ปรับปรุงโซนเวลาสะสมของเดือน 2007 กุมภาพันธ์สำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 931836 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้

การปรับเวลาตามฤดูกาล

สิ่งสำคัญ การปรับปรุงในบทความนี้ถูกแทน ด้วยการปรับปรุงสะสมในบทความฐานความรู้ของ Microsoft 955839 เมื่อต้องการรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST), คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
955839 การปรับปรุงโซนเวลาสะสม 2008 ธันวาคมสำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows
คุณไม่ต้องลบการปรับปรุง DST ใด ๆ ก่อนหน้านี้ถูกติดตั้งเพื่อใช้การปรับปรุงนี้สะสม
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

เริ่มต้นในฤดูใบไม้ผลิ 2007 เริ่มต้นการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) และวันสิ้นสุดสำหรับสหรัฐอเมริกาจะเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายนโยบายพลังงานของ 2005 วันกาลในสหรัฐอเมริกาจะเริ่มต้นสามสัปดาห์ก่อนหน้านี้ เวลา 2:00 น.ในวันอาทิตย์สองในเดือนมีนาคม กาลจะสิ้นสุดหนึ่งสัปดาห์หลัง เวลา 2:00 น.ในวันอาทิตย์แรกของเดือนพฤศจิกายน

การปรับปรุงที่อธิบายในบทความนี้เปลี่ยนข้อมูลโซนเวลาที่พิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลง DST สำหรับสหรัฐอเมริกา การปรับปรุงนี้ยังมี DST ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับโซนเวลา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตั้งค่าการเปลี่ยนแปลง บางส่วนของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะเกิดขึ้นใน 2007 บางส่วนของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เกิดขึ้นเนื่องจากเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่แสดงไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ" ดั้งเดิม การปรับปรุงที่อธิบายในบทความนี้มีการปรับปรุงสะสมที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ออกมาก่อนหน้านี้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft 928388 และ 929120 การปรับปรุงนี้ยังอธิบายการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเพิ่มเติมตั้งแต่การปรับปรุงสะสมล่าสุดในบทความฐานความรู้ของ Microsoft 928388

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนแปลงการปรับเวลาตามฤดูกาลอาจมีผลต่อผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Microsoft แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/gp/cp_dst
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนแปลงการปรับเวลาตามฤดูกาลอาจมีผลต่อผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Microsoft คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
914387 วิธีการกำหนดค่าการปรับเวลาตามฤดูกาลสำหรับสหรัฐอเมริกาใน 2007
หมายเหตุ เมื่อคุณใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจได้รับข้อความต่อไปนี้:
ไม่สามารถติดตั้งการปรับปรุงเป็นการปรับปรุงโซนเวลาเดียวกัน หรือใหม่กว่าถูกติดตั้งแล้วบนระบบ
ข้อความนี้แสดงว่า คุณใช้การปรับปรุงที่ถูกต้อง หรือที่ปรับปรุงของ Windows หรือ Microsoft Update ได้โดยอัตโนมัติการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ ไม่มีการกระทำเพิ่มเติมจะต้องปรับปรุงซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ Windows

การแก้ไข

ข้อมูลการปรับปรุง

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft Windows XP คุณต้องมี Windows XP Service Pack 2 ติดตั้ง

ข้อกำหนดการรีสตาร์ท

คุณไม่จำเป็นต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้

ถอนการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงสะสม

การอัพเดตโซนเวลา Windows สำหรับ Windows XP และ Windows Server 2003 มีตรรกะที่กำหนดเอง ตรรกะที่กำหนดเองนี้รับรองที่ถูกต้องติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงโซนเวลาและสถานะถูกต้องของฐานข้อมูลโซนเวลาของ Windows ตรรกะที่กำหนดเองนี้ยังรับรองว่า เมื่อคุณถอนการติดตั้งการปรับปรุง ฐานข้อมูลโซนเวลากลับไป DST กฎที่มีผลบังคับใช้ในปี 2006 ข้ามโซนเวลาทั้งหมด

คุณสามารถถอนการติดตั้งรุ่นปรับปรุงสะสมสูงสุดเท่านั้น เมื่อคุณถอนการติดตั้งการปรับปรุงสะสมรุ่นนี้ ฐานข้อมูลโซนเวลาเปลี่ยนเป็นสถานะที่มีอยู่ก่อนการติดตั้งการปรับปรุงครั้งแรก ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณติดตั้งการปรับปรุง 928388 ใน 2549 ธันวาคม และจากนั้น คุณติดตั้งการปรับปรุงที่สะสม 931836 ในเดือน 2007 กุมภาพันธ์ คุณสามารถถอนการติดตั้งการปรับปรุงสะสมเฉพาะ 931836 เมื่อคุณถอนการติดตั้งการปรับปรุงสะสม 931836 ฐานข้อมูลโซนเวลาจะแปลงกลับไปเป็นสถานะก่อนหน้าธันวาคม นอกจากนี้ ถ้าคุณติดตั้งการปรับปรุงที่สะสม 931836, Windows จะอนุญาตให้คุณติดตั้งการปรับปรุง 928388

ข้อมูลการแทนที่การปรับปรุง

หมายเหตุ คุณสามารถติดตั้งการยกเลิกการปรับปรุงนี้แม้หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงการนำออกใช้ก่อนหน้านี้ต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง

การปรับปรุงนี้แทนโปรแกรมปรับปรุงต่อไปนี้:
 • 928388 การปรับปรุงโซนเวลา 2007 สำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows
 • 929120 คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows ใช้ Server 2003 และคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP ซึ่งตั้งค่าเป็นโซนเวลาออสเตรเลียตะวันตกไม่เปลี่ยนเป็นการปรับเวลาตามฤดูกาลในวันที่ 3 ธันวาคม 2006

ข้อมูลแฟ้ม

การปรับปรุงรุ่นภาษาอังกฤษมีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการไว้ในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ระบบจะแปลงข้อมูลนี้เป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้แท็บ โซนเวลา ในรายการ วันที่และเวลา ในแผงควบคุม

Windows Vista เวอร์ชั่น 32 บิต

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Tzres.dll.mui6.0.6000.1648319,456พฤษภาคม-09-200708:46ไม่มีข้อมูล

