนไขต่อไปนี้เป็นจริง จะมีความแตกต่างใน timestamps ที่สมาชิกในโซนเวลาที่แตกต่างกันเห็นแสดงสำหรับสินค้า

ตัวอย่าง

Bob อยู่ Chicago และ Anders อัมสเตอร์ดัม เขากำลังใช้เครื่องมือการประชุม Groove Bob สร้างการประชุมสำหรับ 12 เดือนมีนาคม 2007 เวลา 9:00 น. Bob คาดว่า Anders เพื่อดูความแตกต่างของเวลาหกชั่วโมง และดูเวลาการประชุมในเครื่องมือการประชุมที่เขาเป็น 3:00 น. อย่างไรก็ตาม เวลาการประชุมจะแสดงอย่างไม่ถูกต้องเป็น 4:00 น.สำหรับ Anders

ในทางกลับกัน ถ้า Anders สร้างการประชุมสำหรับ 12 เดือนมีนาคม 2007 ที่ 3:00 น. Bob เห็นเวลาการประชุมเป็น 8:00 น. หนึ่งชั่วโมงก่อน

คำแนะนำ

ถ้าคุณตรวจสอบว่า ปัญหานี้มีผลต่อเครื่องมือในพื้นที่ทำงานของคุณ Groove อย่างน้อยหนึ่ง อ่านในส่วนต่อไปนี้ ขั้นตอนที่คุณต้องดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหานี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่นรุ่นของ Microsoft Windows และรุ่นของ Groove ที่กำลังใช้อยู่

มีการเปลี่ยนแปลงการปรับเวลาตามฤดูกาลมากมายนับตั้งแต่ปี 2006 บทความนี้อธิบายขั้นตอน remedial ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการปรับเวลาตามฤดูกาล 2007 ในสหรัฐอเมริกา อธิบายขั้นตอน remedial ในสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • สมาชิกทั้งหมดใช้ Groove 2007 พวกเขาจะใช้เครื่องมือปฏิทินหรือเครื่องมือการประชุมในพื้นที่ทำงานของ Groove ที่ถูกสร้างขึ้นใน Groove 2007 ด้วยรุ่นพื้นที่ทำงานเป็นค่าเริ่มต้น
 • สมาชิกทั้งหมดใช้ Groove 2007 บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista อย่างไรก็ตาม สมาชิกใช้เครื่องมือปฏิทินหรือเครื่องมือการประชุมในพื้นที่ทำงานของ Groove ที่ถูกสร้างขึ้นใน Groove เสมือน Office 3.x.
 • สมาชิกทั้งหมดของพื้นที่ทำงานที่กำลังทำงานอยู่ Groove 2007 อย่างไรก็ตาม สมาชิกกำลังใช้การผสมของระบบปฏิบัติการ Windows มีใช้เครื่องมือปฏิทินหรือเครื่องมือการประชุมในพื้นที่ทำงานของ Groove ที่ถูกสร้างขึ้นใน Groove เสมือน Office 3.x.
 • สมาชิกทั้งหมดของพื้นที่ทำงานที่กำลังทำงานอยู่ Groove เสมือน Office 3x.

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงการปรับเวลาตามฤดูกาล ค้นหาการกำหนดค่าพื้นที่ทำงานของคุณในสถานการณ์ต่อไปนี้

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหาการปรับเวลาตามฤดูกาลของ Microsoft ดู "" ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบันทึกการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลใกล้ส่วนท้ายของบทความนี้

สมาชิกทั้งหมดใช้ Groove 2007 พวกเขาจะใช้เครื่องมือปฏิทินหรือเครื่องมือการประชุมในพื้นที่ทำงานของ Groove ที่ถูกสร้างขึ้นใน Groove 2007

เป็นสมาชิกของพื้นที่ทำงานที่ใช้ Windows XP ติดตั้งการปรับปรุงโซนเวลาสำหรับ Windows XP หลังจากโปรแกรมปรับปรุง นัดหมายในปฏิทินและเวลาการประชุมที่มีการกำหนดตารางเวลาเกิดขึ้นในระหว่างรอบระยะเวลาที่ขยาย DST อาจไม่ถูกต้องสำหรับสมาชิกของพื้นที่ทำงานทั้งหมดโซนเวลา

