ข้อความในแถบข้อมูลใน Internet Explorer 7 เมื่อคุณเรียกดู ไปยังไซต์ 3.0 บริการ SharePoint Windows หรือ ไปยังไซต์ SharePoint Server 2007: "เว็บไซต์ต้องการเรียกใช้โปรแกรม add-on ต่อไปนี้: 'ตัวควบคุม ActiveX ชื่อ' "

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 931509 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้: คุณสามารถใช้ Windows Internet Explorer 7 เพื่อเรียกดู ไปยังไซต์ของ Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 หรือ ไปยังไซต์ของ Microsoft Office SharePoint Server 2007 ไซต์ SharePoint อยู่ในโซนอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ ไซต์ SharePoint มีการแสดงแบบออนไลน์ที่เปิดใช้งาน เมื่อคุณเรียกดูไซต์ SharePoint คุณได้รับข้อความต่อไปนี้ในแถบข้อมูลใน Internet Explorer 7:
เว็บไซต์ต้องการเรียกใช้โปรแกรม add-on ต่อไปนี้: 'ชื่อตัวควบคุม' จาก 'Microsoft Corporation activex ถ้าคุณเชื่อถือเว็บไซต์และโปรแกรม add-on และต้องการอนุญาตให้ทำงาน คลิกที่นี่...

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นหากตัวควบคุม ActiveX ชื่อ (Name.dll) ไม่ได้ถูกเพิ่มเข้าไปในรายการของตัวควบคุม preapproved ใน Internet Explorer 7 ชื่อตัวควบคุม activex จะรวมอยู่ในระบบ Microsoft Office 2007

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้วิธีต่อไปนี้ อย่างใดอย่างหนึ่งตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณ

วิธีที่ 1: เพิ่มไซต์ SharePoint ไปยังรายชื่อไซต์ที่เชื่อถือได้ใน Internet Explorer 7 ในคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ของ Windows

เพิ่มไซต์ SharePoint ไปยังไซต์ที่เชื่อถือได้ใน Internet Explorer 7 ในคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ของ Microsoft Windows โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. เริ่มโปรแกรม Internet Explorer 7
 2. ในการเครื่องมือเมนู คลิกตัวเลือกอินเทอร์เน็ตแล้ว คลิกการการรักษาความปลอดภัยแท็บ
 3. คลิกTrusted Sitesแล้ว คลิกไซต์.
 4. ในการTrusted Sitesกล่องโต้ตอบกล่อง พิมพ์ URL ของไซต์ SharePoint ในนั้นเพิ่มเว็บไซต์นี้ลงในโซนกล่อง แล้วคลิกadd.
 5. คลิกปิดแล้ว คลิกตกลง.

วิธีที่ 2: กำหนดเพหลักของไซต์ SharePoint บนเว็บเซิร์ฟเวอร์หน้า

ถ้าไซต์ SharePoint ไม่จำเป็นต้องมีออนไลน์สำหรับผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อ กำหนดหน้าหลักของไซต์ SharePoint เมื่อต้องการใช้แฟ้ม InitNoPresence.js ใหม่หมายเหตุ:: ปิดตัวควบคุมนี้สามารถยังปิดการควบคุมการอัปโหลดเอกสารหลายสำหรับผู้ชมได้รับผลกระทบที่มีสาเหตุที่ขอแนะนำการกำหนดเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงด้านล่างไปยังผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อเฉพาะ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. สร้างแฟ้ม InitNoPresence.js โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. เริ่มการทำงานของแผ่นจดบันทึก และสร้างแฟ้ม InitNoPresence.js บนเว็บเซิร์ฟเวอร์หน้าในโฟลเดอร์แฟ้มเดียวกันเป็น Init.js

   หมายเหตุ:แฟ้ม Init.js จะอยู่ในนั้นไดรฟ์: \Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web โฟลเดอร์ extensions\12\Template\Layouts\1033 ของเซิร์ฟเวอร์
  2. ในแฟ้ม InitNoPresence.js เพิ่มบรรทัดต่อไปนี้ของรหัส
   function ProcessImn()
   {
       if (typeof(ctx)=="undefined") return;
       if (ctx.CurrentUserId == -1) return;
       if (EnsureIMNControl() && IMNControlObj.PresenceEnabled)
       {
          imnElems=document.getElementsByName("imnmark");
          imnElemsCount=imnElems.length;
          ProcessImnMarkers();
       }
   }
   
  3. บันทึกแฟ้ม InitNoPresence.js
 2. การตั้งค่าคอนฟิกหน้าหลักของไซต์ SharePoint เพื่อใช้แฟ้ม InitNoPresence.js โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. เริ่มการออกแบบของ SharePoint Microsoft Office 2007 แล้ว เปิดสำเนาของเพหลักสำหรับไซต์ SharePoint
  2. ในสำเนาของเพหลัก ค้นหาบรรทัดของรหัสต่อไปนี้
   <SharePoint:ScriptLink language="javascript" name="init.js" runat="server"/>
  3. ภายใต้บรรทัดที่คุณอยู่ใน 2b ขั้นตอน เพิ่มบรรทัดต่อไปนี้ของรหัส
   <SharePoint:ScriptLink language="javascript" name="initNoPresence.js" Defer="true" runat="server"/>
   
   
  4. บันทึกสำเนาใหม่ของหน้าหลัก และการตั้งค่าให้เป็นหน้าหลักเริ่มต้นใหม่
  หมายเหตุ:Microsoft ไม่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลง making โดยตรงในแฟ้ม Init.js โดยการเพิ่มแฟ้มใหม่แทนที่ฟังก์ชัน ที่กำหนดเองจะไม่สามารถเอาออก โดยการปรับปรุง โดยใช้ต้นแบบเพจใหม่ ที่กำหนดเองสามารถถูกเอาออกได้อย่างง่ายดายไปสำหรับการทดสอบโดยการคืนค่าเพ default.master เดิม

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 931509 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 22 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office SharePoint Server 2007
 • Microsoft Windows SharePoint Services 3.0
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows XP
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003
 • Windows Internet Explorer 7 in Windows Vista
Keywords: 
kbregistry kbprb kbtshoot kbexpertiseinter kbmt KB931509 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:931509

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com