Windows Vista เวอร์ชั่น 64 บิต

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Tzres.dll.mui6.0.6000.1648318,944พฤษภาคม-09-200709:59ไม่มีข้อมูล

Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x86

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์มข้อกำหนด SPสาขาเซอร์วิส
Tzchange.exe5.2.3790.64258,36802-ก.พ.-200709:02x 86ไม่มีRTMGDR
Tzchange.exe5.2.3790.64258,36802-ก.พ.-200709:51x 86ไม่มีแล้ว
Tzchange.exe5.2.3790.287660,92806-ก.พ.-200709:17x 86SP1SP1GDR
Tzchange.exe5.2.3790.287660,92806-ก.พ.-200709:55x 86SP1SP1QFE
Tzchange.exe5.2.3790.401760,92806-ก.พ.-200712:37x 86SP2SP2GDR
Tzchange.exe5.2.3790.401760,92806-ก.พ.-200714:42x 86SP2SP2QFE

Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ Itanium

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์มข้อกำหนด SPสาขาเซอร์วิส
Tzchange.exe5.2.3790.642124,41606-ก.พ.-200719:35IA-64ไม่มีRTMGDR
Wtzchange.exe5.2.3790.64258,36806-ก.พ.-200719:35x 86ไม่มีRTMGDR
Tzchange.exe5.2.3790.642124,41606-ก.พ.-200719:34IA-64ไม่มีแล้ว
Wtzchange.exe5.2.3790.64258,36806-ก.พ.-200719:34x 86ไม่มีแล้ว
Tzchange.exe5.2.3790.2876136,19206-ก.พ.-200719:35IA-64SP1SP1GDR
Wtzchange.exe5.2.3790.287660,92806-ก.พ.-200719:35x 86SP1SP1GDR
Tzchange.exe5.2.3790.2876136,19206-ก.พ.-200719:35IA-64SP1SP1QFE
Wtzchange.exe5.2.3790.287660,92806-ก.พ.-200719:35x 86SP1SP1QFE
Tzchange.exe5.2.3790.4017136,19206-ก.พ.-200720:01IA-64SP2SP2GDR
Wtzchange.exe5.2.3790.401760,92806-ก.พ.-200720:01x 86SP2SP2GDR
Tzchange.exe5.2.3790.4017136,19206-ก.พ.-200719:35IA-64SP2SP2QFE
Wtzchange.exe5.2.3790.401760,92806-ก.พ.-200719:35x 86SP2SP2QFE

Windows Server 2003 และ Windows XP รุ่นที่ใช้ x64

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์มข้อกำหนด SPสาขาเซอร์วิส
Tzchange.exe5.2.3790.287684,99206-ก.พ.-200719:34x 64SP1SP1GDR
Wtzchange.exe5.2.3790.287660,92806-ก.พ.-200719:34x 86SP1SP1GDR
Tzchange.exe5.2.3790.287684,99206-ก.พ.-200719:34x 64SP1SP1QFE
Wtzchange.exe5.2.3790.287660,92806-ก.พ.-200719:34x 86SP1SP1QFE
Tzchange.exe5.2.3790.401784,99206-ก.พ.-200720:02x 64SP2SP2GDR
Wtzchange.exe5.2.3790.401760,92806-ก.พ.-200720:02x 86SP2SP2GDR
Tzchange.exe5.2.3790.401784,99206-ก.พ.-200719:33x 64SP2SP2QFE
Wtzchange.exe5.2.3790.401760,92806-ก.พ.-200719:33x 86SP2SP2QFE

Windows XP ที่ มี Service Pack 2

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์มข้อกำหนด SPสาขาเซอร์วิส
Tzchange.exe5.1.2600.307360,41629-ม.ค.-200708:58x 86SP2SP2GDR
Tzchange.exe5.1.2600.307360,41629-ม.ค.-200709:25x 86SP2SP2QFE

ปรับปรุงจากก่อนหน้าสะสม Windows การอัพเดตโซนเวลา

ได้ทำการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ตั้งแต่การก่อนหน้าสะสม Windows การอัพเดตโซนเวลา ซึ่งมีการปรับปรุง 928388 และมันสำหรับ Windows XP และ Windows Server 2003:
 • เวลามาตรฐานของบราซิลกลางและ E. ใต้ AmericaStandard เวลา
  ยืนยันทางกฎหมายของ 2007 DST กฎหมายไม่ได้รับใน timeto รวมในการปรับปรุงโซนเวลาสะสมก่อนหน้านี้ การปรับปรุงนี้ยังตั้งค่า thecorrect เวลา 00:00:00 สำหรับทั้งโซนเวลา
 • เวลามาตรฐานของอิหร่าน
  ไม่ได้รับการยืนยันทางกฎหมาย DST ว่า nolonger ใช้ในเวลาที่จะรวมไว้ใน zoneupdate เวลาสะสมก่อนหน้านี้
 • ของนามิเบีย
  แก้ไข DST Start และสิ้นสุดจากการอัพเดตโซนเวลา priorcumulative
 • เวลามาตรฐานของนิวฟันด์แลนด์
  เริ่มกฎ DST 2007 andCanada ของสหรัฐอเมริกาถูกเซ็นชื่อเป็นกฎหมายหลังจาก zoneupdate เวลาสะสมก่อนหน้านี้ถูกสร้างขึ้น
 • เวลามาตรฐานของออสเตรเลียฝั่งตะวันตก
  ช่วงทดลองใช้งาน DST ถูกกฎหมาย signedinto หลังจากการปรับปรุงโซนเวลาสะสมก่อนหน้านี้ถูกสร้างขึ้น
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อคีย์ย่อยของรีจิสทรีชื่อที่ใช้แสดงชื่อตามฤดูกาลชื่อมาตรฐานStart DSTสิ้นสุด DSTค่าของคีย์ย่อยของ TZI
เวลามาตรฐานของบราซิลกลาง (GMT-04:00) Manausเวลาตามฤดูกาลของบราซิลกลางเวลามาตรฐานของบราซิลกลางวันอาทิตย์แรกของเดือนพฤศจิกายนเวลา 00:00:00วันอาทิตย์ในเดือนกุมภาพันธ์เวลา 00:00:00TZI =ฐานสิบหก: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 02, 00, 00, 00, 05, 00
, 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00, 0b, 00
, 00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานอเมริกาใต้ฝั่งตะวันออก(GMT-03:00) Brasiliaเวลาตามฤดูกาลอเมริกาใต้ฝั่งตะวันออกเวลามาตรฐานอเมริกาใต้ฝั่งตะวันออกวันอาทิตย์แรกของเดือนพฤศจิกายนเวลา 00:00:00วันอาทิตย์ในเดือนกุมภาพันธ์เวลา 00:00:00TZI =ฐานสิบหก: b4, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 02, 00, 00, 00, 05, 00
, 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00, 0b, 00
, 00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของอิหร่าน(GMT + 03:30) Tehranเวลาตามฤดูกาลของอิหร่านเวลามาตรฐานของอิหร่านถูกเอาออกถูกเอาออกTZI =ฐานสิบหก: 2e, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
, 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
, 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของนามิเบีย (GMT + 02:00) Windhoekเวลาตามฤดูกาลของนามิเบียเวลามาตรฐานของนามิเบียวันอาทิตย์แรกของเดือนเมษายนเวลา 02:00:00วันอาทิตย์แรกของเดือนกันยายนเวลา 02:00:00TZI =ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00
3c, 00, 00, 00, 00, 00, 09, 00, 00, 00, 01, 00
, 02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,04,00
, 00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของนิวฟันด์แลนด์(GMT-3:30 ของนิวฟันด์แลนด์เวลาตามฤดูกาลของนิวฟันด์แลนด์เวลามาตรฐานของนิวฟันด์แลนด์วันอาทิตย์ที่สองของเดือนมีนาคมเวลา 00:01:00วันอาทิตย์แรกของเดือนพฤศจิกายนเวลา 00:01:00TZI = d2, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0b, 00, 00, 00, 01, 00
, 00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,03,00
, 00,00,02,00,00,00,01,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของออสเตรเลียฝั่งตะวันตก(GMT + 08:00) เพิร์ธเวลาตามฤดูกาลของออสเตรเลียตะวันตกเวลามาตรฐานของออสเตรเลียฝั่งตะวันตกวันอาทิตย์ในเดือนตุลาคมเวลา 02:00:00วันอาทิตย์ในเดือนมีนาคมเวลา 03:00:00TZI =ฐานสิบหก: 20, fe, ff, ff, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 00, 00, 05, 00
, 03,00,00,00,00,00,00,00,00,00, 0a, 00
, 00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00