เมื่อต้องการคืนค่าเวลาการนัดหมายที่สอดคล้องกันและเวลาการประชุม ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. โดยตรงสมาชิกของพื้นที่ทำงานทั้งหมดที่กำลังเรียกใช้ Windows XP หรือ Windows Server 2003 เพื่อติดตั้งการปรับปรุงโซนเวลา 2007 สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows ของ Microsoft
 2. ทันทีที่มีการติดตั้งการปรับปรุงโซนเวลา 2007 แก้ไขด้วยตนเองมือปฏิทินการนัดหมายและรายการเครื่องมือการประชุมทั้งหมดในรอบระยะเวลาของการ DST เพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่า จะมีความถูกต้อง
สมาชิกทั้งหมดใช้ Groove 2007 บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista อย่างไรก็ตาม สมาชิกใช้เครื่องมือปฏิทินหรือเครื่องมือการประชุมในพื้นที่ทำงานของ Groove ที่ถูกสร้างขึ้นใน Groove เสมือน Office 3x

ปฏิทินการนัดหมายและเวลาการประชุมที่มีการกำหนดตารางเวลาเกิดขึ้นในระหว่างรอบระยะเวลาที่ขยาย DST อาจไม่ถูกต้องสำหรับสมาชิกของพื้นที่ทำงานทั้งหมดโซนเวลา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ แก้ไขด้วยตนเองปฏิทินการนัดหมายและเวลาการประชุมในรอบระยะเวลาของการ DST เพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่า จะมีความถูกต้องทั้งหมด

สมาชิกทั้งหมดของพื้นที่ทำงานที่กำลังทำงานอยู่ Groove 2007 อย่างไรก็ตาม สมาชิกกำลังใช้การผสมของระบบปฏิบัติการ Windows พวกเขาจะใช้เครื่องมือปฏิทินหรือเครื่องมือการประชุมในพื้นที่ทำงานของ Groove ที่ถูกสร้างขึ้นใน Groove เสมือน Office 3x.

ปฏิทินการนัดหมายและเวลาการประชุมที่มีการกำหนดตารางเวลาเกิดขึ้นในระหว่างรอบระยะเวลาที่ขยาย DST อาจไม่ถูกต้องสำหรับสมาชิกของพื้นที่ทำงานทั้งหมดโซนเวลา นี้อาจเป็นจริงแม้หลังจากที่ผู้ใช้ติดตั้งการปรับปรุงโซนเวลาสำหรับระบบปฏิบัติการ Windows

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ผู้จัดการพื้นที่ทำงานที่ต้องทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. โดยตรงสมาชิกของพื้นที่ทำงานทั้งหมดที่กำลังเรียกใช้ Windows XP หรือ Windows Server 2003 เพื่อติดตั้งการปรับปรุงโซนเวลาสำหรับระบบปฏิบัติการ Windows
 2. การส่งออกข้อมูลปฏิทินจากปฏิทินเครื่องมือในการ Groove 3 ของ Office เสมือนx พื้นที่ทำงาน

  หมายเหตุ ไม่สามารถส่งออกข้อมูลของเครื่องมือการประชุม
 3. สร้างพื้นที่ทำงาน Groove 2007 ใหม่ที่ประกอบด้วยเครื่องมือปฏิทินและเครื่องมือการประชุม ถ้าจำเป็น
 4. นำเข้าข้อมูลปฏิทินลงในเครื่องมือ Groove 2007 ปฏิทินใหม่
 5. แก้ไขการนัดหมายที่ไม่ถูกต้องในรอบระยะเวลาที่ขยาย DST ด้วยตนเอง สร้างการประชุมใหม่อีกครั้งตามที่ต้องการในเครื่องมือการประชุมใหม่
 6. เชิญสมาชิกอื่นพื้นที่ทำงานการเข้าร่วมในพื้นที่ทำงานใหม่
สมาชิกทั้งหมดของพื้นที่ทำงานที่กำลังทำงานอยู่ Groove เสมือน Office 3x.

