Svarbu Interneto protokolo 6 versija (IPv6) yra privalomas dalis Windows Vista ir naujesn?se versijose. Mes nerekomenduojame i?jungti IPv6 arba jos komponent? arba kai kurie Windows komponentai gali neveikti. Be to, sistemos paleisties bus atid?tas 5 sekundes jei nusta?ius neteisingai DisabledComponents registro parametr? 0xfffffffreik?m? yra i?jungti IPv6. Teisingas reik?m? turi b?ti 0xff. Jei norite gauti daugiau informacijos, ?r. "Kas yra Microsoft rekomendacijos i?jungti IPv6?" klausimas IPv6 Microsoft Windows: da?nai u?duodami klausimai.

Automati?kai i?jungti arba i? naujo ?galinti IPv6 arba jo komponentai

Spustel?kite sait?, spr?sti ?i? problem? , kuri? norite paleisti proced?r?. Tada spustel?kite vykdyti dialogo lange Failo atsisiuntimas ir vykdykite vedlio nurodymus.

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
I?jungti IPv6 Nor??iau IPv4 per IPv6 prie?vard?io strategijomsI?jungti IPv6 visose s?sajose nontunnel I?jungti IPv6 visose s?sajose tunelio I?jungti IPv6 nontunnel s?sajas (i?skyrus kilpin?s jungties) ir IPv6 tunelio s?saja
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Taisyti ?i? problem?
Microsoft Fix it 50409
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Taisyti ?i? problem?
Microsoft Fix it 50410
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Taisyti ?i? problem?
Microsoft Fix it 50411
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Taisyti ?i? problem?
Microsoft Fix it 50412
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Taisyti ?i? problem?
Microsoft Fix it 50413
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
I? naujo ?galinti IPv6 Nor??iau IPv6 per IPv4 prie?vard?io strategijomsI? naujo ?galinti IPv6 visose s?sajose nontunnel I? naujo ?galinti IPv6 visose s?sajose tunelio I? naujo ?galinti IPv6 nontunnel s?sajos ir IPv6 tunelio s?sajas
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Taisyti ?i? problem?
Microsoft Fix it 50440
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Taisyti ?i? problem?
Microsoft Fix it 50441
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Taisyti ?i? problem?
Microsoft Fix it 50442
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Taisyti ?i? problem?
Microsoft Fix it 50443
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Taisyti ?i? problem?
Microsoft Fix it 50444
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?

Pastabos d?l vedlys
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
 • ?is vedlys gali b?ti tik angl? kalba. Ta?iau automatinis taisymas tinka ir kit? kalb? ?Windows? versijoms.
 • Jei dirbate kitu kompiuteriu, kuriame i?kilo ?i problema, automatin? sprendim? galite ?ra?yti "flash" atmintin?je arba CD diske, ir tada paleisti j? problemi?kame kompiuteryje.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?

Daugiau informacijos

?r. KB3014406 Jei jums kyla kuri paleisties sulaikym?, po to, galite i?jungti IPv6 sistemoje "Windows 7 SP1 arba" Windows Server 2008 R2 SP1.

Rankiniu b?du i?jungti arba i? naujo ?galinti IPv6 arba jo komponentai

I?jungti IPv6
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Galite i?jungti IPv6 pagrindiniame kompiuteryje naudojant DisabledComponents registro reik?m?. DisabledComponents registro reik?m? turi ?takos visus tinklo s?sajos pagrindinio kompiuterio.

Svarbu. Atid?iai sekite ?iame skyriuje apra?yti veiksmai. Jei modifikuosite registr?, gali kilti rimt? problem?. Prie? modifikuodami registr? sukurkite atsargin? jo kopij? tokiam atvejui, jei atsirast? nesklandum?.

Nor?dami i?jungti tam tikrus IPv6 komponentus, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite prad?ti, ?veskite regedit ? ir Prad?ti ie?k? ir tada spustel?kite regedit.exe , ir programos s?ra??.
 2. Kad vartotojo abonemento valdymo tarnyba dialogo lange spustel?kite t?sti.
 3. Registro rengykl?je raskite ir spustel?kite ?? dalin? registro rakt?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters\
 4. Dukart spustel?kite DisabledComponents pakeisti ? DisabledComponents ?ra??.

