เมื่อคุณพิมพ์ข้อความอีเมลใน Office Outlook 2003 หรือ Outlook Express ข้อความที่มีการพิมพ์ที่อยู่ดังนั้นเล็กว่า คุณจะไม่สามารถอ่าน

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 932538 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณพิมพ์ข้อความอีเมลใน Microsoft Office Outlook 2003 หรือ Microsoft Outlook Express ข้อความที่พิมพ์ออกมาดังนั้นเล็กว่า คุณจะไม่สามารถอ่านได้

หมายเหตุ:ปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นใน Microsoft Office Outlook 2007

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากคุณลักษณะ "พอลดขนาดไปยังดี" ใน Outlook 2003 หรือ ใน Outlook Express จะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ ดังนั้น ถ้าเนื้อหาของข้อความอีเมลที่มี wider กว่าความกว้างของกระดาษ ขนาดของข้อความจะลดลงให้พอดีบนกระดาษ ถ้าขนาดของข้อความจะลดลงมากเกินไป ข้อความที่พิมพ์ออกมามีดังนั้นเล็กว่า คุณจะไม่สามารถอ่าน

การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack

Windows Vista:

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ขอรับ Service Pack ล่าสุดสำหรับ Windows Vista สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
935791วิธีการขอรับ Service Pack ของ Windows Vista รุ่นล่าสุด

Windows XP:

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ขอรับ Service Pack ใหม่ล่าสุดของ Windows XP สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322389วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดของ Windows XP

ข้อมูลการปรับปรุง

มีการแก้ปัญหานี้ได้ในการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Internet Explorer MS07-027สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงนี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
931768ms07-027: สะสม Security Update สำหรับ Internet Explorer


ถ้าคุณทำตามขั้นตอนในบทความนี้ และปัญหายังคงเกิดขึ้น กรุณาลองขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ข้อมูลแฟ้มสำหรับแฟ้มต่อไปนี้เป็นรุ่นต่อไปนี้ หรือใหม่กว่า:
  Ieframe.dll 7.0.6000.20544 6,056,448 10-มีนาคม-2007 03:33 x 86 SP2QFE SP2
  Mshtml.dll 7.0.6000.20544 3,582,976 10-มีนาคม-2007 03:33 x 86 SP2QFE SP2
 2. ถ้าคุณมีแฟ้มเหล่านี้ในเวอร์ชันก่อนหน้านี้ หรือ ถ้าคุณไม่เห็น SP2QFE ในแฟ้มข้อมูล โปรดใช้ปรับปรุงล่าสุดของ Internet Explorer ในโหมด QFE เพื่อขอรับ Ieframe.dll และ Mshtml.dll รุ่นล่าสุด
  1. ดาวน์โหลดการปรับปรุงต่อไปนี้ คลิกบันทึกเมื่อคุณได้รับพร้อมท์ให้เรียกใช้ หรือบันทึกแฟ้ม
   http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=1b582695-b3cc-4c65-bc4b-d673c9a6d82a&displaylang=en
  2. เปิดพร้อมท์คำสั่ง และการนำทางไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่คุณได้ดาวน์โหลดการปรับปรุงแล้ว
  3. เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อติดตั้งการปรับปรุงในโหมด "QFE": ฉัน
   /B:SP2QFE ENU.exe 86 E7-WindowsXP-KB958215-x
  4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้อย่างถูกต้องเพิ่มข้อมูลรีจิสทรีที่ระบุไว้ในส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม"

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ลบรูปภาพขนาดใหญ่จากข้อความอีเมล หรือ แทรกช่องว่างและบรรทัดใหม่ลงในข้อความอีเมล์เพื่อลดขนาดของข้อความ จากนั้น พิมพ์ข้อความอีกครั้ง

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน" ปัญหานี้ก่อนที่ถูกแก้ไขใน Windows Vista Service Pack 1

ข้อมูลเพิ่มเติม

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณสามารถกำหนดค่าข้อมูลจำเพาะของพอดี "ปรับมาตราส่วนให้กับ" คุณลักษณะการทำงาน ใน Outlook 2003 และ Outlook Express โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regedit.exeแล้ว คลิกตกลง.
 2. ใน Registry Editor ค้นหา และจากนั้น คลิกอย่างใดอย่างหนึ่งในรีจิสตรีคีย์ต่อไปนี้:
  • Explorer\MAIN\FeatureControl\FEATURE_STF_Scale_Min HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet
  • Explorer\MAIN\FeatureControl\FEATURE_STF_Scale_Min HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet
 3. สำหรับ Outlook 2003 คลิกสองครั้งOutlook.exeในบานหน้าต่างรายละเอียด พิมพ์75ในการข้อมูลค่า:กล่อง แล้วคลิกตกลง.