โซนเวลาที่มีการปรับปรุงใน Windows Vista

โซนเวลาอื่น ๆ ที่ไม่อยู่ในรายการโปรแกรมปรับปรุงที่จะถูกรวมอยู่กับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้สำหรับรุ่นก่อนหน้ารุ่นและที่ อยู่ในตารางต่อไปนี้ได้ถูกรวมใน Windows Vista แล้ว
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อคีย์ย่อยของรีจิสทรีชื่อที่ใช้แสดงชื่อตามฤดูกาลชื่อมาตรฐานStart DSTสิ้นสุด DSTค่าของคีย์ย่อยของ TZI
เวลามาตรฐานของบราซิลกลาง(GMT-04:00) Manausเวลาตามฤดูกาลของบราซิลกลางเวลามาตรฐานของบราซิลกลางวันอาทิตย์แรกของเดือนพฤศจิกายนเวลา 00:00:00วันอาทิตย์ในเดือนกุมภาพันธ์เวลา 00:00:00TZI =ฐานสิบหก: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 02, 00, 00, 00, 05, 00
, 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00, 0b, 00
, 00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานอเมริกาใต้ฝั่งตะวันออก(GMT-03:00) Brasiliaเวลาตามฤดูกาลอเมริกาใต้ฝั่งตะวันออกเวลามาตรฐานอเมริกาใต้ฝั่งตะวันออกวันอาทิตย์แรกของเดือนพฤศจิกายนเวลา 00:00:00วันอาทิตย์ในเดือนกุมภาพันธ์เวลา 00:00:00TZI =ฐานสิบหก: b4, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 02, 00, 00, 00, 05, 00
, 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00, 0b, 00
, 00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของจอร์เจีย(GMT + 03:00) Tbilisiเวลาตามฤดูกาลของจอร์เจียเวลามาตรฐานของจอร์เจียถูกเอาออกถูกเอาออกTZI =ฐานสิบหก: 4 c, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
, 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
, 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของอิหร่าน(GMT + 03:30) Tehranเวลาตามฤดูกาลของอิหร่านเวลามาตรฐานของอิหร่านถูกเอาออกถูกเอาออกTZI =ฐานสิบหก: 2e, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
, 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
, 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของนิวฟันด์แลนด์(GMT-3:30 ของนิวฟันด์แลนด์เวลาตามฤดูกาลของนิวฟันด์แลนด์เวลามาตรฐานของนิวฟันด์แลนด์วันอาทิตย์ที่สองของเดือนมีนาคมเวลา 00:01:00วันอาทิตย์แรกของเดือนพฤศจิกายนเวลา 00:01:00TZI =ฐานสิบหก: d2, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0b, 00, 00, 00, 01, 00
, 00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,03,00
, 00,00,02,00,00,00,01,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของออสเตรเลียฝั่งตะวันตก(GMT + 08:00) เพิร์ธเวลาตามฤดูกาลของออสเตรเลียตะวันตกเวลามาตรฐานของออสเตรเลียฝั่งตะวันตกวันอาทิตย์ในเดือนตุลาคมเวลา 02:00:00วันอาทิตย์ในเดือนมีนาคมเวลา 03:00:00TZI =ฐานสิบหก: 20, fe, ff, ff, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 00, 00, 05, 00
, 03,00,00,00,00,00,00,00,00,00, 0a, 00
, 00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00