  Pastaba.Jei ? DisabledComponents ?ra?o n?ra, j? reikia sukurti. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Kad redaguoti meniu, perkelkite pel?s ?ymikl? ant naujas, o tada spustel?kite DWORD (32 bit?) reik?m?.
  2. Tipas DisabledComponents, tada paspauskite Enter.
  3. Dukart spustel?kite DisabledComponents.
 5. ?veskite vien? i? ?i? reik?mi? reik?m?s duomen? lauke ir sukonfig?ruokite IPv6 protokol? planuot? b?sen?, ir tada spustel?kite gerai:
  1. Tipas 0 Nor?dami i? naujo ?galinti visas IPv6 komponentus (Windows numatytasis parametras).
  2. Tipas 0xff Nor?dami i?jungti visas IPv6 komponentus, i?skyrus IPv6 kilpin?s jungties s?sajai. Nusta?ius ?i? reik?m? taip pat Windows Nor??iau naudoti IPv4 per IPv6, pakeisdami prie?vard?io strategijos lentel?s ?ra?us. Jei norite gauti daugiau informacijos, ?r. ?altinio ir paskirties vietos adreso pasirinkimas.
  3. Tipas 0x20 Nor?dami labiau IPv4 per IPv6, pakeisdami prie?vard?io strategijos lentel?s ?ra?us.
  4. Tipas 0x10 Nor?dami i?jungti IPv6 visus nontunnel s?sajose (LAN ir tiesioginio ry?io eternetu protokolas [PPP] s?sajos).
  5. Tipas 0x01 Nor?dami i?jungti IPv6 visose s?sajose tunel?. Tai apima vidaus svetaini? automatinio tunelio adresavimo protokolo (ISATAP) ir 6to4 Teredo.
  6. Tipas 0x11 Nor?dami i?jungti visas IPv6 s?sajas, i?skyrus IPv6 kilpin?s jungties s?sajai.
Naudokite registro reik?m? DisabledComponents ir patikrinkite, ar yra i?jungti IPv6. Nor?dami tai padaryti, Windows komand? eilut?je paleiskite ?i? komand?:
reg query HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters /v DisabledComponents
Norint tai padaryti, galite gauti tok? klaidos prane?im?:
KLAIDA: Sistemos nepavyko rasti nurodyto registro rakt? arba reik?m?.
Jei gaunate ?? klaidos prane?im?, DisabledComponents registro reik?m? n?ra nustatyta. Jei DisabledComponents reik?m? yra nustatyta, ji panaikina parametrai ry?io ypatybi? lange.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?


I?jungti IPv6 konkre?i? tinklo plok?t?je
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
J?s galite tai padaryti unbinding adapteris yra dialogo lang? Vietinio tinklo ry?io ypatyb?s :
 1. Spustel?kite Prad?ti, tuomet spustel?kite Valdymo skydas.
 2. Spustel?kite tinklo ir bendrinimo centras.
 3. Kad Per?i?r?ti active tinklus srityje spustel?kite Vietinio tinklo ry?ys, o tada spustel?kite Ypatyb?s.
 4. Skirtuke tinklas , i?valykite ?ym?s langel? interneto protokolo 6 versija (TCP/IPv6) , ir spustel?kite gerai.

Pastaba.Interneto protokolo 6 versija (TCP/IPv6) ?ym?s langel? turi ?takos tik konkretaus tinklo adapter? ir bus atsieti IPv6 nuo pasirinkta tinklo plok?t?. Nor?dami i?jungti IPv6 pagrindinio kompiuterio, naudokite registro reik?m? DisabledComponents . DisabledComponents registro reik?m? neturi ?takos ?ym?s langelio b?sen?. Tod?l, net jei DisabledComponents registro raktas yra i?jungti IPv6, kiekvienos s?sajos tinklo skirtuk? ?ym?s langel? galima vis tiek patikrinti. Tai numatyta.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?


Nor??iau IPv6 per IPv4 prie?vard?io strategijoms
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
 1. Su?inokite apie DisabledComponents reik?m?s duomenis.
 2. Pakeiskite duomenis ? dvejetainius duomenis. Tai bus 32 bit? Dvejetain? reik?m?.
 3. Suraskite ?e?t?j? duomen? bit?, ir tada nustatykite j? lyg? 0. Nekei?ia joki? kit? bit?. Pavyzd?iui, jei esami duomenys yra 11111111111111111111111111111111, nauji duomenys turi b?ti 11111111111111111111111111011111.
 4. Pakeiskite duomenis i? dvejetaini? ? ?e?ioliktainius.
 5. ?e?ioliktain? reik?m? nustatykite kaip nauj? reik?m?, DisabledComponents.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?


