Dôležité upozornenie:Internet Protocol version 6 (IPv6) je povinnou súčasťou systému Windows Vista a novšie verzie. Neodporúčame, môžete vypnúť IPv6 alebo jeho súčastí, či niektoré súčasti systému Windows nemusí fungovať. Okrem toho pri spustení systému posunie 5 sekúnd, ak sa IPv6 je zakázaný nastavením nesprávne nastavenie databázy registry DisabledComponents hodnota 0xfffffff. Správna hodnota by mala byť 0xff. Ďalšie informácie nájdete na otázku "Čo je Microsoft odporúčania o vypnutí protokolu IPv6?" v Protokol IPv6 pre systém Microsoft Windows: najčastejšie otázky.

Automaticky vypnúť alebo zapnúť protokol IPv6 alebo jeho súčastí

Kliknite na prepojenie opraviť tento problém , postup, ktorý chcete spustiť. Potom kliknite na položku spustiť v dialógovom okne Prevzatie súboru a postupujte podľa pokynov sprievodcu.

Zbaliť túto tabuľkuRozbaliť túto tabuľku
Zakázanie protokolu IPv6 Prefer IPv4 prostredníctvom protokolu IPv6 v politikách predpônZakázať IPv6 na všetkých rozhraniach nontunnel Zakázať IPv6 na všetky rozhrania tunela Zakázať IPv6 nontunnel rozhrania (okrem slučky) a rozhranie tunela protokolu IPv6
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
Tento problém vyriešiť
Microsoft Fix it 50409
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
Tento problém vyriešiť
Microsoft Fix it 50410
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
Tento problém vyriešiť
Microsoft Fix it 50411
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
Tento problém vyriešiť
Microsoft Fix it 50412
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
Tento problém vyriešiť
Microsoft Fix it 50413
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok

Zbaliť túto tabuľkuRozbaliť túto tabuľku
Zapnúť protokol IPv6 Radšej IPv6 cez IPv4 v politikách predpônZapnúť protokol IPv6 na všetkých rozhraniach nontunnel Zapnúť protokol IPv6 na všetky rozhrania tunela Zapnúť protokol IPv6 rozhrania nontunnel a tunelové rozhrania protokolu IPv6
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
Tento problém vyriešiť
Microsoft Fix it 50440
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
Tento problém vyriešiť
Microsoft Fix it 50441
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
Tento problém vyriešiť
Microsoft Fix it 50442
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
Tento problém vyriešiť
Microsoft Fix it 50443
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
Tento problém vyriešiť
Microsoft Fix it 50444
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok

Poznámky k sprievodca
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
 • Tento sprievodca môže byť dostupný iba v angličtine. Automatická oprava však funguje aj pre ostatné jazykové verzie systému Windows.
 • Ak nepracujete na počítači, ktorý sa vyskytol problém, môžete automatickú opravu uložiť na jednotku flash alebo na disk CD a potom ho môžete spustiť v počítači s problémom.
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok

Ďalšie informácie

Pozrite si KB3014406 Ak sa vyskytne pri spustení oneskorenie po vypnutí protokolu IPv6 v systéme Windows 7 SP1 alebo Windows Server 2008 R2 SP1.

Manuálne vypnúť alebo zapnúť protokol IPv6 alebo jeho súčastí

Zakázanie protokolu IPv6
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
Na hostiteľskom počítači prostredníctvom DisabledComponents hodnota databázy registry môžete zakázať IPv6. Hodnota databázy registry DisabledComponents ovplyvní všetkých sieťových rozhraniach hostiteľa.

Dôležité upozornenie: Podľa krokov v tejto časti. Ak databázu registry upravíte nesprávne, môžu nastať vážne problémy. Pred úpravou, zálohovanie databázy registry na obnovenie v prípade, že problémy.

Vypnutie niektorých súčastí protokolu IPv6, postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na tlačidlo spustiť, typu regedit v Hľadať poľa a potom kliknite na tlačidlo regedit.exe v programov zoznamu.
 2. V User Account Control dialógové okno, kliknite na tlačidlo pokračovať.
 3. V Editore databázy Registry vyhľadajte a kliknite na nasledujúci podkľúč databázy registry:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters\
 4. Dvakrát kliknite na DisabledComponents zmena DisabledComponents položky.