2007 กุมภาพันธ์สะสม DST และโซนเวลาตั้งค่า

ตารางต่อไปนี้ทั่วไปเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโซนเวลาทั้งหมดที่รวมอยู่ในการปรับปรุงนี้
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อคีย์ย่อยของรีจิสทรีชื่อที่ใช้แสดงชื่อตามฤดูกาลชื่อมาตรฐานStart DSTสิ้นสุด DSTค่าของคีย์ย่อยของ TZI
เวลามาตรฐานของอลาสกา(GMT-09:00) ของอลาสกาเวลาตามฤดูกาลของอะแลสกาเวลามาตรฐานของอะแลสกาวันอาทิตย์ที่สองในเดือนมีนาคมเวลา 02:00:00วันอาทิตย์แรกของเดือนพฤศจิกายนเวลา 02:00:00TZI =ฐานสิบหก: 1 c, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0b, 00, 00, 00, 01, 00
, 02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00
, 02,00,02,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของแอตแลนติก(GMT-04:00) เวลาแอตแลนติก (แคนาดา) เวลาตามฤดูกาลของแอตแลนติก เวลามาตรฐานของแอตแลนติก วันอาทิตย์ที่สองในเดือนมีนาคมเวลา 02:00:00 วันอาทิตย์แรกของเดือนพฤศจิกายนเวลา 02:00:00 TZI =ฐานสิบหก: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0b, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00
, 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00
, 02,00,02,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของออสเตรเลียฝั่งตะวันออก(GMT + 10:00) แคนเบอร์รา เมลเบิร์น ซิดนีย์เวลาตามฤดูกาลของตะวันออกของออสเตรเลียเวลามาตรฐานของออสเตรเลียฝั่งตะวันออกไม่เปลี่ยนแปลงวันอาทิตย์ในเดือนมีนาคมเวลา 03:00:00TZI =ฐานสิบหก: a8 ดีมอนตัวกรอง ff, ff, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 00, 00, 05, 00, 03, 00
, 00,00,00,00,00,00,00,00, 0a, 00, 00
, 00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของอาเซอร์ไบจาน(GMT + 04:00) Bakuเวลาตามฤดูกาลของอาเซอร์ไบจานเวลามาตรฐานของอาเซอร์ไบจานวันอาทิตย์ในเดือนมีนาคมเวลา 04:00:00วันอาทิตย์ในเดือนตุลาคมเวลา 05:00:00TZI =ฐานสิบหก: 10, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 05
, 00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00
, 00,00,05,00,04,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของคอเคซัส(GMT + 04:00) Yerevanเวลาตามฤดูกาลของคอเคซัสเวลามาตรฐานของคอเคซัสวันอาทิตย์ในเดือนมีนาคมเวลา 02:00:00วันอาทิตย์ในเดือนตุลาคมเวลา 03:00:00TZI =ฐานสิบหก: 10, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 03, 00
, 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00
, 00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของออสเตรเลียกลาง (GMT + 09:30) แอดิเลดเวลาตามฤดูกาลของออสเตรเลียกลางเวลามาตรฐานของออสเตรเลียกลางไม่เปลี่ยนแปลงวันอาทิตย์ในเดือนมีนาคมเวลา 03:00:00TZI =ฐานสิบหก: c6 ดีมอนตัวกรอง ff, ff, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 00, 00, 05, 00, 03, 00, 00
, 00,00,00,00,00,00,00, 0a, 00, 00, 00, 05
, 00,02,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของบราซิลกลาง (GMT-04:00) Manausเวลาตามฤดูกาลของบราซิลกลางเวลามาตรฐานของบราซิลกลางวันอาทิตย์แรกของเดือนพฤศจิกายนเวลา 00:00:00วันอาทิตย์ในเดือนกุมภาพันธ์เวลา 00:00:00TZI =ฐานสิบหก: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 02, 00, 00, 00, 05, 00, 00
, 00,00,00,00,00,00,00,00,00, 0b, 00, 00, 00
, 01,00,00,00,00,00,00,00,00,00
เวลาภาคกลางมาตรฐาน(GMT-06:00) เวลาภาคกลาง (สหรัฐอเมริกา & แคนาดา)เวลาตามฤดูกาลกลางเวลาภาคกลางมาตรฐานวันอาทิตย์ที่สองในเดือนมีนาคมเวลา 02:00:00วันอาทิตย์แรกของเดือนพฤศจิกายนเวลา 02:00:00TZI =ฐานสิบหก: 68, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0b, 00, 00, 00, 01, 00
, 02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02
, 00,02,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของภาคกลาง (เม็กซิโก) (GMT-06:00) เมืองเม็กซิโก Guadalajara, Monterreyเวลาตามฤดูกาลกลาง (เม็กซิโก)เวลามาตรฐานของภาคกลาง (เม็กซิโก)วันอาทิตย์แรกของเดือนเมษายนเวลา 02:00:00วันอาทิตย์ในเดือนตุลาคมเวลา 02:00:00TZI =ฐานสิบหก: 68, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 02, 00, 00
, 00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01
, 00,02,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของยุโรปตะวันออก (GMT + 02:00) Minskเวลาตามฤดูกาลของยุโรปตะวันออกเวลามาตรฐานของยุโรปตะวันออกวันอาทิตย์ในเดือนมีนาคมเวลา 02:00:00วันอาทิตย์ในเดือนตุลาคมเวลา 03:00:00TZI =ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 05, 00
, 03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00
, 02,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานอเมริกาใต้ฝั่งตะวันออก(GMT-03:00) Brasiliaเวลาตามฤดูกาลอเมริกาใต้ฝั่งตะวันออกเวลามาตรฐานอเมริกาใต้ฝั่งตะวันออกวันอาทิตย์แรกของเดือนพฤศจิกายนเวลา 00:00:00วันอาทิตย์ในเดือนกุมภาพันธ์เวลา 00:00:00TZI =ฐานสิบหก: b4, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 02, 00, 00, 00, 05, 00, 00, 00
