ฉันจะเปิดใช้งานไลบรารีดีวีดีใน Windows Media Center บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista ได้อย่างไร

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 930526 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้

การสนับสนุน Windows Vista ที่ไม่มีการติดตั้ง Service Pack ไว้มีวันที่สิ้นสุดในวันที่ 13 เมษายน 2553 ในการรับการปรับปรุงความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องสำหรับ Windows โปรดตรวจสอบว่าคุณใช้ Windows Vista พร้อม Service Pack 2 (SP2) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเว็บเพจนี้ของ Microsoft: การสนับสนุนกำลังจะสิ้นสุดลงสำหรับ Windows บางรุ่น

ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

คำอธิบายปัญหา

ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista โปรแกรม Windows Media Center จะเล่นเนื้อหาของดีวีดีที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ในไลบรารีดีวีดี แต่ไลบรารีดีวีดีไม่ได้เปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ ถ้าไม่ได้เปิดใช้งานไว้ คุณจะไม่สามารถดูเนื้อหาของดีวีดีได้ บทความนี้จะช่วยให้คุณสามารถเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณลักษณะไลบรารีดีวีดีใน Windows Media Center บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista

เมื่อต้องการให้เราแก้ไขปัญหานี้แก่คุณ โปรดไปที่ส่วน "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" ถ้าคุณต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง โปรดไปที่ส่วน "ให้ฉันแก้ไขปัญหาเอง"

แก้ไขปัญหาให้ฉัน

ถ้าต้องการแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ ให้คลิกที่การเชื่อมโยง แก้ไขปัญหานี้ จากนั้นคลิก เรียกใช้ ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม และปฏิบัติตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างนี้

แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 50084


หมายเหตุ ตัวช่วยสร้างนี้อาจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่การแก้ไขอัตโนมัติจะทำงานได้กับ Windows รุ่นภาษาอื่นๆ

หมายเหตุ หากคุณไม่ได้ใช้งานคอมพิวเตอร์เครื่องที่มีปัญหา คุณสามารถบันทึกการแก้ไขอัตโนมัติในแฟลชไดรฟ์หรือในซีดี จากนั้น คุณสามารถเรียกใช้งานบนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

เมื่อต้องการตรวจสอบว่าสามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ โปรดไปที่ส่วน "วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่"

ให้ฉันแก้ไขปัญหาเอง

ข้อมูลสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ เกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน จากนั้นคุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
เมื่อต้องการเปิดใช้งานไลบรารีดีวีดี โปรดดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ถ้า Windows Media Center ทำงานอยู่ ให้ปิดก่อน
 2. คลิก Start
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ปุ่ม Start
 3. ใน กล่อง Start Search ให้วางหรือพิมพ์ regedit
 4. ในรายการ Programs ให้คลิก regedit

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   สิทธิของการควบคุมบัญชีผู้ใช้
  ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ระบุรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือให้ยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือคลิก Continue
 5. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Media Center\Settings\DvdSettings
 6. ในบานหน้าต่างรายละเอียด ให้คลิกขวาที่ ShowGallery แล้วคลิก ปรับเปลี่ยน
 7. ลบเนื้อหาที่ปรากฏในกล่อง ข้อมูลค่า
 8. ในกล่อง ข้อมูลค่า ให้พิมพ์ Gallery แล้วคลิก ตกลง
 9. ปิด Registry Editor

สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

เมื่อต้องการตรวจสอบว่าการแก้ไขปัญหาอัตโนมัติทำงานแล้ว ให้เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่ ถ้าคอมพิวเตอร์แสดง "ไลบรารีดีวีดี" แทน "เล่นดีวีดี" แสดงว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว และคุณดำเนินการตามบทความนี้เสร็จแล้ว หมายเหตุ คุณอาจต้องคลิกขวาที่ เพิ่มโฟลเดอร์ เพื่อดูเนื้อหา ถ้าเกิดปัญหา คุณสามารถ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 930526 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 11 กรกฎาคม 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
Keywords: 
kbmsifixme kbfixme kbhowto kbinfo kbexpertisebeginner KB930526

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com