  Poznámka: Ak DisabledComponents položka nie je k dispozícii, musíte ju vytvoriť. Ak to chcete urobiť, postupujte nasledovne:
  1. V úpravy , ukážte na položku novéa kliknite na tlačidlo hodnota DWORD (32-bitová).
  2. Typ DisabledComponents, a potom stlačte kláves Enter.
  3. Dvakrát kliknite na položku DisabledComponents.
 5. Zadajte niektorú z nasledujúcich hodnôt v poli údaj hodnoty na konfiguráciu protokolu IPv6 štátu a kliknite na tlačidlo OK:
  1. Typ 0 Ak chcete znova povoliť všetky súčasti protokolu IPv6 (Windows predvolené nastavenie).
  2. Typ 0xFF Ak chcete vypnúť všetky súčasti protokolu IPv6 s výnimkou rozhrania spätnej slučky protokolu IPv6. Táto hodnota nakonfiguruje aj Windows prefer IPv4 používal protokol IPv6 zmenou položky v tabuľke politík predpôn. Ďalšie informácie nájdete v téme Výber zdrojové a cieľové adresy.
  3. Typ 0x20 zmenou položky v tabuľke politík predpôn, radšej IPv4 prostredníctvom protokolu IPv6.
  4. Typ 0x10 zakázať IPv6 na všetkých rozhraniach nontunnel (LAN aj Point-to-Point Protocol [PPP] rozhrania).
  5. Typ 0x01 zakázať IPv6 na všetky rozhrania tunela. Patrí medzi lokalitami v rámci ISATAP Automatic Tunnel Addressing Protocol () a 6to4 Teredo.
  6. Typ 0x11 zakázať všetky rozhrania protokolu IPv6 s výnimkou rozhrania spätnej slučky protokolu IPv6.
Skontrolujte, či je zakázaný IPv6 pomocou DisabledComponents hodnota databázy registry. Na spustenie príkazu v príkazovom riadku systému Windows:
reg query HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters /v DisabledComponents
Pri takomto prípade sa môže zobraziť nasledujúce chybové hlásenie:
Chyba: Systém nemohol nájsť určený kľúč alebo hodnotu.
Ak sa zobrazí toto chybové hlásenie, nie je nastavená hodnota databázy registry DisabledComponents . Ak je hodnota DisabledComponents , prepíše nastavenie vlastnosti pripojenia.
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok


Zakázať IPv6 konkrétneho sieťového adaptéra
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
Môžete to urobiť pomocou vyraďovanie karty v dialógovom okne Local Area Connection Properties :
 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel.
 2. Kliknite na položku centrum sietí a zdieľania.
 3. V zobrazenie aktívnych sietí , kliknite na položku Lokálne pripojeniea kliknite na položku Vlastnosti.
 4. Na karte siete začiarknutie políčka Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6) a kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka: Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6) ovplyvňuje iba konkrétne sieťový adaptér a bude odpojiť IPv6 vybratý sieťový adaptér. Zakázať IPv6 na hostiteľskom počítači, použite DisabledComponents hodnota databázy registry. Hodnota databázy registry DisabledComponents neovplyvňuje stav začiarkavacieho políčka. Preto aj v prípade, že DisabledComponents databázy Registry nastavené na zakázanie protokolu IPv6, políčka na karte siete pre každé rozhranie možno stále skontrolovať. To je očakávané správanie.
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok


Radšej IPv6 cez IPv4 v politikách predpôn
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
 1. Vyhľadajte aktuálny údaj DisabledComponents.
 2. Zmeňte údaje binárne údaje. Je 32-bitové binárna hodnota.
 3. Vyhľadanie šieste trochu údajov a nastavte ju na hodnotu 0. Nemeňte žiadne iné bitov. Napríklad, ak je aktuálne údaje 11111111111111111111111111111111, nové údaje by mali byť 11111111111111111111111111011111.
 4. Zmeňte údaje z binárneho na šestnástkové.
 5. Nastavenie šestnástkové hodnoty ako nový údaj DisabledComponents.
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok


Zapnúť protokol IPv6 na všetkých rozhraniach nontunnel
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
 1. Vyhľadajte aktuálny údaj DisabledComponents.
 2. Zmeňte údaje binárne údaje. Je 32-bitové binárna hodnota.
 3. Vyhľadajte piaty trochu údajov a nastavte ju na hodnotu 0. Nemeňte žiadne iné bitov. Napríklad, ak je zdroj údajov 11111111111111111111111111111111, nové údaje by mali byť 11111111111111111111111111101111.
 4. Zmeňte údaje z binárneho na šestnástkové.
 5. Nastavenie šestnástkové hodnoty ako nový údaj DisabledComponents.
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok


Zapnúť protokol IPv6 na všetky rozhrania tunela
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
 1. Vyhľadajte aktuálny údaj DisabledComponents.
 2. Zmeňte údaje binárne údaje. Je 32-bitové binárna hodnota.
 3. Vyhľadajte prvý bit údajov a nastavte ju na hodnotu 0. Nemeňte žiadne iné bitov. Napríklad, ak je zdroj údajov 11111111111111111111111111111111, nové údaje by mali byť 11111111111111111111111111111110.
 4. Zmeňte údaje z binárneho na šestnástkové.
 5. Nastavenie šestnástkové hodnoty ako nový údaj DisabledComponents.
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok


Povoliť všetky rozhrania protokolu IPv6 s výnimkou rozhrania spätnej slučky protokolu IPv6
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
 1. Vyhľadajte aktuálny údaj DisabledComponents.
 2. Zmeňte údaje binárne údaje. Je 32-bitové binárna hodnota.
 3. Prvý bit údajov a piaty trochu údaje, a potom nastavte ich ako 0. Nie dotyk iné služby bits. Napríklad ak 11111111111111111111111111111111 sa aktuálne údaje, nové údaje sa 11111111111111111111111111101110.
 4. Zmeňte údaje z binárneho na šestnástkové.
 5. Nastavenie šestnástkové hodnoty ako nový údaj DisabledComponents.
Poznámky
 • Správcovia musia vytvoriť súbor súborov .admx vystaviť nastavenia v kroku 5 Nastavenie skupinovej politiky.
 • Po reštartovaní počítača, zmeny sa prejavia.
 • hodnôt ako 0x0 alebo 0x20 spôsobí smerovanie a vzdialený prístup zlyhá, keď sa zmena prejaví.
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok

O 6to4 tunneling protocol

Na základe predvoleného nastavenia protokol tunelového prepojenia 6to4 je povolené v systéme Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 R2 a Windows Server 2008, keď rozhranie je priradená verejná adresa IPv4 (t. j. adresu IPv4, ktorá nie je v rozsahu 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 alebo 192.168.0.0/16). 6to4 automaticky priradí adresa IPv6 6to4 tunneling rozhrania pre každú adresu, ktorá je priradená a 6to4 sa dynamicky registrujú tieto adresy IPv6 priradeného servera DNS. Ak sa toto správanie nie, odporúčame zakázaní tunelové rozhrania protokolu IPv6 na postihnutého počítača.

Informácie o tomto článku

ID článku: 929852
Posledná revízia: 6. januára 2015
Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov:: Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Starter, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard
Strojovo preložené
DÔLEŽITÉ: Tento článok je preložený pomocou softvéru na strojový preklad od spoločnosti Microsoft a možno ho opraviť prostredníctvom technológie Community Translation Framework (CTF). Microsoft ponúka strojovo preložené články, články upravené komunitou aj články preložené prekladateľmi, aby zabezpečil prístup ku všetkým článkom databázy Knowledge Base vo viacerých jazykoch. Strojovo preložené články aj upravené články môžu obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky. Microsoft nenesie zodpovednosť za akékoľvek nepresnosti, chyby alebo škody spôsobené neprávnym prekladom obsahu alebo jeho použitím zo strany našich zákazníkov. Ďalšie informácie o technológii CTF nájdete na lokalite http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/sk.
Pokiaľ chcete vidieť anglickú verziu článku, kliknite sem: 929852
Chcete odoslať pripomienky k tomuto článku?
 
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.