, 00,00,00,00,00,00,00,00, 0b, 00, 00
, 00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานฝั่งตะวันออก(GMT-05:00) เวลาฝั่งตะวันออก (สหรัฐอเมริกาและแคนาดา)เวลาตามฤดูกาลฝั่งตะวันออกเวลามาตรฐานฝั่งตะวันออกวันอาทิตย์ที่สองในเดือนมีนาคมเวลา 02:00:00วันอาทิตย์แรกของเดือนพฤศจิกายนเวลา 02:00:00TZI =ฐานสิบหก: 2 c, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0b, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00
, 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00
, 00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของอียิปต์ (GMT + 02:00) ไคโรเวลาตามฤดูกาลของอียิปต์เวลามาตรฐานของอียิปต์วันพฤหัสบดีที่สุดท้ายในเดือนเมษายนที่ 23:59:59.999วันพฤหัสบดีที่สุดท้ายในเดือนกันยายนที่ 23:59:59.999TZI =ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 09, 00, 04, 00, 05, 00, 17
, 00, 3b, 00, 3b, 00, 00, 00, 00, 00, 04, 00, 04
, 00,05,00,17,00, 3b, 00, 3b, 00, 00, 00
เวลามาตรฐานของจอร์เจีย (GMT + 03:00) Tbilisiเวลาตามฤดูกาลของจอร์เจียเวลามาตรฐานของจอร์เจียถูกเอาออกถูกเอาออกTZI =ฐานสิบหก: 4 c, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
, 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
, 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของกรีนิช (GMT) Casablanca, Monrovia, Reykjavikเวลาตามฤดูกาลของกรีนิชเวลามาตรฐานของกรีนิชไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลTZI =ฐานสิบหก: 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
, 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
, 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของ GTB (GMT + 02:00) จำนวน Bucharest บูล เวลาตามฤดูกาลของ GTB เวลามาตรฐานของ GTB วันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคมเวลา 3:00:00 วันอาทิตย์ในเดือนตุลาคมเวลา 04:00:00TZI =ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 04
, 00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00
, 00,05,00,03,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของอิหร่าน(GMT + 03:30) Tehranเวลาตามฤดูกาลของอิหร่านเวลามาตรฐานของอิหร่านถูกเอาออกถูกเอาออกTZI =ฐานสิบหก: 2e, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
, 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
, 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานอิสราเอล (GMT + 02:00) เยรูซาเล็มเวลาตามฤดูกาลของเยรูซาเล็มเวลามาตรฐานของเยรูซาเล็ม30 มีนาคม 2550 เวลา 02:00:0016 กันยายน 2550 เวลา 02:00:00TZI =ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 09, 00, 00, 00, 03, 00, 02, 00, 00, 00, 00
, 00,00,00,00,00,03,00,05,00,05,00,02
, 00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของ Jordan(GMT + 2:00) Ammanเวลาตามฤดูกาลของ Jordanเวลามาตรฐานของ Jordanวันพฤหัสบดีที่สุดท้ายในเดือนมีนาคมที่ 0:00:00วันศุกร์สุดท้ายในเดือนกันยายนเวลา 01:00:00TZI =ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 09, 00, 05, 00, 05, 00, 01, 00, 00, 00
, 00,00,00,00,00,00,03,00,04,00,05,00
, 00,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของตะวันออกกลาง(GMT + 02:00) Beirutเวลาตามฤดูกาลของตะวันออกกลางเวลามาตรฐานของตะวันออกกลางวันอาทิตย์ในเดือนมีนาคมเวลา 00:00วันเสาร์ที่สุดท้ายในเดือนตุลาคมที่ 23:59:59.999TZI =ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 05, 00, 17, 00, 3b, 00
, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 03, 00, 00, 00, 05
, 00,00,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของมอนเตวิเดโอ(GMT-03:00) ของมอนเตวิเดโอเวลาตามฤดูกาลของมอนเตวิเดโอเวลามาตรฐานของมอนเตวิเดโอวันอาทิตย์แรกของเดือนตุลาคมเวลา 02:00:00วันอาทิตย์ที่สองในเดือนมีนาคมเวลา 02:00:00TZI =ฐานสิบหก: b4, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 00, 00, 02, 00, 02, 00
, 00,00,00,00,00,00,00,00, 0a, 00, 00, 00
, 01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของเขตภูเขา(GMT-07:00) เวลาเขตภูเขา (สหรัฐอเมริกาและแคนาดา)เวลาตามฤดูกาลของเขตภูเขาเวลามาตรฐานของเขตภูเขาวันอาทิตย์ที่สองในเดือนมีนาคมเวลา 02:00:00วันอาทิตย์แรกของเดือนพฤศจิกายนเวลา 02:00:00TZI =ฐานสิบหก: a4, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0b, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00
, 00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02
, 00,02,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของเขตภูเขา (เม็กซิโก) (GMT-07:00) Chihuahua, La Paz, Mazatlanเวลาตามฤดูกาลของเขตภูเขา (เม็กซิโก)เวลามาตรฐานของเขตภูเขา (เม็กซิโก)วันอาทิตย์แรกของเดือนเมษายนเวลา 02:00:00วันอาทิตย์ในเดือนตุลาคมเวลา 02:00:00TZI =ฐานสิบหก: a4, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00
