คำอธิบายของ Service Pack 4 สำหรับ Outlook 2003 ด้วยการปรับปรุงตัวจัดการการติดต่อทางธุรกิจ และธุรกิจขนาดเล็กบัญชี 2006

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 930954 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

Microsoft ได้ออกการปรับปรุง สำหรับ Microsoft Office Outlook 2003 ด้วยการปรับปรุงตัวจัดการการติดต่อทางธุรกิจ และ สำหรับ Microsoft Office Small Business บัญชี 2006 บทความนี้ประกอบด้วยรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่จะได้รับการจัดการ โดย service pack บทความนี้ยังอธิบายวิธีการขอรับ service pack และวิธีการตรวจสอบว่า มีการติดตั้ง service pack อีกด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียดการ pack บริการ

ปัญหาที่แก้ไข service pack

Service Pack 4 สำหรับ Outlook 2003 ด้วยการปรับปรุงตัวจัดการการติดต่อทางธุรกิจ และ 2006 การบัญชีของธุรกิจขนาดเล็กสำหรับแก้ไขปัญหาต่อไปนี้ที่ถูกไม่ก่อนหน้านี้ในฐานความรู้ของ Microsoft:
 • แอพลิเคชันที่เข้ากันได้ระหว่าง Windows Vista และ Outlook 2003 ด้วยตัวจัดการการติดต่อทางธุรกิจ

  หมายเหตุ 2006 การบัญชีของธุรกิจขนาดเล็กและ Windows Vista เข้ากันไม่ ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Windows Vista ปรับรุ่นเป็น Microsoft Office บัญชี Professional 2007
 • แอพลิเคชันที่เข้ากันได้ระหว่าง Outlook 2003 ด้วยการปรับปรุงตัวจัดการการติดต่อทางธุรกิจและ Office 2007 การจัดทำบัญชี
หมายเหตุ การแก้ไขปัญหาและการปรับปรุงที่กำหนดไว้ โดย service pack นี้มีเฉพาะสำหรับคอมพิวเตอร์เหล่านั้นที่กำลังเรียกใช้ Windows Vista หรือที่มีสำนักงานบัญชี 2007 ติดตั้ง ถ้าคอมพิวเตอร์ไม่ตรงตามข้อกำหนดเหล่านี้ ไม่ติดตั้ง service pack นี้

โปรแกรมปรับปรุง service pack นี้รวมถึงการนำออกใช้ก่อนหน้านี้

Service Pack 4 สำหรับ Outlook 2003 ด้วยการปรับปรุงตัวจัดการการติดต่อทางธุรกิจ และ สำหรับ 2006 การบัญชีของธุรกิจขนาดเล็กรวมถึงการปรับปรุงที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้ต่อไปนี้:
920115 คำอธิบายของ Service Pack 3 สำหรับ Outlook 2003 พร้อม Business Contact Manager Update และสำหรับ Small Business Accounting 2006
911051 คำอธิบายของ Service Pack 2 สำหรับ Outlook 2003 ด้วยการปรับปรุงตัวจัดการการติดต่อทางธุรกิจ และธุรกิจขนาดเล็กบัญชี 2006
902963 คำอธิบายของ Service Pack 1 สำหรับ Outlook 2003 ด้วยการปรับปรุงตัวจัดการการติดต่อทางธุรกิจ และธุรกิจขนาดเล็กบัญชี 2006

รายละเอียดการติดตั้ง

วิธี การขอรับ และติดตั้ง service pack

ไคลเอ็นต์ และดูแลเซอร์วิสแพ็ค คำแนะนำในการติดตั้ง และกลยุทธ์การปรับใช้จะอยู่ในศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์ เมื่อต้องการดาวน์โหลดเซอร์วิสแพ็คนี้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=DE34E31D-9DFF-48E0-AB05-2A839DBAD6FF&displaylang=en