  หมายเหตุ
  • คุณสามารถพิมพ์หมายเลขใด ๆ จาก 30 ถึง 100 หมายเลขที่คุณพิมพ์แสดงเปอร์เซ็นต์ที่จะใช้ โดยคุณลักษณะ "พอลดขนาดไปยังดี" การปรับมาตราส่วนต่ำสุด ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณพิมพ์ 75 ข้อความจะไม่ถูกพิมพ์ที่มีขนาดเล็กกว่า 75 เปอร์เซ็นต์ของขนาดของข้อความต้นฉบับ 100 หมายความ ว่า คุณจะไม่ย่อทั้งหมด
  • ถ้าการOutlook.exeค่าขาดหายไป คุณต้องสร้าง โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
   1. ในการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่คลิกค่า DWORDประเภท:Outlook.exeแล้ว กด ENTER
   2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการตั้งค่าการตั้งค่าพื้นฐานไปฐานสิบและไม่เลขฐานสิบหก.
   3. คลิกสองครั้งOutlook.exeประเภท:75แล้ว คลิกตกลง.
 4. สำหรับ Outlook Express ใน Windows XP คลิกสองครั้งMsimn.exeในบานหน้าต่างรายละเอียด พิมพ์75ในการข้อมูลค่า:กล่อง แล้วคลิกตกลง.

  หมายเหตุ
  • คุณสามารถพิมพ์หมายเลขใด ๆ จาก 30 ถึง 100 หมายเลขที่คุณพิมพ์แสดงเปอร์เซ็นต์ที่จะใช้ โดยคุณลักษณะ "พอลดขนาดไปยังดี" การปรับมาตราส่วนต่ำสุด ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณพิมพ์ 75 ข้อความจะไม่ถูกพิมพ์ที่มีขนาดเล็กกว่า 75 เปอร์เซ็นต์ของขนาดสำหรับข้อความต้นฉบับ 100 หมายความ ว่า คุณจะไม่ย่อทั้งหมด
  • ถ้าการMsimn.exeค่าขาดหายไป คุณต้องสร้าง โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
   1. ในการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่คลิกค่า DWORDประเภท:Msimn.exeแล้ว กด ENTER
   2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการตั้งค่าการตั้งค่าพื้นฐานไปฐานสิบและไม่เลขฐานสิบหก.
   3. คลิกสองครั้งMsimn.exeประเภท:75แล้ว คลิกตกลง.
 5. สำหรับ Microsoft Windows Mail ใน Windows Vista คลิกสองครั้งWinMail.exeประเภท:75ในการข้อมูลค่า:กล่อง แล้วคลิกตกลง.

  หมายเหตุ
  • คุณสามารถพิมพ์หมายเลขใด ๆ จาก 30 ถึง 100 หมายเลขที่คุณพิมพ์แสดงเปอร์เซ็นต์ที่จะใช้ โดยคุณลักษณะ "พอลดขนาดไปยังดี" การปรับมาตราส่วนต่ำสุด ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณพิมพ์ 75 ข้อความจะไม่ถูกพิมพ์ที่มีขนาดเล็กกว่า 75 เปอร์เซ็นต์ของขนาดสำหรับข้อความต้นฉบับ
  • ถ้าการWinMail.exeค่าขาดหายไป คุณต้องสร้าง โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
   1. ในการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่คลิกค่า DWORDประเภท:WinMail.exeแล้ว กด ENTER
   2. คลิกสองครั้งWinMail.exeประเภท:75แล้ว คลิกตกลง.
 6. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกexit.
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 932538 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003 with Business Contact Manager
 • Windows Mail
 • Microsoft Outlook Express 6.0
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows XP
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003
 • Windows Internet Explorer 7 in Windows Vista
Keywords: 
kbautohotfix kbvistasp1fix kbprb kbfix kbbug kbexpertisebeginner kbHotfixServer kbqfe kbmt KB932538 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:932538

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com