, 00,00,00,04,00,00,00,01,00,02
, 00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของพม่า (GMT + 06:30) Yangon (Rangoon)เวลาตามฤดูกาลของพม่าเวลามาตรฐานของพม่าไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลTZI =ฐานสิบหก: 7a, fe, ff, ff, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
, 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
, 00,00,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของนามิเบีย (GMT + 02:00) Windhoekเวลาตามฤดูกาลของนามิเบียเวลามาตรฐานของนามิเบียวันอาทิตย์แรกของเดือนเมษายนเวลา 02:00:00วันอาทิตย์แรกของเดือนกันยายนเวลา 02:00:00TZI =ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00
3c, 00, 00, 00, 00, 00, 09, 00, 00, 00, 01, 00
, 02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00
, 00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของนิวซีแลนด์ (GMT + 12:00) Auckland, Wellingtonเวลาตามฤดูกาลของนิวซีแลนด์เวลามาตรฐานของนิวซีแลนด์วันอาทิตย์แรกของเดือนตุลาคมเวลา 02:00:00วันอาทิตย์ที่สามในเดือนมีนาคมเวลา 03:00:00TZI =ฐานสิบหก: 30 ดีมอนตัวกรอง ff, ff, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 00, 00, 03, 00, 03, 00, 00, 00
, 00,00,00,00,00,00, 0a, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00
, 00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของนิวฟันด์แลนด์(GMT-3:30 ของนิวฟันด์แลนด์เวลาตามฤดูกาลของนิวฟันด์แลนด์เวลามาตรฐานของนิวฟันด์แลนด์วันอาทิตย์ที่สองของเดือนมีนาคมเวลา 00:01:00วันอาทิตย์แรกของเดือนพฤศจิกายนเวลา 00:01:00TZI =ฐานสิบหก: d2, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0b, 00, 00, 00, 01, 00, 00
, 00,01,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,00,00
, 01,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานอเมริกา ใต้แปซิฟิก (GMT-04:00) Santiagoเวลาตามฤดูกาลอเมริกา ใต้แปซิฟิกเวลามาตรฐานอเมริกา ใต้แปซิฟิกวันเสาร์ที่สองในเดือนตุลาคมที่ 23:59:59.999วันเสาร์ที่สองเดือนมีนาคมใน 23:59:59.999TZI =ฐานสิบหก: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 06, 00, 02, 00, 17
, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06
, 00,02,00,17,00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
เวลามาตรฐานของแปซิฟิก(GMT-08:00) เวลาแปซิฟิก (สหรัฐฯ & แคนาดา)เวลาตามฤดูกาลของแปซิฟิกเวลามาตรฐานของแปซิฟิกวันอาทิตย์ที่สองในเดือนมีนาคมเวลา 02:00:00วันอาทิตย์แรกของเดือนพฤศจิกายนเวลา 02:00:00TZI =ฐานสิบหก: e0, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0b, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00
, 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00
, 02,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของแปซิฟิก (เม็กซิโก) (GMT-08:00) Tijuana, Baja แคลิฟอร์เนียเวลาตามฤดูกาลของแปซิฟิก (เม็กซิโก)เวลามาตรฐานของแปซิฟิก (เม็กซิโก)วันอาทิตย์แรกของเดือนเมษายนเวลา 02:00:00วันอาทิตย์ในเดือนตุลาคมเวลา 02:00:00TZI =ฐานสิบหก: e0, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00
, 00,00,00,00,04,00,00,00,01,00
, 02,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานแปซิฟิกของอเมริกาใต้ (GMT-05:00) Bogota, Lima, Quito, Branco ริโอเวลาตามฤดูกาลแปซิฟิกของอเมริกาใต้เวลามาตรฐานแปซิฟิกของอเมริกาใต้ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลTZI =ฐานสิบหก: 2 c, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
, 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
, 00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของศรีลังกา (GMT + 05:30) Sri Jayawardenepuraเวลาตามฤดูกาลของศรีลังกา Sriเวลามาตรฐานของศรีลังกาไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลTZI =ฐานสิบหก: b6, fe, ff, ff, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
, 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
, 00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของแทสเมเนีย (GMT + 10:00) โฮบาร์ทเวลาตามฤดูกาลของแทสเมเนียเวลามาตรฐานของแทสเมเนียไม่เปลี่ยนแปลงวันอาทิตย์ในเดือนมีนาคมเวลา 03:00:00TZI =ฐานสิบหก: a8 ดีมอนตัวกรอง ff, ff, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 00, 00, 05, 00, 03, 00, 00, 00, 00
, 00,00,00,00,00, 0a, 00, 00, 00, 01, 00, 02
, 00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของออสเตรเลียฝั่งตะวันตก(GMT + 08:00) เพิร์ธเวลาตามฤดูกาลของออสเตรเลียตะวันตกเวลามาตรฐานของออสเตรเลียฝั่งตะวันตกวันอาทิตย์ในเดือนตุลาคมเวลา 02:00:00วันอาทิตย์ในเดือนมีนาคมเวลา 03:00:00TZI =ฐานสิบหก: 20, fe, ff, ff, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 00, 00, 05, 00, 03, 00
, 00,00,00,00,00,00,00,00, 0a, 00, 00, 00, 05, 00
, 02,00,00,00,00,00,00,00

