PATAISA: d?l DST keitim? sistemos ?Windows? programos, naudojan?ios TZ aplinkos kintam?j?, gali veikti kitaip, nei tikimasi

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 932590 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

PO?YMIAI

D?l vasaros/?iemos laiko (DST ? Daylight Saving Time) keitim? sistemos ?Windows? programos, naudojan?ios TZ aplinkos kintam?j?, gali veikti kitaip, nei tikimasi. Pradedant nuo 2007 m. pavasario, DST prad?ios data ir pabaigos data Jungtin?se Valstijose pasikeis, kad atitikt? 2005 m. Energijos strategijos akt?. Jungtin?se Valstijose DST prasid?s 3 svait?mis anks?iau (kovo m?n. antro sekmadienio 2:00 val.) ir pasibaigs viena savaite v?liau (lapkri?io m?n. pirmo sekmadienio 2:00 val.) nei pra?jusiais metais.

Kai operacin?se sistemose ?Windows Vista?, ?Microsoft Windows Server 2003? ir ?Microsoft Windows XP? naudojate TZ aplinkos kintam?j?, C vykdymo laiko (CRT ? C Run-Time) funkcija localtime ir CRT funkcija _localtime64 neteisingai atpa?ins DST. ?ios funkcijos atpa?ins vis? dat? DST kaip prasidedant? baland?io m?n. pirm? sekmadien? ir pasibaigiant? spalio m?n. paskutin? sekmadien?.

PASTABA: jei turite program?, naudojan?i? ?Microsoft? C vykdymo laiko (CRT) bibliotek?, gali reik?ti naujinti. Naujausi CRT naujinimai nevaizduoja naujo atrasto poveikio produktams, kurie jau buvo i?vardyti senesn?se su konkre?iais produktais susijusiose ?Microsoft? ataskaitose. Ta?iau program? k?r?jai gali gauti CRT naujinimus ir atnaujinti savo programas.

Jei CRT veikimas turi ?takos programai, galite pad?ti pa?alinti ?? veikim? ?diegdami atnaujint? CRT bibliotek?.

CRT naujinimo ir operacin?s sistemos ?Windows? naujinimas skiriasi ?iais aspektais:
 • Operacin?s sistemos ?Windows? naujinimas leid?ia ?Windows? tinkamai atpa?inti DST keitimus naudojant naujas 2007 m. DST taisykles. ?Microsoft? paprastai rekomenduoja ?? naujinim? kiekvienam vartotojui.
 • Kai ?diegus CRT naujinim? programos i?kvie?ia CRT bibliotekas, CRT bibliotekos naudoja 2007 m. DST taisykles, kad tinkamai tvarkyt? datas. CRT n?ra programa. Vartotojas tiesiogiai nes?veikauja su CRT. CRT yra DLL, kuri? naudoja pasirinktin?s programos.
Kaupiamasis operacin?s sistemos ?Windows? naujinimas ir CRT naujinimas nesusij?. N? vienas naujinimas ne?alina problem?, kurias sukelia antrasis naujinimas.

SPRENDIMAS

Informacija apie naujinim?

?? fail? galite atsisi?sti i? ?Microsoft? atsisiuntim? centro:
?Windows Server 2003?
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?sti WindowsServer2003-KB932590-x86-ENU.exe paket? dabar.
?Windows Server 2003?, skirta ?Itanium? technologija pagr?stoms sistemoms
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?sti WindowsServer2003-KB932590-ia64-ENU.exe paket? dabar.
?Windows Server 2003? x64 leidimas
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?sti WindowsServer2003.WindowsXP-KB932590-x64-ENU.exe paket? dabar.
?Windows Vista?
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?sti Windows6.0-KB932590-x86.msu paket? dabar.
?Windows Vista?, skirta x64 pagr?stoms versijoms
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?sti Windows6.0-KB932590-x64.msu paket? dabar.
?Windows XP?
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?sti WindowsXP-KB932590-x86-ENU.exe paket? dabar.
?Windows XP? x64 leidimas
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?sti WindowsServer2003.WindowsXP-KB932590-x64-ENU.exe paket? dabar.

