วิธีแก้ไขความเข้ากันไม่ได้ของโปรแกรมที่อาจทำให้โปรแกรมการตั้งค่า Windows Vista หยุดทำงาน

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 931360 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

บทนำ

บทความนี้อธิบายวิธีการแก้ไขปัญหาที่อาจหยุดการให้โปรแกรมติดตั้ง Windows Vista ได้เนื่องจากโปรแกรมที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ที่ไม่เข้ากันกับ Windows Vista

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อคุณพยายามติดตั้ง Windows Vista โปรแกรมติดตั้งอาจบ่งชี้ว่า โปรแกรมที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ที่ไม่เข้ากันไม่ได้กับ Windows Vista เมื่อเกิดปัญหานี้ขึ้น คุณได้รับ "ฮาร์บล็อก" หรือ "นุ่มนวลบล็อก

ฮาร์ดบล็อค

เมื่อเกิดบล็อกฮาร์ โปรแกรมติดตั้งป้องกันคุณจากการดำเนินการต่อไปจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข บล็อกที่ฮาร์เกิดขึ้นเนื่องจากโปรแกรมติดตั้งได้ค้นพบปัญหากับคอมพิวเตอร์ของคุณที่จะปล่อย Windows Vista ในสถานะที่เสียหายหากโปรแกรมติดตั้งดำเนินต่อ คุณไม่คลิกถัดไปเมื่อต้องการดำเนินการติดตั้ง Windows Vista ตัวเลือกของคุณเท่านั้นที่จะต้อง ปิดโปรแกรมติดตั้ง

ซอฟต์บล็อค

เมื่อมีการบล็อกที่นุ่มนวลเกิดขึ้น โปรแกรมติดตั้งตรวจพบฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ของคุณจะไม่ทำงานอย่างถูกต้องหลังจากที่มีการติดตั้ง Windows Vista อย่างไรก็ตาม โปรแกรมหรือฮาร์ดแวร์ที่ตรวจพบจะไม่ให้ระบบปฏิบัติการในสถานะที่เสียหาย คุณคลิกถัดไปการดำเนินต่อไปยังการติดตั้ง Windows Vista อย่างไรก็ตาม มันมีแนวโน้มว่า โปรแกรมหรือฮาร์ดแวร์ที่ตรวจพบจะทำงานไม่ถูกต้องหลังจากที่มีการติดตั้ง Windows Vista

การแก้ไขปัญหาที่อาจทำให้บล็อกฮาร์ดดิสก์หรือบล็อกนุ่มนวล เราขอแนะนำให้ คุณติดต่อผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ของโปรแกรมต่าง ๆ ที่คุณต้องการใช้ใน Windows Vista เพื่อตรวจสอบความเข้ากันได้กับ Windows Vista บ่อยครั้ง ผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์จะสามารถแก้ปัญหาความเข้ากันได้ โดยการนำเสนอวิธีแก้ปัญหาต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • การปรับปรุงเพื่อทำให้เป็นรุ่นปัจจุบันของโปรแกรมเข้ากันได้กับ Windows Vista
 • รุ่นของโปรแกรมที่เข้ากันได้กับ Windows Vista
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคอนฟิกใด ๆ เพื่อให้โปรแกรมเข้ากันได้กับ Windows Vista

ขั้นตอนที่ 3: ถอนการติดตั้งโปรแกรม

ถอนการติดถ้าโปรแกรมทำให้ยากบล็อกในระหว่างกระบวนการติดตั้ง Windows Vista คุณต้องตั้งโปรแกรมก่อนที่จะสามารถดำเนินการติดตั้ง Windows Vista
ติดตั้งใหม่ของโปรแกรมและเปิดใช้งาน
โปรดทราบว่า ถ้าคุณวางแผนที่จะติดตั้งโปรแกรมหลังจากที่มีการติดตั้ง Windows Vista และหลัง จากที่คุณได้แก้ไขปัญหาความเข้ากันได้ คุณอาจต้องเปิดใช้งานโปรแกรมอีกครั้งหลังจากที่ถูกติดตั้งใหม่ ในบางครั้ง การเปิดใช้งานอาจไม่สำเร็จหากผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ prohibits การติดตั้งโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการใหม่

เปิดใช้งานเป็นกระบวนการที่ guarantees ว่า โปรแกรมที่คุณกำลังใช้มีสิทธิบัตรเพื่อเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่ได้ถูกติดตั้ง โดยทั่วไป การเปิดใช้งานต้องว่า เว็บไซต์ของผู้ขายซอฟต์แวร์ติดต่อผ่านทางอินเทอร์เน็ตเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการติดตั้งโปรแกรม ติดต่อผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ถ้าคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับกระบวนการเปิดใช้งานสำหรับโปรแกรมของผู้จัดจำหน่ายซอฟต์แวร์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows Vista และปัญหาความเข้ากันได้ของโปรแกรม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
931359วิธีการตรวจสอบว่ามีปัญหาด้านความเข้ากันได้ของโปรแกรมหรือไม่ก่อนติดตั้ง Windows Vista
931361วิธีแก้ไขปัญหาที่อาจทำให้ติดตั้งโปรแกรมอย่างไม่ถูกต้องในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista
931362วิธีการขั้นสูงเพื่อแก้ไขปัญหาโปรแกรมที่ไม่ทำงานตามที่ควรจะเป็นหลังจากติดตั้งบน Windows Vista

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 931360 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 26 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
Keywords: 
kbexpertisebeginner kbtshoot kbhowto kbmt KB931360 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:931360

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com