I? naujo ?galinti IPv6 visose s?sajose nontunnel
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
 1. Su?inokite apie DisabledComponents reik?m?s duomenis.
 2. Pakeiskite duomenis ? dvejetainius duomenis. Tai bus 32 bit? Dvejetain? reik?m?.
 3. Suraskite penkt?j? duomen? bit?, ir tada nustatykite j? lyg? 0. Nekei?ia joki? kit? bit?. Pavyzd?iui, jei ?altinio duomenys yra 11111111111111111111111111111111, nauji duomenys turi b?ti 11111111111111111111111111101111.
 4. Pakeiskite duomenis i? dvejetaini? ? ?e?ioliktainius.
 5. ?e?ioliktain? reik?m? nustatykite kaip nauj? reik?m?, DisabledComponents.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?


I? naujo ?galinti IPv6 visose s?sajose tunelio
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
 1. Su?inokite apie DisabledComponents reik?m?s duomenis.
 2. Pakeiskite duomenis ? dvejetainius duomenis. Tai bus 32 bit? Dvejetain? reik?m?.
 3. Suraskite pirm?j? duomen? bit?, ir tada nustatykite j? lyg? 0. Nekei?ia joki? kit? bit?. Pavyzd?iui, jei ?altinio duomenys yra 11111111111111111111111111111111, nauji duomenys turi b?ti 11111111111111111111111111111110.
 4. Pakeiskite duomenis i? dvejetaini? ? ?e?ioliktainius.
 5. ?e?ioliktain? reik?m? nustatykite kaip nauj? reik?m?, DisabledComponents.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?


I? naujo ?galinti visas IPv6 s?sajas, i?skyrus IPv6 kilpin?s jungties s?sajai
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
 1. Su?inokite apie DisabledComponents reik?m?s duomenis.
 2. Pakeiskite duomenis ? dvejetainius duomenis. Tai bus 32 bit? Dvejetain? reik?m?.
 3. Rasti pirm? duomen? bit? ir penkt?j? duomen? bit?, ir tada nustatykite juos abu 0. Nelieskite joki? kit? bit?. Pavyzd?iui, jei esami duomenys yra 11111111111111111111111111111111, nauji duomenys turi b?ti 11111111111111111111111111101110.
 4. Pakeiskite duomenis i? dvejetaini? ? ?e?ioliktainius.
 5. ?e?ioliktain? reik?m? nustatykite kaip nauj? reik?m?, DisabledComponents.
Pastabos
 • Administratoriai turi sukurti .admx fail? atskleisti 5 grup?s strategijos nustatymo veiksme parametrus.
 • J?s turite paleisti kompiuter? i? naujo, kad ?sigaliot? pakeitimai.
 • vert? ne 0x0 arba 0x20 d?l Kelvados ir nuotolin?s prieigos tarnybos nepavyksta, kai ?is pakeitimas ?sigaliot?.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?

Apie 6to4 tunelinio protokolas

Pagal numatytuosius nustatymus 6to4 tunelinio protokolo ?galinta Windows 7, Windows Vista "," Windows Server 2008 R2 "ir" Windows Server 2008, kai s?saja priskirtas vie?asis IPv4 adresas (t. y. IPv4 adres?, kuriame n?ra diapazon? 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 arba 192.168.0.0/16). 6to4 automati?kai priskiria IPv6 adresas ir toliau 6to4 tunel? kiekvien? toki? adres?, kuris priskiriamas s?saja, ir 6to4 dinami?kai u?registruos ?i? IPv6 adres? priskirtas DNS serveryje. Jei taip n?ra, rekomenduojame i?jungti IPv6 tunelio s?sajas susijusio pagrindiniuose kompiuteriuose.

Apie ?? straipsn?

Straipsnio ID: 929852
Paskutin? kart? per?i?r?ta: 2015 m. sausio 6 d.
Taikoma:: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 929852
Ar norite pateikti atsiliepim? apie ?? straipsn??
 
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.