Jei norite gauti daugiau informacijos apie tai, kaip atsisi?sti ?Microsoft? palaikymo failus, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
119591 Kaip gauti ?Microsoft? palaikymo failus naudojant tinklo tarnybas (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
?Microsoft? patikrino, ar ?iame faile n?ra virus?. ?Microsoft? naudojo naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?, kuri buvo prieinama failo pad?jimo dien?. Failas saugomas padidinto saugumo serveriuose. Tai padeda i?vengti bet koki? neleistin? failo pakeitim?.

B?tinosios s?lygos

N?ra joki? b?tin?j? s?lyg?, kurios tur?t? b?ti taikomos ?iam programin?s ?rangos naujinimui.

Reikalavimas paleisti i? naujo

Pritaik? ?? programin?s ?rangos naujinim?, turite paleisti kompiuter? i? naujo.

Naujinimo pakeitimo informacija

?is programin?s ?rangos naujinimas nepakei?ia joki? kit? kar?t?j? patais?.

Informacija apie fail?

?ios kar?tosios pataisos versija angl? kalba turi failo atributus (arba v?lesnius failo atributus), kurie i?vardyti toliau esan?ioje lentel?je. ?i? fail? datos ir laikas sura?yti pasauliniu koordinuotuoju laiku (CUT). Per?i?rint failo informacij?, ?is laikas pakei?iamas ? vietos laik?. Jei norite pamatyti skirtum? tarp CUT ir vietos laiko, naudokite valdymo skydo elemento Data ir laikas skirtuk? Laiko juosta.
?Windows XP?
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Msvcrt.dll7.0.2600.3085343,0402007-Vas-1910:32x86
?Windows Vista?, 32 bit? versija
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Msvcrt.dll7.0.6000.20538681,4722007-Vas-1602:42x86
?Windows Vista?, 64 bit? versija
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Msvcrt.dll7.0.6000.20538641,0242007-Vas-1604:06x64
?Windows Server 2003?, 32 bit? versija
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Msvcrt.dll7.0.3790.4031349,1842007-Vas-2807:43x86
?Windows Server 2003?, 64 bit? versija
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Msvcrt.dll7.0.3790.4031519,6802007-Vas-2808:14x64
?Windows Server 2003?, 64 bit? versija, skirta ?Itanium? procesoriams
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Msvcrt.dll7.0.3790.4031952,8322007-Vas-2808:13IA-64

B?SENA

?Microsoft? patvirtino, kad tai yra ?Microsoft? produkt?, i?vardyt? dalyje ?Taikoma?, problema.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Pritaikius ?? naujinim?, programos, kuriose nustatytas TZ aplinkos kintamasis, tinkamai atpa?ins 2007 m. DST.

Jei norite gauti daugiau informacijos apie TZ aplinkos kintam?j?, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? k?r?j? tinklo (MSDN) svetain?je:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/90s5c885(VS.80).aspx
DST keitimas taip pat gali tur?ti ?takos CRT funkcijoms ir ?Microsoft? platform? klasi? (MFC ? Microsoft Foundation Classes) funkcijoms, i?kvie?ian?ioms funkcijas localtime ir _localtime64. ?ios CRT ir MFC funkcijos i?kvie?ia funkcijas localtime ir _localtime64:
 • ctime
 • _wctime
 • _tctime
 • _ctime64
 • _wctime64
 • _tctime64
 • mktime
 • _mktime64
 • _utime
 • _wutime
 • _tutime
 • _utime64
 • _wutime64
 • _tutime64
 • COleDateTime::operator=
 • CTime::GetLocalTm
 • CTime::Format
Jei norite gauti daugiau informacijos apie programin?s ?rangos naujinim? terminologij?, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
824684 ?prastos terminologijos, vartojamos Microsoft programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti, apra?as

Savyb?s

Straipsnio ID: 932590 - Paskutin? per?i?ra: 2007 m. gegu??s 11 d. - Per?i?ra: 1.3
TAIKOMA
 • The C Run-Time (CRT)
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
Rakta?od?iai: 
kbvistasp1fix kbhotfixserver kbqfe kbpubtypekc KB932590

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com