คีย์รีจิสทรีเพิ่มเติม

นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในตารางก่อนหน้านี้ การปรับปรุงนี้เพิ่มคีย์รีจิสทรีที่จัดเก็บข้อมูลประวัติของกาลสำหรับโซนเวลาที่แน่นอน แป้นเหล่านี้มีอยู่ใน Windows Vista และมีอยู่เพื่อรักษาพาริตี้ในโครงสร้างรีจิสทรี Windows โซนเวลา
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Alaskan มาตรฐาน Time\Dynamic DST]
"FirstEntry" = dword:000007 d 6
"LastEntry" = dword:000007 d 7
"2006" =ฐานสิบหก: 1 c, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 02, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
"2007" =ฐานสิบหก: 1 c, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0b, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Atlantic มาตรฐาน Time\Dynamic DST]
"FirstEntry" = dword:000007 d 6
"LastEntry" = dword:000007 d 7
"2006" =ฐานสิบหก: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 02, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
"2007" =ฐานสิบหก: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0b, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Central บราซิลมาตรฐาน Time\Dynamic DST]
"FirstEntry" = dword:000007 d 6
"LastEntry" = dword:000007 d 7
"2006" =ฐานสิบหก: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 02, 00, 00, 00, 02, 00, 02, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00, 0b, 00, 00, 00, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
"2007" =ฐานสิบหก: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 02, 00, 00, 00, 05, 00, 00, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00, 0b, 00, 00, 00, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Central มาตรฐาน Time\Dynamic DST]
"FirstEntry" = dword:000007 d 6
"LastEntry" = dword:000007 d 7
"2006" =ฐานสิบหก: 68, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 02, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
"2007" =ฐานสิบหก: 68, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0b, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\E อยู่อเมริกาใต้มาตรฐาน Time\Dynamic DST]
"FirstEntry" = dword:000007 d 6
"LastEntry" = dword:000007 d 7
"2006" =ฐานสิบหก: b4, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 02, 00, 00, 00, 02, 00, 02, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00, 0b, 00, 00, 00, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
"2007" =ฐานสิบหก: b4, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 02, 00, 00, 00, 05, 00, 00, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00, 0b, 00, 00, 00, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Eastern มาตรฐาน Time\Dynamic DST]
"FirstEntry" = dword:000007 d 6
"LastEntry" = dword:000007 d 7
"2006" =ฐานสิบหก: 2 c, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 02, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
"2007" =ฐานสิบหก: 2 c, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0b, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Iran มาตรฐาน Time\Dynamic DST]
"FirstEntry" = dword:000007 d 5
"LastEntry" = dword:000007 d 6
"2005" =ฐานสิบหก: 2e, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 09, 00, 02, 00, 04, 00, 02, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
"2006" =ฐานสิบหก: 2e, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Israel มาตรฐาน Time\Dynamic DST]
"FirstEntry" = dword:000007 d 4
"LastEntry" = dword:000007e7
"2004" =ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
"2005" =ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, d5, 07, 0a, 00, 00, 00, 09, 00, 02, 00, \ 00,00,00,00,00,00, d5, 07, 04, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
"2006" =ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff กเซลล์ d6, 07, 0a, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, \ 00,00,00,00,00,00 กเซลล์ d6, 07, 03, 00, 00, 00, 1f, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
"2007" =ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, d7, 07, 09, 00, 00, 00, 10, 00, 02, 00, \ 00,00,00,00,00,00, d7, 07, 03, 00, 00, 00, 1e, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
"2008" =ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, d8, 07, 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 02, 00, \ 00,00,00,00,00,00, d8, 07, 03, 00, 00, 00, 1c, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
"2009" =ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, d9, 07, 09, 00, 00, 00, 1b, 00, 02, 00, \ 00,00,00,00,00,00, d9, 07, 03, 00, 00, 00, 1b, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
"2010" =ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff ดา 07, 09, 00, 00, 00, 0c, 00, 02, 00, \ ดา 00,00,00,00,00,00 07, 03, 00, 00, 00, 1a, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
"2011" =ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, db, 07, 0a, 00, 00, 00, 02, 00, 02, 00, \ 00,00,00,00,00,00, db, 07, 04, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
"2012" =ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, dc, 07, 09, 00, 00, 00, 17, 00, 02, 00, \ 00,00,00,00,00,00, dc, 07, 03, 00, 00, 00, 1e, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
"2013" =ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, dd, 07, 09, 00, 00, 00, 08, 00, 02, 00, \ 00,00,00,00,00,00, dd, 07, 03, 00, 00, 00, 1 d, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
"2014" =ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, de, 07, 09, 00, 00, 00, 1c, 00, 02, 00, \ de 00,00,00,00,00,00 07, 03, 00, 00, 00, 1c, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
"2015" =ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, df, 07, 09, 00, 00, 00, 14, 00, 02, 00, \ 00,00,00,00,00,00, df, 07, 03, 00, 00, 00, 1b, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
"2016" =ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, e0, 07, 0a, 00, 00, 00, 09, 00, 02, 00, \ 00,00,00,00,00,00, e0, 07, 04, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
"2017" =ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, e1, 07, 09, 00, 00, 00, 18, 00, 02, 00, \ 00,00,00,00,00,00, e1, 07, 03, 00, 00, 00, 1f, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
"2018" =ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, e2, 07, 09, 00, 00, 00, 10, 00, 02, 00, \ 00,00,00,00,00,00, e2, 07, 03, 00, 00, 00, 1e, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
"2019" =ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, e3, 07, 0a, 00, 00, 00, 06, 00, 02, 00, \ 00,00,00,00,00,00, e3, 07, 03, 00, 00, 00, 1 d, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
"2020" =ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, e4, 07, 09, 00, 00, 00, 1b, 00, 02, 00, \ 00,00,00,00,00,00, e4, 07, 03, 00, 00, 00, 1b, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
"2021" =ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, e5, 07, 09, 00, 00, 00, 0c, 00, 02, 00, \ 00,00,00,00,00,00, e5, 07, 03, 00, 00, 00, 1a, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
"2022" =ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, e6, 07, 0a, 00, 00, 00, 02, 00, 02, 00, \ 00,00,00,00,00,00, e6, 07, 04, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
"2023" =ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Mountain มาตรฐาน Time\Dynamic DST]
"FirstEntry" = dword:000007 d 6
"LastEntry" = dword:000007 d 7
"2006" =ฐานสิบหก: a4, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 02, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
"2007" =ฐานสิบหก: a4, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0b, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Newfoundland มาตรฐาน Time\Dynamic DST]
"FirstEntry" = dword:000007 d 6
"LastEntry" = dword:000007 d 7
"2006" =ฐานสิบหก: d2, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 00, 00, \ 01,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,00,00,01,00,00,00,00,00
"2007" =ฐานสิบหก: d2, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0b, 00, 00, 00, 01, 00, 00, 00, \ 01,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,00,00,01,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Pacific มาตรฐาน Time\Dynamic DST]
"FirstEntry" = dword:000007 d 6
"LastEntry" = dword:000007 d 7
"2006" =ฐานสิบหก: e0, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 02, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
"2007" =ฐานสิบหก: e0, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0b, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\W ออสเตรเลียมาตรฐาน Time\Dynamic DST]
"FirstEntry" = dword:000007 d 5
"LastEntry" = dword:000007 d 7
"2005" =ฐานสิบหก: 20, fe, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
"2006" =ฐานสิบหก: 20, fe, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff กเซลล์ d6, 07, 01, 00, 00, 00, 01, 00, 00, 00, \ 00,00,00,00,00,00 กเซลล์ d6, 07, 0c, 00, 05, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
"2007" =ฐานสิบหก: 20, fe, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 00, 00, 05, 00, 03, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00, 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00

โซนเวลาของเม็กซิโก

มีการเพิ่มโซนเวลาใหม่สามสำหรับเม็กซิโกบน Windows XP และ Windows Server 2003 เมื่อต้องการเก็บฐานข้อมูลโซนเวลาในพาริตี้กับ Vista โซนเวลาใหม่จำเป็นต้องใช้เนื่องจากบางโซนเวลาว่า เม็กซิโกก่อนหน้านี้ร่วมกันสหรัฐอเมริกา และแคนาดาไม่ไม่ใช้ร่วมกัน นี่คือเนื่องจากกฎ DST ใหม่ที่มีผลบังคับใช้ สำหรับสหรัฐอเมริกา และแคนาดา เมื่อคอมพิวเตอร์ที่ถูกตั้งค่าเป็น เวลามาตรฐานเม็กซิโก หรือ เป็น 2 เวลามาตรฐานเม็กซิโก ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คอมพิวเตอร์จะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติไปยังโซนเวลาใหม่ที่มีอยู่ในตารางต่อไปนี้ อย่างไรก็ตาม นี่ไม่เป็นจริงสำหรับคอมพิวเตอร์ที่ถูกตั้งค่าเป็น GMT-08:00 โซนเวลา (เวลามาตรฐานแปซิฟิก) ถ้าเกี่ยวข้อง คอมพิวเตอร์เหล่านี้ต้องถูกตั้งค่าไปยังโซนเวลาใหม่เวลามาตรฐานของแปซิฟิก (เม็กซิโก) กัน
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อโซนเวลา 2006ชื่อที่ใช้แสดง 2006ชื่อโซนเวลา 2007ชื่อที่ใช้แสดง 2007
เวลามาตรฐานเม็กซิโก(GMT-06:00) เมืองเม็กซิโก Guadalajara, Monterreyเวลามาตรฐานของภาคกลาง (เม็กซิโก)(GMT-06:00) เมืองเม็กซิโก Guadalajara, Monterrey - ใหม่
เวลามาตรฐานเม็กซิโก 2(GMT-07:00) Chihuahua, La Paz, Mazatlanเวลามาตรฐานของเขตภูเขา (เม็กซิโก)(GMT-07:00) Mazatlan Chihuahua, La Paz - ใหม่
ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลเวลามาตรฐานของแปซิฟิก (เม็กซิโก)(GMT-08:00) Tijuana, Baja แคลิฟอร์เนีย