วิธีการตรวจสอบว่า มีการติดตั้ง service pack

Service pack ประกอบด้วยแฟ้มที่มีหมายเลขรุ่นที่แสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Bcmfirewall.exe2.0.5333.030,10416-ก.พ.-200723:37x 86
Bcmsimplefilesharing.exe2.0.5333.054,68816-ก.พ.-200723:38x 86
Bcmsqlnetprot.exe2.0.5333.058,79216-ก.พ.-200723:38x 86
Bcmuser.exe2.0.5333.038,31216-ก.พ.-200723:38x 86
Bcmres.dll2.0.5333.0402,85616-ก.พ.-200723:38x 86
Bcmhooks.dll2.0.5333.054,70423-ก.พ.-200703:16x 86
Bcmcommon.dll2.0.5333.0129,44816-ก.พ.-200723:38x 86
Businesslayer.dll2.0.5333.0169,38416-ก.พ.-200723:38x 86
Dbconfig.dll2.0.5333.01,574,31216-ก.พ.-200723:38x 86
Enablebcm.exe2.0.5333.0267,67216-ก.พ.-200723:38x 86
Iinstallhook.dll2.0.7024.013,73616-ก.พ.-200723:37x 86
Iris.datadictionary.dll2.0.5333.095,65616-ก.พ.-200723:38x 86
Iris.datastore.dll2.0.5333.022,95216-ก.พ.-200723:37x 86
Iris.help.dll2.0.5333.0107,94416-ก.พ.-200723:38x 86
Iris.mapi.messagestore.dll2.0.5333.0144,80816-ก.พ.-200723:38x 86
Irisms32.dll2.0.5333.065,96016-ก.พ.-200723:38x 86
Sbaiapi.dll1.0.3223.1208,89624 2005 Aug02:57x 86
Sbaiapiv2.dll2.0.5333.017,83216-ก.พ.-200723:37x 86
Sbaiui.dll1.0.3223.15,12024 2005 Aug03:03x 86
Wizardresources.dll2.0.5333.046,50416-ก.พ.-200723:38x 86
คุณไม่ต้องติดตั้ง service pack นี้ถ้าคุณมีรุ่นที่ใหม่กว่าของแฟ้มที่ระบุไว้ในตาราง

เมื่อต้องการตรวจสอบรุ่นของแฟ้มที่มีการติดตั้ง ค้นหาฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

หมายเหตุ เนื่องจากมี Microsoft Windows หลายรุ่น ขั้นตอนต่อไปนี้อาจแตกต่างกันไปตามคอมพิวเตอร์ของคุณ ในกรณีนี้ ให้ดูเอกสารประกอบผลิตภัณฑ์เพื่อทำตามขั้นตอนเหล่านี้
 1. คลิก เริ่มแล้ว คลิก ค้นหา.
 2. ในการ ผลลัพธ์การค้นหา บานหน้าต่าง คลิก แฟ้มและโฟลเดอร์ทั้งหมด ภายใต้ ตัวช่วยค้นหา.
 3. ในการ ทั้งหมดหรือบางส่วนของชื่อแฟ้ม กล่อง พิมพ์ชื่อแฟ้ม และจากนั้น คลิก ค้นหา.
 4. ในรายการของแฟ้ม ให้คลิกขวาแฟ้มที่คุณต้องการตรวจสอบ และจากนั้น คลิก คุณสมบัติ.
 5. ในการ เวอร์ชั่น แท็บ การตรวจสอบรุ่นของแฟ้ม

ข้อมูลสำหรับผู้ดูแลระบบเกี่ยวกับแฟ้ม.msp

Service Pack 4 สำหรับ Outlook 2003 ด้วยการปรับปรุงตัวจัดการการติดต่อทางธุรกิจ และ สำหรับ 2006 การบัญชีของธุรกิจขนาดเล็กประกอบด้วยแฟ้ม Microsoft Windows Installer (.msp) แฟ้มเต็มที่เป็นแพคเกจในแฟ้มปฏิบัติการได้แบบขยายตัว

แฟ้ม.msp ต่อไปนี้มีการจัดส่งพร้อมอยูในเซอร์วิสแพ็ค:
Officesbmesp4-kb930954-fullfile-enu.exe
สำหรับขั้นตอนโดยละเอียดที่อธิบายวิธีการปรับปรุงรูปสำหรับผู้ดูแลและวิธีการปรับปรุงคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ โปรดดูส่วน "Updating ไคลเอนต์จากรูปดูแล patched" ในหัวข้อ "ติดกลยุทธ์สำหรับการปรับปรุง Office 2003 ตั้ง"

เมื่อต้องการดูหัวข้อ "ติดกลยุทธ์สำหรับการปรับปรุง Office 2003 ตั้ง" แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
กลยุทธ์สำหรับการปรับปรุงการติดตั้ง Office 2003
ศูนย์การปรับปรุงผู้ดูแลระบบ Office สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้าน IT Office มีข้อมูลล่าสุดในการดูแลปรับปรุงและทรัพยากรเชิงกลยุทธ์การปรับใช้สำหรับรุ่น Office ทั้งหมด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศูนย์กลางการปรับปรุง Office Admin แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://technet.microsoft.com/en-us/office/bb267346.aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 930954 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 30 พฤษภาคม 2556 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Small Business Management Edition 2006
 • Microsoft Office Outlook 2003 with Business Contact Manager
Keywords: 
kbexpertiseinter kbqfe kbfix kbupdate kbdownload atdownload kbmt KB930954 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:930954

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com