ปฏิทินการนัดหมายและเวลาการประชุมที่มีการกำหนดตารางเวลาเกิดขึ้นในระหว่างรอบระยะเวลาที่ขยาย DST อาจไม่ถูกต้องสำหรับสมาชิกของพื้นที่ทำงานทั้งหมดโซนเวลา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ สมาชิกของพื้นที่ทำงานทั้งหมดต้องปรับรุ่นไป Groove 2007

หมายเหตุ ถ้าองค์กรของคุณอยู่ในขณะนี้ไม่สามารถปรับรุ่นเป็น Groove 2007 ดูคำแนะนำที่ "เกี่ยวกับสำหรับ Office เสมือน Groove 3x ผู้ใช้ที่ไม่สามารถปรับรุ่น"ส่วน

นอกจากนี้ ผู้จัดการพื้นที่ทำงานที่ต้องทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. โดยตรงสมาชิกของพื้นที่ทำงานทั้งหมดที่กำลังเรียกใช้ Windows XP หรือ Windows Server 2003 เพื่อติดตั้งการปรับปรุงโซนเวลาสำหรับระบบปฏิบัติการ Windows
 2. ส่งออกข้อมูลปฏิทินจากเครื่องมือปฏิทินใน 3 Groove เสมือน Officex พื้นที่ทำงาน

  หมายเหตุ ไม่สามารถส่งออกข้อมูลของเครื่องมือการประชุม
 3. สร้างพื้นที่ทำงาน Groove 2007 ใหม่ที่ประกอบด้วยเครื่องมือปฏิทินและเครื่องมือการประชุม ถ้าจำเป็น
 4. นำเข้าข้อมูลปฏิทินลงในเครื่องมือ Groove 2007 ปฏิทินใหม่
 5. แก้ไขการนัดหมายที่ไม่ถูกต้องในรอบระยะเวลาที่ขยาย DST ด้วยตนเอง สร้างการประชุมใหม่อีกครั้งตามที่ต้องการในเครื่องมือการประชุมใหม่
 6. เชิญสมาชิกอื่นพื้นที่ทำงานการเข้าร่วมในพื้นที่ทำงานใหม่

คำแนะนำสำหรับ Groove 3 เสมือนx ผู้ใช้ที่ไม่สามารถปรับรุ่น

ถ้าองค์กรของคุณอยู่ในขณะนี้ไม่สามารถปรับรุ่นเป็น Groove 2007 อ่านคำแนะนำต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหาการปรับเวลาตามฤดูกาล

เวลารายการเสมอแสดงผลได้อย่างถูกต้องสำหรับสมาชิกที่เพิ่มรายการ ดังนั้น สมาชิกที่เพิ่มรายการในระหว่างรอบระยะเวลาสี่สัปดาห์เพิ่มเติม ควรพิจารณาถึงตำแหน่งที่ตั้งของโซนเวลาของสมาชิกพื้นที่ทำงานอื่น ๆ แล้ว ทำตามขั้นตอนเพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่า สมาชิกเหล่านี้ทราบว่าระยะเวลาที่แน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าการแสดงเวลาเป็นสิ่งสำคัญมากขึ้น

คำแนะนำเครื่องมือการประชุม

 • เมื่อคุณสร้างการประชุม เพิ่มโซนเวลารายละเอียดเรื่องการประชุม และราย ละเอียดการประชุม เช่นในตัวอย่างต่อไปนี้:

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  รายละเอียดของโซนเวลา

 • ถ้าคุณต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่า สมาชิกที่ได้รับผลกระทบเข้าใจครั้งเหตุการณ์เฉพาะ หรือการประชุมครั้ง ส่งข้อความ ที่ประกอบด้วยรายละเอียดของเวลา

คำแนะนำเครื่องมือของปฏิทิน

โดยทั่วไป เพิ่มเหตุการณ์การแจ้งเตือนไปที่ปฏิทินทั้งหมดที่เครื่องมือเพื่อเตือนสมาชิกตระหนักถึงความแตกต่างของเวลาที่เป็นไปได้ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างรอบระยะเวลาการปรับเวลาตามฤดูกาลเพิ่มเติม คุณสามารถใส่คำแนะนำที่อธิบายถึงวิธีการสร้างเหตุการณ์การเตือนอื่น ๆ โดยตรงในเหตุการณ์ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก เพิ่มเหตุการณ์.
 2. ในการ ชื่อเรื่อง ฟิลด์ ชนิด ข้อควรระวัง: เหตุการณ์ครั้งอาจแสดงอย่างไม่ถูกต้องสำหรับรอบระยะเวลานี้.
 3. ในการ เริ่มการทำงาน ฟิลด์ คลิก ปฏิทิน ไอคอน จากนั้นคลิก 11 มีนาคม 2007.
 4. ในการ สิ้นสุด ฟิลด์ คลิก ปฏิทิน ไอคอน จากนั้นคลิก 31 มีนาคม 2007.
 5. คลิก เหตุการณ์ตลอดทั้งวัน.
ในการ รายละเอียด ฟิลด์ อธิบายวิธีการสร้างเหตุการณ์การเตือนนี้ในเครื่องอื่นปฏิทินมือ เช่นในตัวอย่างต่อไปนี้:

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
เขตข้อมูลรายละเอียด


คลิก ตกลง. เหตุการณ์การเตือนจะแสดงอยู่ในมุมมองเดือนเครื่องมือปฏิทินเป็นดังนี้:

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ปฏิทินมุมมองเดือนของเครื่องมือ


สมาชิกสามารถเปิดเหตุการณ์นี้เพื่ออ่านรายละเอียด พวกเขายังสามารถชี้ไปที่เหตุการณ์เพื่อแสดงหน้าต่างรายละเอียดที่แสดงส่วนใหญ่ของรายละเอียด เช่นในตัวอย่างต่อไปนี้:

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ข้อความรายละเอียดของปฏิทินเหตุการณ์


หมายเหตุ ทำซ้ำขั้นตอนนี้เพื่อสร้างเหตุการณ์การเตือนสำหรับสัปดาห์ของเดือน 28 ตุลาคม 2007 ถึง 4 พฤศจิกายน 2007

นอกจากนี้ ลองพิจารณาว่า เป็นสิ่งสำคัญสำหรับสมาชิกที่ต้องทราบแน่นอนเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดสำหรับเหตุการณ์เกิดขึ้น ถ้าคุณตัดสินใจว่า รายละเอียดเหล่านี้มีความสำคัญไม่ คุณสามารถกำหนดเหตุการณ์เป็นเหตุการณ์ตลอดทั้งวันได้ โดยไม่มีการแสดงเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดสำหรับเหตุการณ์ ตัวอย่างเช่น ดูปฏิทินเหตุการณ์ต่อไปนี้:

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ปฏิทินเหตุการณ์


เหตุการณ์ปฏิทินจะแสดงในมุมมองสัปดาห์ของเครื่องมือปฏิทิน โดยไม่มีการแสดงรายการเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุด เช่นในตัวอย่างต่อไปนี้:

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
 มุมมองสัปดาห์ของเครื่องมือในปฏิทิน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบันทึกการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล

เริ่มต้นในฤดูใบไม้ผลิของ 2007, DST เริ่มวันและวันสิ้นสุดสำหรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการนโยบายพลังงานของ 2005 ของสหรัฐอเมริกา วัน DST ในสหรัฐอเมริกาเริ่มสามสัปดาห์ก่อนหน้า (2:00 น.ในวันอาทิตย์ที่สองในเดือนมีนาคม) และสิ้นสุดที่หนึ่งสัปดาห์หลังจากนั้น (2:00 น.ในวันอาทิตย์แรกในเดือนพฤศจิกายน) กว่าก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงการใช้ลักษณะพิเศษ หลายประเทศอื่นได้ทำการเปลี่ยนแปลงวันเริ่มต้นของ DST และวันสิ้นสุด

เพื่อช่วยให้ลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ของที่อยู่ Microsoft แสดง การปรับปรุงสำหรับระบบปฏิบัติการ Windows ในการสนับสนุน Mainstream นอกจากนี้ Microsoft ได้พัฒนาปรับปรุงและเครื่องมือสำหรับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Microsoft ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในวันของช่วงการเปลี่ยนภาพ DST

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงระบบปฏิบัติการ Windows สำหรับการเปลี่ยนแปลง DST คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
942763 การปรับปรุงโซนเวลาแบบสะสม 2550 ธันวาคมสำหรับระบบปฏิบัติการ Windows ของ Microsoft
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของไมโครซอฟท์และคำแนะนำการเปลี่ยนแปลงที่ DST ของที่อยู่อื่น แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com/gp/dst_overview

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 932607 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 กันยายน 2554 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Groove 2007
 • Groove Virtual Office 3.0 File Sharing Edition
 • Groove Virtual Office 3.0 Professional Edition
 • Groove Virtual Office 3.0 Project Edition
 • Groove Virtual Office 3.0 Trial Edition
 • Groove Virtual Office 3.1 File Sharing Edition
 • Groove Virtual Office 3.1 Professional Edition
 • Groove Virtual Office 3.1 Project Edition
 • Groove Virtual Office 3.1 Trial Edition
 • Microsoft Office Groove 2010 Office Groove
Keywords: 
kbinfo kbtshoot kbexpertiseinter kbprb kbmt KB932607 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:932607

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com