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปัญหาที่ทราบ

เมื่อคุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 Service Pack 1 และคุณ จาก นั้นติดตั้ง Windows Server 2003 Service Pack 2, Bucharest ไม่ปรากฏในชื่อที่ใช้แสดงของโซนเวลาของ GTB เวลามาตรฐานของ GTB ปรากฏเป็น " (GMT +02:00) จำนวน Beirut บูล Minsk " แทนที่จะเป็น " (GMT +02:00) จำนวน Bucharest บูล" ปัญหานี้จะได้รับการแก้ไขในการปรับปรุงในอนาคต เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ คุณสามารถใช้ตัวแก้ไขโซนเวลา (Tzedit.exe) เพื่อปรับเปลี่ยนชื่อที่ใช้แสดง หรือ คุณสามารถพิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ที่พรอมต์คำสั่ง:
%systemroot%\system32\tzchange.exe /F "เวลามาตรฐานของ GTB" /N " (GMT + 02:00) จำนวน Bucharest บูล"
แฟ้มต่อไปนี้จะสามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft:

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมอรรถประโยชน์ Tzedit.exe เดี๋ยวนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัสแล้ว Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสที่เป็นปัจจุบันที่สุดซึ่งพร้อมใช้งานตั้งแต่วันที่ซึ่งมีการประกาศแฟ้มนี้ แฟ้มนี้ถูกจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่เพิ่มการรักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตต่อแฟ้มดังกล่าว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ต่าง ๆ ที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้อธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ตรวจทานแก้ไขด้านเทคนิค

หมายเลขการตรวจทานแก้ไขและตรวจทานวันสำหรับบทความนี้อาจสะท้อนถึงรองของบรรณาธิการ หรือโครงสร้างการปรับปรุงเนื้อหานี้ ตรวจทานแก้ไขด้านเทคนิคสำคัญไปยังเนื้อหานี้อยู่ในตารางนี้
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
วันที่การปรับปรุง
8 กุมภาพันธ์ 2007รุ่นต้นฉบับ
13 กุมภาพันธ์ 2007ปรับปรุงตารางในส่วน "เม็กซิโกโซนเวลา"
17 กุมภาพันธ์ 2007เพิ่มรายชื่อแฟ้มใหม่สำหรับแพคเกจ 14-ก.พ.-2007 ที่นำออกใช้
23 กุมภาพันธ์ 2007ทำการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ไปยังบทความนี้:
 • เพิ่ม Microsoft Windows XP พีซีแท็บเล็ตรุ่นปี 2004 andMicrosoft Windows Server 2003 Web Edition ในส่วน "ใช้กับ"
 • ปรับปรุงรายการในตารางของนิวฟันด์แลนด์
27 กุมภาพันธ์ 2007เพิ่ม Windows XP Tablet PC Edition ไปส่วน "Applies to"
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2007ทำการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ไปยังบทความนี้:
 • แทน Windows XP Home Edition SP2 และ Windows XPProfessional SP2 ด้วย Windows XP Home Edition และ Windows XP Professional ในส่วน "Applies to"
 • รายการปรับปรุงในตารางของนิวฟันด์แลนด์
วันที่ 5 มีนาคม 2007ทำการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ไปยังบทความนี้:
 • ตารางข้อมูลของแฟ้มที่ปรับปรุงแล้วจาก "Windows 2000Service Pack 5" กับ "Windows 2000 Service Pack 4"
 • รายการปรับปรุงในตารางของนิวฟันด์แลนด์
8 พฤษภาคม 2007เพิ่มหมายเหตุเกี่ยวกับข้อผิดพลาดไปจุดสิ้นสุดของส่วน "บทนำ"
16 พฤษภาคม 2007เพิ่มส่วน "ปัญหาที่ทราบ"
26 มิถุนายน 2007ข้อมูลการปรับปรุง Windows Vista เพิ่มหรือไม่
29 มิถุนายน 2007ทำการปรับปรุงสาธารณะข้อมูล (ยาวเกิน outsourcer) ของ Windows Vista และเพิ่มบรรทัด "อื่น ๆ " โซนเวลาแล้วยังได้รวมการปรับปรุงที่จะถูกรวมอยู่กับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้สำหรับรุ่นก่อนหน้า และที่ไม่ได้แสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ใน Windows Vista" นอกจากนี้ แก้ไขชื่อเรื่องในลิงค์ ref กิโลไบต์ที่สองครั้งแรกในบทความ
9 กรกฎาคม 2007เพิ่มหมายเหตุสำคัญด้านบนของบทความฐานความรู้ของ Microsoft ที่อ้างอิงถึงบทความ 933360
11 กันยายน 2008แทนข้อมูลสำคัญหมายเหตุที่อ้างอิงถึง 933360 ด้านบน การปรับปรุง ด้วยการปรับปรุงสะสมล่าสุด: บทความฐานความรู้ของ Microsoft 951072
24 กุมภาพันธ์ 2009แทนการอ้างอิงถึงบทความ Knowledge base 951072 ที่ด้านบนของบทความที่ มีการอ้างอิงถึง 955839

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 931836 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 23 ธันวาคม 2557 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Fundamentals for Legacy PCs
 • Microsoft Windows Embedded for Point of Service
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2004
Keywords: 
kbvistasp1fix kbresolve kbwinxppresp3fix kbexpertiseinter atdownload kbinfo kbqfe kbmt KB931836 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:931836

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com